Ana səhifə

Encümen karar defteri no: Encümeni Teşkil Edenlerin


Yüklə 277.77 Kb.
səhifə1/4
tarix11.06.2016
ölçüsü277.77 Kb.
  1   2   3   4

ENCÜMEN KARAR DEFTERİ NO:…………

Encümeni Teşkil Edenlerin

Adı ve Soyadı


Sıra

No.Toplantı

Verilen KararTarihi

No.01.05.2008

798

Asker Hakan ANARAT’ın ailesi efradından Fatma YAŞAR’a 50,00.-YTL aylık yardım bağlanmasına,799

Asker Murat TEZ’ in ailesi efradından Suzan TEZ’e 50,00.-YTL aylık yardım bağlanmasına,800

Asker Nurullah ÖZMEN’ in ailesi efradından Sultane ÖZMEN’e 50,00.-YTL aylık yardım bağlanmasına,801

Asker Abdullah ÖZ’ ün ailesi efradından Filiz ÖZ’e 50,00.-YTL aylık yardım bağlanmasına,802

Asker Fehmi YILMAZ’ ın ailesi efradından Kübar YILMAZ’a 50,00.-YTL aylık yardım bağlanmasına,803

- İlçemiz 222 Sokak. No:285 sayılı yerde faaliyet gösteren Market’in işletmeciliğini yapan Güner GÜNEŞ’e 5259 sayılı kanunun 1. maddesi gereğince, 1.000.-YTL. idari para cezası verilmesine,

- İlçemiz 222 Sokak No: 285 sayılı ve bina köşede olduğundan 293/25 sokaktan da numara alan yerde faaliyet gösteren işletmeciliğini Güner GÜNEŞ’in yaptığı Market’in, Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alıncaya kadar kapatılmasına,

804

647/11 Sk ile 641/1 sokağın kesiştiği yerde bulunan Kenan YEGÜN’nün işlettiği koltuk döşeme yeri’nin Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı alıncaya kadar kapatılmasına,805

340 Sk No:9 (batar işyeri) adresindeki Bahattin YILMAZ İnş. Ltd. Şti’nın işlettiği Müteahhitlik Bürosu’nun İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alıncaya kadar kapatılmasına,806

317 sk. No:1 adresindeki Rafet LEVENT’ın işlettiği Emlak İnşaat Bürosu’nun İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alıncaya kadar kapatılmasına,807

340 sk. No:9 K.1 adresindeki Süleyman SAĞIL’ın işlettiği İnşaat Müteahhitlik Bürosu’nun, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alıncaya kadar kapatılmasına,808

340 Sk. No:9/A adresindeki Şadiye NALBANT’ın işlettiği büfe tekel bayii’nin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alıncaya kadar kapatılmasına,809

647/1 sk. No:27 adresindeki Duygu KARAÇAL’ın işlettiği tuhafiye- iç giyim satış yerinin, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alıncaya kadar kapatılmasına,810

İlçemiz 313 Sokak No:135/A sayılı yerde faaliyet gösteren işletmeciliğini Hasan AKGÜL’ün yaptığı Kahvehane’ye verilen, kapatma kararının (3) gün süreyle geçici olarak kaldırılmasına, gerekli takibin ilgili Müdürlükçe yapılmasına,811

Müdürlüğün teknik görüşü doğrultusunda, 33 pafta, 697 ada, 167 parseldeki gayrimenkulün tapu kaydına, 6785 sayılı yasanın 11.maddesi gereğince düşülen şerhin, şartları ortadan kalktığından dolayı, konulan şerhin kaldırılmasına,812

42876 ada, 10 parselde Memiş ÖZTÜRK’e 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince, 3.500.-YTL, para cezası uygulanmasına,
01.05.2008813
813

7131 ada, 5 parselde Sabri ÖZTÜRK’e 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince fiilin tekrarı da göz önünde bulundurularak, 7.000-YTL, para cezası uygulanmasına,814

7131ada, 5 parselde Selahattin BAŞARAN’a 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince, 6.000.-YTL, para cezası uygulanmasına,815

40443 ada, 3 parselde Mukaddes DEMİRELLİ’ye 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince, 3.500.-YTL, para cezası uygulanmasına,816

7089 ada, 12 parselde Ekrem DEMİR’e ait, ruhsat ve eklerine aykırı yapının yıktırılmasına, 1.000-YTL. para cezası verilmesine,817

4 pafta 169-172 parselde Ahmet KINACI’ya ait, ruhsatsız kaçak yapının

yıktırılmasına, 1.800-YTL. para cezası verilmesine,

818

1 pafta 172 parselde Mehmet KINACI’ya ait, ruhsatsız kaçak yapının

yıktırılmasına, 1.300-YTL. para cezası verilmesine,

819

4 pafta 169 parselde Hakkı ÇETİN’e ait, ruhsatsız kaçak yapının

yıktırılmasına, 1.300-YTL. para cezası verilmesine,

820

7400 ada, 7 parselde Sıraç TURĞA’ya ait, ruhsat ve eklerine aykırı yapının yıktırılmasına, 1.000-YTL. para cezası verilmesine,821

116 ada, 5 parselde İsmet ÇİFTÇİ Özel Eğt.ve Özel Sağ. Hiz. San.Tic. ltd. Şti.’ye ait kaçak yapının yıktırılmasına, ilgili hakkında suç duyurusunda bulunulduğundan yargılama sonucunda beraat kararı kesinleştiği taktirde, konunun tekrar değerlendirilmek üzere Encümene intikaline,822

42198 ada, 9 parselde Hasan SAYLI’ya ait kaçak yapının yıktırılmasına, ilgili hakkında suç duyurusunda bulunulduğundan yargılama sonucunda beraat kararı kesinleştiği taktirde, konunun tekrar değerlendirilmek üzere Encümene intikaline,823

180 ada, 8 parselde Nihat ÇABUK’a ait kaçak yapının yıktırılmasına, ilgili hakkında suç duyurusunda bulunulduğundan yargılama sonucunda beraat kararı kesinleştiği taktirde, konunun tekrar değerlendirilmek üzere Encümene intikaline,824

42198 ada, 67 parselde Hasan SAYLI’ya ait kaçak yapının yıktırılmasına, ilgili hakkında suç duyurusunda bulunulduğundan yargılama sonucunda beraat kararı kesinleştiği taktirde, konunun tekrar değerlendirilmek üzere Encümene intikaline,825

Buca ilçesi, Tınaztepe mahallesi 21N-III-a pafta, 39707 ada, 8 parselden bedelsiz olarak 13,13 m2 yola terk olması işleminin 3194 sayılı İmar Kanununun 16. madde hükmüne göre onanmasına,826

Buca ilçesi, Tınaztepe mahallesi 21N-II-b pafta, 50044 ada, 16 parselden bedelsiz olarak 16,91m2 yola terk olması işleminin 3194 sayılı İmar Kanununun 16. madde hükmüne göre onanmasına,827

03.04.2008 tarih ve 2008/633 sayılı Encümen Kararında, ilgili Müdürlük yazısına istinaden, sehven“52,34m2” olarak yazılan bedelsiz yola terk miktarının “51,34m2” olarak tashih edilmesine,

ENCÜMEN BAŞKANI ÜYE ÜYE ÜYE

Hatice GÜRAL Ş.GÜNDOĞDU A.LAÇİN A.BAYTAK
Yazı İşleri Müdürü Mali Hizmetler Müdürü Hukuk İşleri Müdürü

L.GÜLER S.ÇELİKER Av.G.ÇETİNÖZÇALLI06.05.2008

828

Asker Ferit DEMİR’ in ailesi efradından Makbule DEMİR’e 50,00.-YTL aylık yardım bağlanmasına,829

Asker Ümit YILMAZ’ın ailesi efradından Sefer YILMAZ’a 50,00.-YTL aylık yardım bağlanmasına,830

Asker Volkan DEMİR ’in ailesine yardım yapılmamasına,831

Asker Murat ZENGİN ’in ailesine yardım yapılmamasına,832

Asker Murat ÜRK ’ün ailesine yardım yapılmamasına,833

Asker Melih TORAMAN ’ın ailesine yardım yapılmamasına,834

Asker Oktay ERDOĞAN ’ın ailesine yardım yapılmamasına,835

Asker Sinan ÇINAR ’ın ailesine yardım yapılmamasına,836

Asker Uğur KÖPRÜLÜ ’nün ailesine yardım yapılmamasına,837

Asker Cüneyt ARI ’nın ailesine yardım yapılmamasına,838

Asker Bayram Ahmet ÖZTÜRK ’ün ailesine yardım yapılmamasına,839

Asker Ahmet DURMAZ ’ın ailesine yardım yapılmamasına,840

Asker Hazma AVCU ’nun ailesine yardım yapılmamasına,841

Asker Recep ŞAHBAZ ’ın ailesine yardım yapılmamasına,842

Asker Sami ERDOĞAN ‘ın ailesine yardım yapılmamasına,843

Asker İbrahim BİNİCİ’ nin ailesine yardım yapılmamasına,844

Asker Uğur OLGUN ’un ailesine yardım yapılmamasına,845

Asker Mustafa AVCI ’nın ailesine yardım yapılmamasına,846

İlçemiz 361/2 Sokak. No:14 sayılı yerde faaliyet gösteren kahvehane’nin işletmeciliğini yapan Abdurrahman DEVECİ’ye 5259 sayılı kanunun 1. maddesi gereğince, 1.000.-YTL. idari para cezası verilmesine,847

İlçemiz Menderes Cad. No:390/A sayılı yerde faaliyet gösteren Birahane’nin işletmeciliğini yapan Ziya BULUT-Şengül BULUT’a 5259 sayılı kanunun 1. maddesi gereğince, fiilin tekrarı da göz önünde bulundurularak, 2.000.-YTL. idari para cezası verilmesine,848

İlçemiz Aydın Hatboyu Cad. No:336/B sayılı yerde faaliyet gösteren Birahane’nin işletmeciliğini yapan Birhan CANBAZ’a 5259 sayılı kanunun 1. maddesi gereğince, 1.200.-YTL. idari para cezası verilmesine,849

İlçemiz Menderes Cad. No:344/B sayılı yerde faaliyet gösteren Birahane’nin işletmeciliğini yapan İlhan YILDIZ-Hasan YILDIZ’a 5259 sayılı kanunun 1. maddesi gereğince, fiilin tekrarı da göz önünde bulundurularak, 2.000.-YTL. idari para cezası verilmesine,850

222 Sk No.350 adresin karşı arasında bulunan Cengiz ÜNSAL’ın işlettiği açıkta kum tuğla ve çimento satış yeri’nin Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı alıncaya kadar kapatılmasına,851

700 ada, 35 parselde Salim ÇİFTÇİ oğulları tur. Pet..ürün. oto. Taş. İnş. Gıda. San. Ve tic ltd. Şti’ye ait ruhsat ve eklerine aykırı yapının yıktırılmasına, ilgili hakkında suç duyurusunda bulunulduğundan yargılama sonucunda beraat kararı kesinleştiği taktirde, konunun tekrar değerlendirilmek üzere Encümene intikaline,852

Müdürlüğün teknik görüşü doğrultusunda, 13.03.2008 tarih ve 2008/482 sayılı Encümen Kararının iptaline,

06.05.2008

853

21.08.2007 tarih ve 2007/1635 sayılı Encümen Kararının iptaline, M. Mustafa ŞAHİNLER adına yeni tatil zaptı düzenlenmesine, bu konudaki işlemler tamamlandıktan sonra, Konunun Encümence tekrar değerlendirilmesine,854

Buca ilçesi, Kocatepe mahallesi 22-N-IV-a pafta, 724 ada, 413 parselden bedelsiz olarak 25,98m2 yola terk olması işleminin 3194 sayılı İmar Kanununun 16. madde hükmüne göre onanmasına,855

Buca ilçesi, Kocatepe Mahallesi, 22N-III d pafta, 39928 ada, 13 ve 14 parsellerin tevhiden A =296.00m2 parsel olması işleminin 3194 sayılı imar yasası 16.madde hükümlerine göre onanmasına,856

Buca ilçesi, Kocatepe Mahallesi, 22N-III-d pafta, 559 ada, 39 nolu parsel den bedelsiz olarak (A)=42,45 m2 nin yola terk edilerek kalan (311,33)m2, (B)=17,49m2 ile ihdasen (C)=328,82 m2 parsel olması işleminin 3194 sayılı İmar kanununun 16.madde hükmüne göre onanmasına,857

2008 Mali Yılı Bütçe teklifleri esas alınarak hazırlanmış olan ancak, ödeneklerin yeterli gelmemesi nedeni ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 38.maddesine göre bütçede gerekli aktarmanın yapılmasına,
  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət