Ana səhifə

Ek-1 İl müDÜRLÜĞÜ muayene ve kabul tutanaği proje adi : Koyun ve Keçilerin Küpelenmesi ve Aşılanması Projesi


Yüklə 88.46 Kb.
tarix22.06.2016
ölçüsü88.46 Kb.
EK-1
……………. İL MÜDÜRLÜĞÜ

MUAYENE VE KABUL TUTANAĞI

PROJE ADI : Koyun ve Keçilerin Küpelenmesi ve Aşılanması Projesi

(Küçükbaş Hayvanlar İçin PPR Aşısı ve Kulak Küpesi Tedariki Projesi)

İLAN NO : EuropeAid/128057/D/SUP/TR

SÖZLEŞME NO : TR0802.08-03/001

PARTİ NO : LOT- … [Lot İsmi ]

YÜKLENİCİ FİRMA ADI:

TESLİM ADRESİ:

Muayene ve Kabulü yapılacak malzemeler

No

Tanım

Üretici/Model

Miktar

1

Kulak Küpesi2

Aplikatör (Pens)
Kulak Küpesi Başlangıç Seri No:

T

R


Kulak Küpesi Bitiş Seri No:

T

RMUAYENE RAPORU:

Yukarıda marka ve modeli belirtilen kulak küpesi ve aplikatörlerin muayene ve inceleme görevi aşağıda isimleri bulunan Muayene ve Kabul Komisyonumuzca yapılmış olup, söz konusu kulak küpelerinin ve aplikatörlerin, sözleşmesine uygun olduğu, geçici kabule engel olabilecek herhangi bir eksik, kusur veya arızanın bulunmadığı tespit edilmiştir.


Geçici kabule ilişkin anılan sözleşmede yer alan ve aşağıda belirtilen yükümlülüklerin eksiksiz olarak yerine getirildiğini onaylarız.
Kulak Küpesi ve Aplikatör teslim edildi Evet Hayır
Muayene ve testleri yapıldı Evet Hayır
KOMİSYON

BAŞKANI ÜYE ÜYE
ADI SOYADI:

GÖREVİ:

TARİH:

İMZASI:

İş bu tutanak 2 (iki) nüsha olarak hazırlanacak orjinal nüshası Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne gönderilecektir.EK-2

Küçükbaş Kulak Küpesi ve Aplikatör Teknik Şartnamesi:

  1. Kulak Küpesi Teknik Özellikleri

Aynı numarayı taşıyan çift küpe halinde olacaktır.

Kulak küpelerinin üzerinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ismi, kodu veya logosu bulunacaktır.

Bakanlık logosunun çapı en az 6 mm, en fazla 10 mm ve renksiz olacaktır.

Küpelerin üzerindeki bireysel tanımlama numarası 13 karakterden oluşacaktır.

İlk iki karakter hayvanın ilk tanımlandığı ülkenin kodunu (TR), devam eden karakterler numara olacak ve 11 haneyi geçmeyecektir. 01-81 arasında iki haneli İl kodu bulunacaktır. Devam eden 9 karakter bireysel numarayı tanımlayacaktır.

Kulak küpeleri sadece yukarıda yer alan silinmeyen karakterleri taşıyacak olup başka bir yazı bulunmayacaktır.

Kulak küpelerinin arkasında üretici firmanın kodu veya logosu bulunacaktır.

Kulak küpelerinde barkod bulunmayacaktır.

Kulak küpeleri, hayvan sağlığına zararlı olmayacak yüksek kalite Termopolyurethan (TPU) plastik hammaddesinden imal edilmiş olacaktır.

Kulak küpesinde bulunan, pim ve yapraklar kulağı tahriş etmeyecek, alerjiye sebep olmayacak ve kulak dokusuna ve hayvanın sağlığına zararlı olmayacaktır.

Kulak küpeleri, limon sarısı renkte olacaktır.

Kulak küpeleri, dış etkilere ve farklı iklim şartlarına ( -30 C ile +65 C arasındaki ısıya) dayanıklı ve seri numaraları okunaklı olacaktır.

Erkek parçanın pimi -30 C ile +65 C arasındaki ısıda dişi parçadan ayrılmayacaktır. Türkiye’de TSE veya ODTÜ ; akredite olmuş veya Avrupa Birliği ülkelerinde kabul görmüş standartlarda bir laboratuarın « Erkek parçanın pimi oda sıcaklığında (23 C) 22 kgf güçle dişi parçadan ayrılmayacaktır.» ifadesini taşıyan rapor vermesi gerekmektedir.

Kulak küpesindeki karakterler hayvanın hayatı boyunca kolaylıkla okunacak şekilde olacaktır.

Kulak küpeleri esnek plastik maddeden üretilmiş olacak; büküldüğü zaman herhangi bir şekil bozukluğu veya kıvrım olmayacaktır. Esnek ve dayanıklı olacaktır.

Yetişkin hayvanlara uygulandıktan sonra kulak küpelerinin erkek ve dişi yaprakları serbestçe hareket edebilecektir.

Erkek ve dişi parçaların birleşme yerlerinde herhangi bir deformasyon bulunmayacaktır.

Kulak küpelerinin boyutları hayvanın yaşıyla ilgili olarak değişkenlik göstermeyecek ve hayvanın yaşı ne olursa olsun aynı boyutlarda olacaktır.

Kulak küpeleri erkek ve dişi olmak üzere iki parçadan oluşacaktır.

Kulak küpelerinin dişi parçasının uzunluğu en az 40 mm, genişliği en az 30 mm olacaktır.

Kulak küpelerinin erkek parçasının uzunluğu en az 33 mm, genişliği en az 30 mm olacaktır.

Boyutlar için 10 mm artışa tolerans verilecek ancak parçalar belirtilen boyutlardan küçük olmayacaktır.

Her karakterin yazı tipi ve her kod grubundaki karakterlerin boyutları aynı olacaktır.

Bireysel numara en fazla 9 karakterden oluşacaktır.

Kulak küpelerinde ülke kodu ve il kodu üst bölümde en az 7 mm yüksekliğinde olacaktır.

Bireysel numarası alt bölümde en az 12 mm yüksekliğinde olacaktır.

Kulak küpeleri tekrar kullanılabilir olmayacaktır.

Erkek ve dişi parçaların birbirinden ayrılmasını önleyecek bir yapı bulunduracaktır.

Erkek parçanın pimi metal veya sert plastikten yapılmış olacaktır.

Dişi parçanın yuvası erkek parçanın piminin ayrılmasını önleyecek yapıda olacaktır.

Erkek parçada pimin bulunduğu bölümle dişi parçada yuvanın bulunduğu bölüm plastik kalınlığı yönünden kulak küpesinin alt bölümlerinden daha fazla güçlendirilmiş olacaktır.

Kulak küpesinin uygulanması erkek parçadaki pim marifetiyle değil aplikatör kabiliyeti ile yapılacaktır.

Kulak küpesinin yetişkin hayvanlara uygulanmasından sonra hayvanı rahatsız etmeyecek şekilde erkek ve dişi parçalar serbestçe hareket edebilecektir.

Eğer Bakanlık veya İl Müdürlükleri tarafından talep edilirse, teslimatı yapılan kulak küpelerinin yüksek kalite Termopolyurethan (TPU) plastik hammaddesinden imal edilip edilmediği ve dayanıklılık testleri TSE’de veya yetkili bir laboratuarda masrafları yükleniciye ait olmak üzere yapılabilecektir.

Yüklenici, yanlış veya hatalı basımı yapılan küpelerin yenilemesini Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün ya da ilgili İl Müdürlüğü’nün onayı olmadan yenilemesini yapmayacaktır.

Eğer kulak küpelerinde düşme veya hatalı basım olursa ilgili İl Müdürlüğü yükleniciye resmi olarak bildirecek ve yüklenici 10 gün içerisinde söz konusu aynı özgün numaralı kulak küpesini yenileyerek gönderecektir.

Karton kutular veya paketler üzerindeki ilanlar ile broşürler Türkçe olacaktır. Etiketler üzerinde Avrupa Birliği Destekli ürünler olduğunu belirten semboller bulunacaktır.


  1. Aplikatör Teknik Özellikleri:

Aplikatör uygulayıcının tek bir hareketiyle kulak küpelerinin uygulamasına izin verecek şekilde ergonomik bir yapıya sahip olacaktır.

Aplikatörün parçaları demonte edilmeden kolayca temizlenebilir hammaddeden üretilmiş olacaktır.

Aplikatörün yüzeyi pürüzsüz olacaktır.

Küpenin uygulama yönü tek olacaktır.

Kulak küpesi ve aplikatör birbirine uyumlu olacaktır.

Aplikatör, küpe uygulaması esnasında uygulayıcının hayvanın kulağını görmesine engel olacak şekilde olmayacaktır.

Aplikatör, uygulayıcının gereksiz güç sarfetmeden tek elle ve tek hamleyle küpeyi uygulayabileceği şekilde dizayn edilmiş olacaktır.

Kulak küpesinin uygulanması esnasında uygulayıcı klik sesini duyacaktır.

Uygulama esnasında aplikatörün iki parçası birbirine paralel olacaktır.

Kulak küpesi takıldıktan sonra aplikatör otomatik olarak açılarak rahatlıkla küpeden sıyrılarak ayrılabilecektir.

Küpeleme palikatörün piminin küpenin erkek parçasının pimine uyguladığı kuvvetle olacaktır.

Aplikatörlerle birlikte yedek metal pim bulunacaktır.

Aplikatörün hayvanlara herhangi bir zararlı etkisi bulunmayacaktır.

Metal bölümler uygulayıcıya veya hayvana alerjik etkisi bulumayan çelik materyalden olacaktır.

hall be rs shall bee features

EK-3


Kulak küpelerinin uygulama yeri ve küpe uygulamasında dikkat edilmesi gerekenler:
Küpeleme yöntemi, kulak içindeki pozisyonu ve uygulamadan kaynaklanan yaralanmaların iyileştirilmesi, muhafaza oranını artırmak için önemlidir.
1-Küpenin Pozisyonu
Dişi kısım, dışa değil kulağın içine yerleştirilmelidir.
Erkek kısım, kıkırdağın iki parçası arasından kulağı tam olarak delmelidir.
Küpenin herhangi bir yere takılıp düşmesini önlemek için küpe kulağın ucuna değil ortasına takılmalıdır.
2-Uygulama
Küpeler tamamen birleşmelidir. Aplikatör, küpe tamamen uygulanana dek, hızla ve bir hareketle sıkıştırılmalıdır. Doğru aplikatörü ve pimi kullanmak önemlidir.
Pim, düzenli olarak değiştirilmelidir (yaklaşık olarak 1000 uygulamadan sonra)
3-Rotasyon
Küpeleme işlemi tamamlandıktan sonra, küpe ilk önce

çeyrek daire sola ve ardından da çeyrek daire sağa çevrilmelidir.EK-4

KOYUN VE KEÇİ İŞLETMELERİ FAALİYET RAPORU

İLİ :

YIL :

A-KONTROL BAŞLANGICINDA KOYUN-KEÇİ İŞLETMELERİ ve HAYVAN SAYILARI

İŞLETME TÜRÜ

İŞLETME SAYISI

SÜRÜ SAYISI

HAYVAN SAYISI

Sadece KoyunSadece KeçiKoyun ve Keçi birlikteTOPLAM
B-KONTROLLERLE İLGİLİ SAYILAR

İŞLETME TÜRÜ

İŞLETME SAYISI

HAYVAN SAYISI

Kontrol Edilen
Yürütülen Kontrol Sayıları

(Birden fazla kontrol edilen işletmeler ve hayvan sayıları burada eklenecektir.)

C-KONTROLLERDE BULUNAN UYGUNSUZ DURUMLAR

UYGUNSUZ DURUMLAR


İŞLETME SAYISI

HAYVAN SAYISI

1.Koyunların tanımlanması konusundaki uygunsuzlukların sayıları2.Keçilerin tanımlanması konusundaki uygunsuzlukların sayıları3.İşletme kayıtlarındaki tutarsızlıklar
4.Hareket bildirmeme durumu
5.İşletmesine gelen hayvanlarla ilgili belgelerdeki noksanlıklar6.Yukarıdaki 1 ve 4 üncü maddelerde belirtilen uygunsuzluklardan sadece bir tanesinin görüldüğü işletmelerin/hayvanların sayısı7.Yukarıdaki 1 ve 4 üncü maddelerde belirtilen uygunsuzluklardan birden fazlasının tespit edildiği işletmelerin/hayvanların sayısı8.Yukarıdaki 5 ve 6 maddeye göre uygunsuz bulunan işletmeler/hayvanların sayıları

D- CEZALAR


İŞLETME SAYISINDAKİ UYGUNSUZ DURUMLARLA İLGİLİ

HAYVAN SAYISINDAKİ UYGUNSUZ DURUMLARLA İLGİLİ

TOPLAM

E-DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

(Maddeler halinde yazılacaktır.)

EK-5

KOYUN VE KEÇİ İŞLETMESİ DENETİM RAPORU

(2 nüsha doldurulacaktır)
İşletme Sahibinin Adı Soyadı :
Adresi :
Telefon ve Faks Numarası :
İşletme No :
İşletmedeki Sürü sayısı :Koyun: Keçi:
İşletmedeki Hayvan Sayısı :Koyun: Keçi:
Denetim Tarihi :
NOT: Denetim esnasında İşletme Kayıt Defteri/Formu kontrol edilecek, denetim yapan personel bu belge ve kayıtların üzerine adını soyadını ve görüldü ibaresini yazarak imzalayacaktır.
TUTULMASI VE BULUNDURULMASI ZORUNLU OLAN KAYITLAR

EVET

HAYIR

AÇIKLAMA

1- İşletmede küpesiz hayvan bulunuyor mu?Cevabınız evet ise;

Küpesiz Koyun Sayısı:

Küpesiz Keçi Sayısı:


2- İşletmedeki mevcut hayvan sayısı ile kayıtlı hayvan sayısı ve kayıtları eşleşiyor mu?Cevabınız hayır ise;

Uyuşmayan koyun sayısı:

Uyuşmayan keçi sayısı:


3- Koyun ve keçilerin tanımlamasında ve kayıt edilmesinde uygunsuzluk var mı?Cevabınız evet ise;

Toplam uygunsuz koyun sayısı:

Toplam uygunsuz keçi sayısı:


4- İşletme Kayıt Defteri/Formu bulunuyor mu?5- Hayvan sahibi işletmesinden başka yerlere veya başka yerlerden işletmesine gerçekleşen koyun ve keçi türü hayvan

hareketlerini, doğum, zorunlu veya zati ihtiyaç için kesim ve

ölümleri İşletme Kayıt Defterine/Formuna kaydediyor mu?
Cevabınız hayır ise;

Kaydedilmeyen hayvan sayısı:6- Hayvan sahipleri işletmesine gelen hayvanlarla ilgili nakil belgelerini nakil tarihinden itibaren en az üç yıl boyunca saklıyor mu?


7-Hayvanların işletmeye giriş ve çıkışlarından sonra 7 gün içinde sevk edilen hayvanları işletme defterine/formuna kaydediyor ve İl/İlçe Müdürlüğüne bildirim yapıyor mu?


8- Hayvanların kaybolması veya çalınması durumunda bu durumu işletme defterine/formuna kaydediyor ve 7 gün içinde İl/İlçe Müdürlüğüne durumu bildiriyor mu?


9- Çiftlikteki ölüm, acil kesimleri ve zati ihtiyaç kesimlerini 30 gün içinde İl/İlçe Müdürlüğüne Yönetmeliğin EK-6 sında yer alan formla birlikte bildiriyor ve gerçekleşen olayları işletme defterine/formuna kaydediyor mu?


10-Kayıp yada okunamayan kulak küpeleri için en geç 30 gün içinde İl/İlçe Müdürlüğüne bildirim yapıyor mu?

(Göçerler veya mera hayvancılığı yapanlar için 90 gün )
11-Kendisi ve işletmesi hakkındaki değişiklikleri 30 gün için de İl/İlçe Müdürlüğüne bildiriyor mu?


12-İşletme kayıt defteri/formu veya nakil belgelerinin kaybolması veya çalınması veya imha edilmesi durumunda 14 gün içinde yazılı olarak İl/İlçe Müdürlüğüne bildiriyor mu?


13- Hayvanlar desteklemeden yararlandı mı?Cevabınız evet ise;

Desteklemeden yararlananhayvan sayısı:

14-İhbarı mecburi hastalıklar İl/İlçe Müdürlüğüne zamanında bildiriliyor mu?


Denetim Sonucu Düşünceler:

Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı

Veteriner Hekim Vet.Hek./Vet.Sağ.Tek. Hayvan Sahibi/ Bakıcı

İmza İmza İmza

Denetim Ekibi Denetim EkibiVerilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət