Ana səhifə

Duraklama devri 1-olaylar aşağıdaki olayların hangi padişah döneminde olduğunu yanlarına yazınız


Yüklə 87.88 Kb.
tarix15.06.2016
ölçüsü87.88 Kb.
DURAKLAMA DEVRİ

1-OLAYLAR

Aşağıdaki olayların hangi padişah döneminde olduğunu yanlarına yazınız.

Lehistan’ın Osmanlı hima-yesine alınması (1575) Fas’ın Osmanlı himaye-sine alınması (1578) İngiltere’ye Kapitülasyon verilmesi (1580)
Avusturya ile 1593-1606 Savaşları.Eğri Kalesinin fethi Haçova Meydan Savaşı
Osmanlı –İran Savaşları (1603-1612) Nasuh Paşa Antlaşması Zitvatorok Antlaşması (1606) Lehistan’la barış (1617) Hollanda’ya imtiyazlar
Sakız adası’nın alınması (1566) Yemen’in yeniden alınması (1568)

Endonezya seferi(1569)

Kıbrıs’ın fethi(1571)

İnebahtı Deniz savaşı (1571) Tunus’un fethi(1574)


Revan Seferi (1635)

Bağdat Seferi (1638-39)

Kasr-ı Şirin Antlaşması

Osmanlı-Lehistan Savaşı (1672-1676) Bucaş Antlaşması (1676)Girit’in fethi.1663-1664 Osmanlı Avusturya Savaşları

Vasvar Antlaşması (1664) Rusya ile ilk antlaşma II.Viyana Kuşatması ve Kutsal İttifakla savaş


Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları

Yeniçeri İsyanı2-ANTLAŞMALAR

Osmanlı Devleti’nin toprak kazandığı son antlaşmadır (1676)........................................

Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti’nin Avusturya’ya karşı üstünlüğü dolayısıyla Orta Avrupa’daki üstünlüğü sona erdi(1606).........................................

1664 yapılan bu antlaşma ile Uyvar ve Neograt kaleleri Osmanlılarda kalacak Avusturya Erdel işlerine karışmayacaktı.....................................

Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti’nin Orta Avrupa’daki hakimiyeti sona ermiştir(1699) ...........................................................

Bugünkü Türk-İran sınırını büyük oranda belirlemiştir(1639)............................................

1590 yılında yapılan bu antlaşma ile Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştır ................................................................

Bu antlaşma ile Avusturya hükümdarı Osmanlı hükümdarı ile eşit sayılmıştır.....................

Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştır...............................

Cevapları karşılarına yazınız.

3- PADİŞAHLAR

Saltanat yıllarının yanına padişahları yazınız.

III.Mehmet , I.Ahmet, III.Murat ,I.Mustafa II.Osman (Genç), IV.Murat, I. İbrahim, IV.Mehmet (Avcı), II.Süleyman, II.Mustafa, II.Ahmet

(1566-1574)............................................................

(1574-1595)...............................................................

(1595-1603)...............................................................

(1603-1617).............................................................

(1618-1622)..............................................................

(1623-1640)...............................................................

(1648-1687).................................................................

(1695-1703)..............................................................


4-Aşağıda bahsedilen olayın konu başlığı nedir?Yazınız.

Orta Macaristan’da durumunu güçlendirmek isteyen Katolik Avusturya egemenliğinde bulunan protestanlara baskı yapmaya başlamış;bunun üzerine Macarların lideri Tököli İmre Osmanlılara sığınarak Osmanlılardan yardım istedi.

1683 yılında yapılan seferle Viyana kuşatıldı. Kuşatmanın uzaması,Lehistan’dan yardım gelmesi ve Kırım kuvvetlerinin bu yardıma engel olmamaları yenilgiyi hazırlamıştır.

...............................................................................5- II.Selim, III.Murat, III.Mehmet, IV.Murat, II.Osman

Haçova Meydan Savaşı (1596)..................................

Ferhat Paşa Antlaşması (1590)..................................

Kıbrıs’ın fethi (1571).................................................

İnebahtı Deniz Savaşı (1571)....................................

Zitvatorok Antlaşması (1606)....................................

Kasr-ı Şirin Antlaşması (1639)...............................

Hotin Antlaşması (1620)..................................... Yukarıdaki olayları padişahlarla eşleştiriniz.6-Aşağıda yer alan antlaşmalar hangi savaşlar sonrasında yapılmıştır? Tesbit ediniz.

Kasr-ı Şirin......................................................

Zitvatorok........................................................

Karlofça.............................................................

Hotin...................................................................

Buçaş...................................................................

Vasvar..................................................................
7- Aşağıdaki boşluklara uygun olan olayları yazınız.

1590

Ferhat Paşa Antlşaması

1683
1596
1699

Karlofça Antlaşması

1606

Zitvatorok Antlaşması

1700
1639

1669

Girit’in fethi8- Olayları padişahlarla eşleştiriniz. X işareti ile belirleyiniz.

Hotin Antlaşması

Zitvatorok Antlaşması

Kasr-ı Şirin Antlaşması

II.Viyana Kuşatması

I.Ahmet

II.Osman

IV.Murat

IV.Mehmet


9-Karlofça Antlaşması’nın bir sonucu aşağıdadır. Diğerlerini siz tamamlayınız.

Osmanlı Devleti’nin Orta Avrupa’daki hakimiyeti sona ermiştir.

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................10- Aşağıdaki kelimelerin geçtiği bir tarihi olay yazınız.
Haçova......................................................................

Eğri......................................................................

Bağdat......................................................................

Bucaş......................................................................

Girit......................................................................
11- Aşağıdaki dört olay bir padişah, kalan da başka padişah dönemine aittir.Tespit ediniz.


Revan Seferi
Bağdat seferi
Hotin Seferi
Kasr-ı Şirin Antlaşması
İçki ve tütün yasağı

12- Aşağıdaki padişahlar dönemi ile ilgili olarak 1 olay yazınız.
III.Mehmet.................................................................

I.Ahmet .....................................................................

II.Osman....................................................................

IV.Murat....................................................................

IV.Mehmet.................................................................
13- 1600-1700 yılları arasında meydana gelen 5

olay yazınız.

..............................................................................

................................................................................

...............................................................................14- Aşağıdaki antlaşmalar hangi ülkelerle yapılmıştır?

Zitvatorok
Hotin
Kasr-ı Şirin
Bucaş
Vasvar


15-Aşağıdaki gelişmeler IV.Mehmet döneminde hangi olayın sonucudur?


Uyvar ve Neograt kaleleri Osmanlılarda kalacak
Bu seferle Türk gücü Avrupa’da yeniden hissedildi.

Avusturya Erdel işlerine karışmayacaktı.16-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Soldan Sağa: 1- 1596 yılında Avusturya ordusunun yenilgiye uğratıldığı savaş- Hıristiyan yabancı 2- Karışık renkli- Tersi, ilave 3- 1606 yılında Avusturya ile yapılan Osmanlı hükümdarı ile Avusturya hükümdarının eşit sayıldığı antlaşma 4- Dolaylı anlatma – Tersi, etik – Utanma duygusu 5- Tersi, ilkel topluluk – Ced 6- Cismin kısa tarafı – Baskette bir hareket – Antalya’nın bir ilçesi 7- Tersi, bir bayan ismi – Latince üç 8- Osmanlı Devleti tarafından 1529 ve 1683 yıllarında iki defa kuşatılan Avrupa şehri 9- Peygamberimizin devesi Doğu ile ilgili 10- Tersi, yanardağın püskürttüğü – Bir müzik aleti – Cismin kısa tarafı 11- Türkiye’de doğup Hazar denizine dökülen bir nehir – Bir haber ajansı – Gün ağarması 12- Osmanlı Devleti’nin ilk defa toprak kaybettiği, Orta Avrupa’daki hakimiyetini kaybettiği ve gerileme döneminin başladı antlaşma – Bir başlık
Yukarıdan Aşağıya : 1- Devlete ait paranın saklandığı yer – Tertemiz 2- Bilgince – Tersi, utanma duygusu 3- Bir yemek aleti – 1664 yılında Avusturya ile yapılan ve Türk gücünün Avrupa’da tekrar hissedildiği antlaşma 4- Bir yağış türü – Bir yere varma, ulaşma 5- Kurbağa sesi – Bir bayan ismi 6- Milli mücadelenin ilk belgesi Amasya............. – Bağışlama 7- Bir organımız - Krallık sembolü 8- Doğuda en geniş sınırlara ulaştığımız antlaşma 9- Tersi, Çinli bir düşünür – Kuzey Kafkasya destanı 10- Tersi, güreşte bir oyun – Şifalı bitkiler satan –Bağışlama 11- Utanma duygusu – Bir böcek 12- Günümüz İran sınırını da büyük oranda belirleyen 1639 tarihli antlaşma.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət