Ana səhifə

DÜNÜMÜZÜ taniyalim kizilot ahmet yaşar iLKÖĞretim kurumu düNÜMÜZÜ taniyalim ekiBİ 2013 yili tky ekip raporu manavgat /2013


Yüklə 64.06 Kb.
tarix09.06.2016
ölçüsü64.06 Kb.
DÜNÜMÜZÜ TANIYALIM

KIZILOT AHMET YAŞAR İLKÖĞRETİM KURUMU

DÜNÜMÜZÜ TANIYALIM EKİBİ

2013 YILI TKY EKİP RAPORUMANAVGAT /2013

DÜNÜMÜZÜ TANIYALIMİL/İLÇE
ANTALYA/MANAVGAT
OKUL ADI
KIZILOT AHMET YAŞAR İLKÖĞRETİM KURUMU
ADRES
KIZILOT BELDESİ TAŞLICA MAH.

07600 MANAVGAT/ANTALYAİLETİŞİM KURULACAK KİŞİNİN ADI, SOYADI, TELEFON NUMARASI, E-POSTA ADRESİ
Emin ÖZ (Okul Müdürü-Ekip Başı)
05066211627- eminoz07hotmail.com

EKİBİN ADI
DÜNÜMÜZÜ TANIYALIM EKİBİ

EKİP ÜYELERİNİN ADI-SOYADI VE UNVANI
Emin ÖZ (Okul Müdürü- Ekip Başkanı)

Mustafa Serkan ŞENÖZ (Müdür Yardımcısı)

Mehmet ÖZCAN ( Sosyal Bilgiler Öğretmeni)

Özge KELLECİ (Beden Eğitimi Öğretmeni)

Özgür TAŞ (Türkçe Öğretmeni)

Rukiye Eda ATEŞ ( Matematik Öğretmeni)2013 TKY EKİP RAPORU 2.SAYFA
2013 TKY EKİP RAPORU 3.SAYFA

  1. YAPILAN ÇALIŞMANIN ADI

DÜNÜMÜZÜ TANIYALIM

  1. SEÇİLEN PROBLEMİN/İYİLEŞTİRME KONUSUNUN KURUM İÇİN ÖNEM DERECESİ

Öğrencilerimizin yaşadığı çevrenin yakın geçmişi ile ilgili bilgi sahibi olmadıkları , dolayısıyla günümüzle geçmiş arasında bağ kuramadıkları için bugünü anlamada zorlandıkları çeşitli yöntemlerle tespit edilmiştir.

Bu yöntemler,  • Öğrencilerimizle yaptığımız bireysel sözlü görüşmeler,

  • Yaşadığı yerde eskiden kullanılan eşyaları tanıyıp tanımadıklarını ölçen anket (Öğrenciye yönelik)

Bu anketlerle ilgili sonuçlar Ek-1’de verilmiştir.

Anket sonuçlarına göre öğrencilerimizin çoğu, anne-babalarının bundan 20-25 yıl önce kullandıkları gündelik aletleri tanımamaktadırlar. Geçmişte anne-babalarının ve onların büyüklerinin nasıl bir yaşama sahip olduklarını, günlük hayatta karşılarına çıkan sorunları çözmede ve gündelik işlerini yapmada kullandıkları araç-gereçleri tanımamaları ailelerine empatik bir bakış açısıyla bakamamalarında etkendir. Bu durum öğrencilerimizin geçmişe dolayısıyla yöresel ve ulusal kültürlerine yabancılaşmasına, aileleriyle kuşak çatışmaları yaşamalarına ve milli değerlerimizle örf ve adetlerinden uzaklaşmalarına neden olmaktadır.

Bir eğitim kurumu olarak bizim görevimiz ise geleceğimiz olan öğrencilerimizin geçmişleriyle sıkı bir bağ içerisinde milli değerlerini benimseyen, örf ve adetlerini bilerek gelecek kuşaklara aktarabilen, aileleriyle ve çevresiyle sevgi-saygı çerçevesinde samimi ve sağlam bir ilişki kurabilen bireyler olar yetişmelerini sağlamaktadır.Bu görev bizlere 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun Türk Milli Eğitiminin Amaçları kısmında da verilmiştir.. İlgili kanunun Genel Amaçlar kısmında 2.Maddesinde: ‘Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini, 1. (Değişik: 16/6/1983 - 2842/1 md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmektir.’ Şeklinde açıklanmıştır.

Geçmişlerini unutup, milli değerlerine, örf ve adetlerine yabancılaşan milletler yabancı kültürlerin etkisine girerek zayıflamaya ve zaman içerisinde de yok olmaya mahkûmdurlar. Bütün milletlerin tarihi incelendiğinde bu durumun somut örneklerine rastlamamak mümkün değildir. Bir eğitimci olarak bizlerin amacı ise öğrencilerimizin geçmişleriyle ve aileleriyle olan bağlarını güçlendirerek ulusal değerlerimizin ve kültürümüzün yaşatılmasını ve gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılmasını sağlamaktır. Yapmış olduğumuz bu çalışmanın amacı budur.
2013 TKY EKİP RAPORU 4.SAYFA

Hedefimizdeki problemin kaynakları aşağıdaki Balık Kılçığı diyagramında analiz edilmiştir.


4.PROBLEM ÇÖZME/İYİLEŞTİRME SÜRECİNİN KISA ÖZETİ
Okulumuz öğrencilerinin yakın geçmişte insanların nasıl yaşadığıyla ilgili bilgi sahibi olması ve anne-babalarını daha net anlamaları, empati kurarak gelecek ile ilgili fikir sahibi olmaları yönünde bir çalışma yapılması gerekmektedir.
Bunun için okul bünyesinde sürekli hale getirilecek bir sergi ortamı kurarak, yakın geçmişteki yaşam tarzıyla ilgili farkındalık düzeylerinin attırılması hedeflenmektedir.
Çalışmanın tüm okullar düzeyinde uygulanabilir olduğu düşünülmektedir.

2013 TKY EKİP RAPORU 5.SAYFA
Stratejik hedeflerimiz:

  • Öğrencilerin yakın geçmişleriyle ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

  • Öğrencilerin geçmiş-bugün-yarın sentezini yaparak geçmişi anlama, bugüne gelinen noktayı belirleme ve yarınki hayat tarzıyla ilgili düşünce geliştirip geleceğe hazırlanmalarına katkı sağlamak.

Bu hedefler doğrultusunda önce beldemizden, sonra çevre köylerden geçmişte kullanılmış olan artık işlevini yitirmiş ve günümüzde de yer yer özellikle kırsal kesimde kullanılmaya devam eden malzemeler toplanmaya başlamış, okulun uygun olan zemin katında bu malzemeler belirli bir kompozisyon oluşturacak şekilde sergilenmek üzere bir araya getirilmiştir.
ÇALIŞMA PLANI

Genel bilgilendirme

Ekip olarak amacımız, yaşadığı çevreyi tanıyarak geleceğe daha etkili hazırlanan bireyler yetiştirmektir.

Bu çalışmanın sadece öğrencilerle değil, özellikle bölge dışından gelen öğretmenlerin çevreyi ve dolayısıyla öğrencileri daha etkin tanımaları bağlamında faydalı olacağını düşünüyoruz.
Yine velilerimizin okulda neler yapıldığıyla ilgili fikir sahibi olmalarına yardım etmek amacıyla ortaya somut örnekler konulması bakımından da önem arz etmektedir.

Yapılacak çalışmalar şu şekilde belirlenmiştir:


1.Basamak: Öğrencilere bu materyalleri ne kadar tanıdıklarını ölçen bir anket uygulamak(Ek-2)
2.Basamak: Materyal listesi hazırlamak(Ek-1)
3.basamak: Hedef Belirleme Anketi uygulamak(Ek-3)
4. Basamak: Materyallerin toplanması
5.Basamak: Malzemelerin tasnifi ve sergilenmesi
6.basamak: Öğrencilerin tümünün sergilenen malzemeleri görüp, tanımalarının sağlaması
7.Basamak: Hedef Belirleme Anketi’nin aynısının uygulanarak yapılanan çalışmanın geri dönütünün alınması(Ek-3-2.)
8. Basamak: Velilere bilgilendirme yazısı gönderilmesi(Ek-4)
9.Basamak: Veli anketi uygulayarak, öğrencilerdeki değişikliklerin gözlenmesi(Ek-5)

2013 TKY EKİP RAPORU 6.SAYFA
İYİLEŞTİRME PLANI


İYİLEŞTİRME EKİBİNİN ADI


DÜNÜMÜZÜ TANIYALIM EKİBİİYİLEŞTİRME KONUSU

1.Öğrencinin yakın geçmişini ne kadar tanıdığını öğrenme ve –varsa- eksiklikleri giderme

2. Öğrencinin ailesiyle olan iletişimini artırma ve bulunduğu pozisyonu daha etkin kullanmaİYİLEŞTİRME AMACI


Ailesini,çevresini daha iyi tanıyarak , onların hangi şartlarda bugüne geldiğini somut olarak görüp, kendisiyle karşılaştırma ve bunun sağladığı motivasyonla pozitif bakış açısı geliştirme.

İYİLEŞTİRME HEDEFİ


1. Öğrencilerin anne-babalarının yaşam tarzlarını, bugün neden böyle düşündüklerini anlamalarını sağlamak.

2. Öğrencinin zihninde dün-bugün yarın sentezi oluşturmak.YAPILACAK FAALİYETLER

1. Öğrencinin neyi ne kadar tanıdığını ölçen istatistiki veriler oluşturulması.

2. Çevreden konuyla ilgili materyal temin edilmesi.

3. Toplanan materyallerin öğrencilere tanıtılması.

4. Yeni istatistiki veriler elde edip, fayda analizinin yapılması.

BİRLİKTE ÇALIŞILACAK BİRİMLER

Okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler, veliler, çevre belde ve köy halkı

BAŞLANGIÇ TARİHİ

10.10.2012

BİTİŞ TARİHİ

10.01.2013


AÇIKLAMA

Öğrencilerin çevresini, ailesini tanımasına yardımcı olmak, bununla birlikte empati kurarak çevresini daha iyi tanımasını sağlamak, geçmiş ile bugünü kıyaslayıp, bulunduğu pozisyondan sağladığı motivasyonla pozitif bir bakış açısı geliştirerek gelecekle ilgili fikir sahibi olmalarına yardımı olmak.2013 TKY EKİP RAPORU 7.SAYFA

Ekip üyeleri Emin ÖZ, Mustafa Serkan ŞENÖZ, Mehmet ÖZCAN, Özge KELLECİ, Özgür TAŞ, R.Eda ATEŞ tarafından öğrencilerin yaşadıkları bölge insanlarının yakın geçmişte nasıl yaşadıklarını bilip bilmediklerini ölçmek için 20 sorudan oluşan bir anket hazırladılar.(Ek-1)

Bu anketin sonuçları değerlendirildiğinde öğrencilerin birçoğunun anketteki nesneleri tanımadığı görüldü.Beldeden ve çevre köylerde yakın geçmişte kullanılmış ve bugün işlevini kaybetmiş ya da yerini teknolojik aletlerin aldığı materyallerin bir listesi çıkarıldı.(Ek-2) Daha sonra kullanılmak üzere Hedef belirleme anketi uygulandı.(Ek-3)

Daha sonra bu materyallerden elde edilebilenler toplanarak belli bir kompozisyon oluşturacak şekilde okulun zemin katında, öğrencilerin yoğun olarak bulundukları bir yer tespit edildi ve burada bu materyaller sergilendi.

Öğrencilerin bu sergiyi dolaşması sağlanarak, materyaller tek tek tanıtıldı. Öğrencilerden konuyla ilgili olarak,aileleriyle sohbet etmeleri ve edindikleri bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarına anlatmaları istendi.

Hedef Belirleme Anketi (Ek-3-2.) öğrencilere tekrar uygulandı ve sonuçlar karşılaştırıldı. Öğrencilerin hedeflerindeki yükselme ölçüldü. Sonucun olumlu olduğu gözlendi.

Velilere konuyla ilgili bilgilendirme yazısı gönderildi(Ek-4) ve öğrencilerin konuya ne kadar ilgi gösterdiğini, aileye karşı davranışlarının değişip değişmediği gibi sorular sorulan bir anket gönderildi.(Ek-5)

Veli anketi değerlendirildi ve öğrencilerden istenen aile sohbetlerinin yapıldığı, öğrencilerin ailelerin yaşam tarzları ile ilgili sorularının çoğaldığı, ailelerin beklentilerini daha iyi kavradıkları görüldü.


SON DEĞERLENDİRME FORMU

İyileştirme Ekibi: Dünümüzü Tanıyalım Ekibi


Çalışma Konusu: 1.Öğrencinin yakın geçmişini ne kadar tanıdığını öğrenme ve –varsa-

eksiklikleri giderme

2. Öğrencinin ailesiyle olan iletişimini artırma ve bulunduğu pozisyonu

daha etkili kullanmaÇalışmanın Tamamlandığı Tarih: 10.01.2013

Çalışmadan Sorumlu Kişiler: Emin ÖZ(Okul Müdürü), Mustafa Serkan ŞENÖZ( Müdür Yardımcısı), Mehmet ÖZCAN(Sosyal Bilgiler Öğretmeni), Özge KELLECİ(Beden Eğitimi Öğretmeni), Özgür TAŞ(Türkçe Öğretmeni), Rukiye Eda ATEŞ(Matematik Öğretmeni)

Çalışma Numarası

Çalışmadan Beklenen Yarar

Çalışmadan Sağlanan Yarar

Çalışmanın Okul Gelişimine Katkısı

Çalışma Maliyeti

Gelecek yılın planlamasıyla ilgili Öneriler


1

Öğrencilerin ailelerinin düşündüklerini anlamalarını sağlamak

Öğrencilerin ailelerini daha iyi anlamaları sağlandı.

Öğrencinin bulunduğu konumun farkına vararak okul hayatına daha fazla motive olması

-

Hazırlanan görsel serginin sürekli hale gelmesi, farkındalık düzeyinin artmasına yardımcı olabilir.


2Dünü anlama, bugünle kıyaslama anlamında başarıya ulaşıldı. Ancak geleceğe anlam kazandırma konusu zamana yayılacağı için kısmen gözlemlendi.

Nerden geldiğini, bugün nerede olduğunu kavrayan birey, geleceğini şekillendirmede daha istekli olması Dolayısıyla akademik ve sosyal başarısının artması beklenmektedir.Yapılan çalışmayla öğrencilerin ailelerini daha iyi tanıması sağlandı. Bu sayede aile içi iletişimin arttığı, buna bağlı olarak öğrencilerin yaşadıkları şartları daha iyi analiz ettikleri gözlemlendi. Veliler açısından okulun sadece bir öğretim yeri olmadığı, eğitimin de verildiği somut bir şekilde görüldü.

Çalışma başlamadan yapılan anketlerle çalışma sonunda yapılan anketler karşılaştırıldı ve öğrencilerin ailelerinin yaşam tarzlarıyla kendi yaşam tarzlarını karşılaştırdıkları, geleceği planlama konusunda farkındalık düzeylerinin arttığı görüldü.


Okullarda yerel yönetimlerle iş birliği yapılarak bu tür bir uygulamanın yapılabileceği düşünülmektedir.2013 TKY EKİP RAPORU 8.SAYFA


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət