Ana səhifə

Dnes v Listech: Naše město získalo místo v soutěžI obcí v třídění odpadu o perníkovou popelnici 2008


Yüklə 408.43 Kb.
səhifə1/6
tarix04.06.2016
ölçüsü408.43 Kb.
  1   2   3   4   5   6
ŽL č.8. 30.04.

Uzávěrka č.9. – 04.05. do 10.00 hod., vyjdou 15.05.

OSLAVY 100. VÝROČÍ NAROZENÍ

genmjr. in memoriam JOSEFA KNOPA

30. května 2009 ve 14:00 hod. na louce za fotbalovým stadionem směrem k ZEZu.

Dnes v Listech:

  • Naše město získalo 1. místo v soutěžI obcí v třídění odpadu o perníkovou popelnici 2008

  • Dotace ze SFŽP na ekologické bydlení – Zelená úsporám

  • Pěší zóna – uzavření Kostelní ul.

  • Zahájení výstavby nových cyklostezek


Zprávy z radnice

UPOZORŇUJEME na částečné omezení průjezdu a parkování v ul. Vrchlického a Komenského v průběhu měsíce května 2009 z důvodů rozšiřování parkovacích míst.        Ing.Fabián Vladimír, REÚP

 

V minulých ŽL jsme Vás informovali o odstávce informačních systémů. Upozorňujeme, že došlo ke změně, kdy MINISTERSTVO VNITRA OZNAMUJE, že po vyhodnocení ohlasů veřejnosti, bude plánovaná celostátní odstávka systémů zrušena. Úřady obcí  s rozšířenou působností budou moci v té době využívat informační systémy ministerstva vnitra bez omezení.Ing.Petra Řeháčková, ved.odboru SPDO

Pronájem nebytových prostor

Město Žamberk na základě usnesení Rady města č.74/2009-RADA ze dne 2.4.2009 nabízí k pronájmu Divadelní kavárnu.Informace:

Ing. Jiří Šmok – 465 670 331, Ivana Hečková – 465 670 330. Ivana Hečková,majetkové odděleníPODPIS SMLOUVY o spolupráci

15. dubna podepsali starosta města Žamberka Jiří Dytrt a vedoucí územního odboru vnější služby PČR plk. Mgr. Miloš Štěpán „Dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku“.

Tato dohoda mimo jiné zahrnuje oblast bezpečnosti osob, ochranu veřejného pořádku, dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, pátrání po osobách a věcech, vyšetřování trestných činů a zjišťování jejich pachatelů, prevenci kriminality a zkvalitnění práce Policie České republiky ve smyslu služby veřejnosti.

Starosta k tomuto dodává: „Jsem velmi rád, že se nám věci, které společně každodenně probíhají, povedlo zapracovat do Dohody. Zároveň velmi oceňuji dobrou spolupráci místního oddělení Policie České republiky v  Žamberku s Městskou policií a městem Žamberkem“. –ít-soutěž obcí v třídění odpadu o perníkovou popelnici 2008 - Naše město získalo 1. místo

v soutěži obcí v třídění odpadu, kterou vyhlásil Pardubický kraj a společnost EKO-KOM, a.s. Města a obce Pardubického kraje se účastnily druhého ročníku soutěže „O perníkovou popelnici 2008“. Soutěžilo se ve třech kategoriích – do 500 obyvatel, do 5000 obyvatel a nad 5000 obyvatel a hodnoceno bylo množství vytříděného odpadu přepočteného na jednoho obyvatele. Rozděleno bylo celkem 9 ocenění. Mezi tři vítězné obce v každé kategorii byla rozdělena finanční prémie, která za rok 2008 představovala celkovou částku 750 000 Kč, a také devět symbolických perníkových popelnic.

Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 20.dubna 2009 v prostorách zasedací místnosti sálu Rady Pardubického kraje. Ceny vítězům v jednotlivým kategoriích předali Ing. Václav Kroutil, radní Pardubického kraje zodpovědný za zemědělství, životní prostředí a venkov, ředitelka oddělení využití odpadů společnosti EKO-KOM, a.s. RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. a regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s. Tomáš Pešek.

Na stupních vítězů ekologické soutěže kraje se v naší kategorii na 2. místě umístila Litomyšl a na 3.místě Polička. Jako vítězné, nejlépe třídící město jsme obdrželi finanční prémii 140 000 Kč. Oceněná města a obce na druhém místě si odnesli 70 tis. Kč a třetím místě 40 tis. Kč.Za tento krásný úspěch je třeba poděkovat všem Žamberanům, kteří se zapojili do třídění odpadů, a také organizátorům soutěže za pěkné ceny, kterých si vážíme. Doufáme, že naše umístění není nic mimořádného a naše společné snažení bude korunováno úspěchem i v dalších letech.

Za odbor ŽPZE Bc.Alena Hovádková
Získejte dotaci ze SFŽP na ekologické bydlení – Zelená úsporám

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) představuje od 7.dubna 2009 na svých webových stránkách nový program nazvaný Zelená úsporám. Program je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.

Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky (celkem až 25 miliard korun) mohly být žadateli čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31.12.2012. Žádosti o podporu budou přijímány na krajských pracovištích SFŽP (bytové domy) a na pobočkách pověřených bankovních institucí (rodinné domy) do 30.06.2012 nebo do vyčerpání finančních prostředků programu.

Program je členěn do tří základních oblastí podpory:


A. Úspora energie na vytápění

  • A.1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu

  • A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dílčí zateplení)

B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu

C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

  • C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla

  • C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb

  • C.3. Instalace solárně-termických kolektorů

D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací).

Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, tedy fyzické osoby (občané), společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce, podnikatelské subjekty, popř. další právnické osoby.

Žádosti o podporu z programu Zelená úsporám budou moci žadatelé podávat před začátkem realizace investice. Díky tomu budou mít jistotu přidělení dotace ještě před realizací. Žádat mohou i žadatelé, kteří již investici realizují. Nutnou podmínkou pro přiznání dotace je ovšem ukončení realizace nejdříve 7.dubna 2009 (doloží se např. datem kolaudace, datem podání oznámení o užívání stavby). Podpora však bude vyplacena vždy až po ukončení realizace podporovaného projektu.

K programu vydal SFŽP podrobnou Příručku pro žadatele, kde jsou uvedeny základní informace o programu, o výši podpory, procesu podání žádosti, Pokyny pro žadatele a příjemce podpory, Seznam odborných dodavatelů, Seznam výrobků a technologií atd. Pro orientační výpočet výše dotace na zateplení budovy můžete využít také jednoduchou kalkulačku.

Program Zelená úsporám je velkou příležitostí nejen pro občany, kteří se rozhodnou investovat do svého bydlení, ale i pro firmy. Aby byla jednotlivá opatření programu provedena kvalitně a v měřitelných standardech, lze získat dotaci jen na výrobky nebo služby firem, které budou uvedeny v Seznamu odborných dodavatelů nebo Seznamu výrobků a technologií.

Seznam odborných dodavatelů zahrnuje dodavatele, poskytovatele služeb, kteří prokázali svoji kvalifikaci včetně osvědčení o odbornosti dodavatele v jedné či více činnostech, které jsou v rámci programu podporované. Seznam výrobků a technologií obsahuje materiály, výrobky a technologie splňující legislativní požadavky a technické parametry zajišťující jejich ekologickou šetrnost a ekologický přínos. Zápis do obou seznamů provádí SFŽP zdarma a přesná kriteria jsou popsaná v Příručce pro žadatele o podporu.
Osvědčení dodavatelů může být limitováno nejen z hlediska činností, ale i konkrétních produktů (např. montáž kotlů pouze omezeného okruhů typů a značek). Pro žadatele o podporu je proto velmi důležité se před realizací projektu přesvědčit, že pořizovaný výrobek nebo technologie jsou zařazeny v Seznamu výrobků a technologií a realizační firma je zapsána v Seznamu odborných dodavatelů. Pokud není výrobek či dodavatel v seznamu zařazen, SFŽP neproplatí dotaci na takový projekt.

Podrobné informace o programu naleznete na www.sfzp.cz a také www.zelenausporam.czZelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500
Krajské pracoviště SFŽP v Pardubicích

Smilova 307, 530 02 Pardubice, telefon 466 610 609, 466 265 420Všechna krajská pracoviště jsou pro veřejnost otevřena v úterý a ve středu 8:30 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod. V ostatní dny je návštěva možná jen po předchozí domluvě.

S využitím informací SFŽP vybrala pro ŽLAlena Hovádková, odbor ŽPZE


Budova Základní školy v novém …

Za podpory evropského a státního fondu byl z Operačního programu životního prostředí zrealizován projekt zateplení obvodových plášťů a výměny otvorových výplní na objektu Základní školy Nádražní 743

Žamberk. Opatření vedla ke zlepšení tepelně technických vlastností budovy vedoucí ke snížení spotřeby energie. Celkové náklady ve výši cca 10 mil. Kč byly podpořeny šestimilionovou dotací.

Všem uživatelům přejeme příjemné zážitky v novém prostředí……M. Holubová, odbor REUP MěÚ

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 5. a 6. června 2009

VOLIČSKÝ PRŮKAZ

§ 30 zákona o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden nebo zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v jeho územním obvodu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Zastupitelský úřad voličský průkaz nevydá, obdrží-li od ministerstva vnitra sdělení, že volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě.

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

Písemné žádosti o voličský průkaz je potřeba doručit prostřednictvím pošty anebo osobně na Odbor právní Městského úřadu v Žamberku, Nádražní 833 nejpozději do 21. května 2009. Od 21. května 2009 budou voličské průkazy právním odborem zdejšího úřadu vydávány buď osobně žadateli nebo zasílány žadateli poštou.

Voličům, kteří požádají o vydání voličského průkazu po 21. květnu 2009, průkaz vydán nebude a v případě, že se nebudou zdržovat v místě svého trvalého pobytu, nebudou moci ve volbách do Evropského parlamentu hlasovat.Formuláře žádosti a bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra: www.mvcr.cz - informační servis - volby, na stránkách Městského úřadu www.zamberk.cz - úřední deska - volby nebo na odboru právním.

SEZNAMY VOLIČŮ

Upozorňujeme voliče, že v případě, že se přestěhovali po 26. dubnu 2009, zůstanou nadále zapsáni v seznamu voličů v místě svého předešlého pobytu, protože tento úřad nemůže voliče z důvodu jeho přestěhování po 26. dubnu 2009 již z tohoto seznamu vyškrtnout a obecní úřad v místě nového pobytu voliče naopak nemůže tohoto po 26. dubnu 2009 do svého seznamu dopsat. Z uvedeného vyplývá, že takový volič bude moci volit buď v místě svého původního pobytu nebo na voličský průkaz v místě svého nového pobytu, avšak o vydání voličského průkazu musí požádat nejpozději do 21. května 2009 u obecního úřadu v místě svého původního pobytu.JUDr. Jitka Kubová, vedoucí právního odboru

OBECNÍ ÚŘAD ČESKÁ RYBNÁ PRONAJME od 1.7.2009 restauraci v České Rybné č.p. 120. Možnost využití sálu na akce s kapacitou 200 míst.

Zájemci se mohou přihlásit písemně na adresu:

Obecní úřad č.p. 78, 561 85 Česká Rybná do 15.6.2009. Případné dotazy na tel. 465 629 128. Jiří Žabka-starosta obce Česká Rybná.

Výstavba cyklostezek

ZVEME VÁS na slavnostní zahájení výstavby nových cyklostezek v okolí města Žamberka, které budou realizovány na základě přidělených dotačních titulů z fondů EU:
* Žamberk – Lukavice -Letohrad

Dne 4.5.2009 v 09:00 hod. u hřbitova v Lukavici, za účasti hejtmana Pardubického kraje Mgr.Radko Martínka. Akci organizačně zabezpečuje Sdružení obcí Orlicko, předpokládané ukončení je plánováno na podzim letošního roku.


* Žamberk - Líšnice

Dne 6.5.2009 v 09:00 hod u „REMÍZKU“ za fotbalovým stadionem v Žamberku. Realizaci akce organizačně zajišťuje Město Žamberk a předpokládané předání cyklostezky dlouhé cca 1 300m, široké 3m do užívání veřejnosti je předběžně plánováno na 19.června 2009. Upozorňujeme všechny uživatele stávající komunikace, že je nutno počítat s omezením jakéhokoliv provozu po celou dobu výstavby. Děkujeme za pochopení.

Další informace sledujte na www.zamberk.cz a v ŽL.

Ing.Vladislav Fabián, REÚP

Zvýšená stavební činnost v Areálu aktivní turistiky pod Černým lesem v Žamberku …

V prostoru koupaliště a autokempinku v Žamberku se po dlouhé zimní přestávce rozbíhají stavební práce na výstavbě dětského brouzdaliště, hřiště a srubových chat.


Od konce dubna bude  na místní komunikaci k areálu společnosti ZEZ SILKO, s.r.o. omezen provoz v souvislosti s úpravou asfaltového povrchu komunikace směřující od Areálu aktivní turistiky k výjezdu silnice II.třídy v obci Líšnice, kde bude vznikat nová cyklostezka, která bude využívána i pro in-line bruslení.
Z důvodu uváděných prací a pohybu stavební techniky prosíme o trpělivost a maximální opatrnost při průjezdu areálem.
Odměnou nám všem budou nové skvělé sportovně relaxační zážitky…

Melanie Holubová, odbor reg. rozvoje a územního plánování
Výstavba pěší zóny – uzavření Kostelní ul.

Jak již bylo prostřednictvím médií oznámeno, Město Žamberk obdrželo z fondů EU dotaci ve výši 21 mil. Kč, kterou je možno v létech 2009 – 2011 vyčerpat na výstavbu nové pěší zóny v prostoru mezi kostelem sv.Václava a Masarykovým náměstím.

V této souvislosti je v souladu s připravenou projektovou dokumentaci plánováno uzavření části Kostelní ulice v úseku od křižovatky ul.Kostelní se silnicí I/11 (u Farního úřadu) po křižovatku ulice Kostelní s ulicí Mánesovou (u holičství-kadeřnictví). S výstavbou pěší zóny by mělo být započato v srpnu letošního roku.

K tomu je naplánováno zkušební uzavření uvedeného úseku Kostelní ulice (viz obr.) s následným provedením dopravního průzkumu, a to v termínu od 18.5 do 19.6.2009. Ostatní informace můžete sledovat na www.zamberk.cz v sekci dotační politika.Ing.Fabián Vladimír, REÚP


Městská policie informuje

V období od 16.3.2009 do 15.4.2009 eviduje Městská policie Žamberk celkem 167 událostí, z toho 99 přestupků. 10 přestupků bylo postoupeno příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání. Zbylé přestupky vyřešila Městská policie uložením blokové pokuty na místě, u méně závažných přestupků postačovala domluva.

Že mezi nejproblematičtější činnost patří práce s podnapilými osobami se přesvědčili strážníci ve druhé polovině března, kdy zasahovali v jedné pivnici proti opilému muži, který strhal ze stolů ubrusy, odmítal zaplatit útratu a odejít . Tento 28letý mladík z Českých Petrovic nadýchal 2,86 promile alkoholu, přestupek proti veřejnému pořádku byl vyřízen blokovou pokutu. Na počátku dubna zase jiný mladík ze Žamberka v Nádražní ulici v opilosti kopal do popelnic a zaparkovaných vozidel a snažil se poškodit dopravní značení. Strážníci ke zkrocení muže museli použít donucovací prostředky a pouta. Orientační dechovou zkouškou byl zjištěn alkohol ve výši 2,31 promile a po lékařském ošetření putoval 20letý mladík na protialkoholní záchytnou stanici v Pardubicích. Kromě náhrady nákladů za přenocování na záchytné stanici a pokuty za přestupek ve správním řízení, budou po tomto mladíkovi vymáhány i náklady na dopravu do Pardubic. Jiný muž z Rychnovska se po propuštění ze zdravotnického zařízení opil v restauraci, kde strávil celé odpoledne až do pozdních nočních hodin, a to i přesto, že věděl, že nemá na zaplacení útraty. Svoji situaci se nažil vyřešit předstíraným odchodem na WC a následným úprkem z restaurace, kde před vchodem odcizil první neuzamčené kolo a ujížděl směrem k domovu. Měl však smůlu, jeho jednání neušlo pozornosti občanů, a tak byl posléze zadržen.

Strážníkům se také podařilo dne 25.3. v podvečerních hodinách zadržet v Havlenově ulici řidiče vozidla přepravní firmy, a to jen několik minut po žádosti Policie ČR o spolupráci při pátrání po této osobě na území Žamberka. Tento muž z Olomouce byl podezřelý z trestného činu násilného charakteru.

V poslední době se také velmi rozmáhají krádeže spáchané dětmi, a to především v marketech. V prodejně Penny Market byla 1. dubna přistižena při krádeži zboží 14letá dívka ze Žamberka, která odcizila cukrovinky a každou položku ukradla hned třikrát i pro své sourozence. Následně pak přiznala, že tam byla krást i o týden dříve a tvrdila, že ji posílala krást její o rok starší sestra. Věcí se dále zabývá odbor sociálních věcí MÚ. O den dříve strážníci řešili podezření z krádeže zboží v prodejně Billa, kde parta mladíků měla odcizit zboží. Když je ostraha přistihla, odmítali ukázat obsah tašky, ale přivolaná hlídka MP žádné odcizené zboží nenalezla. Na počátku dubna také strážníci řešili krádež mobilního telefonu ve zdravotnickém zařízení, pachatel krádeže se však zřejmě zalekl a telefon odhodil na WC, kde byl následně nalezen a vrácen majiteli. Další případ majetkového přestupku řešili strážníci v jedné místní škole, kde nechal žák bez dozoru školní tašku a v nestřežený okamžik mu neznámý pachatel odcizil peněženku s finanční hotovostí.

V období od 16.3. do 15.4. mj. provedli strážníci odchyt dvou toulavých psů  na území města Žamberka, které následně umístili do útulku. Dále například hlídka MP v daném období 4x usměrňovala provoz na pozemní komunikaci, a to u kácení stromů, stavebních pracích, požáru na Masarykově náměstí a jedné dopravní nehody v Zámecké ulici, kde německý řidič nákladního vozidla nezareagoval na situaci, kdy před ním jedoucí vozidlo zastavilo před přechodem pro chodce, a zezadu do něho narazil. Za MP: Kamil Luňáček

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

DNE 30.4. SKONČILA PRVNÍ SPLATNOST, ZKONTROLUJTE SI, ZDA MÁTE UHRAZENO!!!

Poplatek pro letošní rok je stanoven na 500,- Kč za osobu, osoby starší 70 let mají 50% snížení – tedy 250,- Kč, druhá splatnost končí 31.8.2009.Poplatek můžete uhradit:

v hotovosti na Městském úřadě (budova radnice), Masar. nám. 166, v Žamberku, na finančním odboru, a to v úřední dny:

pracovní doba:

Po 8:00 h – 11:00 h 12:00 h – 17:00 h

St 8:00 h – 11:00 h 12:00 h – 17:00 h

Čt 8:00 h – 11:00 h

V jednotlivých případech je možno předem domluvit i jiný den.

Pokud budete poplatek platit bankovním převodem a nemáte číslo účtu a variabilní symbol, můžete si telefonovat pro uvedené informace na tel. č. 465 670 325. Iveta Dytrtová, referent finančního odboruZ redakční pošty

příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují názory členů Redakční rady a nejsou redakčně upravovány.

Hoří !

Je pondělí 6. dubna 2009, krátce před 21. hodinou. Končí dlouhý pracovní den. Pomalu vypínám počítač, chystám se domů a večerní ticho náhle prořízne siréna. A vzápětí čisté kvarty hasičských vozů.

Zvědavě se jdu podívat oknem na náměstí, kamže to míří. Opíší kruh a přistanou před školou. A všichni hledí vzhůru na střechu sousedního domu. Běžím dolů, s policisty a prvními hasiči rychle domlouváme možnost zásahu z naší střechy. Během několika minut už sedí jeden z mužů bojujících proti ohni ve střešním okně v podkroví a zkrápí zdivočelé plameny hektolitry vody. Akce trvala přes dvě hodiny, několikrát nabrala dramatický spád a skončila pro naši školu šťastně.

Pro mě osobně měla ještě jeden rozměr. Poznání skutečné profesionality při zásahu. Výborné koordinace, dobrého vybavení a lidských kvalit a ohleduplnosti všech přítomných. Profesionálních i dobrovolných hasičů, a také policie. Téměř všechny znám, ale na slova mimo akci a na vtípky přišla řada až po zásahu.

Díky za posílení důvěry a pocitu bezpečí! PhDr. Hana Chvátilová

VZORNÝ ÚKLID NAŠEHO MĚSTA PROVÁDÍ PAN PETR ŠEVČÍK, zaměstnanec TS Žamberk s.r.o.

Tuto činnost svědomitě vykonává v každé roční době a za každého počasí. Občané Žamberka si jeho práce velmi váží, jsou za ni vděčni a moc mu za ni děkují. Miroslav Falta


Oznámení z redakce

Vážení čtenáři, upozorňujeme Vás, že prodej Žamberských listů od č.8/09 v prodejně novin a časopisů na sídlišti p.Ing.Jiřího Kulicha byl zrušen. Nejsme schopni vyhovět jeho požadavku časově vyhraněného dodání, a proto jsme kapacitu výtisků ŽL posílili v nejbližší prodejně, a to cca 20 m - u paní J.Sedloňové, paní J.Bartošové a pana Ing.Jiřího Kosa.

NOVĚ ZAVÁDÍME PRODEJ Žamberských listů v prodejně na Poliklinice v Žamberku – I.poschodí.

Prodej Žamberských listů zajišťují nadále tyto prodejny:

pan Alois Hýbl - Kiosek, Husovo nábřeží, paní Koukolová Miluše - prodejna v OLÚ Albertinum, paní Lenka Divíšková -Benzinová čerpací stanice, KONZUM – MARKET, paní Bartošová Jaroslava novinový stánek u divadla, prodejna potravin v Dlouhoňovicích,

paní Sedloňová Jaroslava novinový stánek 17.listopadu, pan Ing.Jiří Kos novinový stánek u České pošty, paní Malečková Jana -Herna JOLLY, Nádražní ul., paní Marie Vyhnálková –Papírnictví v Nádražní ulici a Papírnictví v Kostelní ulici čp.708.Vlasta Pavlousková, odp.red.
PODĚKOVÁNÍ

Ve dnech 4.4. - 5.4.2009 jsme v restauraci na Babetě a v celém sportovním areálu Pod Černým lesem v Žamberku uspořádali již 3. sportovní hry pro obchodní zástupce naší firmy d2d. Chtěla bych tímto za celou firmu poděkovat pí Kulhánkové, p. Kulhánkovi a celému personálu za jejich perfektní služby, vstřícnost a neskutečnou ochotu, s jakou vždy plní snad každé naše přání!Děkujeme za pokaždé perfektně připravený víkend, z kterého si stále odvážíme jen ty nejlepší zážitky!Martina Hudáková, d2d Brno

OSADA Písečná nabízí volné 3 dílky (1 dílek bez chaty) v pěkném prostředí osady Písečná.

Pokud máte zájem, kontaktujte nás na tel.č. 777 628 088. –mf-

DLOUHODOBĚ PRONAJMU BYT v klidném prostředí v centru města Žamberka 60 m2 + garáž + venkovní kryté stání pro auto cca 20 m2, zahrada cca 100 m2 + sklep cca 20 m2. Byt je po celkové rekonstrukci: nová okna, topení, elektrika, voda, podlahy, koupelna, kuchyně ... Prohlídka po domluvě, cena dohodou. Vhodné pro 2-3 člennou rodinu. Tel. 736 439 004 - nejlépe večer.

  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət