Ana səhifə

Dersin kodu ve adı: sbe 6027 Bilim Tarihi ve Felsefe (1–0–1) Dersin koordinatörü


Yüklə 6.98 Kb.
tarix23.06.2016
ölçüsü6.98 Kb.
Dersin kodu ve adı: SBE 6027 Bilim Tarihi ve Felsefe (1–0–1)

Dersin koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Kurtul GÜLENÇ

İletişim: kurtul.gulenc@deu.edu.tr

Dersin amaç ve Hedefleri:

Bilginin neliği, bilgi-inanç ayrımı, bilgi-bilim ilişkisi, bilimin tarihsel gelişimi, doğa bilimleri-insan bilimleri ilişkisi/tartışması, deney ve kuram ilişkisi, bilimde yöntem sorunu ve bilim felsefesinde çağdaş tartışmalar bu dersin kapsamında ele alınacak başlıca konulardır.Dersin İçeriği:


Eski Yunan’da bilim, Aristoteles’in bilgi teorisi, yeni bilim anlayışı (Bacon, Descartes, Newton) ile David Hume ve Kant’ın bilimsel bilginin neliği üzerine görüşleri, 20. yüzyıl bilim felsefesi (Carnap, Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend) ile insan bilimleri ve sosyal bilimler felsefesi incelenir.

Yabancı kaynaklar :

Jurgen Habermas (1972) Knowledge and Human Interests, trans. J. J. Shapiro, London: Heinemann.

Rudolf Carnap (1995) The Unity of Science, çev. M. Black, Bristol: Thoemmes Press.

Carl Hempel (1965) Aspects of Scientific Explanation, New York: The Free Press.


Yerli kaynaklar :


 • Alexandre Koyré (2010) Bilim Tarihi Yazıları, çev. Kurtuluş Dinçer, Ankara: Tübitak Yayınları.

 • Bryan Magee (2004) (der.) Yeni Düşün Adamları, çev. Ünsal Oskay, ed. Mete Tunçay, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

 • Cemal Güzel (2010), Bilim Felsefesi, İstanbul: Kırmızı Yayınları.

 • Cemal Yıldırım (2008) Bilimsel Düşünme Yöntemi, Ankara: İmge Kitabevi.

 • Doğan Özlem (1996) Metinlerle Hermeneutik (Yorumbilgisi) Dersleri, İstanbul: İnkılap Kitabevi.

 • Doğan Özlem (1998) Felsefe ve Doğa Bilimleri, İstanbul: İnkılap Kitabevi.

 • Doğan Özlem (1998) Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi, İstanbul: İnkılap Kitabevi.

 • Francis Bacon (1999) Novum Organum, çev. Sema Önal Akkaş, Ankara: Doruk Yayıncılık.

 • Imre Lakatos (1999) Çoğulculuğun Kuramcısı: Lakatos, der. Cemal Güzel, Ankara: Bilim ve Sanat Yay.

 • Karl R. Popper (2010) Bilimsel Araştırmanın Mantığı, İstanbul: YKY.

 • Max Horkheimer (1998) Akıl Tutulması, çev. Orhan Koçak, İstanbul: Metis Yayınları.

 • Paul Feyerabend (1999) Özgür Bir Toplumda Bilim, çev. Ahmet Kardam, İstanbul: Ayrıntı Yay.

 • Paul Feyerabend (1999) Yönteme Karşı, çev. Ertuğrul Başer, İstanbul: Ayrıntı Yay.

 • Rene Descartes (1992) Metot Üzerine Konuşma, Çev: Sahir Sel, İstanbul: Sosyal Yayınları.

 • Thomas Kuhn (2003) Bilimsel Devrimlerin Yapısı, çev. Nilüfer Kuyaş, İstanbul: Alan Yayıncılık

 • Wilhelm Dilthey (1999) Hermeneutik ve Tin Bilimleri, çev. Doğan Özlem, İstanbul: Paradigma Yayınları.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət