Ana səhifə

Curriculum Vitae Alexandru Cosmin nicolae informaţii personale


Yüklə 170.57 Kb.
səhifə1/2
tarix15.06.2016
ölçüsü170.57 Kb.
  1   2

Curriculum Vitae Alexandru Cosmin NICOLAE

INFORMAŢII PERSONALE

Alexandru Cosmin NICOLAE


Bld. Alexandru Obregia, Nr. 4, Bloc OD1, Sc. 5, Ap. 189, Sector 4, București

0216822260 0743069281

nicolae_bibi@yahoo.com

https://lingv.academia.edu/AlexandruNicolae

Sexul bărbătesc | Data naşterii 09/08/1986 | Naţionalitatea română


POZIŢIA PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ

Asistent universitar, poziția 44; Departamentul de Lingvistică, Facultatea

de Litere, Universitatea din București


EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2013 (decembrie) – prezent

Cercetător Științific

Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române

 • Sectorul de Gramatică

http://www.lingv.ro/

Proiecte în derulare:

- The Syntax of Old Romanian care va apărea în limba engleză la Oxford University Press (coord. prof. univ. dr. Gabriela Pană Dindelegan);

- Tratatul de istorie a limbii române, Vol. III (coord. prof. univ. dr. Gheorghe Chivu);

Proiecte încheiate:

- The Grammar of Romanian (ed. Gabriela Pană Dindelegan; lucrare apărută la Oxford University Press, 2013);

- Limba română din perspectivă tipologică (coord. prof. univ. dr. Gabriela Pană Dindelegan)

- Dinamica limbii române actuale (coord. Gabriela Pană Dindelegan; lucrare apărută la Editura Academiei Române, 2009)Responsabilități administrative:

- Membru ales în Consiliul Științific al Institutului de Lingvistica „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”, iunie 2013–2008 (octombrie) –

2013 (decembrie)Asistent de Cercetare

Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române

 • Sectorul de Gramatică

http://www.lingv.ro/
2012 (august) – prezent

Asistent Universitar

Universitatea din București, Facultatea de Litere

 • Departamentul de Lingvistică


EDUCAŢIE ŞI FORMARE2010 – 2013

Studii Doctorale

Universitatea din București, Facultatea de Litere & Universitatea din Cambridge, Facultatea de Limbi Moderne și Medievale (cotutelă)

 • 2013: Doctor în filologie

 • Conducători științifici:

 • Prof. Univ. Dr. Gabriela Pană Dindelegan (București)

 • Prof. Univ. Dr. Ian G. Roberts (Cambridge)
Teza de doctorat:

Types of Ellipsis in Romanian. The interpretation of structures containing ellipsis sites and the syntactic licensing of ellipsis // Tipuri de elipsă în limba română. Interpretarea structurilor eliptice şi legitimarea sintactică a elipsei

Membri ai comisiei:

Prof. Dr. Alexandra Cornilescu (Universitatea din București), Prof. Dr. Adam N. Ledgeway (Universitatea din Cambridge), Prof. Dr. Mihaela Gheorghe (Universitatea „Transilvania”, Brașov); președinte al comisiei: Conf. Dr. Oana Chelaru-Murăruș (Decan, Facultatea de Litere, Universitatea din București)

Calificativ: excelent

Acte doveditoare:

- DIPLOMA DE DOCTOR nr. 357/24.02.2014, eliberată în baza Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 20 MD din 21.01.2014

- ADDITIONAL CERTIFICATE jointly awarded by the University of Cambridge and recognized by the University of Bucharest for the degree of DOCTOR ÎN DOMENIUL FILOLOGIE, eliberat pe 24.02.2014


2008 – 2010

Studii de Masterat

Universitatea din București, Facultatea de Litere, Departamentul de Lingvistică; programul de masterat: Studii avansate în lingvistică – structura şi funcţionarea limbii române

 • Teza de master:

Tipuri de elipsă în limba română. Legitimarea sintactică a elipsei. Conducător științific: Prof. Dr. Gabriela Pană Dindelegan; nota 10.

Media examenului de absolvire a masteratului: 102005 – 2008

Studii de Licență
Universitatea din București, Facultatea de Litere; specializarea: Filologie, Română – Engleză
Teza de licență:

Sintaxa grupului determinantului. Un aspect diacronic: altul vs un altul. Conducător științific: Prof. Dr. Gabriela Pană Dindelegan; nota 10.

Media examenului de licență: 9.622005 – 2008

Studii de Licență
Universitatea din București, Facultatea de Litere; specializarea: Științele Informării și Documentării (Biblioteconomie) (fără licență)

2001 – 2005

Elev la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Buzău
Profilul Real, secția Științe ale Naturii

Media examenului de Bacalaureat: 9.44


Performanțe notabile: Olimpiada Națională de Limba și Literatura Latină 2001; MențiuneCURSURI SPECIALE,

STAGII, BURSE

2014 (9 februarie-22 februarie)

Erasmus Professor la Department of Theoretical and Applied Linguistics, Faculty of Modern and Medieval Languages, University of Cambridge

2012 (1 februarie-1 iulie)

Visiting PhD Student la Department of Theoretical and Applied Linguistics, Faculty of Modern and Medieval Languages, University of Cambridge

2010-2013

Bursier doctoral POSDRU, 107/1.5/S/80765, Human Resources Sectoral Operational Program 2007-2013, priority axis 1, major domain of intervention 1.5, bursă oferită prin programul Universității din București

2008-2010:

Bursă de cercetare acordată masteranzilor, Facultatea de Litere, Universitatea din București

2008 (28 iulie-8 august)

Școala de vară „15th Central European Summer School in Generative Grammar” organizată de GLEE Generative Linguistics in Eastern Europe.

2008 (1 februarie-1 iulie)

Bursă Erasmus la Universitatea Zuyd de Ştiinţe Aplicate din Maastricht (Hogeschool Zuyd, Maastricht), Olanda, departamentul Lingvistică şi comunicare

2007 (24 septembrie-2 octombrie)

Școala de toamnă „Ecole d’ Automne de Linguistique – Ealing 2007”, organizată de Département d’études cognitives, departament al Ecole normale supérieure

2006-2008

Bursă de performanță acordată studenților de la licență, Facultatea de Litere, Universitatea din București.Granturi şi alte proiecte

● Postdoctorand, Academia Română; proiectul „Cultura română şi modele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate” – ID 136077 (2014 – 2015)

● Participant la programul de monitorizare a posturilor de radio şi televiziune în scopul identificării unor greşeli de limbă, proiect organizat de Consiliu Naţional al Audiovizualului în colaborare cu Academia Română (octombrie 2007–2013).

● Membru al proiectului „CNR – Corpus de referinţă al limbii române pentru constituirea de dicţionare academice”, coordonat de C.S. I dr. Monica Busuioc (Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan – Al. Rosetti); grant CNCSIS (2008−2009).

● Colaborator la emisiunea „Greşelile noastre”, Realitatea TV (mai 2006 – octombrie 2007).

● Organizarea de evenimente științifice: colocviile Catedrei de Limba Română / Departamentului de Lingvistică, Facultatea de Litere Universitatea din Bucureşti (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013), colocviul „Grammaticalization and Pragmaticalization in Romanian” (2008); «Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” la 60 de ani».


Premii

● Premiul Academiei Române „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” pe 2010 (acordat în 2012) pentru lucrarea colectivă Gramatica de bază a limbii române (coord. Gabriela Pană Dindelegan)

Comitete de redacţie ale revistelor de specialitate

Limbă şi literatură (ISSN 0583-8045), editată de Societatea de Ştiinţe Filologice (membru al colegiului de redacție, 2006 – prezent)

Limbă şi literatură română (ISSN 0254-4741), editată de Societatea de Ştiinţe Filologice (membru al colegiului de redacție, 2006 – prezent)

● referate de publicare pentru International Journal of English and Literature (ISSN 2141-2626); Linguistica Atlantica (ISSN 1188-9932); Bucharest Working Papers in Linguistics (ISSN 2069-9239)


Membru în societăți științifice,

comisii prestigioase
Membru al Societas Linguistica Europaea (2012 – prezent)

● Membru al Société de Linguistique romane (2010 – prezent)

● Membru al Societăţii de Ştiinţe Filologice (2006 – prezent)

● Membru al Comisiei Naționale a Olimpiadei de Lingvistică (2013, 2014)ACTIVITATE DIDACTICĂ
2014  

Seminar de morfologie a limbii române la Departamentul de Lingvistică, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti (titular de curs: conf. dr. Camelia Ușurelu)

2012-prezent

Atelier de Comunicare scrisă la Departamentul de Lingvistică, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti

2011-prezent

Seminar de sintaxă a limbii române la Departamentul de Lingvistică, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti (titular de curs: conf. dr. Camelia Stan)

2011

Curs practic de limba engleză, anul III, filologie, la Departamentul de Limba engleză, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti

2011

Seminar de morfologie a limbii engleze la Departamentul de Limba engleză, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (titular de curs: prof. dr. Ileana Baciu)

2010−2011

Curs practic de limba română pentru studenţii străini la Universitatea Lumina

2009−prezent

Curs practic de limba română pentru studenţii străini la Universitatea din Bucureşti

Limba maternă:

COMPETENΤE PERSONALE
Română


Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oralEngleză

C2

C2

C2

C2

C2

Franceză

B2

B2

B1

B1

B2Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străineCursuri introductive

Japoneză; Neerlandeză

Cunoștințe elementare de latină clasică


Anexe la CVAnexa I – CONFERINŢE, ATELIERE
În străinătate


 1. Invited speaker at „Romance Liniguistics Seminar”, University of Oxford; 20 februarie 2014; comunicarea: On the uniform syntax of modal verbs in Romanian

 2. Invited speaker at „Cambridge SyntaxLab”, University of Cambridge; 18 februarie 2014; comunicarea: Remarks on Verb Movement in Modern Romanian

 3. „The 46th annual meeting of The Societas Linguistica Europaea”, Universitatea din Split și Societas Linguistica Europaea; 18-21 septembrie 2013; comunicarea: The relevance of nominal ellipsis with participial remnants in Old Romanian (cu Adina Dragomirescu)

 4. „Le 27e Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes” (Nancy); 11-20 iulie 2013; comunicarea: L’ellipse nominale avec article défini de l’ancien roumain au roumain moderne: Le cas du participe passé (cu Adina Dragomirescu)

 5. „International Workshop ‘ELLIPSIS2012: crosslinguistic, formal, semantic, discoursive and processing perspectives’”, Universitatea din Vigo, 8-9 noiembrie 2012; comunicarea: Two sources for ellipsis in Universal Grammar

 6. „The 45th annual meeting of The Societas Linguistica Europaea”, Universitatea din Stockholm și Societas Linguistica Europaea; 29 august-1 septembrie 2012; comunicarea: P-Stranding in a language without P-stranding? The case of sluicing in Romanian

 7. Invited speaker at „Special Romance linguistics seminar on Romanian Comparative and Historical Linguistics”, University of Oxford; 10 mai 2012; comunicarea: On the diachronic syntax of the Romanian nominal phrase: the rise of the determiner ‘cel’

 8. Invited speaker at „Cambridge SyntaxLab”, University of Cambridge; 25 aprilie 2012; comunicarea: Licensing Nominal Ellipsis. The View from Romanian

 9. Invited speaker at „Surrey Linguistic Circle”, University of Surrey at Guildford; 20 martie 2012; comunicarea: Parameterizing definiteness: the relevance of the definiteness feature in the morphosyntax of the Romanian nominal phrase

 10. „Formal Approaches to Romance Linguistics”, University of Cambridge, 29 februarie 2012; comunicarea: Topics in the syntax of Romanian nominal phrases. The definite articles of Romanian

 11. „44th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea”, Universidad de la Rioja, Logroño și Societas Linguistica Europaea; 8-11 septembrie 2011; comunicarea: The multiple grammaticalization of Romanian a veni (come) (cu Adina Dragomirescu)

 12. „Le 26e Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes”, Universitatea din Valencia și Société de Linguistique Romane; 6-11 septembrie 2010; comunicarea: L’objet interne en Roumain: description, évolution et comparaison entre les langues romanes (cu Adina Dragomirescu)

 13. „Going Romance”, de Universitatea din Nisa, 3-5 decembrie 2009; comunicarea: Relics of Auxiliary Selection in Romanian (cu Adina Dragomirescu)

 14. „Brussels Conference in Generative Linguistics 4: Ellipsis”, Hogeschool-Universiteit Brussel (http://www.crissp.be/bcgl4.html); 8-9 noiembrie 2009; comunicarea: Remarks on Nominal Ellipsis (cu Alexandra Cornilescu).

 15. „Minimalist Approaches to Syntactic Locality (MASL)”, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences; 26-28 august 2009; comunicarea: Double Definite Constructions in Romanian: More Evidence for an n*-Phase (cu Alexandra Cornilescu)

 16. „Variation and Change in the Romance and Germanic NP/DP”, Universitatea din Amsterdam; 28-30 ianurie 2009; comunicarea: On the syntax of Romanian definite phrases: changes in the pattern of definiteness checking (cu Alexandra Cornilescu)

În țară 1. „The Annual Conference of the English Department”, Universitatea din Bucureşti; 5-7 iunie 2014; comunicarea: Classifying pronouns: the view from Romanian (cu Alexandra Cornilescu)

 2. „Sintaxa limbii române vechi”, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”; 31 martie 2014; comunicarea: Nominal ellipsis in Old Romanian

 3. „Diacronie și sincronie în studiul limbii române”, Universitatea din București; 13-14 decembrie 2013; comunicarea: Word order, information structure and the parameter of configurationality. The nominal domain

 4. „Diacronie și sincronie în studiul limbii române”, Universitatea din București; 13-14 decembrie 2013; comunicarea: Remarks on verb movement in Modern Romanian (cu Alexandra Cornilescu)

 5. „Al V-lea Simpozion Internaţional de Lingvistică”, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” din Bucureşti; 27-28 septembrie 2013; comunicarea: Despre numele proprii, categoria de persoană și pronume (cu Alexandra Cornilescu)

 6. „The Annual Conference of the English Department”, Universitatea din București; 6-8 iunie 2013; comunicarea: The grammaticalisation of a constraint on passive reflexive constructions in Romanian (cu Alexandra Cornilescu)

 7. „Limba română: variație sincronică, variație diacronică”, Universitatea din București; 14-15 decembrie 2012; comunicarea: Observații asupra sintaxei pronumelui reflexiv se (cu Alexandra Cornilescu)

 8. „The Syntax and Semantics of Specificity”, Universitatea din București; 12-13 decembrie 2012; comunicarea: Some specific reflexive curiosities (cu Alexandra Cornilescu)

 9. „The correlation between morphology and syntax in language acquisition”, Universitatea din Bucureşti; 15-16 decembrie 2011; comunicarea: On tense and genericity. The view from language acquisition (cu Alexandra Cornilescu)

 10. „Limba română. Direcţii actuale în cercetarea lingvistică”; Universitatea din Bucureşti; 9-10 decembrie 2011; comunicarea: Nominal Ellipsis: the Relevance of the Pronouns unul and altul (cu Alexandra Cornilescu)

 11. „Percepţii ale timpului / Perceptions of Time”, Universitatea din Bucureşti; 11-12 noiembrie 2011; comunicarea: Nominal Ellipsis: the Relevance of the Pronouns unul and altul (cu Alexandra Cornilescu)

 12. „Conferinţele Academiei Române: Limba română și relația ei cu istoria și cultura românilor”; 10 noiembrie 2011; conferinţa: Structuri cu elipsă în limba română. Perspective comparative.

 13. „The Annual Conference of the English Department”, Universitatea din Bucureşti; 3-4 iunie 2011; comunicarea: A derivational account of possessive adjectives. Comparative perspectives (cu Alexandra Cornilescu)

 14. Colocviul Internaţional „Promovarea limbilor romanice în contextul învăţământului european modern – exemple de bune practice”, Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, Casa Corpului Didactic Buzău şi Colegiul Naţional Mihai Eminescu din Buzău; 11 mai 2011; comunicarea: Limba română în lume

 15. „Limba română. Abordări tradiţionale şi moderne”, ediţia a doua, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; 6-7 mai 2011; comunicarea: Observaţii asupra grupului de măsură în grupul nominal (cu Alexandra Cornilescu)

 16. „Limba română − Ipostaze ale variaţiei lingvistice”, Universitatea din Bucureşti; 3-4 decembrie 2010; comunicarea: Romanian Possessives: Adjectives or Pronouns? (cu Alexandra Cornilescu)

 17. „Limba română − Ipostaze ale variaţiei lingvistice”, Universitatea din Bucureşti; 3-4 decembrie 2010; comunicarea: Complementele în Gramatica de bază a limbii române (în cadrul unei mese rotunde despre Gramatica de bază a limbii române)

 18. „Al IV-lea Simpozion Internaţional de Lingvistică”, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” din Bucureşti; 5-6 noiembrie 2010; comunicarea: Observaţii asupra genitivului prenominal în limba română veche (cu Alexandra Cornilescu)

 19. „The Annual Conference of the English Department”, Universitatea din Bucureşti; 3-5 iunie 2010; comunicarea: Ellipsis Sites as Definite Descriptions (cu Alexandra Cornilescu)

 20. „Al III-lea Simpozion Internaţional de Lingvistică”, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” din Bucureşti; 20-21 noiembrie 2009; comunicarea: Asupra evoluţiei grupurilor nominale cu articol hotărât în română (cu Alexandra Cornilescu)

 21. „Durability and Transience: Cultural Borders of Temporality”, Universitatea din Bucureşti; 4-6 iunie 2009; comunicarea: Remarks on nominal ellipsis (cu Alexandra Cornilescu)

 22. „Limba română: Teme actuale”, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti; 5-6 decembrie 2008; comunicarea: Evoluţia articolului hotărât şi genitivul în româna veche (cu Alexandra Cornilescu)

 23. „Grammaticalization and Pragmaticalization in Romanian”, Universitatea din Bucureşti; 3-4 octombrie 2008; comunicarea: Aspects of the Grammaticalization of Romanian Articles

 24. „Limba Română – Dinamica limbii, dinamica interpretării”, Universitatea din Bucureşti; 8-9 decembrie 2007; comunicarea: Altul vs un altul. Noi explicaţii

 25. „Primul Simpozion Internaţional de lingvistică”, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” din Bucureşti; 14-15 noiembrie 2007; comunicarea: Persoana I în discursul egocentric

 26. „Limba română – abordări tradiţionale şi moderne”, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 19-20 octombrie; 2006 comunicarea: Egocentrism discursiv.

 27. „Limba română – Stadiul actual al cercetării”; Universitatea din Bucureşti; 8-9 decembrie 2006; comunicarea: Utilizarea actuală a formelor de viitor

Anexa II – LISTA DE LUCRĂRI1

  1   2


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət