Ana səhifə

COĞrafya genel Lise (haftalık 2, yıllık toplam 74 ders saati) ders: genel coğrafya kategori YÖre ve BÖlge, FİZİk sistemleri, İnsani ve toplumsal ortam sistemleri


Yüklə 358.59 Kb.
səhifə1/2
tarix22.06.2016
ölçüsü358.59 Kb.
  1   2
COĞRAFYA Genel Lise (haftalık 2, yıllık toplam 74 ders saati)
DERS: GENEL COĞRAFYA

Kategori - YÖRE ve BÖLGE, FİZİK SİSTEMLERİ, İNSANİ ve TOPLUMSAL ORTAM SİSTEMLERİ

GİRİŞ
11. sınıfa ait plan programın esas temelleri 1. seviyeye ait İNSAN ve DOĞA, 3. ve 5. sınıflara ve 2. seviyenin 6. sınıfına ait olan sıkı ilişkiyi korumaktadır. 11. sınıf genel lisesinin Coğrafya plan programı o yaştaki ço­cuklara uygun bir şekilde düzenlenmiştir. 11. sınıflara ait plan pro­gra­mın esas temelleri bilim alanlarına dayanıklıdır, yanı metodoloji, örgüt­leme ve dersi içeriğindekileri öğrencinin yönlendirme ve değerlendirme yolunda kolaylık sağlar. Neticede sonuç olarak öğrenci bilgilendirerek, kendi becerilerini, ifade vermesini, tutumunu ve değerlendirmesini kola­y­lıkla yapabilir.

UZAK HEDEFLER
11. sınıf Coğrafya dersinin plan programın hedefleri:

 • Coğrafya`nın bilim kolu olarak önemini geliştirmek. Yerküre ve uzay, yerküre şekli, büyüklüğü, yerkürenin kendi ve Güneşin ekseni etrafındaki hareketlerini, yerküre yüzeyinin grafıksel göste­ri­şini, yerküre kabuğunun yapılışını, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dünya nüfusu, yerleşme yerleri, iktisadi etkinlikler v.b gibilerini öğrenerek eleştirici bir mantıkla düşüncesini geliştirmek demektir.

 • Coğrafya`nın bilim kolu olarak anlamını geliştirmek, yani yer­küre ve uzay, şeklin büyüklüğü, yerkürenin hareketleri, yerküre yüzeyinin grafiksel gösterilişi, yerküre kabuğunun yapısı, atmo­sfer, hidrosfer, biosfer, dünya nüfusu, yerleşme yerleri ve iktisadi etkinlikleri demektir.

 • Öğrencinin beceri ve ifade etme yoluyla plan programda ön görülmüş tüm ders birimlerini daha kolay anlayıp, ilerideki hayatta kullanmasında yardımcı olmak anlamına gelir.

 • Öğrenci okul yılı boyunca öğrendikleri malzemeleri her an hazır olduğu anlamına gelir.

 • Coğrafya kitabı, harita, atlas, leksikon, televizyon eğtim program­arı gibi kaynakların kullanmasını bimelidir.


GENEL VE ÖZEL HEDEFLER


 • Bilgi açısından

Konseptler, kanıtlar ve yöntemler

   • Yerküre ve uzay, şekli ve büyüklüğü, yerkürenin hareketliği, haritada onun grafiksel gösterilişi, rölyef, hava küre, su küre, bitki ve hayvanat alemi, dünya nüfusu, yerleşme yerleri ve iktisadi özellikleri hakkında bilgiler.

   • Coğrafya – fiziksel ve toplumsal – ekonomi bilgileri bir araya getirerek öğrencinin düşünme ve yaratıcı özelliğe sahip ettirmek.
 • Anlama açısından

   • Yerküre ve Uzayın meydana gelmesini ve durumunu, Yerkür­e­nin şeklini,büyüklüğünü ve hareketlerini,Yerküre yüzeyinin ha­ritada grafiksel gösterilmesini,Yerküre kabuğunun grafiksel gös­te­rilişi,Yerküre kabuğunun yapılışı, rölyefi, havaküre, suküre, bitki ve hayvanat alemini,nufüsu,yerleşme yerlerini ve iktisadi özelliklerini.

   • Coğrafya fiziksel ve toplumsal ekonomi bilgileri bir araya geti­rerek öğrencinin düşünme ve yaratıcı özelliğine sahip olması. Fiziksel ve toplumsal faaliyetlerin ortaklaşa özellikleri, insano­ğluna doğanın olan etkisini, iktisadi, siyasi, sosyal ve dini özellikler. • Uygulama açısından

   • Fiziksel ve toplumsal özelliklerini daha iyi anlayabilmeleri için çeşitli harita, diyagram, grafikon şekillerini v.b. kullanılması.

   • Fiziksel ve toplumsal özelliklerini istatistik verilere göre harita, diyagram, grafikon şekillerin v.b. işlenmesi
 • Analiz açısından

   • Fiziksel ve toplumsal özelliklerinin elde ettiğimiz belgeleri kıyaslayarak analiz etmek.
 • Değerlendirme açısından

   • Günümüzde fiziksel ve toplumsal özellikler şunlardır yaşam ortamının kirlenmesi, içecek su noksanlığı, toprak kayması, doğal felaketler, dünya nüfusunun hızlı artışı, açlık sorunu, dünyamızda iktisadın farklı gelişmesi v.b.
 • Tutum ve değerler açısından

   • Sembollerin, resimlerin, grafikonların, tabloların, diyagram ve haritayı kulanarak değerledirmeyi geliştirmek.

   • Harita, grafikon, resim ve tabloları okuma özelliği.

   • Coğrafya`ya ait terminoloji sözcüklerin kullanılması.BECERİLER


 • Harita işaretlerinin farketmelerini ve okumasını, ölçeğin kullanmasını, harita içindeki objeler arasında mesafeleri tayin etme, harita işaretlerini ve renkleme metodun kullanılmasını,

 • Plan programla ön görülmüş grafikon, diyagram, tablo, harita ve şekıllerin okunmasının sağlanmasını,

 • Çeşitli ölçekli haritalar önünde deniz yüksekliklerin tayin edilmesi ve gösterilmesi,

 • Çeşitli şekiller yaparak, onlarla rölyef şekillerini, grafikonları, diyagramları v.b. ki bununla iklim, suküre gibi özellikleri de kapsamaktadır.

 • Yerkürede yerleşme yerlerini ve dünya nüfusunun dağılışını öğrenmek,

 • Grafikon ve harita yardımıyla dünya nüfusunu, yerleşme yerlerini ve iktisadi özelliklerini öğrenmek,

 • Araştırma ve izleme sonucu olarak sözlü, yazılı, tablo, grafikon, harita v.b. şekilde göstermek,

 • Yaşam ortamdaki olumsuz görüntüleri eleştirme gücüne sahip olmak.

PLANLAŞTIRILMIŞ PLAN PROGRAM İÇERİKLERİ
Kategoriler

Alt kategoriler

DERS SAYISI

%

YER ve ALAN

YERKÜRE ve UZAY

4+2

8,57

FİZİKSEL SİSTEMLERLİTOSFER

10+4

20,0

ATMOSFER

8+4

17,14

HIDROSFER

6+2

11,43

BİOSFER

3+1

5,71

ORTAM ve TOPLUM

YAŞAM ORTAMI

1+1

2,86

İNSANİ SISTEMLER


İNSAN ve ÇEVRESİ

1+1

2,86

İNSAN ve TOPLUM

3+1

5,71

YERLEŞME YERLERİ

2+1

4,28

İNSAN ve FAALIYETLERİ

11+4


21,42
TOPLAM

49+21

100


KATEGO­RİLER

ALT KATEGORİLER

DERS İÇERİKLERİ

KAZANIMLAR

DERSLER

ARASI İLİŞKİ

YER ve ALAN

YERKÜRE ve UZAY

- Coğrafya, bilim kolu olarak, araştırması ve ayrılması

Uzay, Güneş sistemi,Yerküre, şekli, büyüklüğü ve hareketleri

Harita ve küre


- Öğrenci coğrafyanın bilim kolu olarak önemini ve diğer derslerle olan bağlantıları anlamak

- Coğrafyanın ayrılmasını öğrenmek

- Uzayın, Güneş sisteminin ve Yerkürenin meydana gelmesini öğrenmek

- Yerkürenin elipsoid, geoid ve apioid şekillerini fark etmek

- Yerküre hareketlerini öğrenmek

- Yerküre ölçeklerini göstermek

- Harita ölçeklerini ve içindekilerini farketmek

- Harita projeksiyonlarını ve onların kullanımını öğrenmek

- Haritada rölyefin gösterme yöntemlerini öğrenmek.


Jeoloji,

Jeofizik,

Astronomi,

Fizik,


İktisadi,

SosyolojiFİZİKSEL SİSTEMLER

LİTOSFER

- Yerküre yapılışı, kabuğu, kütleler, mineraller, jeokronolojı

Rölyef ve rölyef şekiller, volkanlar, depremler, rölyefin insana olan etkisi

- Yerküre kabuğu ve küreleri

- Yerkürenin Taşküresi Litosfer

- Yerküre kabuğunun kimyasal yapısı

- Kütleler, meydana gelmeleri ve çeşitleri

- Yerküre kabuğundaki en önemli jeokronolojı safhaları

- Rölyef ve ona etki eden kuvetler

- Endogen kuvetleri, onların etkileri

- altında meydana gelen rölyef şekil leri

- Ekzogen kuvetleri, onların etkileri

- Altında meydana gelen rölyef şekiller

- Deprem olayları ve meydana gelmeleri

- Volkanlar ve çeşitleri

- Rölyefin insan üzerinde olan etkisi


Jeoloji,

Kimya,


Fizik,

Jeofizik,

Geomorfoloji,

Seizmoloji


ATMOSFER

- Zaman ve iklim,

atmosfer ve onun yapısı, atmosferde su, iklim tipleri, iklim değişiklikleri, iklimin insana olan etkisi

- Atmosferin önemi ve yapısı

- Atmosferin en önemli küreleri

- Atmosferdeki enerji olayları ve kaynakları

- Atmosferin kirlenmesini etki eden sebepler

- Atmosferde havanın hareketi Sıcaklığın grafiksel gösterilişi

- Zaman ve iklim

- Hava nemliliği ve meydana gelmesi

- Yerkürede genel iklim tipleriMeteoroloji,

Klimatoloji,

Astronomi,

Kimya,


Fizik,

Biyoloji

HIDROSFERA

- Sular \ doğada suyun hareketi

su zenginliği, okyanuslar, kıtadaki sular, suyun toplum gelişmesindeki önemi.- Yerkürede su zenginliği ve yayılışı,

- Doğada suyun hareketi.

Dünya okyanusunun fiziksel ve kimyasal özellikleri.

Suların doğadaki hareketleri.

Irmaklar ve onların genel özellikleri.

Buzullar ve onların meydana gelmeleri.

İçecek sular ve onların noksanlığı.

Suyun toplumsal iktisadi gelişmedeki önemi.Hidroloji,

Jeoloji,


Hidrojeoloji

Meteoroloji,

Klimatoloji,

Biyoloji,

Kimya,

Fizik.

BIOSFER

Bitki ve hayvanat alemi, onların coğrafyasal yayılışı ve önemi.

Toprak, onların meydana gelmeleri, tipleri ve yayılışları.Bitki aleminin iklim kuşaklarına göre yayılışı.

En önemli ekosistemler.

Bitki ve hayvanat aleminin coğrafyasal yayılışına etki eden faktörler.

İnsanın bitki ve hayvanat aleminin yayılışındaki etkisi.

Toprağın oluşumunu etki eden faktörler.

Genel toprak tipleri.

Toprağın önemi ve kullanışı.


Pedoloji,

Jeoloji,


Klimatoloji,

Biyoloji,

Fizik,

Kimya.


Ortam ve Toplum

İnsan yaşam ortamı, Doğal tehlikeler

Doğa toplum yaşam ortamı

gibi, doğal tehlikeler.Doğa ve toplum arasındaki Bağlantılar.

Toplumun yaşam ortamına olan

Olumsuz etkiler.

Doğal ortamın korunması için alınan tedbirler.

Genel doğal tehlikeler.


Jeoloji,

Geomorfoloji,

Jeofizik,

Biyoloji,

İktisad,

Demografi.Insani sistemler

Insan ve ekumen

Yerkürede nufüs sayısı ve yayılışı

Yerkürenin gelişiminde nufus sayısının grafiksel ve sayısal gösterilişi,

Ekumen, subekumen ve anekumen kavramları.

Dünya halkı, strüktürü, yoğunluğu ve yayılışı.


Demografi,

Tarih,


Arkeoloji,

Sosyoloji.


Insan ilişkileri ve alanları

Dünya nufüsu, göçetmeler, coğrafya yayılışı, nufüs siyaseti.

Demografi özellikleri,

Halk strüktürü,

Göçetmeler ve sebepleri,

Göçetme çeşitleri,

Doğal artış ve iktisadi gelişmeler arasındaki ilişkiler,

Devletin önemi ve nufus siyaseti.Demografi,

Tarih,


Arkeoloji,sosyoloji,iktisadi,tıb.
YAŞAM ORTAMLARI

Yaşam ortamın anlamı, fonksiyonları ve çeşitleri, yaşam ortamının modernleşmesi.


Fonksiyonlarına göre yaşam ortamların çeşitleri,

Köy ve kent yaşam ortamları,

Modern yaşam ortamları,

Modern yaşam ortamlarının pozitiv ve negativ yönleri,

Dünyada nufus sayısı ile en kabarık kentleri.


Yerleşme ortamı coğrafyası,

Iktisadi,

Sosyoloji,

Demografi.


İNSAN ve FAALİYETLERİ

Iktisad, iktisadi etkinlikler, tarımcılık, endüstri, ulaşım, ticaret, turizım.

Iktisad nadir ve onun etkinlikleri,

Iktisad etkinliklerin derecelendirilmesi,

Iktisadın gelişmesine etki eden faktörler, etki eden faktörler,
Tarımcılık nadir ve onun kolları,

Tarımcılık ve onun kolları,

Tahıl bitkilerin dünyadaki en büyük üreticileri,

Endüstri nadir ve onun gelişmesini etki eden faktörler,

Iktisadi gelişiminde endüstrinin önemi ve rölü,

Dünyade endüstrinin gelişmesi,

Enerji, enerjinin kaynakları ve enerjinin önemi,

Dünyade en büyük gelişmesi,

Dünyanın en büyük neft, kömür, yeraltı gazı ve enerji üreticileri,

Ulaşım nadir ve onun gelişmesini

etki eden faktörler,

Kara, tren, su ve hava yollarının pozitiv ve negativ yönleri,

Ticaret nadir ve ticaretin iktisadi gelişmede önemi,

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında ticaretin aynı seviyede olmamasının sebepleri,

Turizm nadir ve onun gelişmesini etki eden faktörler,

Turizmin etkisi altında iktisadın, siyasetin ve toplumun gelişmesi,

Dünyanın en gelişmiş turistik ülkeleri ve bölgeleri.Iktisad,

Tarım,


Coğrafya,

Teknoloji,

Jeoloji.

  1   2


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət