Ana səhifə

Cje/08/36 z dnia 5 czerwca 2008 r. Komunikat prasowy nr 36/08


Yüklə 10 Kb.
tarix22.06.2016
ölçüsü10 Kb.CJE/08/36

z dnia 5 czerwca 2008 r.KOMUNIKAT PRASOWY nr 36/08

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-164/07James Wood /Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

PRAWO WSPÓLNOTOWE STOI NA PRZESZKODZIE PRZEPISOM PRAWNYM PAŃSTWA, KTÓRE WYKLUCZAJĄ W PEWNYCH OKREŚLONYCH SYTUACJACH MOŻLIWOŚĆ PRZYZNANIA ODSZKODOWANIA LUB ZADOŚĆUCZYNIENIA OBYWATELOM INNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH JEDYNIE ZE WZGLĘDU NA ICH PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWĄ

Takie zróżnicowane traktowanie, wyłącznie ze względu na przynależność państwową, stanowi bezpośrednią dyskryminację, dla której nie można znaleźć uzasadnienia

James Wood jest obywatelem brytyjskim, który zamieszkuje, pracuje i płaci podatki we Francji, gdzie mieszka od ponad dwudziestu lat ze swoją konkubiną, obywatelką francuską. Mieli oni razem trójkę dzieci, posiadających również obywatelstwo francuskie, z których najstarsza córka zginęła w wypadku samochodowym w Australii.

Rodzina zwróciła się do commission d'indemnisation des victimes d'infractions (komisji do spraw wypłaty odszkodowań ofiarom przestępstw) tribunal de grande instance w Nantes o wypłatę zadośćuczynienia dla jej członków. Ugoda zawarta z Fonds de garantie (funduszem gwarancyjnym), zatwierdzona przez commission d’indemnisation w odniesieniu do kwoty, o którą zwróciła się rodzina wyłączała z kręgu osób uprawnionych ojca zmarłej. Fonds de garantie uznał, że J. Wood nie spełniał kryteriów przewidzianych w kodeksie postępowania karnego, na którego podstawie osoba wnioskująca o odszkodowanie lub zadośćuczynienie powinna posiadać obywatelstwo francuskie lub, w przeciwnym razie, okoliczności przestępstwa powinny mieć miejsce na terytorium francuskim.

J. Wood zakwestionował tę decyzję odmowną i wniósł skargę do tribunal de grande instance w Nantes, który zwrócił się do Trybunału z pytaniem o zgodność przepisu francuskiego z prawem wspólnotowym.

Trybunał stwierdził w pierwszej kolejności, że sytuacja J. Wooda, który zamieszkuje i pracuje we Francji, objęta jest zakresem stosowania traktatu WE, i że może on powoływać się na prawo do niebycia dyskryminowanym ze względu na swą przynależność państwową.

Następnie przypomniał, że zasada niedyskryminacji wymaga, aby sytuacje porównywalne nie były traktowane w sposób odmienny, a sytuacje odmienne nie były traktowane w sposób jednakowy, chyba że takie zróżnicowanie opiera się na obiektywnie uzasadnionych przesłankach niezależnych od przynależności państwowej zainteresowanych osób oraz jest proporcjonalne do uzasadnionego realizowanego celu.

Według Trybunału bezsporne jest, że J. Wood znajduje się w sytuacji porównywalnej z sytuacją osoby, takiej jak jego partnerka posiadająca obywatelstwo francuskie w świetle krzywdy wynikającej z utraty córki w wypadku, który wydarzył się poza terytorium Wspólnoty. W gruncie rzeczy, poza przynależnością państwową, ich sytuacje odnośnie do warunków nabycia prawa do odszkodowania nie różnią się. Tymczasem jedynie konkubina J. Wooda uzyskała odszkodowanie i zadośćuczynienie ze wzglądu na swą przynależność państwową.

Tym samym, to zróżnicowane traktowanie, bezpośrednio i wyłącznie ze względu na przynależność państwową J. Wooda, stanowi bezpośrednią dyskryminację, dla której nie można znaleźć uzasadnienia.W tych okolicznościach Trybunał orzekł, że prawo wspólnotowe stoi na przeszkodzie przepisom prawnym, takim jak przepisy francuskie, które wyłączają obywateli innych państw członkowskich, zamieszkujących i pracujących na jego terytorium, wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo, z kręgu osób uprawnionych do odszkodowania za szkody na osobie i zadośćuczynienia za krzywdy spowodowane przestępstwem niepopełnionym na terytorium tego państwa.

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże w żaden sposób Trybunału Sprawiedliwości.

Dostępne wersje językowe: FR, DE, EN, PL

Pełny tekst wyroku znajduje się na stronie internetowej Trybunału

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=PL&Submit=rechercher&numaff=C-164/07

Tekst jest z reguły dostępny od godz. 12.00 CET w dniu ogłoszenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę skontaktować się z Ireneuszem Kolowcą Tel. (00352) 4303 2793 Faks (00352) 4303 2053

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət