Ana səhifə

Change of mineral element content in the common shrubs of Mediterranean zone. I. Macronutrients


Yüklə 15.65 Kb.
tarix17.06.2016
ölçüsü15.65 Kb.
ISSN 1392-3196

Žemdirbystė=Agriculture, vol. 98, No. 4 (2011), p. 357–366

UDK 631.81.095.337:636.39.086.782

Change of mineral element content in the common shrubs of Mediterranean zone. I. Macronutrients
Ahmet GÖKKUŞ1, Altingül ÖZASLAN PARLAK1, Mehmet PARLAK2


1Çanakkale Onsekiz Mart University

Çanakkale, Turkey


2Çanakkale Onsekiz Mart University, Lapseki Vocational School

Çanakkale, Turkey

E-mail: mehmetparlak06@hotmail.com

Abstract

Shrubs are characteristic of Mediterranean zone and are a significant feed source for goats. However, nutrient contents of shrubs vary significantly with climate, soil and especially with plant growth. There are a few studies on annual variations in mineral contents of shrubs in Marmara Region. Therefore, in this study, seasonal variation of macronutrients (N, P, K, Ca, Mg, S) of kermes oak (Quercus coccifera L.), mock privet (Phillyrea latifolia L.), prickly juniper (Juniperus oxycedrus L.), gall oak (Quercus infectoria Oliv.), Christ’s-thorn (Paliurus spina-christi Miller), pink rockrose (Cistus creticus L.), thyme (Thymus longicaulis C. Presl.) and prickly burnet (Sarcopoterium spinosum (L.) Spach) were investigated for 14 months (October 2006–November 2007). Variation of macronutrients throughout the year was found to be significant for all shrubs. The concentrations of N, P, K, and S in the shrubs reached the highest levels during the April–May months. However, Ca significantly decreased in April. Variation in Mg varied with shrub species. While the amount of N was able to meet the demands of goats during spring for all shrubs except for Paliurus spina-christi and Quercus infectoria, they were not able to meet the demands in other seasons. While Paliurus spina-christi had sufficient N every season, Quercus infectoria had also sufficient N during each season except for winter. P, K, and Ca were mostly observed at sufficient amounts for goats. While Juniperus oxycedrus had insufficient Mg in every season and mock privet in summer and autumn, Mg deficiency was not observed in other shrubs. Amounts of S were generally insufficient for the needs of goats.
Key words: macronutrients, shrubby rangeland.

ISSN 1392-3196

Žemdirbystė=Agriculture, vol. 98, No. 4 (2011), p. 357–366

UDK 631.81.095.337:636.39.086.782


Mineralinių elementų kiekio pokyčiai Viduržemio jūros zonoje paplitusiuose krūmuose. I. Makroelementai
A. Gökkuş1, A. Özaslan Parlak1, M. Parlak2


1Çanakkale Onsekiz Mart universitetas, Turkija

2Çanakkale Onsekiz Mart universiteto Lapseki profesinė mokykla, Turkija
Santrauka

Krūmai yra būdingi Viduržemio jūros zonos augalai ir svarbus ožkų maisto šaltinis. Tačiau mitybos elementų kiekis juose smarkiai įvairuoja, priklausomai nuo klimato, dirvožemio ir augalų augimo sąlygų. Atlikta keletas tyrimų apie metinį mineralinių medžiagų įvairavimą krūmuose Marmario regione. Šio tyrimo metu 14 mėnesių (nuo 2006 m. spalio iki 2007 m. lapkričio) tirtas sezoninis makroelementų (N, P, K, Ca, Mg ir S) varijavimas Quercus coccifera, Phillyrea latifolia, Juniperus oxycedrus, Quercus infectoria, Paliurus spina-christi, Cistus creticus, Thymus longicaulis ir Sarcopoterium spinosum augaluose. Makroelementų įvairavimas per metus buvo didelis visuose krūmuose. Krūmuose didžiausia N, P, K, ir S koncentracija buvo balandžio–gegužės mėnesiais, o Ca smarkiai sumažėjo balandžio mėnesį. Mg varijavo priklausomai nuo augalų rūšies. N kiekis visuose krūmuose, išskyrus Paliurus spina-christi ir Quercus infectoria, ožkų mitybos poreikius galėjo patenkinti tik pavasarį. Paliurus spina-christi pakankamą kiekį N turėjo visais metų laikais, taip pat ir Quercus infectoria, išskyrus žiemą. P, K, ir Ca kiekis daugeliu atvejų tenkino ožkų mitybos poreikius. Mg Juniperus oxycedrus turėjo pakankamai visais metų laikais, o Phillyrea latifolia L. – vasarą ir rudenį. Mg trūkumo kituose krūmuose nebuvo nustatyta. S kiekis buvo nepakankamas patenkinti ožkų mitybos poreikius.
Reikšminiai žodžiai: makroelementai, krūmais apaugusi vietovė.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət