Ana səhifə

Ч е ш с к и й я з ы к пособие по развитию речи


Yüklə 1.45 Mb.
səhifə1/22
tarix11.06.2016
ölçüsü1.45 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Белорусский государственный университет
Факультет международных отношений
кафедра романо-германских языков

ч е ш с к и й я з ы к


ПОСОБИЕ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ

Минск
2001

Автор-составитель : ЗАЙЦЕВА Наталия Александровна,

старший преподаватель кафедры

романо-германских языков
Рукопись утверждена на заседании кафедры романо-германских языков

30. 04. 2001 года, протокол № 10

Данное пособие предназначено для всех изучающих чешский язык. Целью является презентация лексических знаний для активного выхода в речь на чешском языке. Тексты построены по принципу нарастания сложности, включают в себя элементы разговорной речи и страноведческие реалии. Сборник построен по тематическому принципу, включает в себя учебные тексты, тексты для домашнего чтения, а также газетно-публицистические статьи.

© Н.А. Зайцева, 2001OBSAH:
Str.:

 1. Rodina. Národností a povolání………………………………… 4

 2. Vzhled a povaha člověka………………………………………. 15

 3. Dům, byt……………………………………………………….. 26

 4. Můj den………………………………………………………… 40

 5. Roční doby, počasí…………………………………………….. 51

 6. Jídlo, stravovaní ………………………………………………. 62

 7. Nákup, obchody…………………………………………………83

 8. Oblékaní, móda …………………………………………………98

 9. Město, orientace ve městě……………………………………… 106

 10. Doprava………………………………………………………… 114

 11. U lékaře, choroby………………………………………………. 127

 12. Odpočinek ……..………………………………………………. 141

 13. Na poště, telefon, dopisy……………………………………….. 151

 14. Kulturní život ……………………………………………………159

 15. Flora a fauna …………………………………………………… 168

 16. Vzdělaní …………………………………………………………175


I. RODINA.
Семья


Slovní zásoba: Словарный запас:
Člověk m. человек, muž m. мужчина, žena f. женщина, chlapec m. парень , hoch m. парень (разг), kluk m. мальчик, dívka f. девушка, holka f. девушка (разг.), ditě n. ребёнок, stařec m. старик, stařenka f. старуха

rodina f. семья, otec, tatínek m. отец, папа, matka, maminka f. мать, мама, děti n. дети, syn m. сын, dcera f. дочь, sourozenec m. единоутробный брат или сестра, bratr m. брат, sestra f. сестра, dědeček m. дедушка, babička f. бабушка, manžel m. муж, супруг, manželka f. жена, супруга

příbuzný m. родственник, strýc, strýček m. дядя, дядюшка, teta, tetička f. тётя, тётушка, snacha f. невестка, zeť m. зять, tchán m. свёкор, тесть, tchýně f. свекровь, тёща, bratranec m. двоюродный брат, sestřenice f. двоюродная сестра, neteř f. племянница, synovec m. племянник
otec + matka = rodiče strýc + teta = přibuzné

отец+ мать = родители дядя + тётя = родственники

syn + dcera = děti muž + žena = manželéсын + дочь = дети муж + жена = супруги

bratr + sestra = sourozenci babička + dědeček = prarodičeбрат + сестра = братья (сёстры) бабушка + дедушка = прародители
svobodný = холостой , ženatý = женатый , vdaná = замужняя , rozvedený = разведённый , starý mladenec = старый холостяк , stará panna = старая дева
Můj otec pochází z Německa. Мой откц родом из Германии

Odkud pocházite, paní Poláčková? Откуда вы родом, госпожа Полачкова?


Přečtete texty. Прочитайте тексты..


 1. DIALOG

A.: To jsou naše fotografie. To je moje rodina.

To je můj dědeček a má babička. A taky

jsou tam moji rodiče a sourozenci.

B.: Tvá maminka a tvá babička jsou si podobne.

A.: Ano, jsou.

B.: A taky tvá sestra je moc hezká. Kde studuje ?

A.: Studuje na gymnáziu. A to je můj bratranec.

Je hezký, viď? A je ještě svobodný!
Slovníček. Словарик:

Studovat учиться, jsou podobne они похожи, moc очень, na gymnáziu в гимназии, viď ведь так?
2. PAN MATUSEVIČ A JEHO RODINA
Pan Matusevič je Bělarus. Doma v Bělarusku je profesor na filologické fakultě, ale teď je v Praze, studuje češtinu. V Praze je sam, ale často vzpomíná na svou rodinu. Jeho manželka, paní Matusevičová, v Praze není. Je doma v Minsku, pracuje v nemocnici. Má velmi ráda svou práci. Dopoledne i odpoledne pracuje, volno má jen večer. Jeho dcera je už velká. Jmenuje se Alena. Už nestuduje, ale nepracuje, dopoledne odpočívá, odpoledne nakupuje, večer se dívá na televizi nebo jde s kamarádem do kavárny. Má hezký den. Jeho syn Janka ještě studuje na univerzitě v Minsku. Nestuduje rád, není dobrý student, ale je chytrý. Má rád jen kino, video a sport. Ještě rád hraje na počitači.

Slovníček. Словарик:

Čeština f. чешский язык, vzpomínat na koho вспоминать кого, odpočívat отдыхать, nakupovat делать покупки, divadlo n. театр, práce f. работа, jen (jenom) только, kavárna f. кафе, ještě ещё, počitač m. компьютерOdpovězte: Ответьте:.
Kde pracuje pan Matusevič? Jakou má rodinu pan Matusevič ?

Co dělá manželka pana Matuseviče? Co dělají děti pana Matuseviče ?

Pozor!Внимание!

Studovat na univerzitě, na vysoké škole, na gymnáziu

Učit se česky, anglicky изучать чешский, английский

Chodit do školy, do práce, po obchodech

Pracovat na poliklinice, v nemocnici, v firmě

podnikat заниматься предпринимательской деяятельностью

být v domacnosti быть домохозяйкой, v důchodu на пенсии


3. NAŠE RODINA
Naše rodina je velká. V bytě bydlíme můj otec, má matka, můj starší bratr a já. Bratr pracuje, je podnikatelem. Mám ještě starší sestru. Ta je už vdaná , bydlí se svým manželem a dětmi v Brestu. Děti jsou ještě malé a chodí do školky. Já studuji na fakultě mezinárodních vztáhů Bělaruské státní univerzity. Moji rodiče jsou zaměstnani. Otec pracuje v firmě, je manažerem, matka je lékařkou a pracuje na poliklinice. Mám také dědečka a babičku. Ti žijí na venkově nedaleko Minska, kde mají malý domek a zahradu. Občas nim jezdíme na návštěvu, a v letě na prazdniny.

Slovníček. Словарик:

bydlet проживать, chodit ходить, podnikatel m. предпринима-тель, školka, mateřská škola f. детский сад, studovat учиться, být zaměstnany иметь работу, pracovat работать, manažer m. м-неджер, žít,-iji,- ješ жить,venkov m. деревня, провинция,občas время от времени, jezdit ездить, prazdniny каникулы


být na návštěvě быть в гостях navštěvovat посещать, навещать

jít na návštěvu идти в гости navštivit посетить, навестить

mít návštěvu иметь гостей návštěva гостиOtázky: Вопросы:
1. Jak se jmenujete?

2. Kde bydlíte?

3. Kde bydlí vaši rodiče?

4. Kde pracuje tvůj otec?

5. Je tvá matka zaměstnaná?

6. Máte sestru nebo bratra?

7. Kde žije tvá babička?

8. Je starší sestra už vdaná?

9. Kolík děti má tvá sestřenice? Chodí do školy?

10. Jezdíte často na venkov?

11. Máte zahradu?

12. Jak se nazývá manžel vaší sestry nebo manželka vašeho bratra?

13. Kdo je tchán a tchyně?

14. Jak se nazývají děti vašich sourozenců?

15. Kdo je bratranec a sestřenice?

16. Kdo je zeť a snacha?

17. Máte hodně přibuzných? Ke komu máte nejlepší vztah?

18. Jak nazyýváme ditě, kterému zemřeli rodiče? A jak se nazývají jeho

nevlastní rodiče?
4. ROZHOVOR II.
A.: Nedavno jsem se dozvěděl, že jsi byl ve Francii. Co jsi tam dělal?

B.: Ty nevíš, že tam mám příbuzné? Moje sestra se vdala za Francouze a žije v Paříži už pět let. Bydlí u tchyně, která je vdova a má dost velký byt.

A.: A má tvoje sestra děti?

B.: Ano. Už davno jsem strýčkem. Mám jednoho synovce a dvě neteře, dvojčata.

A.: A ty jsi ještě svobodný?

B.: Ano, ale mám snoubenku a až budeme mít byt, vezmeme se. Teď bydlím u rodičů, ale je to dost komplikované. Máme totiž ještě

babičku a dědečka a kromě toho s námi žije bratr se švagrovou. Ti jsou zatím bezdětní.

A.: To je opravdu složitě, ale já jsem byl v podobné situaci. Většina mladých lidí žije zpočatku v bytě svých rodičů. Má to sice jednu výhodu, že babička pomáhá při výchově dětí a při domácích pracích, ale ne vždy bývá tchyně se svou snachou spokojená.

B.: Pravě proto jsme se rozhodli, že počkáme se svatbou, dokud nebude- me mít vlastní byt.

A.: Je to rozumné. Nebude mnoho nepříjemnosti.Slovníček: Словарик:

dozvědět se узнать, vdat se выйти замуж, Paříž f. Париж, snoubenka f. наречённая, vzít se пожениться, komplikované сложное, zatím пока что, opravdu на самом деле, složitě сложно, většina большинство, vyhoda f. выгода, výchova f. воспитание, domácí práce f. домашняя работа, vždy всегда, být spokojený s kým быть довольным кем-то, pravě именно, proto поэтому, rozhodnout решить, počkat подождать, dokud до тех пор пока, vlastní собственнный, nepřijemnost f. неприятность

.

Téma kompozice: Тема сочинения:
Úloha babičky v rodině. Роль бабушки в семье.

5.

JAK JSEM SE STAL SÁM SOBĚ TCHÁNEM
Oženil jsem se s vdovou, měla devatenáctiletou dceru. Můj otec se do této dcery zamiloval a vzal si ji. Stál mým zeťem, a má nevlastní dcera se stala mou matkou.

Když má žena narodila synka, stal se švagrem mého otce a mým strýcem. Žena mého otce také přivedla na svět chlapečka. To byl můj bratr a vnuk. Má žena mu byla švagrovou. Byl jsem tedy vlastním tchánem!Slovníček:Словарик:

Zamilovat se влюбиться, nevlastní dcera f. падчерица, stat se стать


Cvičení:Упражнения:
1. Udělějte z textu 4 monologický text. Vypravujte svými slovy.Сделайте из текста 4 монологический текст. Перескажите своими словами.
2. Reagujte na věty slovy: Реагируйте на предложения словами::

Opravdu? To bych nikdy neřekl! Ja jsem si myslel, že...
1. Je to ženatý muž. 2.Věře už je dvacet let. 3. Moji rodiče se loni ( в прошлом году) rozvedli. 4. Jozef má spoustu (массу, кучу) příbuzných. 5. Olga se provdala za Viktora. 6. Moje matka a tvoje tchyně jsou vrstevnice (ровесницы). 7. Naše neteř je idealní manželka. 8. Moje prababička ještě žije na venkově.

3. Přeložte do ruštiny se slovníkem:Переведите на русский язык, пользуясь словарём:


1. Nemám žadné sourozence. 2. Můj otec je vdovec, bratranec je rozvedený. 3. Moje dcera se asi bude vdávat: chodí už dva roky se svým kolegou. 4. Novomanžele straví líbánky ve Vidni. 5. Před měsicem dědeček a babička měli zlatou svatbu. 6. Naše tchýně je v domacnosti. 7. Můj otčím je kandidatem věd. 8. Moje neteř má jenom jednoho syna. Jako každý jedináček, je to rozmazlené dítě. 9. Jsem sirotek. Odmalička nemám ani otce, ani matku. Nemám ani vzdalené příbuzné.
5. Utvořte adjektiva: Образуйте прилагательные.:

např.: (vdát se ) žena - vdaná žena
(narodit se) ditě, (dospět) člověk, (ženit se) muž, (rozvest se) manžele, (ovdovět) paní, (zesnout) otec, (zemřít) příbuzný.
6. Odpovězte: Ответьте:
1. Jaká má být podle vašeho názoru ideální manželka? 2. Jaká je vaše rodina?3. Kdo je starý mladenec a stará panna?4. Co je dospívání?

5. Kdy budete se vdávát nebo ženit se ?

7. Přeložte: Переведите:


Дочь господина Ганзла зовут Яна. Мой племянник ходит в детский сад. Моя мать не работает, она занимается домашним хозяйством. Моя сестра незамужем. Эта девушка - моя племянница. Моя тётя ра-ботает в поликлинике. У тебя есть родственники? У моего брата боль-шая семья. Моя бабушка живёт в деревне. Я люблю смотреть телеви-зор. Мой отец - преподаватель . Я учусь на факультете международ-ных отношений. Я люблю учиться. Моя подруга не учится и не рабо-тает, только ходит по магазинам. Я доволен своей тёщей. Моя бабуш-ка помогает воспитывать детей.
8. Popište obrázek.Опишите иллюстрацию:
Kdo je na obrázku? Jak velká je rodina? Je to šťastná rodina?

Rodina se skládá z ………………… Vpravo je……………. Vlevo je………… Uprostřed je ………………. Myslím, že syn…………. Myslím že dcera ………………… Babička je……………… Matka je ………………. Tatínek je ………………. Jsou tam ještě……………….NÁRODNOSTI A POVOLÁNÍ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət