Ana səhifə

Çeşitlilik içinde Bütünlük“


Yüklə 214.72 Kb.
tarix17.06.2016
ölçüsü214.72 Kb.Çeşitlilik içinde Bütünlük“
Madde 18

Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır; bu hak, din veya inancını değiştirme özgürlüğünü ve din veya inancını, tek başına veya topluca ve kamuya açık veya özel olarak öğretme, uygulama, ibadet ve uyma yoluyla açıklama serbestliğini de kapsar.
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (10. 12. 1948)

Bütün dinler insanlar içindir. İnsanlar farklı olduğu ve farklı amaçlara sahip olduğu için bütün farklı dinlere ihtiyacımız var.”

Dalajlama, 18/05/2008, Norimberg

Tibet dini lideri, 1989 Nobel Barış Ödülü sahibiGiriş

Araştırmacıların dine karşı tutumları tarih boyunca değişmiştir. Örneğin, insanlar Orta Çağ’da çoğunlukla Tanrı’nın varlığı ve Tanrı ile ilgili konularla ilgiliydi. Dünya değişmekte ve artık “Tanrı inancının temeli nedir” sorusundan ziyade insanlara nasıl inanırsınız eğilimindeyiz. Bunun 15 ve 16’ncı yüzyıllardaki denizaşırı keşiflerin sağladığı artmış “farklı” anlayışından olduğunu varsayıyoruz. Uygarlığımız diğer dinlerle ve dini görüşlerle yüzleşmeye başladı ki bu da bizi şaşırttı. Fakat bir kez daha dinin temeli hakkında şaşırtıcı soruları getirdi. Hinduizm, Budizm, ve Afrika, Kuzey ve Güney Amerika’daki yerel dinler hakkında daha dazla şey bilir hale geldik. Nihayetinde bütün bunlar, neredeyse sonsuz bir çeşitlilik içinde ortaya çıkan temel dini imgelerin benzerliğini fark etmemizi sağladı. Ve işte tam da bu yüzden bütün dinler için eşit olan ortak konular üzerinde araştırmaya başladık.

Bu anlamda iki önemli terimden bahsetmek zorundayız: Birincisi ekümenliktir. Ekümenlik bakımından, Avrupa kültüründe çoğunlukla Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık gibi birbirine çok yakın olan dinler arasında iletişim kurma ve işbirliği yapma çabasını düşünebiliriz. Hatta Hristiyanlıklık ve İslam arasında bile ekümenlik çabaları vardır. İkinci önemli terim de dini hoşgörüdür. Sadece yakınen ilişkili dinler arasında değil herhangi sıradan dinler arasında da geliştirilebilir.

Ve bu noktada, araştırmanın önemli sonuçları ortaya çıkar ve bütün dünya dinlerinin bazı ortak unsurlara sahip olduğunu gösterir. Bunlar birbirinin üzerine dayandırılmaya ve ortak dini hoşgörüye dayalı bir toplum modeli inşa etmeye uygundur. Bugünlerde dinin rolünü hafife alma eğilimindeyiz ve aslında bunun herkesin özel meselesi olduğunu ve böyle davranılması gerektiğini varsayıyoruz. Fakat bu görüş sadece Avrupa için geçerlidir.Motivasyon

Kesinlikle, en azından yaklaşık olarak, kendi ülkenizin dini nüfus yapısını biliyorsunuzdur. Fakat diğer Avrupa ülkelerinin dini yapısını biliyor musunuz? Gelin hep birlikte bunu test edelim. Aşağıdaki tabloda ülkelerin karşısına o ülkede başlıca din olduğunu düşündüğünüz dini (Katolik, Protestan, Ortodoks, Müslüman) yazınız. Bazı ülkeler konusunda emin değilseniz tahminde bulunmaktan çekinmeyiniz.Tablo 1

Ülke

Başlıca din

Geri bildirim

(daha sonra doldurulacak)Birleşik KrallıkAlmanyaHollandaTürkiyeSlovakyaPolonyaİtalyaDanimarkaLitvanyaYunanistanİzlandaBulgaristanBelçikaArnavutlukFransaBelirli ülkelerdeki dinle ilgili fikriniz doğru olsun ya da olmasın, bu ders boyunca bu alandaki bilginizi artırdığınızı göreceksiniz ve bunun sizin için ilginç olacağını umuyoruz.Görev 1

Avrupa dinlerini aklınızda daha iyi canlandırabilmeniz için aşağıdaki haritayla çalışacağız.Harita 1 Avrupa dinleri

(Kaynak: http://www.eupedia.com/europe/maps_of_europe.shtml) • Avrupa dinler haritasına ve dinlerin belirli ülkelerdeki dağılımına daha yakından bir göz atın. Tüm Avrupa ülkelerin arasından dini olarak homojen olduğunu düşündüklerinizi seçiniz, yani bir dinin diğerleri üzerinde baskın olduğu ülkeleri (ülkedeki insanların dörtte üçünden fazlasının başlıca bir dinin mensubu olduğu). Seçilen ülkeleri bir dinle eşleştiriniz ve tabloda yazınız (Örneğin, Malta- Katolik, Moldova- Ortodoks). Tabloyu dini olarak homojen olduğunu düşündüğünüz ülkelerle mümkün olduğu kadar doldurunuz.

Tablo 2 Dini olarak homojen Avrupa ülkeleri

Avrupa

Katolikler

Protestanlar

Ortodokslar

Müslümanlar

Ülke

Malta

Moldova


 • Belki de sizin için dini açıdan heterojen ülkeleri seçmek daha kolaydır. Bu da belirli bir ülkede hiçbir dinin baskın olmadığı anlamına gelmektedir. Bu yüzen dini yapı daha çeşitlidir ve ülkede ortak orana sahip dinler daha yaygındır. Bu duruma örnek olduğunu düşündüğünüz ülkeleri seçerek yazınız ve bu ülkede bulunan dinleri ekleyiniz (örneğin Almanya- Katolikler, Protestanlar ve diğerleri).

Tablo 3 Dini Açıdan heterojen Avrupa ülkeleri

Ülke

Ülkede var olan dinler  • Şimdi de Avrupa ülkelerinin dini yapısı hakkında bilgi veren aşağıdaki tabloya tüm dikkatinizi verin. Tablodaki verilerle Avrupa ülkeleri hakkında kendi sahip olduğunuz fikirleri karşılaştırın.

Tablo 4 Avrupa ülkelerinin dini yapısı

Avrupa’daki dinler (%)

Katolik Hristiyanlıklık

Protestan Hristiyanlıklık

Ortodoks Hristiyanlıklık

Islamiyet

Diğer dinler*

Bağımsız ve ateistler

Arnavutluk

10
20

70Andorra

100
Avusturya

73,6

4,7
4,2

5,5

12

Belarus80
20
Belçika

75


25
Bosna Hersek

15
36

45

4
Bulgaristan82,6

12,2

5,2
Hırvatistan

87,8
4,4

1,3

1,3

5,2

Kıbrıs78

18

4
Çek Cumhuriyeti

26,8

10,93,3

59

Danimarka
95
2

3
Estonya
13,6

12,8
33,4

40,2

Finlandiya
82,5

1,1
1,2

15,2

Fransa

83-88

2
5-10

1

4

Almanya

31

32,3
5

2,1

29,6

Yunanistan98

1,3

0,7
Macaristan

51,9

18,914,7

14,5

Izlanda

2,5

84,79,8

3

İrlanda

87,4


8,4

4,2

İtalya

90


10
Letonya

21

19,6

15,3
1,4

42,7

Litvanya

79

1,9

4,1
5,5

9,5

Lüksemburg

87


13
Makedonya64,7

33,3

2
Malta

98


2
Moldova
982
Karadağ

3,5
74,2

17,7

4,6
Hollanda

30

20
5,8

2,2

42

Norveç

1

85,7
1,8

3,4

8,1

Polonya

89,8

0,3

1,3
8,6
Portekiz

84,5


2,5

13

Romanya

4,7

7,5

86,8

1Rusya63

6

3

28

Sırbistan

5,5

1,1

85

3,2

2,6

2,6

Slovakya

68,9

10,87,3

13

Slovenya

57,8
2,3

2,4

23,9

13,6

İspanya

94


6
İsveç
8713
İsviçre

41,8

35,3

1,8

4,3

5,7

11,1

Türkiye


99,8

0,2
Ukrayna

2,2

2,2

91,8
3,8
Birleşik Krallık
71,6
2,7

2,6

23,1

Kaynaklar: http:// www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields

http://www.wikipedia.com

* Bu kategori tabloda belirtilen dinlerle birlikte digger bütün dinleri içermektedir. Fakat verilen ülke için karşılık gelen bölümde bir değer olmazsa diye.

Not: Tablodaki veriler yaklaşık değerlerdir çünkü tüm Avrupa ülkeleri için farklı sınıflandırmayla ilgili bir tablo oluşturmak oldukça zordur.

Harita ve tabloda gösterilen diner hakkındaki bilgilerin uzamsal ve yapısal şeklini düşününüz. Avrupa’daki dinler hakkında verilen harita ve tabloyu karşılaştırınız ve her birinin avantaj ve dezavantajlarına karar veriniz.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 • Harita ve tabloyla çalışırken Avrupa nüfusunun ve belirli ülkelerin dini yapısı hakkındaki fikirlerinizi değiştirmiş olabilirsiniz. Şu ana kadar öğrendiklerinizi bu dersin başında düşündüklerinizle karşılaştırın. Şimdi geri bildirimde bulunma zamanı, yani ilk görüşünüzün doğru veya yanlış olduğunu tablo 1 ‘deki yere doldurmak. Değilse doğru verileri ekleyiniz.

Görev 2

Gruplar halinde çalışınız. Her grup bağımsız olarak bir Avrupa ülkesi seçer. Şimdi göreviniz aşağıda verilen şablona göre kısaca betimlemek ve seçilen ülkenin dini yapısı için ilgili nedeni bulunuz.
Ülkenin dini yapısı

…………………………

Dinler: Oran:

Roman-Katolikler ………

Protestantlar ………

Ortodokslar ………

Müslümanlar ………

Diğer dinler ………

Bağımsızlar ve ateistler ………

Ülke: dini açıdan homojen dini açıdan heterojen

(daire içine alın)
Açıklama:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Bu görevin sonuçlarını kısaca arkadaşlarınıza gösterin. Bazı grupların nedenlerini sınıfta tartışmaya çalışınız.Görev 3

Samuel Huntington, şu anki bütün çatışmaların dini bir yapıya sahip olduğunu söylediği bir kitap yazdı. Ayrıca çoğunlukla din kökenli bazı kültürel ayrışmalar ve medeniyet sınırları vardır, ve güncel savaşların çoğunlukla bu sınırlar üzerindedir. Biraz Kuzey İrlanda’daki Katolik ve Protestanlar, Çeçenistan’daki Ortodoks ve İslamiyet, Kaşmir bölgesi için Hinduizm ve İslamiyet arasındaki askeri çatışmalardan bahsedelim. Benzer modeller Dağlık Karabağ ya da Etiyopya’da da görülür. Yahudiler Filistin’de Müslümanlara karşı savaşıyor ve Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan hain saldırı sonrası da Hristiyan Amerikan medeniyeti bazı İslami terör örgütleriyle ve bunları destekleyen sistemlerle savaş halindedir. bütün bunlar şu anlama geliyor: İdeolojik savaşların - Komünism ve kapitalizm arasındaki savaş- yüzyılı olduğu söylenen 20. yüzyıldan sonra dini savaşların yüzyılı olacak 21. yüzyıl mı geliyor?Dini hoşgörüsüzlük iç savaşa bile neden olabilir. İç savaş, bir ülkede, çoğunlukla etnik veya dini çatışmaların sonucu ortaya çıkan, bazı toplulukların birbiriyle savaşması demektir. Bir iç savaşta tüm sosyal sınıflar yer alır ve bu savaş acımasız ve kanlıdır. Böyle savaşlar Avrupa’da yakın geçmişte bile oldu ve sonuçları acı çeken insanlar ve harap olan ülkeler oldu. Bu görevde böyle bir çatışmanın bir örneği olan yakın geçmişte Bosna-hersek’te gerçekleşen çatışmaya göz atacağız.

Bosna-hersek Balkanların batısında bir ülkedir. Avrupa’nın dini yapısı tablosundan halkı hakkındaki verileri kullanın ve dini açıdan homojen veya heterojen gruptan hangisine ait olduğuna karar veriniz (doğru cevabı işaretleyiniz).Tablo 5 Bosna-hersek’te dini yapı

Dinler (%)

Katolik Hristiyanlık

Protestan Hristiyanlık

Ortodoks Hristiyanlık

İslamiyet

Diğer dinler

Bağımsız

Bosna-Hersek

15
36

45

4
Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Bosnia_and_Hercegovina#The_Bosnian_War_.281992.E2.80.931995.29

Bosnia-Hersek A) dini açıdan homojen

B) dini açıdan heterojen

Bosna-hersek’teki savaş 1992 Mart- 1995 Kasım arasındaki silahlı bir çatışmadır.

War in Bosnia and Herzegovina was an armed conflict held from March 1992 and November 1995. Önceki Yugoslavya’daki iç savaşın bir parçasıydı ve her kanlı çatışmalardan biriydi. Bu ülke etnik ve dini kimliği arasındaki güçlü ilişkisiyle oldukça tipiktir.

Tablo 6 Bosna-hersek’te etnik yapı

Milletler (%)

Bosnalılar

Sırplar

Hırvatlar

Diğerleri

Bosna-Hersek

48

37

14

1

Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Bosnia_and_Hercegovina#The_Bosnian_War_.281992.E2.80.931995.29

Çoklu etnik yapıya sahip Yugoslavya’da yıllardır birlikte yaşayan bazı topluluklar arasındaki karşılıklı düşmanlık komünist bir diktatörlük ve toplumdaki din ve etnik yapı etkisinin azaltılmasına dayanan bir ideoloji tarafından bastırılmaktaydı. Diktatörlüğün düşmesinden sonra bazı ulusal ve dini çatışmalar ortaya çıktı ve 20-30 yıl sürdü. Yugoslavya’daki bazı ülkelerin gelişmemiş demokrasisini hemen kırmak isteyen hırslı siyasetçiler olabildiğince kolay şekilde güç ve ün kazanmak için bu düşmanlığı körüklediler. Slovenler, Hırvatlar, Makedonlar ve Bosnalılar gibi bazı milletler Yugoslavya’dan bağımsız olmak isterken Sırplar ne pahasına olursa olsun bunu engellemek istediler, ve bu de her iki tarafın şiddet duygularını artırdı. Bu anlatılan durum en fazla, kültürel, dini ve esas olarak etnik açıdan aralarında en heterojen olan Bosna-hersek’te görüldü.Table 7 Bosna-hersek’te savaş kurbanlarının sayısı (1992-1995)

Toplam

97 214

(39 685 sivil)

(57 529 asker)


Bosnalılar

64 341

66,2%

Sırplar

24 726

25,4%

Hırvatlar

7 602

7,8%

Diğerleri

547

0,5%

Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Bosnia_and_Hercegovina#Demographics

Bir insanın komşusunu sadece farklı bir millet ve dinden olduğu için öldürdüğü kanlı savaş sadece çok sayıda kurban verilmesine neden olmakla kalmadı (bkz. Tablo 4), Dayton Barış Mutabakatı çerçevesinde radikal toprak dağılımı değişikliklerine yol açan ülke içinde büyük göç dalgalarına da neden oldu. 1995 yılında çatışmaya son verdiler ve ülkeyi 3 ayrı topluluğun yaşadığı 2 bölgeye ayırdılar. Bosna-hersek içinde büyük bir Sırp nüfusuyla Sırbistan Cumhuriyeti ayrıldı. Ülkenin geri kalanına Bosnalılar ve Hırvatlar yerleşti. Bu 3 topluluk kendi siyasi otoriteye sahiptir. Bir sonraki 2 harita savaş öncesi ve sonrası bazı toplulukların oranlarını görsel şekilde sunmaktadır.

Bosna-hersek’teki durum hakkında bir yazı okudunuz. Bu ülkedeki gerilimi etkileyen önemli ve önemsiz bulduğunuz faktörleri ya da nedenleri tabloya yazınız.

Bosna-hersek’teki durumu etkileyen en önemli faktörler


Bosna-hersek’teki durumu etkileyen önemsiz faktörler


Harita 2 Bosna-hersek’teki etnik grupların dağılımı

1991- İç Savaş öncesi 1998- İç Savaş sonrası


Çoğunluk Hırvat

Çoğunluk Bosnalı

Çoğunluk Sırp

Hırvat-Bosnalı karşıık

Kaynak: http://www.michaeltotten.com/archives/2008/06/
 • Ülkede büyük bir nüfus göçü olduğunu söyledik. Şimdi göreviniz haritada bu etnik ve dini yapının en çok etkilediği bölgeleri vurgulamaktır.

 • Bir önceki yazı ve haritalara göre Bosna-hersek’teki dini hoşgörüsüzlüğün (nefret) etkisini inceleyiniz. Ayrıca, ülkedeki ekonomik ve siyasi durum üzerinden bu çatışmanın insanların birlikte yaşamasını nasıl etkilediği hakkında düşüncelerinizi yazınız ve gelecekteki gelişmelerle ilgili düşüncenizi kısaca tasvir ediniz.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Görev 4

4 yada 5’li gruplara ayrılın. Her grup En azından kısmen de olsa dini hoşgörüsüzlük kökenli Bosna-hersek çatışmasında olduğu gibi Avrupa’da bir savaş ya da çatışma örneği göstermeli. Geçmişteki savaşlardan da bahsebilirsiniz.


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Örneklerinizi şu ifadeyi tartışırken bir iddia olarak kullanabilirsiniz:

“Dini hoşgörüsüzlük ciddi çatışmalara ve savaşlara yol açabilir.”

Görev 5

Dini hoşgörü testiniz

Dini hoşgörü ve hoşgörüsüzlük sadece geniş gruplar ya da milletler arasında ortaya çıkmaz, ayrıca özel yaşamda da görülür. Yani sizi de kastedebilir (aile, arkadaşlar, okul, iş vs.). dini hoşgörüye işaret, başka dinden bir insanla komşu olarak yaşama istekliliği olabilir. • Size komşu olarak gelecek olan birinin farklı dinden olduğunu hayal edin. Onu komşu olarak istiyor musunuz / istemiyor musunuz? Düşüncelerinizi ifade etmek için 3 farklı renge sahip kartları kullanınız.

Katılıyorsanız yeşil kartı kullanın.

Bilmiyorsanız sarı kartı kullanın.

Katılmıyorsanız kırmızı olanı kullanınız.

Kartı diğerlerine gösteriniz. Herbir rengi kullananları sayarak tahtaya yazınız. • Kendi görüşünüz sınıf genelini yansıtıyor mu?

A) evet B) hayır

 • Kendi ülkenizdeki insanların diğer dinden insanlara karşı hoşgörü seviyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncenizi yazınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Kendi düşünceniz ülkenizin çoğunluğunun görüşünü yansıtıyor mu?

A) evet B) hayır

 • Şimdi birçok Avrupa ülkesi dini azınlıkları temsil eden Müslüman ve Yahudilere karşı diğer Avrupa ülkelerindeki insanların tutumlarını görebileceğiniz aşağıdaki haritalar hakkındaki görüşlerinizi kontrol edebilir ve karşılaştırabilirsiniz.


Harita 3 Müslümanlarla kapı komşusu olarak yaşamak istemeyen insanların yüzdesi


Harita 3 Müslümanlarla kapı komşusu olarak yaşamak istemeyen insanların yüzdesi
http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/map.php?id=91&lang=en

Harita 4 Yahudilerle kapı komşusu olarak yaşamak istemeyen insanların yüzdesi


Harita 4- Yahudilerle kapı komşusu olarak yaşamak istemeyen insanların yüzdesi


http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/map.php?id=101&lang=en

 • Aşağıdaki tabloda ülkelerin Müslüman ve Yahudi komşulara karşı hoşgörü derecesini yazınız.

Komşulara hoşgörüsü en yüksek ülkeler

Komşulara hoşgörüsü en düşük ülkeler

Müslüman

Yahudi

Müslüman

Yahudi • Şimdi ilk iki kolonda da yer alan ülkeleri daire içine alınız (başka bir dinin mensuplarına karşı hoşgörülü). Başka dinden insanlara karşı hoşgörü istekliliği daha az olan ülkeleri alarak diğer ikinci kolon için de aynı şeyi yapınız.

 • Sizce başka dinden biriyle kişisel ilişki ve iletişim hoşgörü derecesini etkiler mi?

EVET HAYIR

  • Bu görev sonunda farklı dinden komşulara karşı bu sefer tutumunuz ne? 3 renkli kağıttan birini seçiniz ve sınıfa gösteriniz. Sonuçları sayınız ve birinci oylamayla karşılaştırın. Tutumunu değiştiren var mı? İnsanların tutumlarını değiştirme nedenleri neydi?

Sonuç

Günümüz bilgi toplumlarında kendi hakkımızda bildiğimiz gibi başkaları hakkında da daha fazla şey bilme yeteneğine sahibiz. Biri hakkında daha fazla şey bilmek demek aslında ondan daha az endişelenmek ya da arkadaş olma olasılığı yaratmak anlamına bile gelir. Korktuğumuz birine karşı silah doğrulturuz, diğer yandan tanıdığımız şeylerden genellikle korkmayız. Bilgi eksikliği ve şiddet kol kola hareket eder ve başkalarının kültürel ve manevi dünyalarını bilmemek bizi korkutur.

Sadece gerçek bilgi bizi bundan kurtarır ve bu anlamda esas olarak çeşitlilik, tamamen farklı dünyalar, kültürler, insanlar ve dinler hakkında bilgilendirilmek için eğitim çok önemlidir. Çünkü bilmek, sevmek demektir.

Bir insanın inanıp inanmadığından ve nasıl inandığından çok daha önemli olan şey başkalarının inançlarına saygı duyup hoşgörü gösterebilme yeteneğine sahip olup olmadığıdır. Tanrı’ya ya da Tanrılara iman insanlığın en derin kaynaklarından gelir ve hiçbir iman feda edilemez, hepsi en derin saygımızı hak eder. kendi insanlığımızın itibarını, sadece insan ruhunun en cömert yönleri için duyulan alçak gönüllülükle koruyabiliriz. Nasıl bir insan olduğumuz neye güvendiğimizle değil, başkalarını nasıl anladığımızla ölçülür.Referanslar

http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights

www.atlasofeuropeanvalues.eu

http://mozgovna.pravda.sk/preco-niektori-ludia-veria-v-boha-d4b-/sk-mspol.asp?c=A090809_001729_sk-mspol_p34

Huntington, S. P. 2001. Střet civilizací. Praha: Rybka Publishers.Değerlendirme Soruları (Öğrenciler için):

Bu ders Avrupa’daki dinler arasında hoşgörü ve hoşgörüsüzlük hakkındaydı. Bu konular hakkında ne öğrendiniz?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ödevde hangi yönleri/aktiviteleri sevdiniz? Lütfen nedenini açıklayınız.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ödevde hangi yönleri/aktiviteleri sevmediniz. Lütfen nedenini açıklayınız.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bu dersin sizin için ilginç olduğunu düşünüyor musunuz? Yeni bir şey öğrendiniz mi?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Eklemek istedikleriniz var mı?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Öğretmen Bilgileri:

Günümüzde Avrupa’da sadece birçok millet yaşamıyor, orada çok farklı dinleri de bulabiliriz. Geçmişte Avrupa çoğunlukla Hristiyan’dı ve Hristiyanlık politik, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatı önemli derecede etkiledi. Avrupa’da kendi içinde bölümlere ayrılan Hristiyanlığın yanısıra diğer dinler de vardır. Güncel önemli mesele dini grupları da içeren farklı gruplar bir arada barındırmaktır.

Dersin konusu Avrupa’nın dinsel çeşitliliği, ülkeleri ve dini hoşgörü ve hoşgörüsüzlükle ilgili konulardır. Din, nüfus topluluklarının en temel kültürel öğelerinden biridir ve ayrıca kimlik oluşturmada önemli bir rol oynamaktadır.

Ders sadece bilgi sunmakla kalmamalı, eğitimsel bir bakış açısından öğrencilerin kişiliğini geliştirmelidir de (dini hoşgörüsünü artırmak).

Oldukça hassas bir konu ve bu yüzden sınıf içinde hiçbir öğrencinin bir görüşünden ötürü ya da azınlık bir dinin mensubu olmasından dolayı ayrıma uğramış hissine kapılmaması için tartışmaların doğru şekilde yönetilmesini tavsiye ediyoruz

Bu ödevin lise seviyesinin daha düşük sınıflarında öğretilmesini öneriyoruz (16-17 yaş).

Dersler için 90 dakika gereklidir. Sınıfa ve her şeyden önemlisi tartışma yürütme yeteneklerine bağlıdır. Zaman kısıtlı olması durumunda şu opsiyonları öneriyoruz: Görev 3 ve 4’ü atlayabilirsiniz ve dersi görev 5 ile bitirebilirsiniz. Ayrıca görev 3 ü evde çalışmaları için ek görev olarak verebilirsiniz.

Motivasyon Avrupa Değerler Haritasında temsil edilen tutumları kendi tutumlarıyla ilişkilendirmek

Bu ödevin başındaki bölümün amacı onların Avrupa’daki dini yapılar hakkındaki güncel yargılarını harekete geçirmektir.Görev 1 Farklılıkları tasvir etme ve benzerlikleri fark etme

Amaç öğrencilere Avrupa’daki din dağılımı görünümünü vermek, onları belirli Avrupa ülkelerinin dini yapısı hakkında bilgilendirmek, ve bir ülkenin dini yapısı homojen mi heterojen mi bunun ayrımına varmalarını sağlamaktır.

Öğrenciler çoğunlukla Avrupa’nın dini yapılarıyla ilgili kendi görüşlerini harita ve istatistiksel veriler yoluyla sunarak tek başlarına çalışacaktır. Geri bildirim başlangıçtaki görüşleri düzeltme olasılığı verir. Geri bildirim üzerine yoğunlaşmayı ve Avrupa’daki dini çeşitliliğin gerçek durumu üzerinde tartışma için öğrencilere yeterli süre tanımayı öneriyoruz.

Görev 2 Farklılıkları tasvir etme ve benzerlikleri fark etme

Amaç, belirli Avrupa ülkelerinin güncel dini yapısıyla ilgili çok farklı açıklamalar getirmektir. Bu görevde disiplinler arası ilişkileri ve öğrencilerin var olan bilgi ve deneyimlerini kullanmak ve geliştirmek mümkündür.

Öğretmen seçilen ülkelerin kendisini tekrar etmemesini sağlar. Kendi ülkelerinin dini yapısını etkileyen faktörlerin kısa bir analizini sunan açıklayıcı bir örnek hazırlamanın ve bunu görevle çalışmaya başlamadan önce öğrencilere sunmanın yerinde olacağını düşünmekteyiz.

Öğrenciler, gruplar halinde çalışır ve bu da açıklamalar bulmaya çalışırlarken tartışmalarına olanak sağlar ve de düşüncelerini zenginleştirir. Öğretmenin görevi, verilen ülkeler için bazı nedenler ve açıklamalar bulmada gruplara yardım etmek ve aşağıdaki yönler yardımıyla düşüncelerine rehberlik etmektir.

Belirli ülkelerdeki dini yapının açıklamaları sırasında öğrencilerin dikkati çoğunlukla tarihi, siyasi, ekonomik, demografik ve diğer yönlere odaklanmalıdır. Bu yönler mantık yürütme süreci boyunca birbirine geçecektir.

Avrupa’nın dini yapısını açıklamada kullanılabilecek tarihi-siyasi yönler:

Bazı ülkelerin dini yapısının gelişimi, belirli coğrafi ve jeopolitik şartlardaki tarihi gelişimiyle ilgilidir.

Örnekler:


 • Dinlerin yayılması. Mesela 14. ve 17. yüzyıllar arası Türklerin alanlarının genişlemesiyle İslamiyet’in Balkanlar’da yayılması, ya da 20. yüzyılın sonuna kadar süren Balkanlar’daki Türk hakimiyeti. Bu, Müslümanlık dininin Arnavutluk, ya da Bosna-hersek’te yayılmasını açıklar.

 • Reform hareketlerinin 16. yüzyıl başından itibaren Alman bölgesinden esas olarak yakındaki bölgelere yayılması (İsviçre, Hollanda, İskandinavya ülkeleri, Çek Cumhuriyeti, Slovakya vb.)

 • Birleşik Krallık gibi bazı ülkelerdeki özel ilerleme ve Anglikan kilisesinin kurulması

 • Karşı reform süreci. Mesela geçmişteki Habsburg monarşisindeki ülkelerde (Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan), ve ayrıca Hollanda, Fransa ve diğer yerlerde yeni-Katoliklik.

 • Kolonilerden esas ülkelere olan göç dalgalarının Avrupa’da Hristiyan dinlerden başka dinlerin yayılmasına neden olmasıyla ortaya çıkan muhteşem miras (mesela Hinduizm, ve Birleşik Krallık’taki sihizm).

Avrupa dini yapısını açıklayabilecek ekonomik yönler:

Örneğin, göçmenlerin Avrupa’ya gelişi (Mesela Almanya’daki Türkler, Fransa’daki Araplar)

Avrupa dini yapısını açıklayabilecek demografik yönler:

Örneğin, bir ülkede ya da bölgede herhangi bir dinin pozisyonunun güçlenmesine ve diğerinin gücünün azalmasına yol açan belirli dini gruplar bünyesindeki doğum oranı (mesela Kosova, Makedonya)Görev 3 Anlamayı derinleştirme

Bu görev, öğrencilere farklı etnik ya da dini gruplar arasındaki hoşgörüsüzlüğün nasıl sonuçlanabileceğini örnekleyerek gösteren bir ülkedeki örnek olay çalışmasıdır. Görev, önemli eğitici bir özelliğe sahiptir ve ana amacı tutumlar oluşturmak ve ciddi bir problem karşısında bir taraf tutmaktır.

Bu görevde öğrenciler, etnik kökene bağlı olarak nüfus göçleri tarafından en fazla etkilenen bölgeleri belirleyecekleri haritayla çalışacaklar. Bölgeleri daire içine alarak ya da gölgelendirerek belirlemeyi tavsiye ediyoruz.

Görev 4 Anlamayı derinleştirme ve eleştirel bakış açıları geliştirmek

Bu görev, görev 3’te yer alan aktiviteleri genişletir ve Bosna-hersek’teki duruma paralel durumlar bulmaları için öğrencileri motive eder. Öğrenciler, Avrupa’daki en azından kısmen de olsa dini hoşgörüsüzlükten kaynaklanan çatışmalardan bahsetmelidir. Muhtemel cevaplar şunlar olabilir: • Kuzey İrlanda

 • Kosova

 • Kıbrıs

 • Makedonya

 • Rusya (örneğin Çeçenistan)

Örnekler uzak geçmişten de alınabilir:

 • Otuz yıl Savaşları

 • Fransa’daki Huguenot Savaşları

 • Merkezi Avrupa’da Habsburgs karşıtı isyanlar

 • Çek ülkelerindeki Hussite savaşları

 • İspanya’daki Reconquista (Yeniden Fetih)

 • Merkezi Avrupa’nın Türk yayılmacılığına karşı savunması

 • Milliyetçilik akımıyla Balkan milletlerinin Türk egemenliğinden kurtulma savaşları

 • Haçlı Seferleri (Orta Doğuya ve Baltık bölgesine)

 • Ve diğerleri

Az zaman olması durumunda bu görev ev ödevi olarak da kullanılabilir.

Görev 5 Avrupa Değerler Atlasında temsil edilen tutumları kendi tutumlarıyla ilişkilendirmek ve eleştirel bakış açıları geliştirmek

Görev, başka dinden bir komşuya karşı hoşgörülü olma istekliliğiyle ilgili soruları kullanarak kendi tutumlarını açıklamaya dayalıdır ve bu özel örneğin dini hoşgörüyü genellediğini düşünmekteyiz.

Bu görevin başında uygulanan metod, trafik ışığı metodudur. Bu, öğrencilere farklı dinden komşuları kabul etme istekliliklerini açıklamalarında yardımcı olur. Aynı soru ve metod öğrencilerin fikirlerini gözden geçirip geçirmediklerini görmek için bu görevin sonunda da kullanılır. Ders sonunda onlardan tutumlarını değiştirerek daha hoşgörülü olmalarını bekliyoruz, ki bu da dersin esas amacıdır.

Referanslar

http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights

www.atlasofeuropeanvalues.eu

http://mozgovna.pravda.sk/preco-niektori-ludia-veria-v-boha-d4b-/sk-mspol.asp?c=A090809_001729_sk-mspol_p34

Huntington, S. P. 2001. Střet civilizací. Praha: Rybka Publishers.
Tibor Madleňák, Peter Barto – Matej Bel University, Banská Bystrica


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət