Ana səhifə

Boek 2 Jesus en Sy leerlinge in Kis en Násaret (vervolg)


Yüklə 1.81 Mb.
səhifə1/52
tarix14.06.2016
ölçüsü1.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52

BOEK 2


Jesus en Sy leerlinge in Kis en Násaret (vervolg)

Kis. Die straf van misdadigers

1 Die skatte uit die grot van Kisjonah, bestaande uit goud, silwer en `n groot gewig aan baie waardevolle geslypte en ongeslypte edelstene, kom die aand laat daar aan. Daaronder was daar ongeveer drie pond geslypte en sewe pond ongeslypte diamante, van dieselfde gewig was daar robyne, dieselfde hoeveelheid smaragde, hiasinte, saffiere, topaas, ametis en ongeveer vier pond pêrels, so groot soos groot erte. Die goud het meer as twintigduisend pond geweeg en die silwer vyf maal soveel.

[2] By die aanblik van hierdie ontsettende rykdom slaan Festus sy hande bokant sy hoof saam en sê: "O Heer! As seun van een van die rykste patriarge van die hele Rome het ek ook die geleentheid gehad om groot aardse skatte te sien, maar so iets het my oog nog nooit gesien nie! Dit oortref alle farao's en ook Croesus, wat volgens die fabel as gevolg van rykdom nie meer geweet het wat hy moet doen nie en in alle erns `n paleis van goud gebou het, sodat sy oorwinnaars die oortollige goud nie van hom kon afneem nie.

[3] O Heer, vir Wie alle dinge bekend is, vertel U vir my, arme sondaar, nou eers hoe hierdie twaalf satansknegte sulke skatte kon bymekaarmaak! Dit kon nooit op `n eerlike manier gedoen gewees het nie en sekerlik nie in so `n kort tydsbestek nie! - Hoe was dit dan moontlik?"

[4] Ek sê: "Vriend, bekommer jy jou nou maar nie meer daaroor nie! Dit dien geen doel om verder moeite te doen en om nog meer woorde te verspil aan hierdie satansvuilgoed nie. Dat daar egter geen enkele eerlik verdiende stater (sikkel) by is nie, dit kan jy volledig van oortuig wees. Maar as jy presies sou wou nagaan met watter duisendvoudig skandalige maniere hierdie addergeslag, hierdie slangbroeisel, alles bymekaar gegryp en geroof het, sou dit tog te lank duur.

[5] Jy sal hopelik nie verder daaraan twyfel dat hierdie boewe van die allerergste soort is nie; op watter manier hulle in ‘n sekere sin nog erger as boewe is, dit hoef niemand meer te weet nie. Volgens die Romeinse wette het hulle lankal al die tienvoudige dood verdien, slegs vir die misdaad van die roof van die keiserlike belastingkaravaan; en die roof, waarvan ons hier as resultaat hierdie onmeetbare skatte sien, is selfs baie erger, al betrek dit nou juis nie so regstreeks die keiserlike belastinggeld nie.

[6] Ook al weet jy alles, kan jy hulle daarvoor tog onmoontlik meer as één keer laat sterf. Jy kan wel die marteling vererger, maar waarvoor? Die marteling in die hoogste graad - om in julle regbanktaal te praat - is ook regstreeks dodelik, en as hulle meer gematig is maar dit langer laat duur, merk die gestrafte egter nie baie méér daarvan as wat jy van `n lastige vlieg sal opmerk nie. Want die siel, wat baie vrees vir die sekerlike dood van haar liggaam, mag nog so materialisties wees dat sy haar terugtrek tot in haar innerlikste vertrek en sy begin haar dan vrywillig los te maak van haar liggaam. Die liggaam word by sulke geleenthede totaal ongevoelig. So `n liggaam kan jy dan kasty soveel as wat jy wil, hy sal weinig of heeltemal niks daarvan opmerk nie. Soos wat jy die sieleliggaam egter terselfdertyd baie meer laat pynig, sal die siel dit nie lank kan volhou nie, maar sal haar met alle krag uit die liggaam losskeur en dan kan jy so die hele dooie liggaam kook en braai sonder dat hy iets van die straf sal voel.

[7] Daarom staan Ek nie `n straf voor waar die dood op volg nie, omdat dit vir die ter dood veroordeelde van geen enkele belang is nie en ook vir watter geregtigheid daar ookal is, geen beskerming bied of nut het nie. Want het jy één gedood - dan het duisende teenoor jou wraak gesweer daarvoor! Maar Ek is vanweë die noodsaaklike goddelike orde heeltemal daarvóór om `n misdadiger die strengste straf te laat ondergaan en daarmee aan te gaan totdat `n algehele verbetering ingetree het! `n Gepaste straf wat geheel en al regverdig op die gepaste oomblik aangewend word, is beter as geld en die suiwerste goud; want deur so `n straf word die siel meer en meer losgegésel van haar materie en rig sy haarself uiteindelik na haar gees. En as die straf dít tot stand gebring het, het hulle `n siel van ondergang en so die hele mens van die ewige dood gered.

[8] Daarom moet elke regter volgens God se orde, selfs nie die grootste misdadiger straf met die liggaamlike dood, wat vir niks goed is nie, maar altyd straf volgens die graad van die misdaad. As hy dit doen, is hy `n op-die-hemel-gerigte menseregter. Doen hy dit egter nie - is hy `n op-die-hel-gerigte regter, waarvoor hy in der ewigheid nooit loon van God sal ontvang nie. Hy sal sy loon ontvang vanaf die ryk waarop sy regspraak-oordeel was! - Nou weet jy genoeg, en laat die skatte nou sorgvuldig opgeberg word! Môre kom hulle uit Gerasim ook hier aan, en dan sal die verdeling en die versending van hierdie duiwelsdrek plaasvind. - Laat ons egter nou na die eetsaal gaan, want die aandete wag al op ons! Helaas, hierdie hele geskiedenis gee My al té veel oorlas, en My tyd roep My dringend na Násaret!"

[9] Festus sê: "Heer, ek sien baie goed in dat hierdie afskuwelike geskiedenis U buitengewoon teen die bors moet stuit, maar wat is daaraan te doen as so iets ontwikkel? Vir die res versoek ek U, my Heer en grootste en beste Vriend, om nie voor my hier weg te gaan nie, want in die eerste plek is ek sonder U tot niks in staat nie, en ten tweede sou ek sonder U, ondanks my liefste vrou, doodgaan van verveling! Daarom vra ek U om hierdie plek nie nou te verlaat alvorens ek nie met hierdie baie lastige geskiedenis klaar is nie! Ek hoop dat ek met U hulp môremiddag alles in orde sal hê!"

[10] Ek sê: "In orde! Maar Ek wil van al die skatte en die elf fariseërs niks meer sien nie; want Ek het `n groot afkeer daarin gekry."

[11] Festus sê: "Daarvoor sal gesorg word!"Die hart van `n dief

2 Ons betree nou die eetsaal, waar `n oorvloedige aandete op ons wag. Maar nouliks het ons met die maaltyd begin, of twee knegte bring vir Judas Iskariot die saal binne, en meld aan die hoofregter dat hierdie leerling, of wat hy ookal mag wees, `n paar pond goud, waarmee hulle hom betrap het, wou steel. Hulle het die goud by hom afgeneem en hom hierheen gebring om verantwoording te doen.

[2] Judas staan ontsettend beskaamd daarby en sê: "Ek dink nie in my wildste drome daaraan om die goud te steel nie, maar ek wou slegs `n paar stafies ondersoek of hulle regtig so swaar is as wat daar vertel word. Hierdie dwase het my egter dadelik gegryp en sleep my as `n gemene dief na binne! - Daarom versoek ek u, Festus, om hierdie beskuldiging terug te trek!"

[3] Festus sê: "Laat hom gaan! Hy is `n leerling van die Heer en daarom wil ek hom oorsien." En teenoor Judas sê Ek: "Kom in die toekoms en veral snags - behalwe as jy keiserlike belastinggaarder wil word - nie weer naby `n goudstaaf nie, anders sal jy die wetlike straf vir poging tot diefstal nie vryspring nie! Het jy hoofregter Festus goed verstaan?"

[4] Judas sê baie beskaamd: "Heer, daar was helaas nie die minste sprake van `n poging tot diefstal nie, maar dit was slegs `n - weliswaar ietwat ongeleë - toets van die gewig in pond van `n goudstaaf."

[5] Ek sê: "Gaan heen en soek `n slaapplek! Want aan die kwaad, waaraan alle diewe deur die hand van die satan sal sterwe, sal ook jy in die nabye toekoms sterwe; want jy was, is en bly `n dief! Solank jy bang is vir die wetlike gevolge, gedra jy jou openlik nog nie soos `n dief nie; maar in jou hart is jy dit al lankal! As Ek nou alle wette sou ophef, sou jy eerste die skatte hierbuite gryp, want jou hart ken geen redelikheid en regverdigheid nie. Dit is jammer dat daar in jou geen beter hart klop nie! - Gaan slaap nou en wees môre nugterder as vandag!"

[6] Met hierdie vermaning gaan Judas, rooi van skaamte, die eetsaal uit na sy slaapvertrek en gaan lê en dink ongeveer twee uur lank daaroor na hoe hy dit wat Ek voorspel het, sou kon vryspring. Maar hy vind in sy hart geen oplossing daarvoor nie, omdat deur sy gedagtes, sy gouddors opnuut begin oplaai, en so raak hy toe aan die slaap. - Ons gaan ook slaap omdat die twee voorafgaande nagte baie vermoeiend was. Die oggend laat egter nie lank op haar wag nie.

[7] Toe Festus hom nog ‘n keer wou omdraai vir `n oggendslapie, arriveer die leiers van die groep wat die skatte uit Gerasim moes gaan haal alreeds. Hulle wek hom en hy moet na buite, omdat sy amp meebring dat hy die skatte moet ondersoek, takseer en in ontvangs neem. Nadat hy met die werk klaar was, het ons ook al almal opgestaan en die ontbyt, bestaande uit vars, goed voorbereide visse, staan nou al gereed op die talle tafels in die groot eetsaal. Baie vermoeid van die werk kom Festus aan die arm van sy jong eggenote die eetsaal binne en kom langs My sit.

[8] Pas ná die genoemde ontbyt, waarby `n goeie wyn nie ontbreek het nie, vertel Festus aan My van sy oggend se werk, wat hom andersins ondanks alle ywer, `n paar weke se werk sou gekos het, dat dit nou al klaar was en dat dit alles reeds na hul bestemming versend is. Alle dokumente lê ordelik gereed op die tafel in die groot kantoor, en die geregtelike vervoerbriewe was tot in die fynste puntjies versorg. Die skatte uit die grot van Kisjonah was op die presiese manier verdeel en voorsien van begeleidingsbriewe, ook die belastinggeld en die groot tempelskat uit Gerasim, en alles was nou weggestuur. Daar lê slegs nog baie timmermansgereedskap in die groot kantoor, waarvoor daar nog geen eienaar gevind is nie.

[9] Ek sê: "Daar aan die end van die tafel sit die twee seuns van Josef naas moeder Maria, hulle heet Joses en Joël; dit kom hulle toe! Dit is saam met die klein deposito in Násaret as `n onderpand van hulle afgeneem, en dit moet ook weer aan hulle teruggegee word!"

[10] Festus sê: "Heer, insluitend die deposito! Daarvoor staan ek borg! O Heer en Vriend! Hoe het hierdie swartjasse nie baie onaangenaamhede aan my besorg nie; maar die dom wet beskerm hulle egter, en met die beste wil kon mens hulle nêrens uitvang nie. Voor my oë het hulle die afgryslikste onregverdighede begaan en ondanks alle beskikbare staande mag, was daar niks daarteen te doen nie. Maar nou het die satan hulle tog eenmaal in die steek gelaat, en ek het nou `n hef in die hand waarvoor hierdie kêrels sal bewe soos `n lossittende boomblaar tydens `n storm wat deur die bosse raas! Die berig aan opperstadhouer Cyrenius is `n meesterwerk, wat hy gewaarborg, saam met die belasting, direk aan Rome sal versend. Die skip van die keiser, met vier en twintig roeiers en met `n goeie wind, selfs voorsien van `n groot seil en `n roer, is vanaf Tirus, Sidon en Césarea binne twaalf dae aan die Romeinse kus en binne handbereik van die keiser! Verheug julle nogmaals vir twaalf dae daarbinne, julle swartjasse! Aan julle hoogmoed sal daar op `n besondere manier paal en perk gestel word!"

[11] Ek sê: "Vriend! - Ek sê vir jou: Juig nie te vroeg nie! Die een kraai pik die ander die oë nie uit nie! Dit sal met die elf binne die mure sekerlik nie na wense gaan nie! Hulle sal weliswaar nie gedood word nie, maar sal in stede daarvan lewenslank in die ewige, altyd aanwesige boetedoeningsel opgesluit word! Maar in die openbare verontskuldiging aan Rome sal hulle so wit soos wol gewas word, en dan sal die mense eerstens van jou `n verdere uitleg eis, en jy sal baie moeite hê om alle vrae vanuit Rome met tevredenheid te beantwoord. Daar sal aan jou weliswaar geen haar beskadig word nie, maar jy sal `n sekere oorlas nouliks kan voorkom as jy nie met die vereiste getuies en ander aanwysings in die ope kom nie. Daarom laat Ek Pilah by jou; hy sal jou in alles goed bystaan. Laat hom egter so gou moontlik Romeinse klere aantrek, sodat hy nie deur die gestasioneerde kollegas in Kapernaum herken word nie! Want Ek kan jou wel sê: Satan het sy regiment lank nie so listig georganiseer as hierdie slanggebroedsel nie. Wees jy dan ook, behalwe om altyd so sagmoedig soos `n duif te wees, ook slinks soos `n slang, anders sal jy nie klaarspeel met hierdie saadlyn nie!"

[12] Festus sê: "Ek dank U ewig vir hierdie raad! Maar nou moet ons, omdat hierdie saak so mooi reggekom het, tog eers iets beters gaan doen!"

[13] Ek sê: "Goed so! Ek is al daar; ons wag slegs nog op Kisjonah, wat met sy invorderings gou klaar sal wees!"Die korrekte gebruik van wonder- en geneeskrag

3 Kisjonah kom vinnig nader, groet ons almal liefdevol en vriendelik en sê vervolgens: "Oneindig geliefde Vriend Jesus! - So noem ek U slegs as ek U aanspreek; want U weet Wat en Wie U in my hart is. - Slegs aan U het ek alles te danke! Ek het slegs `n geringe totale bedrag van vyfduisend pond van die arm bewoners van Kana in die skuldboek met baie genoeë doodgetrek, en U het my daarvoor vyftigduisend pond teruggegee, die geskatte waarde van die ander kosbaarhede nie ingereken nie, wat dit miskien dubbel werd maak! Ek beloof U egter by my matelose liefde vir U, dat ek dit alles ten goede aan die armes en verdruktes sal laat toekom, en so sal die duiwelsdrek dan uiteindelik tog nog goud vir God se hemele word!

[2] Ek sal die goud en silwer nie regstreeks aan die mense gee nie, want dan sal dit regtig `n vergiftiging vir die swak aardse menseharte wees; maar ek sal onderdak en besit aan die dak- en besitloses gee, met daarby belastingvrye grond en vee, brood en kleding. Aan elkeen wat ek hiermee geseënd sal maak, sal U woord gepredik word en U Naam sal aan hulle bekendgemaak word sodat hulle duidelik sal weet aan wie hulle alles te danke het, en dat ek slegs `n slegte en trae dienaar is! - O Heer, sterk my steeds sodat ek U in U Naam kan dien! As ek ooit die begeerte sou hê om ook maar één sintuig na die wêreld te rig, laat al my kragte dan swak word, sodat ek sal merk dat ek `n swak mens is en niks uit eie krag kan volbring nie!"

[3] Maar dan lê Ek My hand op sy hart en sê aan hom: "Vriend en broer! Bewaar My daar binne-in jou, dan sal jy nooit aan krag tekort skiet om edele werke uit te voer nie! Ja, in die lewende geloof en in die volle en suiwere liefde tot My en met die wil om in My Naam aan die mense goed te doen, sal jy die elemente gebied, en hulle sal jou gehoorsaam! Jou geroep sal nie onverstaanbaar wees vir die winde nie, en die see sal jou wil herken. En aan `n berg sal jy kan sê: "Verhef jou en laat jou in die see val!" en dit sal gebeur soos wat jy beveel het.

[4] As iemand egter, om te kan glo, `n teken van jou verlang, gee dit dan nie. Want wie die waarheid as die waarheid self nie wil erken nie, en dit geen voldoende teken vir hom is nie, vir hom is dit beter dat hy blind bly. As hy deur `n teken gedwing word om die waarheid te aanvaar, en dan die leer nie volg nie, beteken hierdie teken `n dubbele oordeel vir hom. Ten eerste is hy deur die teken gedwing om die waarheid as die waarheid te aanvaar - of hy dit in sy blindheid nou sien of nie - en ten tweede moet hy volgens die goddelike ordening innerlik duidelik in `n swaarder strafgerig val as hy nie handel volgens die waarheid wat deur `n teken opgedring is nie, of hy die waarheid nou volledig as waarheid erken al dan nie. Want die gebeur van die teken kan hy nie ontken nie, en dit is reeds voldoende; die begrip of die onbegrip is vir niemand `n regverdiging nie.

[5] Want as iemand ter bevestiging van die gehoorde waarheid `n teken begeer en sê: ‘U verhaal oortuig my weliswaar nie van die waarheid nie, maar as gevolg van die bypassende uitlegteken wat as bewys daarvan gelewer word, wil ek die leer as volle waarheid aanneem!’ Wel, dan kan die vraer, as hy vervolgens `n teken gekry het, nie weer daarmee omheen gaan om die waarheid van die leer nie aan te neem nie, of hy dit nou heeltemal erken al dan nie, want die teken staan daar as `n vaste bewys vir hom.

[6] Maar omdat sy blindheid hom nie toelaat om die totale waarheid te verstaan nie, en hy na sy opvatting met die navolg van die waarheidsleer in te groot lewensmoeilikhede waaraan hy nie gewoond is nie, sou kom, dink hy by homself: ‘Daar sal wel iets waars in wees, want anders was die teken nie moontlik gewees nie, maar die besonderhede daarvan ontgaan my. En handel ek volgens hierdie leer, dan beteken dit `n ontsettende selfverloëning vir my. Daarom doen ek dit liewer nie en bly ek by my ou lewenswyse, waar weliswaar geen buitengewone tekens teenwoordig is nie, maar wat desondanks tog baie aangenaam is!’

[7] Kyk, daarin lê nou juis die strafgerig wat die verlanger van die teken oor homself gebring het deur die geproduseerde teken wat op sy versoek gedoen is, wat hom die onomstootlike bewys gegee het waarteen hy niks kan inbring nie. Omdat hy daarna tog voortgaan met sy verkeerde lewenswyse, word hy dus `n bestryder van die Ewige Waarheid, wat hy dan ook feitelik heel kragtig verwerp, ondanks die feit dat hy nooit die onvernietigbare teken wat aan hom as bewys van die waarheid gegee is, tot in ewigheid ooit uit die weg kan ruim asof dit nie behoort tot die waarheid wat aan hom geopenbaar is nie. Daarom is dit ook baie beter om van woorde gebruik te maak, as om vir die bewys van die waarheid `n teken te gee.

[8] Maar tot nut en voordeel van die mense wat geen tekens vra nie, kan jy in stilte tekens doen soveel as wat jy wil, en dit sal niemand tot sonde verlei en nog minder `n oordeel vir hulle wees nie. As jy egter vóóraf tekens ten bate van die mense gedoen het, dan mag jy vervolgens aan die betreffende mense ook wel `n leer gee as hulle dit verlang. Verlang hulle dit egter nie, gee hulle dan slegs `n ernstige waarskuwing teen die sonde. Maar gee geen verdere lering nie; anders sien diegene wat geholpe is, jou aan vir `n magiese dokter en bring die teken hulle in `n verdere oordeel.

[9] Almal wat mag gegee word om in die geval van nood tekens te doen, moet hierdie raad van My getrou navolg as hulle werklik die goeie tot stand wil bring.

[10] Bo alles moet elkeen homself verhoed om in `n opwelling, of met ergernis `n teken te gee! Want elke teken kan en mag slegs op grond van suiwere en ware liefde en deemoed gegee word; As dit egter met toorn of ergernis tot stand sou kom, wat ook wel moontlik is, dan het die hel al `n aandeel daarin, en so `n teken bring dan nie net geen seën nie, maar ook `n vloek.

[11] Omdat Ek julle almal egter al meermale geleer het dat julle selfs diegene nog moet seën wat julle vervloek, hoeveel te meer moet julle dan in die gees nie `n vloek laat opwel vir die blindes wat julle sonder vloek tegemoetkom nie, maar waarvan slegs die harte blind is!

[12] Bedink dit dus goed en handel ook daarvolgens, dan sal julle seën orals vergroot, al is dit dan nie altyd geestelik nie, dan tog liggaamlik, soos wat Ek dit Self gedoen het en nog altyd sal doen. Want dikwels het `n suiwer liggaamlike weldaad by `n ongelukkige meer invloed op sy hart en sy gees as honderd van die beste sedelesse. Daarom moet mens ook by die uitbreiding van die evangelie eerstens deur middel van liggaamlike weldade die weg na die hart van die ongelukkiges baan, en kort daarna aan die gesonde siele die evangelie predik. `n Mens moet egter nie die prediking vooraf laat gaan, en daarna die ongelukkige toehoorders met `n teken in `n duidelike oordeel, dus in `n nog groter ellende, stort as wat hul eerste liggaamlike ellende was nie.

[13] As jy na `n sieke geroep word, lê hom eers vóór die prediking die hande op, sodat hy beter kan word. As hy jou vra: ‘Vriend, hoe kon jy dit doen?’ sê dan: ‘Deur die lewende geloof in die Naam van Die Een wat deur God uit die hemel gestuur is om alle mense werklik salig te maak!’ - As hy vervolgens die Naam wil weet, gee hom dan, na gelang van die grootte van sy begripsvermoë, soveel inleiding in die leer dat hy die moontlikheid van so `n verskynsel begin insien.

[14] As hy sover gekom het, vertel hom dan met mate steeds meer en meer. Vind jy na sulke gesprekke dat die hart van die luisteraar steeds lewendiger word, gee hom dan uiteindelik alles, en hy sal dit verseker aanvaar en elke woord van jou glo. As jy hom egter op één keer te veel gee, sal dit hom terneerdruk en sy sintuie verwar, en sal hy jou nog baie werk besorg.

[15] Soos wat `n mens egter aan pasgebore kinders nie direk die voedsel van `n volwasse man gee dat hulle sou sterf nie, so mag `n mens nog baie minder dadelik aan `n geestelike kind die voedsel van `n geestelik volwassene gee. `n Mens moet sulke kinders heel passende geestelike voedsel gee, anders word hulle gedood, en dan is dit buitengewoon moeilik om hulle weer geestelik tot die lewe te bring. - Het julle dit almal nou goed verstaan?"

[16] Almal antwoord met `n ontroerde hart: "Ja, Heer, dit is vir ons nou so duidelik soos die son op die helderste middaguur, en ons sal dit baie getrou navolg!"

[17] Ek sê: "Goed, dan gaan ons nou na die grot waarin die fariseërs hul skatte verberg het; want in die grot is nog `n grot en dit wil ons ondersoek. Maar neem voldoende fakkels saam en ook wyn en brood; want ons sal daar baie hongerige wesens aantref."Die druipsteengrot

4 Kisjonah laat nou alles te voorskyn bring. Baram, wat nog steeds geen afskeid van ons kon neem nie, laat sy oorgeblewe wyn- en broodvoorrade deur sy mense haal. Jaïrus en JonaEl, wat My ook nie wil verlaat nie, vra My eweneens of hulle op hierdie tog saam kon gaan.

[2] En Ek sê: "Sekerlik, want julle is selfs nodig daarvoor, en ArkiEl sal ons op sy manier goeie dienste bewys! - Ek sê julle egter nog dit: Presies nou verlaat `n afvaardiging van julle aartsvyande Sigar en is op pad hierheen om julle te oorreed om so gou moontlik terug te keer, want die volk het teen hulle in opstand gekom en het die nuwe benoemde priester eergister al verjaag. Hy sal ook by die afvaardiging wees. Hulle sal vanaand hier aankom, en dan sal ons hulle onder hande neem. Maar nou is ons op pad!" - Maar ook die vroue en meisies wil op hierdie tog saam en vra My daaroor.

[3] Ek sê aan hulle: "Liewe dogters! Dit is geen tog vir julle nie, bly daarom maar gesellig tuis en sorg daarvoor dat ons vanaand `n goeie maaltyd aantref!" - Die vroue, ook Maria, het daar vrede mee en sy sorg vir die huishouding. Lydia sou egter baie graag wou saamgaan, maar omdat sy sien dat dit nie My wil is nie, bly sy ook tuis en doen wat die ander doen.

[4] Ons val in die pad, bereik binne `n paar uur die grot of holte en gaan dadelik met aangesteekte fakkels na binne. Kisjonah verbaas hom oor die groot ruimte en die besondere interessante druipsteen-afsetting, (stalagtiete) wat in hierdie grot wel die besienswaardigste is van die hele voor-Asië, waar mens baie van hierdie grotte vind. Reusagtige figure in allerlei vorms kom die skugtere kykers tegemoet.

[5] Selfs Festus, wat andersins nie aan Romeinse heldemoed ontbreek nie, is hier heeltemal uit die veld geslaan en sê: "Onwillekeurig sou mens hier veronderstel dat daar onderaards tog sekere soorte van gode moet woon, wat deur hul reusagtige krag sulke reusewerke tot stand gebring het. Dit is afbeeldings van mense, diere en bome, maar watter afmetings! Wat sou die reusetempels en standbeelde van Rome hierby vergeleke wees?! – Kyk daar - die pragtig gevormde Arabier! Helaas, as jy hom tot aan sy hoof wou klim en dit sou kon doen, dan sou dit jou `n uur kos om trapsgewys tot bo te kom. Daarby het hy nog `n sittende houding, en dit duisel my as ek na sy hoof kyk! Ag, dit is werklik buitengewoon besiens-en gedenkwaardig! Dit kan tog onmoontlik toevallig ontstaan het!? - Daar sien jy weer `n groep krygers met swaard en lans! En daar ver in die agtergrond gryns `n reusagtige olifant vir ons; die tekening laat niks te wense oor nie! - Heer, Heer! Hoe -hoe het dit alles so wonderbaarlik ontstaan?!"

[6] Ek sê: "Vriend, bekyk nou alles wat daar te sien is, en vra nie so baie vrae nie; die logiese verklaring kom nog. Daar sal nog baie hier te sien wees, waaroor jy nog baie meer verbaas sal wees, maar ook dan moet jy geen vrae stel nie! As ons weer uit hierdie grot buitekant kom, sal Ek aan julle al hierdie dinge uitlê."

[7] Toe gaan ons verder en bereik `n baie groot en hoë saal, wat egter nie donker, maar ook heeltemal behoorlik verlig is; want hierdie saal bevat `n aantal aardoliebronne wat al heelwat jare gelede deur mense, wat in hierdie grot gewoon het, aangesteek was en sedert daardie tyd in ligte laaie staan en met verskeie magtige vlamme brand en hierdie groot saal gedeeltelik verlig. Ook is daar in die hoë koepel van hierdie saal `n taamlik wye uitmonding na die ope lug waardeur redelike helder daglig in skyn, en sodoende is hierdie grot anders as wat reeds gesê is, heel behoorlik verlig.

[8] Op die bodem van hierdie grot of saal is allerlei vorme sigbaar. Daar lê slange, reusagtige paddas en allerlei ten dele goeie en ten dele slegte en slegs half gevormde diere-afbeeldings, en ook groot massas klein- en reusagtig groot kristalafsettings in allerlei kleure, wat `n buitengewone mooi gesig oplewer.

[9] Toe sê

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət