Ana səhifə

Blahoslavená Gianna Beretta Molla


Yüklə 168.12 Kb.
səhifə1/6
tarix17.06.2016
ölçüsü168.12 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Blahoslavená Gianna Beretta Molla


28. apríl

* Magenta (pri Miláne), 4. október 1922


+ 28. apríl 1962

Rodina Berettovcov mala 13 detí, no po vojne ich zostalo len osem vďaka "španielskej" epidémii.


Gianna sa stala v roku 1949 lekárkou a špecialistom v pediatrii. No stará sa nielen o deti, ale aj o starých, pracuje na 360°. "Kto sa dotýka tela pacienta, dotýka sa Krista."
Lekárka Gianna Beretta a inžinier Pietro Molla sa spoznali v r. 1954 a 24. septembra 1955 sa zosobášili v Magente. Manželia žijú v silnej rodinno náboženskej tradícii (denná modlitba a sv. omša, eucharistický život) spojený s moderným štýlom. Gianna miluje šport (lyžovanie), hudbu, maľuje, spolu s manželom navštevuje divadlo a koncerty. Svoje poslanie žije ako misiu lekára, ako nerozlučné spojenie medzi láskou a obetou.
Narodili sa deti: Pierluigi (1956), Maria Rita /Mariolina (1957), Laura (1959). V septembri 1961, štvrté tehotenstvo, lekári objavili fibróm v maternici, jediná perspektíva je ukončiť tehotenstvo, zachrániť si život alebo zanechať tri siroty. No Gianna má inú chierarchiu hodnôt a na prvé miesto kladie právo dieťaťa - narodiť sa. A tak rozhodla: za cenu svojho života a bolesti, napriek opovrhnutiu, narodila sa Gianna Emanuela. Jej matka ju mohla ešte držať v rukách, prv ako zomrela 28. apríla 1962. Smrť s posolstvom lásky.
Ján Pavol II. ju v Ríme 24. apríla 1994, vyhlásil za blahoslavenú. Takto hovorí jej dcéra Gianna Emanuela, ktorá sa narodila vďaka jej obeti: "Cítim v sebe silu a odvahu žiť, cítim, že život mi praje, chcem svoj život zasvätiť starostlivosti a službe starým."

Patronát:


Etymológia:
Symbolika:

Svätý Peter Chanel


kňaz a mučeník

28. apríl

* 1803
+ 1841

Narodil sa v roku 1803 v mestečku Cuet vo Francúzsku. Keď sa stal kňazom, niekoľko rokov pracoval v pastorácii, potom vstúpil do Spoločnosti Máriinej a odišiel ako misionár do Oceánie. Napriek mnohým prekážkam podarilo sa mu mnohých obrátiť na vieru, začo ho z nenávisti voči viere roku 1841 na ostrove Futuna úkladne zavraždili.

Patronát:
Etymológia:
Symbolika:

Svätý Ľudovít Mária Grignion de Monfort


kňaz

28. apríl

* Montfort (FR), 1673
+ St. Laurent-sur-Sevres (FR)

Ľudovít Mária Grignion de Montfort sa narodil vo Francúzsku 31. januára 1673 v malom mestečku Montfort-sur Meu. Bol najstarším synom početnej rodiny Jána Krstiteľa Grigniona a Jany Robertovej. Ľudovít Mária prvé roky života a krátku časť detstva prežil v Iffendic, pár kilometrov od Montfortu, kde jeho otec kúpil gazdovstvo známe pod názvom "Le Bois Marquer". Podľa svedectva osôb, ktoré ho poznali už v detstve, tvrdia, že vynikal už v tom období duchovnou zrelosťou.

Tento bretónčan sa stal kňazom v roku 1700 (jubilejný rok, postihnutý povodňou, bazilika sv. Petra bola neprístupná). Chcel sa stať misionárom v Kanade, no poslali ho do Poitiers. Pomáha obetiam odporných chorôb. Myšlienka na misiu ho neopúšťa, takže, upustil od názorov predstavených, a počúva pápeža. Odchádza z Poitiers do Ríma a späť, vždy peši, so zastávkou v Lorete. Klement XI. ho posiela kázať proti trpkému boju, ktorý zahájili jansenisti proti Rímu. Začal znovu kázať v meste a na dedinách; ak je to potrebné vzdoruje jansenistickým doktrínam. Jeho slová sprevádzajú skutky a služba. "Urobte všetko čo vám povie." Z tejto vety sa odvíjala jeho mariánska úcta. Toto učenie o pravej úcte k Márii prezentoval s nadšením a vždy bolo sprevádzané s povzbudením k modlitbe ruženca. Dielo O PRAVEJ ÚCTE K PANNE MÁRII však nemôže zverejniť a publikované je až po 130 rokoch (1842) a stalo sa základným dielom pre mariánsku zbožnosť (V XX. storočí ju dennodenne čítaval kardinál Štefan Wyszynski, poľský primas, vo väzení počas komunistického režimu). V r. 1712-13 o. Grignion založil mužskú misijnú rehoľu pre evanjelizáciu: Monfortáni, rýchlo sa šírili v Európe, Amerike a Afrike. V 1947 ho pápež Pius XII. vyhlásil za svätého.

Patronát:


Etymológia:
Symbolika:

Blahoslavená Pierina Morosini


panna a mučeníčka

6. apríl - spomienka

Narodila sa 7. januára 1931vo Fiobbiu (pri Bergame v Taliansku), najstaršia z deviatich detí v chudobnej roľníckej rodine. Po základnej škole sa rozhodla vyučiť za krajčírku a zo svojho platu živila celú rodinu, pretože jej otec bol invalid. Počas svojho života vycestovala iba jeden krát, na slávnosť blahorečenia sv. Marie Goretti do Ríma - 27. apríla 1947 ako členka Mládeže Katolíckej akcie. Bola veľmi horlivá v práci pre misie a seminár. Každé ráno skôr ako šla pracovať prijímala Eucharistiu a po ceste ta i späť sa modlievala ruženec. Pri návrate z práce 4. apríla 1957, na dlhej pustej ceste, stretla svojho kata, zomiera o dva dni neskôr v nemocnici v bezvedomí. Označujú ju i za novú Máriu Goretti. Diecézny biskup, Clemente Gaddi, 6. januára 1976 zaslal podnet na proces blahorečenia; 10. apríla 1983 preniesli jej pozostatky z cintorína do farského kostola a vložili do sarkofágu z bieleho mramoru. Blahorečil ju pápež Ján Pavol II., 7. januára 1931.

Patronát:


Etymológia:
Symbolika: ľalia, palma

Blahoslavený Angelo z Foligna


kňaz, augustinián

6. september

Foligno, 1226 - Foligno, 27 august 1312

Bl. Angelo sa narodil vo Foligne v r. 1226 v šľachtickej rodine Conti. V rokoch 1293 a 1297 žil v Gubbiu. Vyznačoval sa veľkou zbožnosťou. Po veľkom zjednotení rehole augustiniánov v r. 1256 z vôle Svätej Stolice, založil augustiniánske kláštory v centre Talianska. Po celý svoj život sa vyznamenal trpezlivosťou, duchom modlitby, umŕtvovaním a zbožnosťou.

Zomrel vo Foligne 27. augusta 1312. Lev XIII. schválil verejné uctievanie v r. 1881. Jeho relikvie odpočívajú v kostole sv. Augustína vo Foligne.

P. Bruno Silvestrini O.S.A


Blahoslavený Damián de Veuster


misionár

10. máj


Tremenloo (Fiandre, Belgicko), 3. január 1840 - Molokai (Havajské ostrovy), 15. apríl 1889

Manželský pár De Veusterovcov mal osem detí, z nich sa dve stali rehoľníčkami a dvaja kňazi v kongregácii "Najsvätejšich sŕdc Ježiša a Márie". Jozef, predposledný, mal pomáhať svojmu otcovi, no v devätnástich rokoch vstúpil do tej istej komunity, dostal meno brat Damian. V inštitúte je aj jeho brat Pamphile: vysvätený v roku 1863. Pamphile ale ochorie, teda Damián dostal povolenie odísť namiesto svojho brata, aj keď ešte nebol vysvätený za kňaza.


Cieľom misie boli ostrovy Sandwich. Nazval ich tak objaviteľ James Cook v roku 1778 na počesť Lorda Sandwicha, veliteľa anglického námorníctva. Neskôr boli ostrovy premenované na Havajské. Cesta trvala 138 dní, z Bremy do Honolulu. Dokončil štúdiá, vysvätený za kňaza v roku 1864. Na ostrove vedie ľudí k viere a učí ich ako chovať dobytok a obrábať zem.
V roku 1873 hľadal diecézny biskup dobrovoľných kňazov pre ostrov chorých - Molokai, kde vláda odsunula všetkých malomocných. Našli sa štyria, no iba otec Damián, zostal na ostrove navždy (s výnimkou krátkeho pobytu v Honolulu). Vlastne musel zostať, pretože vláda sa obávala nákazy a zakázala mu opustiť ostrov. Na ostrove žilo 780 800 chorých. Za prvých osem mesiacov zomrelo 183 obyvateľov.
Molokai má kňaza, lekára a otca: stará sa o duše, umýva rany, rozdáva lieky. V roku 1885 sa zistilo, že je sám nakazený malomocenstvom. Dlhý čas čakal na kňaza u ktorého by sa mohol vyspovedať, až pokým neprišiel belgický kňaz, pár mesiacov pred jeho smrťou. Zomiera po mesiaci strávenom na lôžku. Pochovaný bol pod stromom v sprievode tisícov chorých. V roku 1936 preniesli jeho telo do Belgicka. Ján Pavol II. ho vyhlásil za blahoslaveného v Bruseli roku 1995 na žiadosť 33 000 malomocných.

Patronát:


Etymológia: Damian = krotiteľ (z gr.)
Symbolika:

Košický mučeníci


7. september

mučeníci

 

Začiatkom 17. storočia počas náboženských nepokojov a bojov chytili v Košiciach troch kňazov, ktorí sa horlivo starali o spásu duší: Marka Križína a jeho spoločníkov Štefana Pongrácza a Melichara Grodzieckého zo Spoločnosti Ježišovej. Sľubmi i mučením ich nútili, aby zapreli pravú vieru, a 7. septembra 1619 ich kruto pozabíjali.


Matteo Ricci


boží služobník

11. máj


* Macerata (I), 6. október 1552 - + Peking, 11. máj 1610

Matteo Ricci sa narodil v Macerate 6. októbra 1552. Po ukončení štúdií v jezuitskom kolégiu, nasledoval Pánove volanie a vstúpil do Spoločnosti Ježišovej v Ríme.


Žiada o možnosť ísť na misie na Východ. Vyplával z Lisabony, po šiestych mesiacoch plavby sa vylodil v Indii, v meste Goa, kde bol vysvätený za kňaza. Roku 1582 dostáva príkaz pripraviť sa štúdiom a modlitbou na vstup do Číny, ktorá bola uzavretá pre cudzincov.
Po mnohých pokusoch, sa Riccimu podarilo položiť nohu na čínsku zem 10. septembra 1583. Zakladal malé sídla a pomaly sa dostal až k Pekingu, ktorý dosiahol 24. januára 1601. Privítali ho s veľkou poctou učenci, mandaríni a samotný cisár.
Viac ako slovo chcel šíriť vieru svedectvom života a ochotou. Vypracoval a zaviedol do praxe novú metódu apoštolátu, ktorá pozostávala z prispôsobenia sa zvykom a domorodým obyčajam. Venoval sa vede, vyučoval fyziku, astronómiu, geografiu, matematiku, hudbu a publikoval mnohé náboženské a vedecké knihy, ktoré patria ešte dnes medzi najlepšie vzory čínskej literatúry. Po 28 rokoch plodného apoštolátu zomrel v Pekingu 11. mája 1610.
Biskup diecézy Macerata (I) začal proces beatifikácie pátra Mattea Ricciho 19. apríla 1984. 13. apríla 1985 boli spisy zaslané na Kongregáciu do Ríma.

Patronát:


Etymológia:
Symbolika:

Mena Preblahosalvenej Panny Márie


12. septembra

Sviatok Máriinho mena zaviedli v 16. storočí v Španielsku, roku 1683 ho pápež Inocent XI. ustanovil pre celú západnú Cirkev na poďakovanie za víťazstvo nad Turkami vo Viedni. V rímskom všeobecnom kalendári z roku 1970 už nie je, lebo sa pociťoval ako duplicita so sviatkom Narodenia Panny Márie. No z historických príčin a obľúbenosti, v regionálnych kalendároch sa s povolením Svätej Stolice zachováva.


Narodenie Panny Márie


8. septembra

sviatok


Tento sviatok bol zavedený pápežom Sergiom I. (VII.stor.) podľa východnej tradície. Narodenie Panny Márie je úzko spojené s príchodom Mesiáša, ako prísľub, príprava a plod spásy. Ranná zora, ktorá predchádza slnko spravodlivosti, Mária predpovedá celému svetu radosť Spasiteľa.

Pravý význam a cieľ tejto udalosti je, vtelenie Slova. V skutočnosti Mária sa narodila, bola kojená a rástla, aby mohla byť matkou Pána, Boha. Toto je ostatne motív, pre ktorý sa neslávi len Máriine "narodenie pre nebo" (okrem sv.Jána Krstiteľa a samozrejme Krista), ale aj narodenie pre túto zem.

Sv. Peter Damiani píše: "Všemohúci Boh, prv ako padol človek, predvídal jeho pád a rozhodol, pred vekmi, vykúpenie človeka. Rozhodol teda vteliť sa do Márie." Dnes je deň, v ktorom Boh začína uvádzať do praxe svoj odveký plán, pretože bolo nutné, aby sa postavil príbytok, prv ako Kráľ zostúpi obývať ho. Šalamún slávil obzvláštnym spôsobom otvorenie chrámu z kameňa. Ako oslávime narodenie Panny Márie, chrámu vteleného Slova?

Panny Márie Fatimskej


13. máj

5. mája 1917, počas prvej svetovej vojny, pápež Benedikt XV. vyzval katolíkov celého sveta, aby sa zjednotili v modlitbách za pokoj na príhovor Panny Márie. Panna Mária odpovedala ľuďom po ôsmych dňoch. 13. mája sa zjavila trom portugalským pastierikom, desaťročnej Lucii, deväťročnému Františkovi a sedemročnej Jacinte. Panna Mária žiada stretnutie na tom istom mieste, na otvorenom poli nazvanom Conca di Iria, každý 13. deň v mesiaci. Lucia, najstaršia, odporučila dvom mladším, aby doma nič nehovorili, no Jacinta sa preriekla a nasledujúci mesiac, 13. júna, už neboli na stretnutí sami.


13. júla Lucia meškala, pretože rodičia ju trápili; potom sa nechala prehovoriť od Jacinty a počas tohto tretieho zjavenia urobila Panna Mária zázrak, aby ľudia uverili rozprávaniu troch detí. 13. augusta sa traja vizionári, zavretí v žalári, nemohli dostaviť na pole Conca di Iria. 13. októbra, počas posledného stretnutia, naplnilo miesto zjavenia 70 000 ľudí a stali sa svedkami oznámeného zázraku rotujúceho slnka.
Panna Mária žiadala od všetkých kresťanov: "Modlite sa ruženec každý deň; veľa sa modlite a prinášajte obety za úbohých hriešnikov, mnohí z nich idú do pekla, pretože sa za nich nikto nemodlí a neobetuje... Vojna sa skončí, no keď sa neprestane s urážaním Pána, neprejde veľa času a začne ďalšia a horšia... Odstráňte hriech z vášho osobného života a spolupracujte na vykúpení". Biskup Leirie, v svojom pastierskom liste potvrdil, že "posolstvo z Fatimy zahrňuje doktrinálny obsah do takej miery, že možno potvrdiť, že nikoho nevyvedie zo základných právd našej kresťanskej viery."
Roku 1946, za prítomnosti kardinála, v zástupe 800 000 ľudí sa konala korunovácia sochy Panny Márie Fatimskej. Roku 1951 pápež Pius XII. určil, že ukončenie svätého roku bude vo fatimskej svätyni. 13. mája 1967, na 50. výročie zjavení Panny Márie, pápež Pavol VI. pricestoval do Fatimy, kde ho očakával milión pútnikov a ešte žijúca vizionárka Lucia.
Povesť svätosti Františka a Jacinty sa posilnila ešte viac po ich smrti. Mnohí veriaci dosvedčujú, že po ich vzývaní boli vypočutí. 13. mája 1989 (72. výročie Fatimy) pápež Ján Pavol II. potvrdil autenticitu zázraku, ktorý sa uskutočnil na ich príhovor. Nakoniec ich vyhlásil za blahoslavených priamo vo Fatime, na mieste zjavení.

Patronát:


Etymológia:
Symbolika:

Povýšenie svätého kríža


14. september

sviatok


Kríž je hrozným znakom pre popravu, ale pre kresťana je stromom života, trónom, oltárom novej zmluvy. Kríž je znakom Kristovej vlády nad smrťou. V tradícii je kríž znakom syna človeka, ktorý sa zjaví na konci vekov. Sviatok povýšenia kríža sa viaže na výročie posvätenia bazilík na Golgote a na Božom hrobe.

Sviatok povýšenia svätého kríža sa slávil po prvý krát v r.335 z príležitosti "Crucem" na Golgote a sviatku "Anástasis", tzn. Zmŕtvychvstania. Posvätenie bolo 13. decembra. "Povýšenie" (gr. hypsósis) sa slávi aj na západe od VII. stotočia a bola to spomienka na nájdenie vzácnej relikvie vládcom Eraclitom v r.628.

Z odcudzeného kríža perským kráľom Cosroem Parvizom, počas dobytia Svätého mesta sa stratili aj úlomky.

Dnešný sviatok nadobudol legendárny význam nájdenia časti kríža zbožnou matkou vládcu Konštantína, Helenou.

Poprava na kríži sa stala základom pre dejiny vykúpenia: Kristus, vtelený, podriadil sa dobrovoľne na pokorujúce podmienky otroka (kríž, z lat. "crux" - tzn. mučenie určené pre otorkov). Tak sa kríž stal symbolom a náčrtom kresťanského náboženstva.

Evanjelizácia apoštolov je jednoduchá prezentácia ukrižovaného Krista. Kresťan prijímajúc túto pravdu je "ukrižovaný s Kristom", tzn. denne má niesť vlastný kríž, znášať potupu a utrpenie ako Kristus, doliehajúcou ťarchou "patibula" (priečna časť kríža, ktorú niesol odsúdenec na miesto odsúdenia, pribitý o vertikálny stĺp), bol prinútený vystaviť sa urážkam ľudí na ceste, ktorá viedla na Golgotu. Utrpenia, ktoré rozmnožujeme na mystickom tele, sú príspevkom na vykúpenie ľudí a upevňujú účasť na sláve zmŕtvychvstania.


Sedembolestná Panna Mária 

patrónka Slovenska

15. september

Spomienka na Sedembolestnú nás pozýva prežívať rozhodujúce chvíle dejín vykúpenia a uctiť si Matku, zjednotenú s trpiacim a ukrižovaným Synom. Jej materstvo na Kalvárii naberá univerzálne rozmery. Táto slávnosť bola vsunutá do rímskeho kalendára pápežom Piusom VII. (1814).

Obraz Sedembolestnej - Mária drží na svojich kolenách mŕtveho Syna, práve zloženého z kríža. Je to chvíľa, ktorá zahŕňa nevýslovnú bolesť ľudského utrpenia a duchovnú jednotu. "Fiat mihi secundum verbum tuum - Nech sa mi stane podľa tvojho slova!" Ako matka, Mária prijíma a znáša Kristovo utrpenie, v každom okamihu jej života. Aj Michelangelova pieta, typická pre umenie neskorej gotiky a renesancie, vyjadruje iba moment z tohto utrpenia Panny Márie.

Zbožnosť, ktorá predchádza liturgické slávenie, určila symbolicky sedem bolestí Panny Márie, prislúchajúce k rovnakým príbehom z evanjelia: proroctvo starého Simenona, útek do Egypta, stratenie dvanásťročného Ježiša pri ceste do Svätého mesta, krížová cesta na Golgotu, ukrižovanie, skladanie z kríža, pochovanie.

Titulom "Sedembolestná" uctievame obzvlášť prijatú Máriinu bolesť cez kríž. Pod krížom sa matka ukrižovaného Krista stala matkou mystického tela narodeného z kríža, tzn. sme zrodení ako kresťania zo vzájomnej obetujúcej sa a trpiacej lásky Ježiša a Márie.

Etymológia: Maria = Bohom milovaná, z egyptčiny; pani (hebr.)


  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət