Ana səhifə

Bbnmi01200 Modern magyar irodalom II. József Attila és kora


Yüklə 37.08 Kb.
tarix15.06.2016
ölçüsü37.08 Kb.
BBNMI01200 Modern magyar irodalom II.
József Attila és kora
Irodalomjegyzék

1. A két világháború közötti korszak magyar irodalma. A nemzeti és szociális inspiráció. A késő modernség. A tárgyias költészet, a dialogicitás, a klasszicizálódás, a lírai és prózai beszédmód modulációja. A határokon innen és a határokon túli magyar irodalmak fórumai (Erdélyi Szépmíves Elek, Céh, Helikon, Pásztortűz stb.), folyóiratai, vitái ( transzilvanizmus, „tájhaza”, „kisebbségi humánum” stb.).
Ajánlott olvasmány:

A korszak folyóiratai

BORI Imre, Irodalmunk évszázadai, Újvidék, 1975.

Bujdosó Alpár, Avantgárd (és) irodalomelmélet, Magyar Műhely, 2000/2-3.

CZINE Mihály, Kisebbségi magyar irodalmak = A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája, főszerk. SIPOS Lajos, Bp., 2002, 541-546.

GÖRÖMBEI András, Irodalom és nemzeti önismeret, Debrecen, 2003.

LÁNG Gusztáv, Kivándorló irodalom, Kolozsvár, 1998.

A Nyugat párbeszédei. A magyar irodalmi modernizáció kérdései, szerk. FINTA Gábor, HORVÁTH Zsuzsa, SIPOS Lajos, SZÉNÁSI Zoltán, Argumentum Kiadó, 2011.

POMOGÁTS Béla, A romániai magyar irodalom, Bp., é.n.

RÓNAY László, Nyugati magyar irodalmak = A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája, főszerk. SIPOS Lajos, Bp., 2002, 547-549.2. Késő modernség és avantgárd: Kassák Lajos életműve
Kötelező szövegek:

Mesteremberek, A ló meghal, a madarak kirepülnek; Mesterek köszöntése, Csavargások vagy Angyalföld.
Kötelező olvasmány:

BORI Imre, KÖRNER Éva, Kassák Lajos,. Bp., 1975


Ajánlott olvasmány:

Kassák Lajos művei

ACÉL Géza, Kassák Lajos, Bp., 1999.

BÉLÁDI Miklós, Kassák Lajos költészete = B.M., A közvetítő kritika, Bp., 1996, 32-65.Én Kassák Lajos vagyok, szerk. FERENCZI László, Bp., 1987.

Formateremtő elvek a költői alkotásban, szerk. HANKISS Elemér, Bp., 1971.

KASSÁK Lajos, A virágnak agyara van, vál. szerk. POMOGÁTS Béla, Bp., 2000.Kassák Lajos emlékkönyv, szerk. FRÁTER Zoltán, PETŐCZ András, Bp., 1988.

KASSÁK Lajos – PÁN Imre, Izmusok. Modern művészeti irányok története, s.a.r.

CSAPLÁR Ferenc, Bp., 2003.

RÓNAY György, Kassák Lajos alkotásai és vallomásai tükrében, Bp., 1971.Újraolvasó. Tanulmányok Kassák Lajosról, szerk. KABDEBÓ Lóránt, KULCSÁR SZABÓ Ernő, KULCSÁR SZABÓ Zoltán, MENYHÉRT Anna, Bp., 2000.

3.Az új népiesség és az irodalmi szociográfia

Irodalmi szociográfia: Illyés Gyula, Nagy Lajos
Kötelező szöveg:

ILLYÉS Gyula, Puszták népe


Kötelező olvasmány:

DOBOS István, Az idegenség retorikája [a Puszták népéről ] = A magyar irodalom történetei, szerk. SZEGEDY MASZÁK Mihály, VERES András, Bp., 2007, II, 345-351.


Ajánlott olvasmány:

NAGY Lajos, Kiskunhalason

NAGY Lajos, Kopaszok és hajasok világharca, szerk. TARJÁN Tamás, Bp., 2001.

POMOGÁTS Béla, A tárgyias költészettől a mitologizmusig, Bp., 1981, 164-210, 338-382.

TARJÁN Tamás, Nagy Lajos, Bp., 1980.

4. Illyés Gyula költészete a 20. század első felében
Kötelező szövegek:

Szomorú béres, Három öreg, Dózsa György beszéde a ceglédi piacon, Nem menekülhetsz, Haza, a magasban, Bátrabb igazságokért
Kötelező olvasmány:

BÉLÁDI Miklós, Illyés Gyula, Bp., 1987.


Ajánlott olvasmány:

Illyés Gyula művei

Költő felelj!” Tanulmányok Illyés Gyuláról, szerk. TASI József, Bp., 1983.

KULCSÁR SZABÓ Ernő, Műalkotás-szöveg-hatás, Bp., 1987, 94-118.

TAMÁS Attila, Illyés Gyula, Bp., 1989.

5. József Attila költészete
Kötelező szövegek:

Nem én kiáltok, Aki szegény, az a legszegényebb, Tiszta szívvel,, Ülni, állni, ölni, halni, Áldalak búval, vigalommal,Ringató,Klárisok, Medáliák, Reménytelenül, A város peremén, Elégia, Óda, Eszmélet, Mint gyermek, A bűn, Majd emlékezni jó lesz,Levegőt!, Kései sirató, Gyermekké tettél, A Dunánál, Nagyon fáj, Kész a leltár, Thomas Mann üdvözlése, Ars poetica, Flóra 1-5., Hazám, Tudod, hogy nincs bocsánat, /Karóval jöttél/, /Talán eltűnök hirtelen/, /Íme hát megleltem hazámat/.
Kötelező olvasmány:

Egy szabadon választott József Attilához kapcsolódó tanulmány a Véges végtelen. Istenélmény és Istenhiány a XX. századi magyar kötészetben, szerk. FINTA Gábor, SIPOS Lajos, Bp., 2006.

NÉMETH G. Béla, 7 kísérlet a kései József Attiláról, Bp., 1982.

TVERDOTA György, József Attila, Bp., 1999.


Ajánlott olvasmány:

József Attila művei

BENEY Zsuzsa, József Attila tanulmányok, Bp., 1989.

BÓKAY Antal, Líra és modernitás – József Attila én-poétikája, 2006.

LENGYEL András, „… gondja kél a gondolatban.” Az értekező József Attiláról. Szeged, 2005.

NÉMETH Attila, József Attila pszichiátriai betegségei, Bp., é.n. [2002]

SZÁNTÓ Judit, Napló és visszaemlékezés, s.a.r. MURÁNYI Gábor, Bp., 1997.

Tanulmányok József Attiláról, szerk. KABDEBÓ Lóránt, KULCSÁR STABÓ Ernő,

KULCSÁR SZABÓ Zoltán, MENYHÉRT Anna, Bp., 2001.

TVERDOTA György, Határolt végtelenség. József Attila versek elemzései, Bp., 2005.

TVERDOTA György, Tizenkét vers, Bp., 2004.6. Szabó Lőrinc költészete a huszadik század első felében
Kötelező szövegek:

Kalibán, A költő és a földiek, Vezér, Az Egy álmai, Tao Te King, Csillagok közt, Semmiért egészen,Mint ti, A homlokodtól fölfelé, Szamártövis, Hajnali rigók, Kortársak, Különbéke, Egy téli bodzabokorhoz.
Kötelező olvasmány:

RÁBA György, Szabó Lőrinc, Bp., 1972.


Ajánlott olvasmány:

Szabó Lőrinc művei

KABDEBÓ Lóránt, Szabó Lőrinc pályaképe, Bp., 2001.

KULCSÁR SZABÓ Ernő, A kettévált modernség nyomában. A magyar líra a huszas-harmincas évek fordulóján = K.SZ.E., Beszédmód és horizont, Bp., 1996, 27-60.

KULCSÁR SZABÓ Ernő, A „szerelmi” líra vége. „Igazságosság” és az intimitás kódolása a későmodern költészetben, Alföld, 2005/2.

7. Radnóti Miklós költészete
Kötelező szövegek:

Pogány köszöntő, Mint a bika, Cartes postales, Első ecloga, Tajtékos ég, Második ecloga, Tétova óda, Ötödik ecloga, Nem tudhatom…, Töredék, Hetedik ecloga, Levél a hitveshez, A la recherche…, Erőltetett menet, Razglednicák, 1-4.
Kötelező olvasmány:

FERENCZ Győző, Radnóti Miklós élete és költészete, Bp., 2005, 29-58., 323-346., 421-442., 572-582., 614-627., 723-753.


Ajánlott olvasmány:

Radnóti Miklós művei

BARÓTI Dezső, Kortárs útlevélre, Bp., 1977.

www.mta.hu/inytud.I.osztaly/rendezvenyek/archivum/tudomanyos ülesek / konferenciák, Radnóti Miklós emlekülés,2004.

POMOGÁTS Béla, Radnóti Miklós, Bp., 1977.8. Avantgárd, klasszicizálódás és relativizálódás a magyar költészetben: Dsida Jenő;

Weöres Sándor költészete
Kötelező szövegek:

Dsida jenő, Nagycsütörtök, Psalmus Hungaricus, Látod, édesem…, A sötétség verse

Weöres Sándor, Bartók suite, Első szimfónia, Istar pokoljárása, Dalok Na Conxy Pan-ból 1-20;

A vers születése
Kötelező olvasmány:

LÁNG Gusztáv, Dsida Jenő költészete, Bukarest-Kolozsvár, 2000.

KENYERES Zoltán, Tündérsíp, Bp., 1983, 9-96.
Ajánlott olvasmány:

Dsida Jenő, Weöres Sándor művei

DSIDA Jenő, Tükör elött, szerk. POMOGÁTS Béla, Bp., 1998.

BATA Imre, Weöres Sándor közelében, Bp., 1979.Egyedül mindenkivel. Weöres beszélgetései, nyilatkozatai, vallomásai, szerk. DOMOKOS Mátyás, Bp., 1993.

TAMÁS Attila, Weöres Sándor Bp., 1978.9. A regény- és tanulmányíró Németh László
Kötelező szövegek:

Gyász vagy Iszony; Magyarság és Európa, Magyar műhely, Egy új nemzedék esztétikája
Kötelező olvasmány:

THOMKA Beáta, Németh László regénytípusai, Literatura, 1982/1.


Ajánlott olvasmány:

Németh László művei

FÜZI László, Alkat és mű. Németh László 1901-1975, Pozsony, 2001.

GREZSA Ferenc, Németh László Tanú-korszaka, Bp., 1990.A mindentudás ígérete. Tanulmányok Németh Lászlóról, szerk. SZEGEDY- MASZÁK Mihály Bp., 1985.

VEKERDI László, Németh László alkotásai és vallomásai tükrében, Bp., 1970.10.A prózaforma változásai a késő modern korszakban : Tamási Áron, Márai Sándor művei, továbbá egy alkotás az alábbiak közül: Kós Károly, Varjúnemzetség, Kuncz Aladár, Fekete Kolostor, Szerb Antal, Utas és holdvilág, Pendragon legenda, Hevesi Andor, A párisi eső, Sőtér István, Fellegjárás, Nagy Lajos, Budapest Nagykávéház, Déry Tibor, A befejezetlen mondat, K.Grandpierre Emil, Tegnap, Örley István, A Flocsek bukása
Kötelező szövegek:

Rendes feltámadás.

Tulipános téli sapka; Ábel a rengetegben, Egy polgár vallomásai, Szindbád hazamegy,
Kötelező olvasmány:

SIPOS Lajos, Tamási Áron. Élet- és pályarajz, Bp., 2006, 41-44, 65-77, 89-95, 102-128, 177-192.

RÓNAY László, Márai Sándor, Bp., 2005, 131-158, 159-197, 283-299, 598-629.
Ajánlott olvasmány:

Tamási Áron művei

BERTHA Zoltán, Tamási Áron népi expresszionizmusa, Sors és kín metafizikája, Tamási Áron első jelentős novellájában = B.Z., Sorstükör, Miskolc, 2001, 60-169.

CZINE Mihály, Nép és irodalom, Bp., 1981, 269-304.

FÉJA Géza, Tamási Áron alkotásai és vallomásai tükrében, Bp., 1970.

IZSÁK József, Tamási Áron, Bukarest, 1969.

KÁNTOR Lajos, Líra és novella. A sólyom-elmélettől a Tamási modellig, Bukarest, 1981.

RÓNAY László, Márai Sándor, Bp., 2005.

SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Márai Sándor, Bp., 1991.

Márai Sándor művei

ANGYALOSI Gergely, A pastiche mint interpretáció. Márai Sándor: Szindbád hazamegy, = ANGYALOSI Gergely, A költő hét bordája, Debrecen, 1996, 57-67.

DOBOS István, Az én színrevitele, Bp., 2005.

A kötelező szövegek és a kötelező olvasmányok alapos ismerete legfeljebb a közepes osztályzat megszerzéséhez elég. A jobb eredményre pályázók minden témakörből válasszanak ki maguknak egy problémát (művet, szövegmagyarázatot, szakirodalmi alkotást az ajánlott olvasmányok közül), s a választott témát dolgozzák föl.

Piliscsaba, 2012.Sipos Lajos egyetemi tanár


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət