Ana səhifə

Başlık : Tez önerisinin içeriğini yansıtmalıdır. Başlıkta kısaltmalardan, patentli isimlerden, kimyasal formüllerden, (eski ve olağandışı terimlerden) kaçınılmalıdır. Özet


Yüklə 27.53 Kb.
tarix14.06.2016
ölçüsü27.53 Kb.
Y.D.Ü SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU
Başlık :

Tez önerisinin içeriğini yansıtmalıdır.

Başlıkta kısaltmalardan, patentli isimlerden, kimyasal formüllerden, (eski ve olağandışı terimlerden) kaçınılmalıdır.

Özet :

Bu bölümde tez önerisinin temel bölümlerinin bir özeti verilmelidir. Önerinin köken aldığı hipotez(ler), bu hipotez(ler)e dayanan amaçlar, araştırma planı ve kullanılacak yöntemler tanımlanmalıdır.

Özet 250 kelimeyi geçmemelidir.

Anahtar kelimeler :

Aynı sayfada tez önerisi ile ilgili en fazla beş anahtar kelime verilmelidir.Tez konusu ile ilgili genel bilgiler

Tez konusu ile ilgili kısa ve olabildiğince güncel kaynakları (son 5 yıl) içeren bir literatür özeti verilmelidir.Tez önerisinin köken aldığı hipotez(ler) ve amaç(lar):

Hipotez(ler) tez önerisinin temelini oluşturur.

Öneriyi yönlendiren teknolojik gelişmeler değil, hipotez(ler) olmalıdır.

Hipotez(ler) sağlam bilimsel temellere dayanmalı, ilgili olduğu konuda önemli bir yeri olmalı ve test edilebilmelidir.

Hipotez(ler)in gerekçesi sunulmalı ve bu gerekçe son bilimsel kaynaklara dayanmalıdır.

Projenin başarılmak istenen aşamaları, tez önerisinin amaçlarını oluşturur. Amaçlar da test edilecek hipotezlere dayanır. Birden fazla hipotez varsa, herbiriyle ilgili amaçlar ayrı ayrı yazılmalıdır.Tez sonunda varılması gereken son nokta :

Deneysel son nokta, daha projeye başlamadan her türlü koşul altında ‘.... veriye ulaşılınca’ ya da ‘.....sayıda deney yapılınca’ hedefe varılmış olacağını gösterir. Bu noktanın ifade edilmesi hipotezin ne kadar test edilebilir olduğunu ve amaçların berraklığı ile sınırını belirler. Örneğin ‘melatoninin inflamasyondaki rolü’ gibi genel ifadeler taşıyan projeler, ilerledikçe başka sorunların ortaya çıkabileceği ve neredeyse ‘sonsuza kadar’ deney yapmayı gerektirecek ‘son noktası’ belli olmayan araştırma önerileridir.

Araştırma planı ve yöntemler :

Bu bölümde tez önerisinin esas amaçlarının gerçekleştirilmesine olanak verecek şekilde hazırlanan araştırma planı (protokolü) ve kullanılacak yöntemler açık olarak yazılmalıdır.

Araştırma gruplarının (deney, kontrol vb. ) sayısı ve gerekçesi, bu grupları oluşturacak deneklerin seçim yöntemleri ile araştırmaya dahil edilme ve çıkarılma kriterleri, deneklerin kaynağı, araştırma gruplarındaki denek sayısı ve gerekçesi tez önerisine uygun alt başlıklar halinde açıklamalı olarak yazılmalıdır.

İncelenmek üzere seçilen parametreler ve bu parametrelerin izlemi ya da ölçümü için kullanılacak yöntemler tanımlanmalı ve bu parametrelerin/yöntemlerin seçilme gerekçeleri belirtilmelidir.

Anket yöntemi kullanılarak yapılacak çalışmalarda anket formu tez önerisine eklenmelidir.

Verilerin değerlendirilmesi:

Çalışma sonunda elde edilecek verilerin nasıl değerlendirileceği açıklanmalıdır. Hipotezlerin istatiksel olarak nasıl test edileceği anlatılmalı, kullanılacak yöntemler ve uygulanacak analiz türleri belirtilmelidir.Kaynaklar :

Tez önerisi ile ilgili olarak detaylı bir literatür taraması yapılmalı ancak, kaynak olarak öneri ile en fazla ilgili olanlar gösterilmeli ve bunlar içinde güncel kaynaklara da (son 5 yıl) önemli oranda yer verilmelidir.Tezin yapılabilmesi için gerekli Etik Kurul izinlerine ait açıklama :

İnsan denekler kullanılarak yapılacak çalışmalarda (protokol gereklerine göre) Tıbbi, Cerrahi ve İlaç Araştırmaları Etik Kurulu, deney hayvanlarının kullanıldığı çalışmalarda ise Deney Hayvanları Etik Kurulu izinlerinin alınması gereklidir. Tez çalışmalarına başlamadan, bu kurullara başvuru için gerekli girişimlerin başlatıldığı belirtilmelidir. Tez önerilerinin onaylanması için sözkonusu kurullardan izin alındığının belgelenmesine gerek yoktur. Eğer tez için Etik Kurul izni gerekmiyorsa, bu bölüme ‘Etik Kurullardan izin alınmasına gerek yoktur’ ibaresi konulmalıdır.


Tezin yapılabilmesi için gerekli kaynaklar (destek alınan kaynaklar, laboratuvar ile ilgili ve/veya klinik olanaklar:

Tez önerisinde bulunan fakülte/enstitü/ yüksek okulda varolan ve de proje çerçevesinde elde edilmesi planlanan araştırma olanakları belirtilmelidir. Uygulanacak araştırma planı açısından bu olanakların yeterliliği tartışılmalıdır.

Tezin gerçekleşmesi ile mevcut bilimsel birikime ve üretime sağlanacak katkılar ve yararlar:

Doktora tez önerisinin ilgili olduğu konuda bilimsel birikime bir yenilik getirmesi, yeni bir bilimsel yöntemin gelişmesine zemin hazırlaması ve bilinen bir yöntemin yeni bir alana uygulanması gibi niteliklerden birisini içermesi gereklidir.

*** AŞAĞIDAKİ YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİ FORMUNU LÜTFEN YUKARIDAKİ KILAVUZ KURALLARINA UYGUN OLARAK DOLDURUNUZ.


YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


DOKTORA TEZ ÖNERİSİ
Tarih:      

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul


     

Anabilim Dalı

     

Program Adı

     

Öğrenci Adı Soyadı

     

Danışman Öğretim Üyesi

     

Ortak Danışman Öğretim Üyesi

     

Tez İzleme Komitesi Üyeleri (Danışman hariç)

     
Başlık:

     

Özet:

     

Anahtar Kelimeler:

     
1. Tez konusu ile ilgili genel bilgiler:

     

2. Bu tez önerisinin köken aldığı hipotez(ler) ve amaç(lar):

     

3. Tez sonunda varılması öngörülen son nokta(lar):

     

4. Araştırma planı ve yöntemler:

     

5. Verilerin değerlendirilmesi:

     

6. Kaynaklar:

     

7. Tezin yapılabilmesi için gerekli Etik Kurul izinlerine ilişkin açıklama:

     

8. Tezin yapılabilmesi için gerekli olanaklar (destek alınan kaynaklar, laboratuvar ve/veya klinik olanakları):

     

9. Tezin gerçekleştirilmesi ile mevcut bilimsel birikime ve üretime sağlanacak katkılar ve yararlar:

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət