Ana səhifə

Ban vậN ĐỘng thành lập cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam hộI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Yüklə 8.8 Kb.
tarix09.06.2016
ölçüsü8.8 Kb.
Mẫu Đơn đề nghị công nhận Ban vận động thành lập Hội


Mẫu: M7BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI.................. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
........., ngày ...... tháng ...... năm .........
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN BAN VẬN ĐỘNG

THÀNH LẬP HỘI ..............
Kính gửi: (Ghi tên cơ quan nhà nước quản lý về lĩnh vực hội hoạt động)

Tôi là: Chức vụ hiện nay:

Đơn vị công tác hiện nay: Điện thoại cơ quan:

Nơi ở hiện nay: Điện thoại nhà riêng:

Chứng minh thư số:.....................cấp ngày........../....../.........tại

Thay mặt các thành viên trong ban vận động thành lập Hội

Tôi làm đơn đề nghị quý cơ quan xem xét công nhận Ban vận động thành lập Hội ......................với lý do sau:

1. Sự cần thiết thành lập Hội:

a. Tình hình địa phương và yêu cầu thành lập Hội:

..............

b. Tình hình trong nước về lĩnh vực Hội hoạt động (nếu có)

..............

2. Ý kiến trù bị về thành lập Hội:

a. Tôn chỉ, mục đích của Hội:

................

b. Nhiệm vụ của Hội:

................

c. Phạm vi hoạt động:

d. Trụ sở ban đầu nơi sinh hoạt:

...............Tôi xin gửi tới quý cơ quan gồm:

1. Danh sách ban vận động thành lập hội

2. Sơ yếu lý lịch của Trưởng Ban vận động

3. Dự thảo điều lệ hội

Để tạo điều kiện cho Ban vận động xúc tiến các công việc vận động công dân tổ chức đăng ký tham gia vào hội và làm hồ sơ xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập Hội:

Tôi đề nghị Quý cơ quan xem xét ra quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội

Tôi trân trọng cảm ơn./.

TM. BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI

(Họ và tên chữ ký)


Nơi nhận:

- Như trên;- Lưu: BVĐ thành lập hội.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət