Ana səhifə

Avrupa Birliği Komisyonu Aktif İşgücü Programları (AİP) İçin Verilen Çini, Seramik ve Süstaşı Üzerine Gümüş İşlemeciliği Eğitim Projesi


Yüklə 28.01 Kb.
tarix23.06.2016
ölçüsü28.01 Kb.
Avrupa Birliği Komisyonu Aktif İşgücü Programları (AİP) İçin Verilen Çini, Seramik ve Süstaşı Üzerine Gümüş İşlemeciliği Eğitim Projesi (ÇİSESGİM)
Mustafa İça-Kütahya Belediye Başkanı
Avrupa Birliği Komisyonu, Aktif İşgücü Programları (AİP) ve Amacı Nedir?


 • İŞKUR, Türkiye’nin Avrupa İstihdam Politikası’na uygun olarak etkin istihdam politikaları yaratma, geliştirme ve uygulamasına yardımcı olmak amacıyla, Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Aktif İşgücü Programları (AİP) projesini oluşturmuştur.
 • Yeni Fırsatlar Programı çerçevesinde Aktif İşgücü Projeleri, bölgesel düzeyde artan işsizliği azaltmak ve değişen iş piyasasının ihtiyaçlarını gidermek amacıyla işsiz insanların yeteneklerinin yeniden yapılandırılmasının finansmanını sağlar.
 • Yeni Fırsatlar Programının temel amacı, bölgesel işgücü ihtiyaçları, olanakları ve çözüm yolları göz önünde bulundurularak, mesleki eğitim ve diğer aktif istihdam tedbirleri yoluyla hem işsizler hem de çalışanların istihdam edilebilirliklerini artırmak, iş bulma olanaklarını yükseltmektir.


Çini, Seramik ve Süstaşı Üzerine Gümüş İşlemeciliği Eğitimi Projesi’nin Amacı ?
Bu proje; Kütahya merkez ilçede bazı dezavantajlı kitlelerin bilgi ve beceriler edinmelerini sağlayarak, yerel ve bölgesel istihdam oranlarının arttırılmasının yanında, bu dezavantajlı grupların topluma entegrasyonunu sağlamayı amaçlar.
Neden Çini ve Gümüş?

Bilindiği gibi çiniler diyarı Kütahya ilimiz bu güne kadar hep çini ve seramik ile gündeme gelmiştir. Ancak değerli gümüş madeni ve süstaşı yataklarımız genellikle arka planda kalmıştır. Bu proje ile ilimize ait bu üç değerli öğeyi bir araya getirerek farklı bir tasarım oluşturmanın yanı sıra, bu oluşum içerisinde işsiz insanlarımıza istihdam sağlamak amaçlanmıştır.


Projedeki Hedef Kitleler ve Verilecek Eğitim?
Bu proje kapsamında eğitim verilecek hedef kitleler, Kütahya Merkez İlçede ikamet eden örgün eğitim alamamış kadınlar, eski suçlular, özürlüler, uzun süreli işsizler, kırdan kente göçenler, işini kaybetmek üzere olanlar ve ağır iş koşullarında çalışanlardır.
Bu dezavantajlı guruplara, gümüş, seramik, çini ve yarı değerli taşlar hakkında bazı teknik bilgiler verildikten sonra, bu materyallerin birleşimiyle takı ve dekorasyon gibi sektörlerde çalışma imkanı verecek el kabiliyeti kazandırılacaktır.
Projenin Hazırlanması

 • Bu proje, Avrupa Birliği Komisyonu Aktif İşgücü Programları (AİP) Birinci Teklif Çağrısı kapsamında hazırlanmıştır.
 • Dr.(Müh) Necmettin Erdoğan liderliğinde beş kişilik proje ekibi kurulmuş ve sekiz haftalık yoğun bir çalışma sonucu proje hazırlanmış ve Avrupa Birliği Komisyonu Merkezi İhale Birimi’ne teslim edilmiştir.


Projenin Kabul Edilebilmesi İçin Gerekli Kriterler


 • Öncelikle projeden herhangi bir çıkar amacı olmamalıdır.
 • Projede tasarlanan faaliyetin toplumun yararına olması ve abartılı rakamlardan kaçınılması.
 • Projeden faydalanacak insanların İŞKUR kayıtlarından herhangi dil, din ve ırk farkı gözetilmeden seçilmesi.
 • Projenin sürekliliğinin sağlanması buna göre tasarlanması.
 • Projeye başvuru yapacak kurumların belediye, sivil toplum kuruluşları ve Üniversiteler gibi kar amacı güdmeyen kuruluşlar olması gereklidir.
 • Belediyeler için en önemli kriter herhangi bir SSK borcunun olmamasıdır.
 • Projelerin yerel bazda ortaklıklarla yapılması tercih edilen bir kriterdir.
 • Projeden talep edilen toplam tutarın asgari %10’luk kısmının talep eden kurum ve ortaklar tarafından karşılanması.


Proje’nin Ortakları

Kütahya Belediyesi önderliğinde, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ve Kütahya Çini, Seramik Üreticileri ve Sanatkarları Derneği (KÜÇİSAD) ortaklığında uygulayacağımız bu proje; belediye, üniversite ve dernek üçgeninde, yerel ve bölgesel çapta ilgi göreceği düşünülmektedir.


Projeye Verilen Finansal Destek

Avrupa Birliği Komisyonu Aktif İşgücü Programları (AİP) çerçevesinde on iki aylık proje uygulaması için uygun görülen hibe miktarı 202.456 Euro’dur. Bu miktarın 24.881 Euro’luk (%12,29) kısmı Kütahya Belediyesi ve ortaklar, geri kalan 177.575 Euro (%87,71) Avrupa Birliği Komisyonu Aktif İşgücü Programları Fonu tarafından karşılanacaktır.Avrupa Birliği Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) Tarafından Onaylanan BütçeFaaliyet’in Yönetim ve Organizasyon Şeması
Faaliyet, şemada gösterilen organisazyon ile yürütülecektir. Bu tarz bir oluşum, faaliyetin sürdürülebilirlik amacı için önemli bir yapıdır.Proje ile Üretilmesi Tasarlanan Ürünler

Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Projeye Olan İlgisi


 • Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) Başkanı’nın Belediyemize yaptığı ziyaret sırasında, proje hakkında geniş bilgi verilmiştir. Projenin, yöre halkına sağlayacağı olumlu katkıdan çok etkilenen başkan, federasyonlarının 100. yıl anısına 350 adet madalya yaptırmak istediğini beyan etmiş ve sipariş vermiştir. Daha proje uygulamaya başlamadan böyle siparişlerin alınması bizleri de motive etmektedir.
 • Türkiye seyahat acenteleri başkanı sayın Başaran Ulusoy’un, Belediyemize yaptığı ziyaretlerinde, projeye konu ürün tasarımlarını görmüş ve 200 takım sipariş vermiştir.
 • Meclis Başkanımız sayın Bülent Arınç’ın, Belediyemize yaptığı ziyaretlerinde, projeye konu ürün tasarımlarını görmüş ve ürünleri satın almak istediğini bildirmiştir.
 • Başbakanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Belediyemize yaptığı ziyaretlerinde, projeye konu ürün tasarımları görmüş ve yurt dışına giderken hediye olarak götürmek üzere yapılacak üretimlerin hepsini satın almak istediğini bildirmiştir.
 • İzmir Alman Başkonsolosu Ralf Breth, işsizlik ve özürlülerle yapılacak bu tür uygulamaların dünyada örnek olabileceğini düşünerek her türlü yardımı ve tanıtımı yapacağını beyan etmiştir.
 • Kamu ve sivil toplum kuruluşlarının özel günleri anısına yaptırmayı düşündükleri hediyelerin üretilebileceği planlanmaktadır. Bu konuya ilgi duyulacağı düşünülmektedir.


Proje Uygulama Eylem Planı


 • İŞKUR ve Kütahya Belediyesi Basın Yayın organlarını kullanarak faaliyete katılım için çağrı yapılacaktır.
 • Faaliyetten yaralanacak hedef kitlenin İŞKUR’a kayıtlı işsizler olması gerekmektedir.
 • Bu faaliyet ile on iki ayda 320 kişiye dorudan eğitim verilmesi planlanmıştır. Eğitim faaliyeti üçer aylık dönemler halinde düzenlenecektir.
 • Faaliyetin uygulandığı üç’er aylık dönem sonlarında eğitim alan kişiler sınava tabii olacak başarılı kişilere “Başarı Belgesi” verilecektir.
 • Faaliyetin uygulanması sırasında üç’er aylık dönemlerde “Ara Faaliyet Raporu” sunulacaktır.
 • Faaliyetin uygulanma süresi sonunda “Son Faaliyet Raporu” sunulacaktır.
 • Bu raporların tümü Kütahya Belediyesi’nin internet sitesinden yayınlanacaktır.
 • Faaliyet ile ilgili tüm muhasebe kayıtları tutulacak ve denetmenler tarafından kontrol edilmesine hazır halde olacak.
 • Faaliyet içerisinde yer alan ortaklar teknik destek ve yönlendirmeler ile istihdam konularında projeye katkı sağlayacaklardır.


Projeden Beklenen Sonuçlar


 • Yerel çaptaki bu eğitim faaliyeti sonucunda yeni bir istihdam alanının oluşturulması.
 • Daha önce işsiz ve herhangi bir el becerisi olmayan insanların ekonomiye kazandırılması ve topluma entegrasyonlarının sağlaması.
 • Diğer yerel yönetimlerinde bu tür faaliyetler için organizasyonlar düzenlemesini teşvik edilmesi.
 • AB tarafından finansmanı sağlanan bu proje ile yerel ve bölgesel kamuoyunun ilgisinin çekilmesi.


Projeden Beklenen Somut Sonuçlar


 • Kütahya’da kurulu bulunan Eti Gümüş A.Ş., Türkiye’nin tek gümüş madeni işleyen fabrikasıdır. Eti Gümüş A.Ş., ürettiği gümüş madenini, takı olarak da işlemeyi planlamaktadır. Bunun için eğitilmiş insan gücüne ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda, Kütahya Belediyesi ile görüşmeler yapmış, bu proje ile eğitilmiş insan gücünü kendi atölyelerinde istihdam edeceğini taahhüt etmiştir.
 • Yapılan anket çalışmaları sonucuna göre, gümüş takı konusunda eğitim alacak insanların kendi işyerlerini açma konusunda çok istekli oldukları görülmüştür. Bu konuda Belediyemiz iş yeri açacak kursiyerlere iş yeri açma, pazarlama dahil her konuda yardımcı olacaktır.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət