Ana səhifə

AĞiz-diŞ ve çene radyolojiSİ anabiLİm dali ders konulari ve iÇERİkleri oral diagnoz


Yüklə 96.81 Kb.
tarix09.06.2016
ölçüsü96.81 Kb.
AĞIZ-DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

DERS KONULARI VE İÇERİKLERİ

ORAL DİAGNOZ


 1. Oral Diagnoza Giriş ve Tanımlar

 • Oral Diagnoz, Oral Medicine, Oral Radyolojinin tanımları ve tanıya varmada izlenecek yollar
 1. Anamnez

 • Anamnez formunun tanıtılması ve anamnezin değerlendirilmesi

 • Vital bulgular; kan basıncı, nabız, solunum, ateş değerleri ve bunların normalden sapan durumları

 • Özgeçmiş ve soygeçmişin değerlendirilmesi
 1. Muayene

 • Temel muayene teknikleri

 • Tekniklerin uygulama örnekleri
 1. Ağız Dışı Muayene (Ekstraoral)

 • Yürüme, konuşma, göz, deri, el ve tırnak, burun, kulak muayeneleri ve olası patolojilerin değerlendirilmesi

 • Baş, boyun bölgelerinde asimetriye neden olabilecek patolojilerin değerlendirilmesi.

 • Yüz değerlendirmeleri

 • Sinüsler ve lenf bezlerinin muayenesi ve olası patolojiler

 • Trakeai tiroid muayenesi ve olası patolojiler

 • TME muayenesi ve değerlendirilmesi
 1. Ağız İçi Muayene (İntraoral)

 • Halitozis

 • Dudaklar ve dudak mukozası

 • Yanaklar ve yanak mukozası

 • Sert ve yumuşak damak

 • Dil, dil altı

 • Orofariks ve tonsiller

 • Ağız tabanı

 • Tükürük bezleri

 • Diş eti

 • Dişler
 1. Sistemik Hastalıklar ve Diş hekimliği ile İlgili Yönleri

 • Kalp damar sistemi hastalıkları

 • Kongenital kalp hastalıkları

 • Kazanılmış kalp hastalıkları

 • Atheroskleroz

 • Angina pektoris

 • Myokard enfarktüsü

 • Konjestif kalp yetmezliği

 • Endokardit

 • Romatizmal kalp hastalığı

 • Aritmiler

 • Taşikardiler

 • Bradikardiler

 • Hipertansiyon

 • Kalp operasyonu geçiren ve geçirecek olan hastalarda dental yaklaşım
 1. Fokal Enfeksiyon
 1. Antibakteriyel Profilaksi
 1. Solunum Sistemi Hastalıkları

 • Tüberküloz

 • KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı)

 • Bronşial Astma

 • Kronik Bronşit

 • Pnömoni

 • Solunum Sistemi hastalıklarında Dental Yaklaşım
 1. Hematolojik Hastalıklar

 • Anemiler

 • Polisitemi

 • Hemorajik Düzensizlikler

 • Vasküler düzensizlikler (Purpura, Telangiektazi)

 • Platelet düzensizlikleri (Trombositopeni)

 • Herediter koagülasyon düzensizlikleri (Hemofili, vs.)

 • Edinilmiş koagülasyon düzensizlikleri (Vitamin K bağlı.)

 • Lökoplaki

 • Granülositopeni (Nötropeni, Agronülositozis)

 • Lenfositopeni

 • Lösemi

 • Lenfoma

 • Hematolojik hastalıklar ve dental yaklaşım


11.Gastrointestinal Sistem Hastalıkları

 • Peptik ülser

 • Celiac hastalığı

 • Crohn’s hastalığı

 • Gardner’s sendromu

 • Peutz_Jeghers sendromu

 • GISH’ da dental yaklaşım


12.Endokrin ve Metabolik Bozukluklar

 • Hipofiz bozuklukları

 • Ön Lop bozuklukları

- Ön hipofiz hormonlarının yetersizliği= Hipopitüitarizm

- Ön hipofiz hormonlarının aşırı salgılanması= Hiperpitüitarizm (Jigantizm-Akromegali)
 • Arka lop bozuklukları

- Diabetes Insipidus

 • Tiroid bozuklukları

 • Hipotiroidi

 • Hipertiroidi

 • Kalsiyum Metabolizması Bozuklukları

 • Hipokalsemi

 • Hiperkalsemi

 • Adrenal Bozukluklar

 • Adrenal korteks işlev azlığı (Addison hastalığı)

 • Adrenal korteks işlev fazlalığı (Cushing sendromu)
 • Karbonhidrat Metabolizması Bozuklukları

 • Diabetus Mellitus


13.Böbrek Hastalıkları

 • Böbrek yetmezlikleri

 • Diyaliz ve transplantasyon hastalarında dental yaklaşım


14.Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

 • Sifilis

 • AIDS


15.Kas İskelet Sistemi ve Bağ Dokusu Hastalıkları


 • Diffüz Bağ Dokusu Hastalıkları

 • Romatoid Artrit

 • Sjögren Sendromu

 • Behçet sendromu

 • Sistemik lupus eritematozus

 • Sistemik skleroz

 • Kemik ve Eklem İnfeksiyonları

 • İnfeksiyöz artrit

 • Kristale Bağlı Hastalıklar

 • Gut

 • Osteoporoz

 • Osteoartrit


16.Nöromüsküler Hastalıklar

 • Fasiyal paralazi

 • Trigeminal nevralji

 • Glossofaringeal nevralji

 • Posttravmatik nevralji

 • Pterygopalatin nöralji

 • Atipik fasiyal ağrı

 • Multiple skleroz

 • Myasthenia gravis

 • İdiopatik Burning Tongue sendromu

 • Dysgeusia (tat alma bozukluğu)

 • Parkinson

 • Serebral felç

17.Karaciğer ve Safra Hastalıkları

 • Sarılık

 • Hepatit

 • Siroz


18.İmmünoloji; Alerjik Hastalıklar

 • Primer ve Sekonder İmmün yetmezlikleri

 • Alerjik reaksiyonlar


19. Ağrı

 • Baş ağrıları

 • Dental ağrı

 • Yansıyan ağrı
 1. Geriatri ve Diş Hekimliği
 1. Dişhekimliğinin Kadınlarla İlgili Yönleri
 1. Kemoterapi ve Radyoterapi Gören Hastalarda Oral Komplikasyonlar ve Dikkat Edilmesi Gereken Konular
 1. Laboratuvar Tetkikleri

 • Tüm kan sayımı

 • Hemoglobin

 • Hematokrit

 • Eritrosit indisleri

 • Lökosit sayımı, formül lökosit

 • Kanama zamanı

 • Parsiyel tromboplastin zamanı

 • Kan şekeri

 • Oral glukoz tolerans testi

 • Serum kalsiyum

 • Serum fosfor

 • Alkalen fosfotaz

 • Eritrosit sedimantasyon hızı

 • SGOT, SGPT, LDH, CPK

 • Bilirubin değeri

 • Retikülosit sayımı
 1. Oral Kavitenin Yumuşak Doku Hastalıkları

 • Enfektif stomatitler

 • Herpetik stomatitler

- Primer herpetik gingivostomatit

- Sekonder herpetik gingivostomatit

Herpes labiales

Herpes mucosae oris

- Herpes zoster


 • El, ayak, ağız hastalığı • Mantar enfeksiyonları

- Kandidiazis

- Aktinomikoz • Enfeksiyöz mononükleoz

 • Gonore

 • Sistemik enfeksiyon hastalıklarında oral kavite bulguları

- Tbc

- Sifilis

- Lepra

- Su çiçeği- Kızamık
 • HIV – ilişkili oral lezyonlar


- Hairylökoplaki

- Kaposi sarkom • Aftöz stomatitler

 • Behçet hastalığı

 • Travmatik, kimyasal ülserler

 • Allerjik stomatitler

 • Mukoz membran pemphigoidi

 • Eritema multiforme

 • Pemfigus vulgaris

 • Lupus eritematosus

 • İlaç reaksiyonları

- Likenoid reaksiyonlar

- Stomatitis medikamentoza

- Stomatitis venenata


 • Beyaz lezyonlar (Benign, kronik)

 • Sık görülenler

  • Lökodem

  • Friksiyonel keratosis

  • Marsicatio buccarum

  • Fordyce granülleri

  • Nikotin stomatitisi

  • Kandidal lezyonlar

  • Kimyasal yanıklar

 • Nadir görülenler

  • Hairy lökoplaki

  • White sponge nevus

  • Kandidal lökoplaki

  • Psöriazis

 • Pigmente lezyonlar

 • Melanin pigmentasyon

 • Pigmente nevus

 • Melanoma

 • Amalgam tatuajı

 • Addison hastalığı

 • Peutz-Jegher hastalığı

 • İntoksikasyonlar

 • Boyanmalar
 • Mukozal şişlikler (Benign)
 • Fibroma


 • Epülisler

- Dev hücreli epülis

- Piyojenik epülis

- Proteze bağlı epülis

- Hamilelik epülisi • Papilloma

 • Papiller hiperplazi

 • Verruka bulgaris

 • Adenomalar

 • Dil hastalıkları

 • Coğrafik dil

 • Median Rhomboid Glossitis

 • Papiller değişiklikler

 • Atrofik değişiklikler

 • Fissüral dil

 • Konjenktal anomaliler

 • Premaligniteler

 • Lökoplakiler

 • Eritroplaki

 • Kandidal lökoplaki

 • Liken planus

 • Oral submüköz fibrozis

 • Kanserler
 1. Tükürük Bezleri hastalıkları
 1. TME Hastalıkları
 1. Lenfatik Sistem, Baş Boyun Bölgeleri Lenf Muayeneleri ve Hastalıkları


RADYOLOJİ


 1. Radyolojiye Giriş ve Tanımlar

 • X-ışınlarının tarihçesi

 • Ülkemizde x-ışınlarının kullanılması

 • Dişhekimliğinde x-ışınlarının kullanılması

 • Radyolojide temel terminoloji
 1. Radyasyon Fiziği

 • X-ışınlarının özellikleri

 • Dişhekimliğinde kullanılan röntgen cihazları

 • X-ışını tüpü

 • Rektifikasyon

 • X-ışınlarının oluşumu

 • Frenleme (Bremsstrahlug) radyasyon

 • Karakteristik radyasyon

 • Işınlama zamanı

 • Tüp akımı

 • Tüp voltajı

 • Filtrasyon

 • Yarım değer tabakası

 • X-ışını demetinin sınırlandırılması-Kolimasyon

 • Radyolojide projeksiyon kuralları

 • Fokal spot büyüklüğü

 • Fokal spot-obje mesafesi

 • Obje-film mesafesi

 • İmaj büyümesi

 • İmaj distorsiyonu

 • Kullanılan ışın demetinin çapını küçültmek

 • Obje-film mesafesini artırmak

 • Sekonder ışın filtrelerini kullanmak
 1. Radyobiyoloji

 • Radyasyon

 • İyonlaştırıcı etkisi olmayan radyasyon

 • İyonlaştırıcı radyasyon

 • Radyoaktivite

 • İzotop

 • Yarı ömür

 • İyonizasyon

 • Radyasyon ölçüm birimleri

 • Enerji birimi

 • Radyoaktivite birimi

 • Işınlama birimi

 • Absorbe doz birimi

 • Eşdeğer doz birimi • Radyasyon kaynakları

 • Doğal radyasyon kaynakları

 • Yapay radyasyon kaynakları

 • X-ışınlarının tanı amacıyla kullanılması sonucu alınan radyasyon

 • Radyoterapi

 • Küratif radyoterapi

 • Palyatif radyoterapi

 • Radyoterapi uygulama yolları

 • Tümörün ışınlara duyarlılığı

 • TNM sınıflaması

 • Radyasyonun madde tarafından absorbsiyonu

 • Elektromanyetik radyasyonun madde tarafından absorpsiyonu

 • Partiküler radyasyonun madde tarafından absorpsiyonu

 • Radyasyonun canlılar üzerine olan etkisini değiştiren faktörler

 • Fiziksel faktörelr

 • Biyolojik faktörler

 • Kimyasal faktörler

 • Radyasyonun canlılar üzerine etkisi

 • Radyasyonun direkt etkisi

 • Radyasyonun indirekt etkisi

 • Radyasyonun hücre seviyesindeki etkisi

 • Latent periyot

 • Radyasyonun deterministik etkisi

 • Radyasyonun stokastik etkisi

 • Radyasyonun erken dönem etkileri

 • Akut radyasyon sendromu (ARS)

 • Bölgesel radyasyon hasarı

 • Letal doz değeri

 • Radyasyonun geç dönem etkileri

 • Radyasyonun kanser riski

 • Radyasyonun ömür kısaltıcı etkisi

 • Radyasyonun büyüme ve gelişime etkisi

 • Röntgen dermatitisi

 • Katarakt

 • Aplastik anemi

 • Radyasyonun genetik etkisi

 • Radyasyonun teratojenik etkisi

 • Hamile hastalar

 • Hamile personel

 • Radyasyonun somatik etkisi

 • Radyasyonun deriye olan etkisi

 • Radyasyonun ağız mukozasına olan etkisi

 • Radyasyonun periodonsiyum ve alveol kemiğine etkisi

 • Radyasyonun tükürük bezlerine olan etkisi

 • Radyasyonun tat alma tomurcuklarına olan etkisi

 • Radyasyonun çiğneme kaslarına olan etkisi

 • Radyasyonun dişlere olan etkisi

 • Radyasyonun çene kemiklerine olan etkisi

 • Radyoterapi gören hastalara dişhekiminin yaklaşımı

 • Radyoterapiden önce alınması gereken önlemler

 • Radyoterapi uygulanırken ve radyoterapi sonrasında alınması gereken önlemler

 • Dişhekimliğinde kullanılan röntgen cihazları lisanslama

 • Radyasyon güvenliği yönetmeliği

 • Dişhekimliği uygulamalarında x-ışınlarının zararlı etkilerinden korunma

 • Hastayı korumak için alınması gereken önlemler

 • Hekimi korumak için alınması gereken önlemler

 • Çevreyi korumak için alınması gereken önlemler
 1. Röntgen Filmi

 • Röntgen filminin yapısı

 • Dişhekimliğinde kullanılan röntgen filmleri

 • Ranforsatörler ve kasetin yapısı

 • Röntgen filminin banyosu

 • Latent imajın oluşumu

 • Birinci banyo

 • İkinci banyo

 • Banyo solüsyonlarını hazırlama

 • Karanlık oda

 • Film banyosu

 • Radyografik kalite ve imaj özellikleri

 • Detay

 • Radyografik densite

 • Radyografik kontrast

 • Artifakt
 1. Radyografi Teknikleri

 • Periapikal radyografi teknikleri

  • Açıortay tekniği

  • Paralel teknik

  • Isırtma tekniği

  • Okluzal teknik

  • Le-master

  • Donovan

 • Ekstraoral radyografi teknikleri

 • Mandibulanın lateral-oblik radyografileri

 • Kafa ve yüz kemiklerinin radyografisi

- Lateral kafa radyografisi

- Lateral sinüs radyografisi

- Postero-anterior kafa grafisi

- Postero-anterior mandibula radyografisi

- Waters projeksiyon

- Caldwell (oksipito-frontal projeksiyon)

- 30o Oksipitomental (30o OM)

- Bregma-mentum radyografisi

- Submento-verteks radyografisi

- Sefalometrik radyografi

- El-bilek radyografisi


 • Özel ekstraoral radyografi teknikleri

- Streoradyografi

- Xereoradyografi

- Tomografi

- Panoramik radyografi • Lokalizasyon teknikleri

- Dik açı yöntemi

- Tüp kaydırma yöntemi

- Tanjansiyel projeksiyon yöntemi

-Panagrafi yöntemi
 1. Görüntüleme Yöntemleri

 • Dijital radyoloji

 • Bilgisayarlı tomografi

 • Detektörler

 • Bilgisayar ünitesi

 • Bilgisayarlı tomografinin avantaj ve dezavantajları

 • Bilgisayarlı tomografinin dişhekimliğinde kullanımı

 • Dişhekimliğinde dijital radyografi

 • Dental dijital radyografinin avantaj ve dezavantajları

 • Dijital subtraction radyografi

 • Ultrasonografi

 • Ultrasonografinin avantaj ve dezavantajları

 • Ultrasonografinin dişhekimliğinde kullanımı

 • Dopler ultrason

 • Manyetik Rezonans görüntüleme

 • Manyetik rezonans görüntülerinin yorumlanması

 • Manyetik rezonans görüntülemenin avantaj ve dezavantajları

 • MRG’ nin dişhekimliğinde kullanımı

 • Radyonükleid Görüntüleme

 • Sintigrafinin avantajları ve dezavantajları

 • Sintigrafinin dişhekimliğinde kullanımı

 • Kemik yoğunluğunun saptanması

 • Termografi

 • Girişimsel radyoloji
 1. Temporomandibular Eklem, Paranazal Sinüs ve Tükürük Bezi Radyolojisi

 • Temporomandibular eklem radyolojisi

- Temporomandibular eklemin lateral transkranyo-oblik projeksiyonu

- Transfarengeal projeksiyon

- Transorbital projiksiyon

- Reverse-Towne’s projeksiyon (Posteroanterior 15o-20o) • Temporomandibular eklem tomografileri

- Panoramik radyografi

- Temporomandibular eklem tomografisi • Artrografi

 • Temporomandibular eklemin bilgisayarlı tomografisi

 • Temporomandibular eklemin manyetik rezonans görüntüleri

 • Temporomandibular eklem hastalıklarında röntgen bulguları
 • Paranazal sinüs radyolojisi

 • Maksiler sinüs hastalıklarının radyolojik tanısı

 • Tükürük bezi radyolojisi

 • Görüntüleme yöntemleri

  • Ultrasonografi

  • Bilgisayarlı tomografi

  • Manyetik rezonans görüntüleme

  • Radyonükleid görüntüleme

 • İmplant uygulamalarında radyoloji

 • İmplant uygulamalarında klinik değerlendirme

 • İmplant uygulamalarında radyografik değerlendirme
 1. Radyografik Değerlendirmeler

 • İntraoral radyograflarda anatomik yapıların değerlendirilmesi

 • Ekstraoral radyograflarda anatomik yapıların değerlendirilmesi
 1. Diş Çürüklerinin radyografik Değerlendirilmeleri

 • Oklüzal çürükler

 • Arayüz çürükleri

 • Bukkal ve lingual çürükler

 • Sement çürüğü

 • Sekonder çürük

 • Rampant çürükler

 • Durgun çürük

 • Servikal burn-out

 • Optik illüzyon, Mach-band etkisi
 1. Periodontal Radyoloji

 • Periodontal hastalıkta radyografik bulgular
 1. Çene Kemiklerinin Radyografik Görüntü Veren Lezyonları

 • Oral Bölgenin Kistleri

 • Odontojenik kistler

  • Enflamatuar

Radiküler

Residüel


  • Gelişimsel

Dentigeröz kistler


Erüpsiyon kistleri

Odontojenik keratokist (primordial)


Kalsifiye odontojenik kist


Lateral Periodontal kistler

Yeni doğanların gingival kisti

Glandüler odontojenik kist


 • Non-odontojenik kistler
  • Globulomaxiller kist

  • Nasolabial kist

  • Median mandibuler kist

  • Nasopalatin kanal kisti

  • Median palatinal, alveoler kist


 • Pseudo kistler

  • Anevrizmal kemik kisti

  • Travmatik kemik kisti

  • Statik kemik kisti (Stafne kemik kavitesi)

  • Fokal osteopörotik defektler

 • Odontojenik Tümörler

  • Ameloblastoma

  • Squamous Odontojenik Tümör

  • Kalsifiye Epitelial Odontojenik Tümör

  • Clear Cell Odontojenik Tümör

  • Adenomatoid Odontojenik Tümör

 • Mezenşimal tümörler

  • Odontojenik Mixoma

  • Santral Odontojenik Fibroma

  • Cementifying Fibroma

  • Cementoblastoma

  • Periapikal Cemental Displazi

 • Mixed tümörler

  • Odontoma

  • Ameloblastik Fibroma ve Ameloblastik Fibroodontoma

 • Benign Non-Odontojenik Tümörler

 • Ossifying Fibroma

 • Fibröz Displasia

 • Osteoblastoma ve osteid osteoma

 • Chondroma

 • Osteoma

 • Santral giant cell (dev hücreli) granuloma

 • Santral hemangioma

 • Histiositozis X

 • Torus ve ekzostoslar

 • Koronoid hiperplazia

 • Malign Non-Odontojenik Tümörler

 • Osteosarkom

 • Kondrosarkom

 • Ewing Sarkom

 • Burkitt Lenfoma

 • Multiple Myeloma

 • Metastatik Karsinoma

 • Enflamatuar Çene Lezyonları

 • Periapikal dokuların enfeksiyonları

 • Osteomyelitis

 • Çene kemiği tüberkülozu

 • Çene kemiği aktinomüközü

 • Metabolik ve Genetik Çene Hastalıkları

 • Metabolik

  • Paget Hastalığı

  • Hiperparathyrodizm

  • Akromegali

  • Phantom (Hayalet) Kemik Hastalığı

  • İnfantil Kortikal Hiperostosis

 • Genetik

  • Cherubizm

  • Osteopetrosis

  • Osteognesis İmperfekta

  • Diğerleri (cleidocranial displazi, Crouzon sendromu, Treacher

Collin Sendromu, Pierre Robin Sendromu, Marfan Sendromu,

Ehlers Danlos Sendromu, Henifacial Atrofi, Hipertofi,Fragile X Sendromu),

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət