Ana səhifə

Afyonkarahisar IL ambulans serviSİ başhekiMLİĞİ


Yüklə 44.74 Kb.
tarix13.06.2016
ölçüsü44.74 Kb.

AFYONKARAHİSAR İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ

AFY112-KLT-TL-01

SAYFA: 1/1

GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ TALİMATI 1. İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve bağlı faaliyet gösteren birimlerin görevleri esnasında meydana gelen güvenlik sorunlarının, raporlanması, analizi ve çözümü ile ilgili işleyişi belirler.
 1. Raporlanacak olaylar kapsamı aşağıdaki gibidir;  1. Hasta düşmesi

  2. Kesici-Delici Alet Yaralanmaları

  3. Kan ve Vücut Sıvılarıyla Temas

  4. İlaç Güvenliği

  5. Ambulans İçi Yaralanmalar 1. Yukarıda belirlenmiş olayların bildirimi, olaya şahit kişi/kişiler tarafından “Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu” doldurularak Kalite Yönetim Birimi’ne iletilir.
 1. Kalite Yönetim Birimi, bildirimleri Güvenlik Raporlama Sistemi Kayıt Formu ile kayıt altına alarak üst yönetime iletir.
 1. Üst yönetim tarafından, olayla ilgili gerekli analizler ve araştırmalar yürütülür. Gerekirse olayla ilgili düzeltici-önleyici faaliyet başlatılır.
 1. Üst yönetim tarafından yapılan analiz ve araştırma verileri ve yapılan düzeltici önleyici faaliyet sonuçları, Kalite Yönetim Birimi’ne geri bildirim yapılır.
 1. Kalite Yönetim Birimi, üst yönetim tarafından yapılan geri bildirimlerin kayıtlarını tutar.
 1. Kalite Yönetim Birimi, üçer aylık periyotlarda raporlama analizlerini üst birime sunar.Hazırlayan

Yürürlük Tarihi

01.11.2011 

Onaylayan

Aykut KADAKAL

Kalite Yönetim Direktörü Revizyon TarihiDr. Hamza GÖYÜN

İl Amb. Serv. Başhk. Revizyon Numarası

 00AFYONKARAHİSAR İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ

AFY112-KLT-TL-02

SAYFA: 1/2 

DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET TALİMATI 1. İl Ambulans Servisi Başhekimliği’nde gerçekleştirilen faaliyetler sonucu meydana gelebilecek potansiyel uygunsuzlukların giderilmesi ile ilgili yöntemleri açıklar.
 1. Başhekimliğin görevlendirdiği Bilgi işlem sorumlusu tarafından Performans ve Kalite çalışmalarına yön verecek şekilde yürütülür.
 1. Potansiyel bir uygunsuzluğun (bir şartın yerine getirilmemesi) sebebinin veya diğer istenmeyen potansiyel durumların ortadan kaldırılması için faaliyet başlatılır. Potansiyel uygunsuzluklar, şu yollarla tespit edilebilir:  1. Üst Yönetim’in talimatları,

  2. Hizmet Alanların talepleri,

  3. Anketler,

  4. Çalışanların Görüşleri,

  5. Veri Analizleri. 1. Başhekimlik birimlerinin faaliyetleriyle ilgili uygun olmayan durumlar, Uygun Olmayan Hizmetler Listesi’nde tanımlanmıştır. Aynı listede uygun olmayan hizmetlerin ortaya çıkmaması için yapılması gereken işlemleri ve ortaya çıktığında nasıl davranılması gerektiğini tarif eden dokümanlar da belirtilmiştir. Uygun olmayan hizmetlerin, hizmeti aksatacak sıklıkta gerçekleşmesi durumunda da Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Talep Formu düzenlenir.
 1. Önleyici faaliyet talepleri tüm çalışanlar tarafından yapılabilir.
 1. Tespit edilen mevcut veya potansiyel uygunsuzluklarla ilgili önleyici faaliyet talepleri için Düzeltici-Önleyici Faaliyet Talep Formu doldurularak başhekimliğin görevlendirdiği idari personele iletilir.
 1. Talep, sorumlu tarafından başhekimliğe sunulur ve değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucu, uygunsuzluğun ortadan kaldırılması için gerçekleştirilecek faaliyet için sorumlu belirlenir. 1. Görevlendirilen sorumlu tarafından faaliyet planı yapılır. 1. Planlanan önleyici faaliyetler, öngörülen süre sonunda başhekimlik tarafından sonucu ve etkinliğinin tespiti amacıyla kontrol edilir.Hazırlayan

Yürürlük Tarihi

01.11.2011

Onaylayan

Aykut KADAKAL

Kalite Yönetim Direktörü  Revizyon Tarihi

-

Dr. Hamza GÖYÜN

İl Amb. Serv. Başhk.  Revizyon Numarası

00AFYONKARAHİSAR İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ

AFY112-KLT-TL-02

SAYFA: 2/2 

DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET TALİMATI 1. Başhekimliğin görevlendirdiği sorumlu personel tarafından planlanan faaliyetler Düzeltici-Önleyici Faaliyet İzleme Formu’na kaydedilir ve izlenir.
 1. Düzeltici-Önleyici Faaliyet Talep Formu sıra numarası, Düzeltici-Önleyici Faaliyet İzleme Formu’ndaki sıra numarası dikkate alınarak verilir. 1. Belirlenen tarihte etkin olarak gerçekleştirilemeyen önleyici faaliyetler için ikinci bir tarih daha istenir. 1. Yapılan ikinci takip sonucu hala sonuçlandırılmayan Önleyici Faaliyetler istasyon Sorumluları toplantısında görüşülmek üzere gündeme alınır. 1. Üst Yönetim gerekli gördüğü durumlar için Önleyici Faaliyet başlatılmasını isteyebilir. 1. Kurum içi ve kurum dışı tüm öneri ve şikâyetler, Öneri ve Şikâyet Formu ile başhekimliğe iletilir. 1. Kurum dışı yapılacak şikayetlerde gerekli prosedür anlatılarak konu Öneri ve Şikayet Formu veya şikayet dilekçesi ile konu başhekimliğe iletilir. Başhekimlik takdiri ile konu ile ilgili yasal süreç yürütülür.Hazırlayan

Yürürlük Tarihi

01.11.2011

Onaylayan

Aykut KADAKAL

Kalite Yönetim Direktörü Revizyon Tarihi

-

Dr. Hamza GÖYÜN

İl Amb. Serv. Başhk. Revizyon Numarası

00AFYONKARAHİSAR İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ

AFY112-KLT-TL-03

SAYFA: 1/1 

TIBBİ CİHAZ YÖNETİM KOMİTESİ TALİMATI

1. AMAÇ: Tıbbi cihazların yönetimine yönelik program oluşturmaktır.

2. KAPSAM: Bu prosedür Tıbbi cihazların bakım onarım ölçme ayar ve kalibrasyonlarına yönelik faaliyetleri kapsar.

3. SORUMLULAR: Bu prosedürün uygulamasından Üst yönetim, Kalite Birimi, Tıbbi Cihaz Yönetimi komitesi sorumludur.

4. UYGULAMA:


  1. TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ İLE İLGİLİ SORUMLULUKLAR:

Tıbbi cihazların yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

   1. Tıbbi cihazların bölüm bazında envanteri bulunmalıdır.

   2. Tıbbi cihazların bakım onarım ölçme ayar ve kalibrasyonlarına yönelik plan bulunmalıdır.

   3. Plan dahilinde cihazların ölçme ayar ve kalibrasyonları yapılmalıdır.

   4. Kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon etiketi bulunmalıdır. Etikette

-Kalibrasyonu yapan firmanın adı

-Kalibrasyon tarihi

- Geçerlilik süresi

-Sertifika numarası bulunmalıdır.
4.2 TIBBİ CİHAZ YÖNETİM EKİBİ


 1. Dr. Ali ÖZBUDAK

 2. ATT Aykut KADAKAL

 3. VHKİ Muammer GÜN

 4. Şoför Rüstem ÖZDİL

 5. Tekniker Nizamettin DARI
Hazırlayan

Yürürlük Tarihi

03.10.2011

Onaylayan

Aykut KADAKAL

Kalite Yönetim Direktörü  Revizyon Tarihi

-

Dr. Hamza GÖYÜN

İl Amb. Serv. Başhk.  Revizyon Numarası

00


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət