Ana səhifə

Adı ve Soyadı: Puanı: Tarih


Yüklə 42.67 Kb.
tarix13.06.2016
ölçüsü42.67 Kb.

powerpluswatermarkobject1573521……………… ÖĞRETİM YILI GÖLBAŞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 12. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI SORULARI

A GRUBU


Adı ve Soyadı: Puanı: Tarih:


Okul No: Sınıfı:


1-Aşağıdakilerden hangisi Hacı Bektaş-ı Veli’nin 4 kapı olarak adlandırdığı kavramlardan değildir?


A-Şeriat Kapısı B-Marifet Kapısı

C-Tarikat Kapısı D-İlim Kapısı

E-Hakikat Kapısı
2-Ahiliğin kurucusu kimdir?
A- Mevlana B-Yunus Emre C-Ahi Evran

D- Yunus Emre E-Pir Sultan Abdal


3-Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde etkin olan Tasavvufi yorumlardan değildir?
A-Mevlevilik B-Ahilik C-Satanizm

D-Alevilik-Bektaşilik E-Yesevilik


4-Ahi Evran’ın en ünlü eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A-Divan-ı Kebir B-Menahic C-Divan-ı Hikmet

D-Makalat E-Mesnevi


5-Allah’ın “rahim” sıfatının anlamı nedir?
A-Dünyada bütün insanlara acıyıp nimet veren

B-Ahirette yalnız mümin kullarını bağışlayan

C-Sabreden

D-Mühlet veren

E-Her şeye gücü yeten
6-Allah’ın “Tevbeleri daima kabul eden” anlamındaki ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A-Rahman B-Rahim C-Tevvâb

D-Ğafur E-Alim


7-Kimlerin öldükten sonra amel defterlerine sevap yazılmaya devam eder?

A-Namaz kılanların B-Hasta olanların


C-Zenginlerin D-Oruç tutanların

E-Kendisine dua edecek hayırlı bir evlat yetiştirenlerin


8-Aşağıdakilerden hangisi Tasavvufi düşüncenin gelişmesinde etkili olan şahıslardan değildir?
A-Yunus Emre B-Mevlana C-Mimar Sinan

D-Ahi Evran E-Hacı Bektaş Veli

9-Alevilik-Bektaşilik düşüncesine göre cemaatle yapılan dedeler ve babalar tarafından yönetilen törenlere ne ad verilir?
A-Ayin B-Cem töreni C-Sema

D-Musahip E-Pir


10-Mesnevi ve Divan-ı Kebir adlı eserlerin yazarı kimdir?
A-Yunus Emre B-Mevlana

C-Hacı Bektaş-ı Veli D-Ahmet Yesevi

E-Pir Sultan Abdal
11-İslam’ın itikat, ibadet ve ahlâk konularındaki görüşlerini “4 kapı 40 makam” prensibine göre açıklayan düşünür kimdir?
A-Hacı Bektaş-ı Veli B-Hacı Bayram Veli

C-Yunus Emre D-Mevlana E-Ahi Evran


12-Alevilik-Bektaşilik düşüncesine mensup olanların müzik eşliğinde yaptıkları ayine ne ad verilir?
A-Sema B-Semah C-Cem

D-Pir E-Yuğ Töreni


13-Tasavvufi düşüncede kişinin işlemiş olduğu hata ve kusurlardan vazgeçmesi bir daha onları işlemeyeceğine dair Allah’a söz vermesine ne ad verilir?


A-Riyazet B-Sebat C-Tövbe

D-Seyrüsülük E-Mücahede


14-Mevlevi dervişlerinin ney, kudüm ve rebap gibi çalgılar ve ilahiler eşliğinde kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayine ne ad verilir?
A-Sema B-Semazen C-Semahane

D-Semah E-Şeb-i Arus


15-“Kur’an ve sünnete bağlı kalarak nefsin kötülüklerden arındırılması ve manevi bir hayatın yaşanmasıdır.” Bu tarif hangi ilmin en genel tanımıdır?
A-Fıkıh B-Kelam C-Hadis

D-Tefsir E-Tasavvuf


16-Aşağıdakilerden hangisi Tasavvufi düşüncenin gelişmesinde etkili olan eserlerden değildir?

A-Mesnevi B-Divan-ı Kebir C-Divan-ı Hikmet

D-Kutadkubilig E-Makalat
17-Divan-ı Hikmet adlı eser kime aittir?

A-Hoca Ahmet Yesevi B-Mevlana

C-Yunus Emre

D-Hacı Bektaş-ı Veli

E-Ahi Evran
18-“Allah'ın kabul edeceği tevbe, ancak bilmeden kötülük edip de sonra tez elden tevbe edenlerin tevbesidir; işte Allah bunların tevbesini kabul eder; Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.(Nisa, 17)” âyetine göre Allah’ın kabul edeceği tevbe aşağıdakilerden hangisidir?
A-Bile bile kötülükte ısrar edenlerin tevbesi

B-Bilmeden kötülük edip de tez elden tevbe edenlerin tevbesi

C-Bilmeden kötülük edip de tevbesini ölüm anı yapanların tevbesi

D-Bile bile kötülük yapıp ömrünün sonunda tevbe edenin tevbesi

E-Yalnızca hacıların yaptığı tevbe
19-Aşağıdakilerden hangisi tevbede bulunması gereken şartlardan değildir?
A-İşlediği günahtan pişmanlık duymak

B-Bir daha o günaha dönmemek

C-İşlediği günahı terk etmek

D-Tevbesini yalnızca camide yapmak

E-Kul hakkı ile ilgili bir günah ise helallik istemek
20-Tevbe ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-Her zaman tevbe edebiliriz

B-Günahından samimi olarak tevbe eden kişi hiç günah işlememiş gibi olur

C-Üç kere tevbe eden artık tevbe edemez

D-Tevbe içten ve samimi olarak yapılmalıdır

E-Allah Teâlâ tevbeleri daima kabul eder

NOT BAREMİ: Her bir soru 5 Puan değerindedir.

SÜRE: 30 Dakikadır.BAŞARILAR DİLERİM

“İki nimet vardır ki insanlar o iki nimet konusunda aldanmışlardır. Bunlar: Sağlık ve boş vakittir. (Hadis-i Şerif)”


Eşref AKINCI

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

CEVAPLAR1 (A) (B) (C) (D) (E)

2 (A) (B) (C) (D) (E)

3 (A) (B) (C) (D) (E)

4 (A) (B) (C) (D) (E)

5 (A) (B) (C) (D) (E)

6 (A) (B) (C) (D) (E)

7 (A) (B) (C) (D) (E)

8 (A) (B) (C) (D) (E)

9 (A) (B) (C) (D) (E)

10(A) (B) (C) (D) (E)
11(A) (B) (C) (D) (E)

12(A) (B) (C) (D) (E)

13(A) (B) (C) (D) (E)

14(A) (B) (C) (D) (E)

15(A) (B) (C) (D) (E)

16(A) (B) (C) (D) (E)

17(A) (B) (C) (D) (E)

18(A) (B) (C) (D) (E)

19(A) (B) (C) (D) (E)

20(A) (B) (C) (D) (E)2009-2010 ÖĞRETİM YILI GÖLBAŞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 12. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI SORULARI

B GRUBUAdı ve Soyadı: Puanı: Tarih: 12-16 Nisan 2010
Okul No: Sınıfı:


1-Ahi Evran’ın en ünlü eseri aşağıdakilerden hangisidir?


A-Divan-ı Kebir B-Menahic C-Divan-ı Hikmet

D-Makalat E-Mesnevi


2-Aşağıdakilerden hangisi Hacı Bektaş-ı Veli’nin 4 kapı olarak adlandırdığı kavramlardan değildir?
A-Şeriat Kapısı B-Marifet Kapısı

C-Tarikat Kapısı D-İlim Kapısı

E-Hakikat Kapısı
3-Allah’ın “rahim” sıfatının anlamı nedir?
A-Dünyada bütün insanlara acıyıp nimet veren

B-Ahirette yalnız mümin kullarını bağışlayan

C-Sabreden

D-Mühlet veren

E-Her şeye gücü yeten
4-İslam’ın itikat, ibadet ve ahlâk konularındaki görüşlerini “4 kapı 40 makam” prensibine göre açıklayan düşünür kimdir?
A-Hacı Bektaş-ı Veli B-Hacı Bayram Veli

C-Yunus Emre D-Mevlana E-Ahi Evran


5-Allah’ın “Tevbeleri daima kabul eden” anlamındaki ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A-Rahman B-Rahim C-Tevvâb

D-Ğafur E-Alim


6-Kimlerin öldükten sonra amel defterlerine sevap yazılmaya devam eder?

A-Namaz kılanların B-Hasta olanların

C-Zenginlerin D-Oruç tutanların

E-Kendisine dua edecek hayırlı bir evlat yetiştirenlerin

7-Aşağıdakilerden hangisi Tasavvufi düşüncenin gelişmesinde etkili olan şahıslardan değildir?
A-Yunus Emre B-Mevlana C-Mimar Sinan

D-Ahi Evran E-Hacı Bektaş Veli


8-Ahiliğin kurucusu kimdir?

A- Mevlana B-Yunus Emre C-Ahi Evran

D- Yunus Emre E-Pir Sultan Abdal
9-Alevilik-Bektaşilik düşüncesine göre cemaatle yapılan dedeler ve babalar tarafından yönetilen törenlere ne ad verilir?
A-Ayin B-Cem töreni C-Sema

D-Musahip E-Pir


10-Mesnevi ve Divan-ı Kebir adlı eserlerin yazarı kimdir?
A-Yunus Emre B-Mevlana

C-Hacı Bektaş-ı Veli D-Ahmet Yesevi

E-Pir Sultan Abdal
11-Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde etkin olan Tasavvufi yorumlardan değildir?
A-Mevlevilik B-Ahilik C-Satanizm

D-Alevilik-Bektaşilik E-Yesevilik


12-Alevilik-Bektaşilik düşüncesine mensup olanların müzik eşliğinde yaptıkları ayine ne ad verilir?

A-Sema B-Semah C-Cem

D-Pir E-Yuğ Töreni
13-Tasavvufi düşüncede kişinin işlemiş olduğu hata ve kusurlardan vazgeçmesi bir daha onları işlemeyeceğine dair Allah’a söz vermesine ne ad verilir?

A-Riyazet B-Sebat C-Tövbe

D-Seyrüsülük E-Mücahede
14-Mevlevi dervişlerinin ney, kudüm ve rebap gibi çalgılar ve ilahiler eşliğinde kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayine ne ad verilir?

A-Sema B-Semazen C-Semahane

D-Semah E-Şeb-i Arus
15-Aşağıdakilerden hangisi tevbede bulunması gereken şartlardan değildir?

A-İşlediği günahtan pişmanlık duymak

B-Bir daha o günaha dönmemek

C-İşlediği günahı terk etmek

D-Tevbesini yalnızca camide yapmak

E-Kul hakkı ile ilgili bir günah ise helallik istemek


16-Aşağıdakilerden hangisi Tasavvufi düşüncenin gelişmesinde etkili olan eserlerden değildir?

A-Mesnevi B-Divan-ı Kebir C-Divan-ı Hikmet

D-Kutadkubilig E-Makalat
17-“Allah'ın kabul edeceği tevbe, ancak bilmeden kötülük edip de sonra tez elden tevbe edenlerin tevbesidir; işte Allah bunların tevbesini kabul eder; Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.(Nisa, 17)” âyetine göre Allah’ın kabul edeceği tevbe aşağıdakilerden hangisidir?
A-Bile bile kötülükte ısrar edenlerin tevbesi

B-Bilmeden kötülük edip de tez elden tevbe edenlerin tevbesi

C-Bilmeden kötülük edip de tevbesini ölüm anı yapanların tevbesi

D-Bile bile kötülük yapıp ömrünün sonunda tevbe edenin tevbesi

E-Yalnızca hacıların yaptığı tevbe
18-Divan-ı Hikmet adlı eser kime aittir?

A-Hoca Ahmet Yesevi B-Mevlana

C-Yunus Emre

D-Hacı Bektaş-ı Veli

E-Ahi Evran

19-Tevbe ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-Her zaman tevbe edebiliriz

B-Günahından samimi olarak tevbe eden kişi hiç günah işlememiş gibi olur

C-Üç kere tevbe eden artık tevbe edemez

D-Tevbe içten ve samimi olarak yapılmalıdır

E-Allah Teâlâ tevbeleri daima kabul eder
20-“Kur’an ve sünnete bağlı kalarak nefsin kötülüklerden arındırılması ve manevi bir hayatın yaşanmasıdır.” Bu tarif hangi ilmin en genel tanımıdır?
A-Fıkıh B-Kelam C-Hadis

D-Tefsir E-Tasavvuf

NOT BAREMİ: Her bir soru 5 Puan değerindedir.

SÜRE: 30 Dakikadır.BAŞARILAR DİLERİM

“İki nimet vardır ki insanlar o iki nimet konusunda aldanmışlardır. Bunlar: Sağlık ve boş vakittir. (Hadis-i Şerif)”

Eşref AKINCI

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
1 (A) (B) (C) (D) (E)

2 (A) (B) (C) (D) (E)

3 (A) (B) (C) (D) (E)

4 (A) (B) (C) (D) (E)

5 (A) (B) (C) (D) (E)

6 (A) (B) (C) (D) (E)

7 (A) (B) (C) (D) (E)

8 (A) (B) (C) (D) (E)

9 (A) (B) (C) (D) (E)

10(A) (B) (C) (D) (E)
11(A) (B) (C) (D) (E)

12(A) (B) (C) (D) (E)

13(A) (B) (C) (D) (E)

14(A) (B) (C) (D) (E)

15(A) (B) (C) (D) (E)

16(A) (B) (C) (D) (E)

17(A) (B) (C) (D) (E)

18(A) (B) (C) (D) (E)

19(A) (B) (C) (D) (E)

20(A) (B) (C) (D) (E)


CEVAPLARVerilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət