Ana səhifə

A yazı b insanlar


Yüklə 182.08 Kb.
tarix23.06.2016
ölçüsü182.08 Kb.
301. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim, nesne görevinde kullanılmıştır?

 1. Bunları sana kim söyledi.

 2. Uzun yollar sonra evini ziyaret etti.

 3. Sınavdan sonra anneanneme gittim.

 4. Burası eskiden beri güzeldir.

302. Aşağıdaki kelimelerin hangisi yapım eki almamıştır?

A)Vatandaş

B)Yönetici

C)Kitaplar

D)Sorumsuzluk


303. Aşağıdaki kelimelerin hangisi basit yapılı bir sözcüktür?

A)Yazı


B)İnsanlar

C)Çalışkan

D)Üretken
304. Aşağıdakilerden hangisi emir kipindedir?

A ) gelesin.

B ) gelmeli.

C ) gelsin.

D ) gelse.

305. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne – yüklem uyumu yoktur?


A)Herkes kapının önünde sıraya geçtiler.

B)Cumhurbaşkanımız ilimize geldiler.

C)Taşlar yuvarlandı,kuşlar uçuştu.

D)Babam seni yolda görmüş.


306. “Patlamak” eylemi aşağıdakilerden hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Aşağı mahallede patlama yaşanmış.

B) Yaşadığı sıkıntıdan patlamış gibiydi.

C) Düdüklü tencere tıkanınca patladı.

D) Patlamayı duyduğumda hemen dışarı çıktım.
307. “Attığımız her adım, bir sonraki adımı atmamızı kolaylaştıracaktır.”
Bu cümlede vurgulanmak istenen nedir?


 1. Yapacağımız işleri önceden tasarlamamız gerekir.

 2. Yaptıklarımız, yapacaklarımız için dayanak oluşturur.

 3. Geçmişimizle geleceğimizin tutarlı olmasına özen göstermeliyiz.

 4. Başladığımız bir işten asla geri dönmemek gerekir.

308. 1.içinden çıkamamak

2.içine kurt düşmek

3.içine ret etmek

4.içi içine sığmamak.
Bu deyimlerin hangisinde “kaygı- endişelenme” söz konusudur?
A) 1 B)2 C)3 D)4

309. “Yerli yerinde konuşmayan kişi, konuşmaları doğru olsa da eleştirilir.”


Bu cümleye göre, söz konusu kişinin eleştirilme sebebi hangisi olamaz?


 1. Konuşma ortamını doğru ayarlayamamak

 2. Konuşacağı konuları doğru ayarlayamamak

 3. Konuşma süresini doğru ayarlayamamak

 4. Konuşacağı kişileri doğru ayarlayamamak.

310. “-cı, -ci” ekleri isimlerden isim yaparken “-ıcı, -ici” eylemlerden isim yapar.


Buna göre, altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir ek almıştır?


 1. Sunucu, bir yerde, dilinin sürçtüğünü fark etti.

 2. Atölyemizde iki ütücü daha alınacak.

 3. Kadın, büyücü olduğunu iddia ediyordu.

 4. Sucu ve salepçi çarşıda art arda geziyor.

311. Okuduğunuz bir roman, izlediğiniz bir film, gördüğünüz bir resim, hayatınızda bir değişiklik yapmamışsa büyük bir sanat eseri değildir.


Bu cümleye göre sanat eserinin sahip olması gereken nitelik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalıcılık B) İçtenlik C) Gerçekçilik D)Etkileyicilik

312. “ Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle…

Dizesinin öğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?


 1. Nesne/Yüklem/Dolaylı Tümleç/Zarf Tümleci

 2. Zarf Tümleci/Yüklem/Zarf Tümleci/Dolaylı Tümleç

 3. Zarf Tümleci/Dolaylı Tümleç/Zarf Tümleci

 4. Gizli Özne/Zarf Tümleci/Yüklem/Dolaylı Tümleç/Zarf Tümleci

313. Aşağıdaki kelimelerden hangisi soyut anlamlıdır?

A) ağaç B) rüzgâr

C)sevgi D) sıcak

314)Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi ‘’ mecaz ‘’ anlamda kullanılmamıştır?


  1. Görüşme sırasında birbirlerine çok soğuk davrandılar.

  2. Onun yüreksiz olduğunu anlamıştım.

  3. Sınıf birincisi olunca havası değişti.

  4. Ses çıkarmadan okulun dışına çıktılar.

315) ‘’ Mahalle sakinleri hafta sonunda toplantıya çağrıldı.’’

Yukarıdaki cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
A) Özne B) Nesne C) Dolaylı tümleç D) Zarf tümleci
316)Hangi cümlede yapım ve çekim ekleri bir arada kullanılmıştır?
A) Öğretmenler bir aradaydılar. B)Havalar iyice soğudu.
C)Dönem tatilinde daha çok çalıştı. D)Giderek söndü.

317)Hangi cümlede türemiş bir sözcük bulunmaz?


A) Koşu hızlı başladı. B)Başarı çalışanındır.

C)Babamla birlikte gideceğiz. D)Başarıya alıştı.


318) “Şöyle iki yanıma bakınıp kendimi bulmaya çalıştım: Kardeşlerim aydınlık yüzleriyle mışıl mışıl uyuyor. Annem kalkmış, yatağı toplanmış, Avluda yayık dövüyor olmalı. Biraz gerindim, sonra Yerimden yay gibi fırladım.” Yandaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 1. Benzetme

 2. Mecaz anlamlı bir kelime

 3. Eş sesli kelimeler

 4. Soyut anlamlı kelimeler

319) “Şâirlerin ilk şiirleri, gelecekteki şiir yaşamlarının ipuçlarıdır.” cümlesinin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 1. Özne- yüklem

 2. Özne-nesne- yüklem

 3. Nesne- özne- yüklem

 4. Nesne- zarf tümleci- yüklem

320)Aşağıdaki cümlelerin hangisi "kim, ne zaman, neyi ve kime?" sorularının tümüne cevap vermektedir?


A) Okulun bahçesinde top oynarken gözlüğü kırılmıştı.

B) Bu kitabı, doğum günümde bana edebiyat öğretmenim almıştı.

C) Öğrenciler, akşamları ders çalışmayı pek sevmezler.


D) Sizde fazla olan kitapların bazısını bir arkadaşınıza verebilirsiniz.

321)“Gitmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?


A) Bu yol nereye gider biliyor musunuz?

B) Yol ver dağlar ben sılaya gideyim.

C) Bu işin sonu nereye gider?

D) İzmir’e yarın babam da gidiyor.


322)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir terim kullanılmıştır?
A)Çamur sözcüğü kök durumundadır.

B)Masanın üstüne bir örtü seriver.

C)Bugün başım çok ağrıyor.

D)Havalar artık soğumaya başladı.


323)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır.
A)Uzun zamandan beri dedemi görmedim.

B)Uygar insan, başkalarının haklarına saygı gösterir.

C)O. Sert görünüşünün yanında yumuşak bir kalbe sahipti.

D)Biraz yavaş konuşursanız çok sevinirim.


Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!

Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın.

Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.(Mehmet Akif Ersoy)
324)Dizelerde aşağıdakilerden hangisine seslenilmektedir?
A) Vatana B) Şehitlere C) Millete D) Orduya
325)"Bilezik" ile "Bilek" sözcükleri arasındaki ilişkinin benzeri aşağıdakilerden hangileri arasında vardır?
A) Boya - Saç B) Tuz – Tuzluk C) Çorap – Ayak D) Yüzük – Parmak


CEVAP ANAHTARI ( 301 / 325 )

301

B

311

D

321

C

302

C

312

D

322

D

303

B

313

C

323

C

304

C

314

D

324

B

305

A

315

B

325

B

306

B

316

A307

B

317

C308

B

318

D309

C

319

A310

A

320

B


326)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?


A) Çabuk el yazısı düzgün okunur B) Teyzemler yarın bize geldiler.

C) Çocuklar bahçede top oynuyorlar. D) Bir kibritle etraf çok yanar.


Haydi Mehmet dedikleri gün,

Ne çift, ne çubu k, ne avrat düşünür.

Mehmet'im bu toprağın düşkünüdür.

Bu aşk ile ya vurur, ya vurulur.

Cahit Sıtkı Tarancı
327)Dörtlüğe göre, Mehmet için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Özverili olduğu B) İnatçı olduğu C) Gözü kara olduğu D) Vatansever olduğu
328)Aşağıdakilerin hangisinde virgül (,) kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir?
A) Küçük, satıcıyla çok konuştu. B) Ağaçlar, çiçek açmaya başladı.

C) Evren, bilmediğimiz sırlarla doludur. D) Komşum, evinin önünü süpürdü.


329)Aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik cümledir?

 1. Sen gülünce güller açar gül pembe.

 2. Yarın elbet bizimdir.

 3. Zambaklar en ıssız yerlerde açar.

 4. Kapılara paslı kilit vurmuşlar.

330)Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi isim soylu bir sözcüktür? 1. Zaman ne de çabuk geçti.

 2. Kimler kaldı geriye.

 3. Bu beyaz beyaz tüllenen onun kalbidir.

 4. Sen de gideceksin, biliyorum.

331) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük kullanılmıştır?


A ) Akşama kadar tarlada çalıştım.

B ) Her Haftasonu maça giderim.

C ) Hakemin verdiği penaltı kararı hatalıydı.

D ) Karanlıkta kaldık aydınlığa çıkalım.

332)Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır?
A)Bana, neler olduğunu anlatacak mısın?

B)Niçin bana haber vermedin?

C)Burada ne dolaşıyorsun?

D)Sana, Avrupa’dan ne getireyim?


333)”Serin bir rüzgar odamın perdesini dalgalandırdı.”yukarıdaki cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A.Özne-yüklem

B.Özne-nesne-yüklem

C.Nesne-zarf tümleci-yüklem

D.Nesne-dolaylı tümleç-yüklem

334) “Yol” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmamıştır?


A ) Yeni kitabında başarının yollarını anlatıyor.

B ) Dili etkili kullanmanın yollarından biri de çok kitap okumaktır.

C ) Hürriyet yolunda çok çalışmalıyız.

D ) Göçmen kuşların geçiş yolu ülkemizden geçer.

335)Aşağıdakilerden hangisinde fiilimsi yoktur?
A)Düşe kalka bitirdi maçı

B)akşam eve dönerken arkadaşlarına uğradı

C)araçların park etmesi yasaktır

D) bu soruların hepsini anladım


336)Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi çekimli bir fiildir?

  1. Görevini eksiksiz yerine getirdi.

B) Bu sıralar keyfim yerinde

C)bu mağazada yok yok

D) bu köye yakın iki köy daha vardı.
337)Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sesteşi yoktur?.

a)Yat b)Çay c)Sır d)Gül


338)‘Geleceğim dediyse mutlaka gelir’ altı çizili sözcüğün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)Dediğimi çabuk buraya getir.

B) Bu soruları yapa yapa öğreneceksin.

C) Oraya gitmek mümkün değil

D) Kesinlikle buradan gitmem gerek
339)Aşağıdaki eş anlamlı sözcük eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A. anlam - mana .

B. okul – mektep

C. çalış-çabala

D. yüz – surat .


340)Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi temel anlamda kullanılmıştır?
a. Duvarları maviye boyadım

b. Dağın başında arabaları bozuldu.

c. Bu sözü duyunca hayalleri yıkıldı.

d. Çocuğa akşama kadar göz kulak olun .

341)“O” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret sıfatı olarak kullanılmamıştır?
A)O ev çok uzakta kaldı.

B)O gün seninle görüşemedik.

C)O çok iyi bir insandı.

D)O iş ile ilgili konuşmak istemiyorum.


342)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?
A)Çantam sandığımdan daha da ağır oldu.

B)Alev’in kitabı Gönül’ünkinden güzel

C)Bazı arkadaşlarımla olmaktan mutluyum.

D)Bazıları benimle görüşmek istemiyor.


343)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “leke” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Gömleğinde mürekkep lekesi vardı.

B) Vücudunda lekeler oluşmuş.

C) Tırnaklarında bazen beyaz lekeler olur.

D) O adam, leke sürdürecek işler asla yapmadı.
344)“Yunus okur diller ile

Ol kumru bülbüller ile” dizeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Tam uyak ve redif vardır. B) Zengin uyak vardır.

C) Yarım uyak ve redif vardır. D) Zengin uyak ve redif vardır.

Bakıp imreniyorum akınınaŞehrin üstünden uçan bulutların

Belki gidiyor onlar yakınına

Rüyamızı kuşatan hudutların”
345)Dörtlüğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 11’li hece ölçüsü ile yazılmıştır. B) Konusuna göre pastoral şiirdir.

C) Uyağa yer verilmiştir. D) Dizelerde redif vardır.


346)Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelebilir?

“Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları anlatan uzun yazılara ………………denir”


A) Mektup B) roman C)tasvir D) seyahatname
347)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru,nesneyi buldurmaya yöneliktir?
 A)   Beni mi aradılar?

B)   Nereye gideceğiz?

C)   Dün mü geldiniz?

D)   Yağmur mu yağıyordu?

348) “Kokmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?


 1. Dün pişirdiğimiz yemekler kokmuş.

 2. Her gelişimde üzeri başka parfüm kokuyor.

 3. Ortalık yine savaş kokuyor.

 4. Yemekler mis gibi kokuyordu.

349)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda bir sözcük kullanılmıştır?


a) Bıçakla elini kesti

b) Kalemim masanın gözünde kaldı

c) Büfeden gazeteyi aldı, okumaya başladı

d) Geçen günlerime yanıyorum


350)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması vardır?
a) Yarın eve dönüyorum

b) Akşamları kitap okuyorum

c) Bugünlerde ailemi çok özlüyorum

d) Beni görünce neden kaçıyorsun?
CEVAP ANAHTARI ( 326/350 )

326

C

336

A

346

A

327

B

337

C

347

A

328

A

338

D

348

C

329

A

339

C

349

D

330

C

340

A

350

C

331

C

341

C332

D

342

C333

B

343

C334

D

344

B335

D

345

D


351)Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi soyut anlamlıdır?


a) Toros Dağları’nın etekleri Akdeniz’den başlar

b) Bataklıklar yaz aylarında fıkır fıkır kaynar

c) Uzun yürüyüşten sonra tarlalara gelinir

d) Bu tarlalar, sevgiyle ekilir yıl boyu

352)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç yoktur?

a) Bu fotoğrafı teyzemin albümünden yeni aldım

b) Bence siyah beyaz fotoğraflarda hüzün var

c) Okulun son günlerinde bir filmi bitirmiş

d) Albümlere bakarak eskilere gidiyor
353)“Kulaktan dolma bilgilerle hareket etmeniz yanlış.”

Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?


a)Ona kaç defa bende söyledim.

b)Bu konuda senden farklı düşünüyorum

c)Ondan bundan yardım istemekle bu iş olmaz

d)Bir araştırmaya dayanmayan görüşlere itibar etmem


354)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç vurgulanmıştır?
a) Uzun, Siyah paltolu adam kapının önünde durdu

b)Penceredeki vazo aşağıya gürültüyle düştü

c)Herkese kağıtta yazılı olan adresi yazıyordu

d) Kuyudan çektiği suyu eve ağır ağır taşıdı


355) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?


 1. Kirli elbiselerinden ötürü çevresinden utanırdı.

 2. Bu soğuk havalarda hastalanmamaya özen gösteriyor.

 3. Annesinin keskin sözlerinden sonra hatasını anladı.

 4. Pazardan aldığı domateslerin tümü ezilmişti.

356) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznenin yaptığı işten etkilenen bir öğe vurgulanmıştır?
 1. Okulun ilk günü kardeşimi okula ben götürdüm.

 2. Onun böyle davranması hepimizi üzüyordu.

 3. Kızgınlığımın sebebini sana sabah anlatacağım.

 4. Yarışmayı kazandığını okul idaresinden öğrenmiş.

357).Eve gelirken birden yağmur bastırdı.” cümlesindeki “gelirken” sözcüğünün türü aşağıdakilerden hangisidir?


A) Sıfat fiil B) Bağ (Zarf) Fiil C) Ad fiil D) Yardımcı fiil

358).Söyleyenin kendi kişisel duygu ve düşüncelerini içeren cümlelere öznel cümle;Doğruluğu ya da yanlışlığı gözlem ve deneylerle kanıtlanabilir nitelikli cümlelere de nesnel cümle denir ve nesnel cümlelerde konuşanın duygu ve düşünceleri yer almaz.Buna göre aşağıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde nesnel anlatım vardır?

(I) Eser dört bölüm halinde sinemaya uyarlanmış.

(II) Yazar,sürükleyici anlatımı ve ilginç betimlemeleriyle okuyucuyu olayın içinde yaşatıyor.

(III)Çatık kaşları,yaralı yüzüyle insanı ürküten bir havası vardı

(IV)Şair söyleyiş güzelliğiyle türkü tadında bir şiir sunuyor bize.

(V)Turizm gelirleri geçen yıla oranla yüzde 5’lik bir artış göstermiştir.

A)I-II      B)III-IV  C)I-V    D)IV-V
359)Aşağıda öykü türü ile verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olaylar anlatılır.

B)Yer ve zaman ögeleri belirtilir.

C)Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur.

D)Romana göre daha kısa olan yazılardır.

360)Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır?

A)Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

B)Söylediği yalanlarla hepimizi uyuttu.

C)Dünyada bu konuda sıcak gelişmeler var.

D)Bu kadar çabuk öfkelenmen sana zarar verir.


361) Hangi cümlede “eş anlamlı” sözcük vardır?
a) Sevinci ve heyecanı yüzünden okunuyordu.

b) Üç kıtada ün yapmış, şan ve şöhret sahibiydi.

c) Hem okuyor hem de yazıyor.

d) Çocuğunu seviyor, okşuyordu.


362) Aşağıdakilerin hangisinde “Yarışmanın en iyi aşçısı seçildiniz.” Cümlesindeki gibi bir isim tamlaması vardır?
a) Dağın en yüksek tepesine tırmandım.

b) Dünya malı dünyada kalır.

c) Davulun sesi uzaktan hoş gelir.

d) Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.


363)Saçında çoğalmış aklar

Soluk bir çizgi dudaklar

Neden bu çökük yanaklar

Üstünden yaşlar akıyor


Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


 1. Düz uyak kullanılmıştır.

 2. Redif vardır.

 3. Zengin uyak kullanılmıştır.

 4. 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

364)Güzel yüzlü, zarif kız, sonunda konuştu ( ) ( ) Gelin ( ) ( )


Bu cümleye ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri kullanılmalıdır?


 1. ( “ ), ( : ), ( ! ), ( “ )

 2. ( : ), ( “ ), ( . ), ( “ )

 3. ( . ), ( “ ), ( “ ), ( . )

 4. ( : ), ( , ), ( , ), ( . )

365)Yol ırmağın kıyısından geçiyordu.

Yol kilometrelerce sürüyordu.

Yol asfalt ve gölgeliydi.


Yukarıdaki cümlelerin, anlamını koruyarak tek cümleye dönüştürülmüş en uygun biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) kilometrelerce süren ırmağın kıyısından geçen yol asfalt ve gölgeliydi.

B) Asfalt ve gölgeli yol ırmağın kıyısından geçiyor, kilometrelerce sürüyordu.

C) Irmağın kıyısından asfalt ve gölgeli yol geçerek kilometrelerce sürüyordu.

D) Irmağın kıyısından geçen asfalt ve gölgeli yol kilometrelerce sürüyordu.


366)Aşağıdaki atasözlerinden hangisi diğerlerine ters düşmektedir?

A)Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.

B) Akıllı köprü aratana dek,deli suyu geçer

C)Akıl olmayınca başta, ne kuruda biter ne yaşta.

D) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
367)(I) Bana göre şiir, özünü halk kültüründen almalı. (II) Halk kültürü tükenmez bir hazinedir. (III) Halk ne söyleyecekse doğrudan söyler. (IV) Dolambaçlı yollara sapmaz. (V) Halkımız acı sözlerden tatlı sözler üretir. (VI) Çirkinliklerden güzellikler yaratır.

Parçada, anlamca birbirine en yakın iki cümle hangileridir?
A) I,V B) II, III C) III, IV D) V, VI
368)“Güçlü bir karikatürün yazıya ihtiyacı yoktur. Anlatılmak istenen düşünce ya da espri, çizgilerle anlatıldığı oranda karikatür güçlenir; sanatsal boyutuna ulaşır.”
Parçaya göre güçlü bir karikatürün en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanat değeri taşımış olması

B) Gülmece anlamının olması

C) Söze yer vermemesi

D) Az çizgiyle çok şey anlatıyor olması


369Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?
A)Bu ay soğuk günler geçirdik.

B)Artık dünya teknolojide hızla ilerliyor.

C)Uzaydan dünyanın fotoğrafları çekiliyor.

D)Oturma odamızı güneş iyice ısıttı.


370)“ Müze salonlarındaki Türk halıları, birer birer

gözümün önünden geçti.”cümlesinin ögeleri

aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru

verilmiştir?
A) Özne-Zarf tümleci- Dolaylı tümleç -Yüklem

B) Nesne-Özne- Zarf tümleci-Yüklem

C) Zarf tümleci- Özne-Dolaylı tümleç

D) Özne-Nesne-Zarf tümleci-Yüklem


371)Aşağıdakilerin hangisinde özne işi yapan değildir?


 1. Hayat koşullarının ağırlığından yakınıyordu.

 2. Dağılan kitaplar toplandı.

 3. Çocuklar erkenden evlerine gittiler.

 4. Bilgisayarında virüs olduğunu söyledi

372) Aşağıdakilerden hangisinde eş sesli bir kelime vardır?


A) Herkes bu olaya çok şaşırdı.

B) Anlatılan fıkraya herkes güldü.

C) Çocuğun elindeki kalem kırıldı.

D) Son yazdığı makaleleri bir kitapta topladı.


373)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Nasihat” söz konusudur ?
A- Ayağını yorganına göre uzat. B- Beklersen ben de gelirim.

C- Çalışınca oluyor. D- Daha sonra görüşelim.


374)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır ?
A- Bugün her şey çok güzel. B- Sınava her gün çalışıyor.

C- Burnu havalarda geziyor. D- O olmadan gitmeden.


375) ( )Bu şiir didaktik bir şiirdir( ) ( ) diyen öğretmeniydi( )Fakat o bunun farkında değildi( )

Yukarıdaki parantez içlerine hangi noktalama işaretleri gelmelidir?


A) (“) (“ ) (. ) ( !)

B) ( -) ( -) ( .) ( .)

C) ( “) (… ) (“ ) (. )

D) ( “) ( .) ( “) ( .)
CEVAP ANAHTARI ( 351/375 )

351

D

361

B

371

B

352

C

362

A

372

C

353

D

363

C

373

A

354

A

364

B

374

C

355

C

365

D

375

D

356

B

366

D357

B

367

C358

C

368

C359

C

369

C360

D

370

A376)Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta konmaz?


A) Bu kitabı çok beğendim

B)Her insan hata yapabilir

C) Ah,keşke böle yapmasaydım

D)Ödevlerimi hep zamanında yaparım


377)Aşağıdakilerden hangisinde noktalamada bir yanlışlık yapılmıştır?
A)Türkçe,Ural-Altay dil grubundadır.

B)Siz buralara gelir miydiniz?

C)Yaşlı bahçeye girdi mi?

D)”Yaprak Dökümü”nü izledim.


378)”Sabahleyin evden çıktığımda aklımda böyle bir şey yoktu.” Cümlesinde altı çizili kelime grubunun görevi nedir?
A)Belirtili nesne

B)Dolaylı tümleç

C)Zarf tümleci

D)Özne


379)Hangi cümlede “dokunmak” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

 1. Yavaşça omzuma dokundu.

 2. Öğretmenimin sözleri çok dokundu.

 3. Bana dokunan kardeşimmiş, boşuna korkmuşum

 4. Teli sırtıma yavaşça dokundu.

380)İkilemelerden hangisinin yapılışı diğerlerinden farklıdır? 1. ıvır zıvır

 2. abuk subuk

 3. yalan dolan

 4. abur cubur

381)“Temiz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?


A) Doktor temiz havayı tavsiye etmişti.

B) Temiz çamaşırlarını kirlilerle karıştırma.

C) Yüreğinin temizliği sevilmesini sağlıyordu.

D) Öğrenciler temiz sınıfı çabucak kirlettiler.


382)Aşağıdaki atasözlerinin hangisi işlediği düşünce yönünden diğer dördünden farklıdır? 1. Laf dokuz boğum, sekizini yut birini söyle.

 2. Kuru laf karın doyurmaz.

 3. Lafla peynir gemisi yürümez.

 4. Laklakla borç ödenmez.

383) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "varsayım" söz konusudur?


A) Kitabın son baskısı yüz bin liraydı.


B) Diyelim ki İzmir'e gittin.
C) Bana göre en iyi insan, okuyan insandır.
D) Küçük Ağa romanı Huzur romanından ilginç.
384) "İnsan, kendi kendinin öğretmeni olmalıdır." Cümlesi anlamca aynı doğrultuda olan cümle aşağıdakilerden hangisidir.
A) İnsan kendini iyi yetiştirmelidir.

B) Eğitimde öğretmene ihtiyaç yoktur.

C) Herkes öğretmen olmaya çalışmalıdır.

D) İnsan, isterse öğretmen gibi davranabilir.


385)Kaçır beni âhenk, al beni birlik

Artık barınamam gölge varlıkta

Ver cüceye onun olsun şairlik

Şimdi gözüm büyük sanatkârlıkta

(Necip Fazıl)


Yukarıdaki dörtlüğün uyak örgüsü ve uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Çapraz uyak-tam uyak

B)Çapraz uyak-zengin uyak

C)Düz uyak-zengin uyak

D)Sarmal uyak-yarım uyak


386)Bir gece misafirim olsan yeter

Dolar odama lavanta kokusu

Soğur sevincinden sürahide su

Ay pencerede durup durup güler.

(Cahit Sıtkı Tarancı)
Yukarıdaki dörtlükte hangi varlığa insana ait özelliklerden biri verilmiştir?
A)Oda B)Su C)Ay D)Sürahi
387)Tohum saç, bitmese toprak utansın!

Hedefe varmayan mızrak utansın!

Hey gidi küheylân, koşmana bak sen!

Çatlarsan, doğuran kısrak utansın!

(Necip Fazıl Kısakürek)
Yukarıdaki dörtlükle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B)Redif kullanılmıştır.

C)Zengin kafiye kullanılmıştır.

D)Tohum kişileştirilmiştir.


388)Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde “Ne ekersen onu biçersin.”atasözündeki anlam vardır?
a)El elin eşeğini türkü söyleyerek çağırır.

b)Tencere dibin kara, seninki benimkinden kara.

c) Mum dibine ışık vermez.

d)Herkes kendi serdiği mindere oturur.


389)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
a)Bir de baktım ki bana doğru geliyor.

b)Kapının önündeki paspasa ayağını sil.

c)Bu okulda ki çocuklar nedense çok neşeli.

d)Her zamanki gibi yine sen geldin.


390)"Tutmak" sözcüğü hangisinde "Bardağı sıkı tut,düşürüp kırmayasın."cümlesindekiyle aynı anlamda

kullanılmıştır?


a) Bakkal, hesabı altmış bin ytl tuttu. c) İlk önce köpeği tutup,bağladı.

b) Hortumu tutmuş, bahçeyi suluyordu. d ) Balıkçılar, köpekbalığı tutmuşlar.


391)Hangisinde -lik eki alan sözcüğün çeşidi diğerlerinden farklıdır?


a) Günlük programını titizce uygular. c) Gelinlik ona da çok yakışmıştı.

b) Yazlık bir ceket almak istiyordu. d) Aylarca kiralık daire için dolaştık.

392) “Yiğit olan yiğit kurt gibi bakar,

Düşmanı görünce ayağa kalkar,

Kapar mızrağını meydana çıkar,

Yiğidin ardında duran olmalı”.

Yukarıdaki şiir türü ve şiirdeki uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Lirik şiir – Tam uyak B) Didaktik şiir – Zengin uyak

C) Epik şiir – Zengin uyak D) Epik şiir – Yarım uyak


393)“ Türkçe, dünyanın en eski dillerinden birisidir. Her türlü duygu ve düşünceyi anlatmaya elverişlidir. Türkçe, yaşayan, canlı ve doğal bir dildir. “Paragraftan, Türkçe ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Köklü bir geçmişinin olduğu. B)Her çağda anlatım gücünü koruduğu.

C) Zengin bir dil olduğu. D) Geniş bir coğrafyaya yayıldığı.


394)Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapısı bakımından farklıdır?

a)kırık b)tarak c)tabak d)açık


395)Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde yüklem isim tamlamasıdır?
a)Söz adamın ölçüsüdür. b)Çivisiz tahtayı rüzgar alır.

c)Dil,kılıçtan çabuk öldürür. d)En hayırlı miras edeptir.


396)“Oynamak” kelimesi aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır.
A)Kardeşim arka bahçede oynuyor. B)Haritada şehir bulmaca oynadık.

C)Bahçeye çıkıp körebe oynayacağız. D)Tiyatroda Cimri piyesi oynuyor.


397)Aşağıdakilerden hangisinde deyim kullanılmamıştır.
A)Çocuğa kanım kaynadı. B)Bu satıcıyı gözüm tutmadı.

C)Yollarda uzun süre oyalandık. D)O, gözü tok bir insandır.


398)“Hava kararırken tramvaydan inince elimde getirdiğim birkaç konserve tenekesini nasıl taşıyacağımı düşünüyordum.” cümlesinde hangi öğe yoktur.
A)Nesne B)Zarf tümleci C)Özne D)Dolaylı Tümleç
399)Kar suyundan süzen çeşme göl olmaz

Gül dikende biter, diken gül olmaz

Dız dız eden her sineğin bal’olmaz

Peteksiz arının balı yalandır.

Dörtlüğün ilk üç mısrasında hangi çeşit uyak kulanılmıştır.

A)Tam uyak B)Yarım uyak C)Zengin uyak D)Cinaslı uyak


400)Çukurova bayramlığın giyerken

Çıplaklığın üzerinden soyarken

Şubat ayı kış yelini kovarken

Cennet demek sana yakışır dağlar.Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır.
A)Didaktik B)Epik C)Pastoral D)Lirik


CEVAP ANAHTARI ( 376/400 )

376

C

386

C

396

D

377

C

387

D

397

C

378

C

388

D

398

D

379

B

389

C

399

B

380

C

390

B

400

B

381

C

391

C382

A

392

D383

B

393

D384

A

394

C385

A

395

A.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət