Ana səhifə

A kőszén átlagosan 2,50 tömeg% ként tartalmaz. Az erőműben ezt a szenet 50,0%-os levegőfelesleggel égetik el. (A kőszenet tekintse kénnel szennyezett tiszta, elemi szénnek!) Az égés során kén-trioxid keletkezését nem feltételezzük!


Yüklə 25.66 Kb.
tarix11.06.2016
ölçüsü25.66 Kb.
Vegyületek égetésével kapcsolatos feladatok – emelt szint

A következő feladatokban a levegő térfogat%-os (anyagmennyiség %-os = mol%-os) összetétele: 21% O2 és 79% N2.

  1. A kőszén átlagosan 2,50 tömeg% ként tartalmaz. Az erőműben ezt a szenet 50,0%-os levegőfelesleggel égetik el. (A kőszenet tekintse kénnel szennyezett tiszta, elemi szénnek!) Az égés során kén-trioxid keletkezését nem feltételezzük!

a, Számítsa ki a távozó füst térfogat-százalékos összetételét!

b, Írja fel a lezajló reakciók egyenleteit is!

Megoldás:

13,9% CO2, 79,0% N2, 7,00% O2, 0,133% SO2
  1. Formaldehid és levegő elegyét elektromos szikra segítségével begyújtjuk. A reakció lejátszódása során a szerves vegyület tökéletesen elégett és egyik reagáló anyagból sem maradt. A keletkező, vízgőzt nem tartalmazó, a kiindulásival azonos állapotú gázelegyet kálium-hidroxid-oldaton vezetjük át.

a, Írja fel az égés során lejátszódó kémiai reakció egyenletét!

b, Számítással állapítsa meg a kiindulási gázelegy térfogatszázalékos összetételét!

(A levegőt 20,0 térfogatszázalék oxigénnek és 80,0 térfogatszázalék nitrogénnek tekintse!)

c, Írja fel a kálium-hidroxid-oldaton történő átvezetés során végbemenő kémiai reakció

egyenletét!

d, Számítsa ki, hány százalékkal csökken az égéstermék tömege a kálium-hidroxid-oldaton

történő átvezetés során!

Megoldás: Emelt 2008. május 7. feladat

a, HCOH + O2 → CO2 + H2O

b, A gázok térfogat-százalékos és anyagmennyiség-százalékos összetétele megegyezik.

1 mol formaldehid mellett 1 mol oxigén és 4 mol nitrogén volt.

A kiindulási elegy térfogatszázalékos összetétele:

100 ∙ 1/6 = 16,7 % HCHO, 100 ∙ 1/6 = 16,7 % O2, 100 ∙ 4/6 = 66,6 % N2

c, 2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O

d, Amennyiben 1 mol formaldehidből indultunk ki, a termék 1 mol szén-dioxidot és 4 mol nitrogént tartalmaz.

A vízmentes égéstermék tömege: 44g + 4 ∙ 28g = 156g

A tömegcsökkenés: 44g/156g = 0,282 azaz 28,2 százalékos.
  1. Egy telített, nyílt láncú, egyértékű alkohol 1,00 grammjának tökéletes elégetéséhez 2,261dm3 0,10MPa nyomású és 25oC hőmérsékletű oxigén szükséges. Állapítsa meg a vegyület tömegszázalékos összetételét és tapasztalati képletét! Adja meg három, a tapasztalati képletnek megfelelő másodrendű, elágazó szénláncú izomer képletét és nevét! Ar(C) = 12,0; Ar(O) = 16,0; Ar(H) = 1,0; Vm = 24,5dm3/mol

Megoldás:

73,85% C, 13,85% H, 12,30% O, C8H18O, pl. 4-etilhexán-2-ol, 3-etilhexán-2-ol, 3-metilheptán-2-ol
  1. Egy alkánt levegőfeleslegben tökéletesen elégettük. A vízgőzt is tartalmazó égéstermékben (az égetés utáni gázkeverékben) a szén-dioxid és a maradék oxigéngáz anyagmennyiség %-a egyenlő, a nitrogén pedig 75,06%.

a, Melyik vegyületet égettük el?

b, Hány százalékos volt a levegőfelesleg?

c, Írja le a vegyület égésének egyenletét!

Megoldás:

a, propán, b, 60,24%, c, C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O
  1. Ismeretlen szerves vegyület 0,2700g-ja 0,6474g ezüstöt választ ki az ezüsttükör-próba során. Ugyanekkora tömegű minta tökéletes égéséhez 220,5cm3 standard nyomású, 25 oC-os oxigéngáz szükséges. Az égés során keletkező víz tömege 0,162g. Ar(Ag) = 107,9; Ar(C) = 12,0; Ar(H) = 1,00; Ar(O) = 16,0; Vm = 24,5dm3/mol

a, Mi a vegyület molekulaképlete?

b, Írja fel a vegyület szerkezeti képletét is, ha a molekula egy királis szénatomot tartalmaz! Mi a vegyület neve?

c, Írja fel a vegyület szerkezeti képletét ha a molekula nem tartalmaz királis szénatomot (és stabil, tisztán is előállítható, nem csak vizes oldatban létező vegyület)! Mi a vegyület neve?

Megoldás:

a, C3H6O3, b, glicerinaldehid = 2,3-dihidroxipropanal, c, dihidroxi-aceton = 1,3-dihidroxipropán-2-on
  1. Ismeretlen térfogatú, standard nyomású és 25oC-os metánt égetnek 100dm3 standard nyomású és 25oC-os oxigén gázzal. (A folyamat során a metán teljes mennyisége elég.) A reakció lezajlása után a rendszer még tartalmazza a forró vízgőzt és ekkor az átlagos moláris tömege 30,00g/mol. Számítással határozza meg, hogy alkalmaztak-e oxigén felesleget az égetés során! Hány gramm metánt égettek el?

Megoldás: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

Ha a metán és az oxigén sztöchiometrikus mennyiségben reagál, akkor az égéstermékben a szén-dioxid : víz anyagmennyiség arány = 1 : 2.

Ekkor az égéstermék átlagos moláris tömege: M¯ = M(CO2) + M(O2) = 26,67g/mol
Mivel az átlagos móltömeg ennél nagyobb az égéstermék egy ennél nagyobb móltömegű gázt is (oxigén) tartalmaz. Tehát az égetés O2 feleslegben történt.

Az égéstermék összetételének meghatározásához induljunk ki 1mol metán égéséből!CO2

H2O

O2

összesen

n (mol)

1

2

x

3+x

x

1/(3+x)

2/(3+x)

x/(3+x)

1

M (g/mol)

44

18

32
M¯ = x(CO2) ∙ M(CO2) + x(H2O) ∙ M(H2O) + x(O2) ∙ M(O2)

30 = 44/(3+x) + 36/(3+x) + 32x/(3+x)

x = 5

Az égéstermék összetétele 1mol metán égése esetén:CO2

H2O

O2

n (mol)

1

2

5

Ehhez szükség lenne 5mol (felesleg) + 2mol (égéskor felhasználódik) = 7mol oxigénre.V(O2) = 100dm3

n(O2) = V(O2)/Vm = 10dm3 : 24,5dm3/mol = 4,08mol

Az égéstermék összetétele 4,08mol oxigén felhasználása esetén:CO2

H2O

O2

n (mol)

4,08/7

2 ∙ 4,08/7

5 ∙ 4,08/7


n(CH4) = n(CO2)

m(CH4) = n(CH4) ∙ M(CH4) = (4,08/7)mol ∙ 16g/mol = 9,326g


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət