Ana səhifə

5. ulusal mikobakteri sempozyumu program 12. 2004 8: 30-9: 00 AÇiliş 9: 00-9: 45


Yüklə 28.01 Kb.
tarix09.06.2016
ölçüsü28.01 Kb.
5. ULUSAL MİKOBAKTERİ SEMPOZYUMU PROGRAM

9.12.2004
8:30-9:00 AÇILIŞ
9:00-9:45 KONFERANS 1: Emel Kibaroğlu: Ulusal tüberküloz kontrol programının dünü, bugünü, yarını (Başkan: Hakan Abacıoğlu)
9:45-10:15 KAHVE MOLASI
10:15-12:00 PANEL 1: Tüberkülozda direnç sorunu (Başkan: Ahmet Saniç)

 • Primer ve sekonder ilaçlara direnç: Türkiye ve dünyada durum: Meltem Uzun

 • Tüberkülozda direnç mekanizmaları: Ahmet Saniç

 • Direncin belirlenmesinde kullanılan yöntemler: Cengiz Çavuşoğlu

 • Tüberküloz sağaltımında sorunlar: Onur F. Erer


12:00-12:45: UYDU SEMPOZYUM (Salubris)
12:45-13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45-14:30 KONFERANS 2: Rıza Durmaz: Tüberkülozun moleküler epidemiyolojisinde yeni gelişmeler (Başkan: Metin Otkun)
14:30-15:00 KAHVE MOLASI
15:00-16:15 PANEL 2: Tüberküloz tanısında kullanılan laboratuvar yöntemleri (Başkan: Suna Gedikoğlu)

 • Kültüre dayalı yöntemler: Orhan Baylan

 • Serolojik ve diğer yöntemler: Süheyla Sürücüoğlu

 • Moleküler yöntemler: Alpaslan Alp


16:15-17:00 BİRLİKTE TARTIŞALIM 1: Ülkemizde mikobakteriyoloji laboratuvarlarının durumları, gerçekçi hedefler / İsmail Ceyhan (Başkan: Rıza Durmaz)
17:00-18:30 BİLDİRİ SUNUMLARI (Başkanlar: İ. Hakkı Bahar- Meltem Uzun)
B-1: Tüberküloz Olgularında Primer İlaç Direncine Eşlik Eden Klinik ve Sosyal Risk Faktörleri

Süheyla Sürücüoğlu, Nuri Özkütük, Pınar Çelik, Hörü Gazi, Gönül Dinç, Semra Kurutepe, Galip Köroğlu, Yavuz Havlucu, Gülgün Tuncay

B-2: Mycobacterium tuberculosis İzolatlarının Birincil Seçenek Antitüberküloz İlaçlara Duyarlılıklarının Otomatize Sistem ile Belirlenmesi

Ayriz T. Gündüz, Meral Coşkun, Can Biçmen, Güneş ŞenolB-3: Klinik Örneklerden Elde Edilen Mycobacterium tuberculosis complex Kökenlerinde Antibiyotik Duyarlılığı

Kerem Ocak, Burak Aksu, Funda Babacan

B-4: 2001–2003 Yılları Arasında Soyutlanan Mycobacterium tuberculosis İzolatlarında İlaç Direnci

Tuncer Özekinci, Erdal Özbek, Murat Gedik, Hakan Temiz, Selahattin Atmaca, Eralp ArıkanB-5: Mikobakterilerin Tiplendirilmesi ve Majör Antitüberküloz İlaçlara Duyarlılığının Otomatize BACTEC 960 MGIT Sistemi ile Araştırılması: Radyometrik BACTEC 460 TB Sistemi ile Karşılaştırması

Melda Sınırtaş, Cüneyt Özakın, Deniz Sığırlı, Suna GedikoğluB-6: Mycobacterium tuberculosis’in Birinci Seçenek Antitüberküloz İlaçlara Karşı Duyarlılığının Saptanmasında Dört Farklı Yöntemin Karşılaştırılması

Erdinç Aktaş, Nuri Özkütük, Süheyla Sürücüoğlu, Hörü Gazi, Rıza Çakmak, Beril ÖzbakkaloğluB-7: Çok İlaca Dirençli (ÇİD) Mycobacterium tuberculosis Suşlarının Minör İlaçlara Direncinin Saptanması

Revasiye Kayalı, Nilay Çöplü, İsmail Ceyhan, Mehmet Bakır Saygan, Berrin EsenB-8: Kemik ve Eklem Tüberkülozlu Olguların Değerlendirilmesi

Onur Özgenç, Meltem Avcı, Evrim Yücel, Alpay Arı, Ayşegül Barış, Berna BozcaB-9: Nadir Bir Olgu: Endometrium Tüberkülozu

Aydan Özkütük, Emel Ceylan, Burçin Tuna, Gülper Şener, Nuran EsenB-10: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Mikobakteriyoloji Laboratuvarı’na Gönderilen Solunum Yolu Dışı Örneklerin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Ayla Özcan, Nevgün Özen, Gözde Öngüt, Dilara Öğünç, Dilek Çolak, Meral Gültekin18:45-19:30 UYDU SEMPOZYUM (Genetika)
19:45-20:30 AÇILIŞ KOKTEYLİ

10.12.2004
8:30-9:30 BİLDİRİ SUNUMLARI (Başkanlar: Funda Babacan – Metin Otkun)
B-11: Tüberküloz Plörezi Tanısında Mikrobiyolojik Kültür Yöntemlerinin Değeri: 283 Olgunun Analizi

Özgül Kısa, Ergun Tozkoparan, Ramazan Gumral, Ömer Deniz, Ali Albay, Orhan BaylanB-12: Klinik Örneklerden Mikobakteri İzolasyonunda BACTEC 460 TB VE BACTEC 960 MGIT Sistemlerinin Karşılaştırılması

Melda Sınırtaş, Cüneyt Özakın, Suna GedikoğluB-13: S.S.K. Süreyyapaşa Göğüs Kalp Damar Hastalıkları Araştırma Hastanesi B Blok Laboratuvarına Gelen Klinik Örneklerde Bact/Alert 3D ve Lowenstein-Jensen Besiyerinde Üremelerin Karşılaştırılarak Araştırılması

Cengiz Güney, Ahmet Süel, Serap Tok, Cenap GüngörürB-14: Bursa Merkez Verem Savaşı Dispanseri, Bölge Tüberküloz Laboratuvarında 1999 – 2004 Yılları Arasında Tüberküloz Mikroskopisi ve Kültür Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Neslihan Yılmaz, Merter YoğurtçuB-15: İki Farklı Dekontaminasyon – Homojenizasyon Metodunun Karşılaştırılması

Neslihan Yılmaz, Merter YoğurtçuB-16: Tüberküloz Öntanısı Almış Hastalardan Alınan Klinik Örneklerin Mikroskobi ve Kültür Öncesi İşlenmesinde, Dekontaminasyon ve Konsantrasyon Kiti MYCOPROSAFE’in Etkinliği

İlkay Doğan, Mualla Partal, Erkan Mozioğlu, Yavuz Sezen, Tanıl Kocagöz9:30-10:15 KONFERANS 3: Enrico Tortoli: Atipik mikobakterilerin klinik önemi (Başkan: Meltem Uzun)
10:15-10:45 KAHVE MOLASI
10:45-12:00 PANEL 3: Mikobakterilerin virulans özellikleri ve patogenez (Başkan: Seyyal Rota)

 • Mycobacterium tuberculosis’in virulans etmenleri: Tanıl Kocagöz

 • Mikobakteriyel enfeksiyonlarda patogenez ve immünite: H. Barbaros Oral

 • Mikobakterilerde virulansın kliniğe yansıması: Can Sevinç


12:00-12:45 BİRLİKTE TARTIŞALIM 2: Tüberkülozlu hasta ve örnekleri ile temas eden sağlık personelinin korunması / Cüneyt Özakın (Başkan: Nuri Kiraz)
12:45-13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45-14:30 KONFERANS 4: Roland Brosch: Mikobakteri genomu: Yeni aşılar ve tanıdaki yenilikler (Başkan: Funda Babacan)
14:30-15:00 KAHVE MOLASI
15:00-16:15 PANEL 4: Ekstrapulmoner tüberküloz (Başkan: Ayşe Yüce)

 • Tüberküloz menenjit: Vildan Avkan Oğuz

 • Kemik ve eklem tüberkülozu: Ayşe Yüce

 • Genitoüriner sistem tüberkülozu: Güven Aslan


16:15-17:15 BİRLİKTE TARTIŞALIM 3: Duyarlılık testlerinde LJ ile Middlebrook 7H10 kullanımının karşılaştırılması, avantajlar, dezavantajlar, kullanan ülkeler: Nilay Çöplü – Nuri Özkütük (Başkan: Süheyla Sürücüoğlu)
17:15-18:45 BİLDİRİ SUNUMLARI (Başkanlar: Zeynep Gülay- Gülşen Hasçelik)
B-17: Mycobacterium tuberculosis Tanısında Yayma, Kültür ve MTD Gen-Probe Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Can Biçmen, Güneş Şenol, Meral Coşkun, Ayriz T. Gündüz

B-18: Solunum Yolu ve Solunum Dışı Örneklerden Mycobacterium tuberculosis’in Saptanmasında Cobas Amplicor PCR Tanı Testinin Değerlendirilmesi

Aydan Özkütük, Sevin Kırdar, Sevinç Özden, Hüseyin Çoban, Nuran EsenB-19: Klinik Örneklerde Mycobacterium tuberculosis Complex Saptamada Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması

Burak Aksu, Kerem Ocak, Funda BabacanB-20: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Mikobakteriyoloji Laboratuvarına Gönderilen Solunum Yolu Örneklerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Nevgün Özen, Ayla Özcan, Gözde Öngüt, Dilara Öğünç, Dilek Çolak, Meral Gültekin

B-21: Akciğer Kaynaklı ve Akciğer Dışı Klinik Örneklerde Mycobacterium tuberculosis’in Hızlı Tanısında TaqMan Real Time 5700 PCR Sisteminin Retrospektif Değerlendirilmesi

Gülnur Tarhan, Fatih Ocak, Salih Cesur, Mehmet Bakır Saygan, Berrin Gencer, İsmail Ceyhan, Uğur Güner, Erol CoşkunB-22: Tüberküloz Tanısında Üç Farklı Moleküler Yöntemin, Mikroskopik İnceleme ve Kültür Yöntemiyle Karşılaştırılması

İsmail Ceyhan, Alpaslan Alp, Gülnur Tarhan, Gülşen Hasçelik

B-23: Akciğer Tüberkülozunun Tanısında Klinik Bulguların Mikroskopi, Kültür ve Moleküler Yöntemler ile Karşılaştırılması

Gülnur Tarhan, Salih Cesur, Ezgi Özyılmaz, İsmail Ceyhan, Yurdanur Erdoğan, Müjgan Güler, Özcan Konur, Bülent ÇiftçiB-24: Rifampisine Dirençli Mycobacterium tuberculosis Suşlarında Mutasyon Paternlerinin LiPA Yöntemi ile Araştırılması

Can Biçmen, Ayriz T. Gündüz, Meral Coşkun, Güneş Şenol

B-25: Akciğer Tüberkülozunda 38 kDa ve 16 kDa’luk Mikobakteri Antijenlerine Karşı Humoral İmmun Yanıt

Güneş Şenol, Ayriz T. Gündüz, Meral Coşkun, Can Biçmen, Melis Ertaş, Yavuz Alp Yalçın, Onur F. Erer

B-26: Akciğer Tüberkülozunda Mycobacterium tuberculosis’in 38 kDa’luk Antijen Fraksiyonuna Karşı Serolojik Yanıt

Öznur Aydoğan, Tolga Öz, Y. Engin Yaygın, Metin Korkmaz, Feza Bacakoğlu, Cengiz Çavuşoğlu19:00-19:45 UYDU SEMPOZYUM (Ekin Medikal)
11.12.2004
8:30-9:30 BİLDİRİ SUNUMLARI (Başkanlar: Suna Gedikoğlu – Özlem Yılmaz)
B-27: Bact /Alert 3D Tüberküloz Sisteminde p-Nitro Benzoik Asit ile Mycobacterium tuberculosis Kompleksini, Atipik Mikobakterilerden Ayırt Etme Testinin Araştırılması

Cengiz Güney, Ahmet Süel, Serap Tok, Cenap GüngörürB-28: Klinik Örneklerden Mikobakterilerin İzolasyon, İdentifikasyon ve Duyarlılık Testlerinin Çalışılmasında BACTEC 460 TB ve BACTEC 960 MGIT Sistemlerinin Karşılaştırılması

Melda Sınırtaş, Cüneyt Özakın, Deniz Sığırlı, Suna GedikoğluB-29: Nontüberküloz Mikobakteri İzolatlarının Karakterizasyonu - Ön Çalışma

Cengiz Çavuşoğlu, Ajda Turhan, Altınay BilgiçB-30: Nontüberküloz Mikobakteri Enfeksiyonu Olan Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Cengiz Çavuşoğlu, Altınay Bilgiç, Güray Arsu, Şebnem ÖzkörenB-31: İmmün Yetmezliği Olmayan Bir Erişkinde Mycobacterium kansasii’nin Neden Olduğu Akciğer İnfeksiyonu (Olgu Sunumu)

Fevziye Tuksavul, Salih Z. Güçlü, Cengiz Çavuşoğlu, Özgür Uslu, Ahmet Emin Erbaycu, Eser GünaçtıB-32: Tüberkülozda Tedavi Başarısızlığı Sonrasında Tesbit Edilen Mycobacterium intracellulare Olgusu

Serpil Karadağ Polat, Gülru Polat, Sabri Kalenci, Cengiz Çavuşoğlu, Melih Büyükşirin, Gültekin Tibet9:30-10:30 BİRLİKTE TARTIŞALIM 4: Klinisyen ve laboratuvar işbirliğinde sorunlar: Zayre Erturan - Şeref Özkara (Başkan: Tanıl Kocagöz)
10:30-11:30 PANEL 5: Mikobakteriyoloji laboratuvarlarında iyi laboratuvar uygulamaları (Başkan: Gülşen Hasçelik)

 • Biyogüvenlik ve sorunları: Ali Albay

 • Kalite güvence sistemi: İsmail Ceyhan


11:30-12:00 KAPANIŞ


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət