Ana səhifə

301-Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğrayan bir kelime yoktur?


Yüklə 168.52 Kb.
tarix23.06.2016
ölçüsü168.52 Kb.
TÜRKÇE_6(301-400)
301-Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğrayan bir kelime yoktur?

A-Bana göre uzağa gitmeye gerek yoktu.

B-Kapının kilidini açmak için çok uğraştım.

C-Masadaki kitabı hemen getir.

D-Ağaçtaki kuşları gördün mü?

302.Aşağıdakilerin hangisinde yapım eki ve çekim eki bir arada kullanılmıştır?

A-Kuşların

B-Tarlayı

C-Çiçekçide

D-Bahçede


303.-Aşağıda verilen kelimelerin hangisi kök bakımından diğerlerinden farklıdır?
A)Sarardım

B)Çalışmalıyım

C)Başlayacağım

D)Dertleşiyoruz


304-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A)Bir takım sorunlar bizleri aşıyor artık.

B)Yarın her şey güzel olacak.

C)Davete hiç kimse katılmadı.

D)Birkaç eşyamız eski evde kalmış.

305-Altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?

A)Önüne bakmazsan düşersin.

B)Bazı görüntüler onu etkilemişti.

C)Hızlı adımlarla yanıma yaklaştı.

D)Katıla katıla gülmeye başladı.
306.Aşağıdaki yargılardan hangisi nesneldir?

A)Yeni aldığım kitabı çok beğenmiş.

B)Ankara en güzel şehrimizdir.

C)Ankara Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentidir.

D)Arkadaşım çok üzgün görünüyordu.

307.Aşağıdakilerden hangisi isim köküdür?

A) araba B)gelir C)sevgi D)yaşlı

308.Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almıştır?

A)geliyor B)okullarda

C)yapı D)sırası

309.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisinin kökü isimdir?

A) Pazar gününün kapalı havası canımı sıktı.

B) Mart, kapıdan baktırır; kazma kürek yaktırır.

C) İndirimli satışlar dün başladı.

D) Denizin tuzlu suyu ağzına doldu.
310) Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A)Ağabeyim eve oldukça geç geliyor.

B)Uğur’un çok tatlı bir sohbeti var.

C)Ömür biter, yollar bitmez.

D)Yazar, çok güzel yazılar kaleme alıyor.


311. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?


 1. Cumhuriyeti biz kurduk.

 2. Ayvalığa gideceğiz.

 3. Hukuka aykırı davranıyorlar.

 4. Zonguldak’ı gezdin mi?312. Aşağıdaki cümlelerin hangisi oluş bildirmektedir?


 1. Annem gülerek kapıyı açtı.

 2. Taşlar kayadan yuvarlandı.

 3. Öğretmen seni çağırıyor.

 4. Dedemin bütün dişleri çürümüş.


313. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da, de” lerin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?


 1. O tarafta bulunmanı istemiyorum.

 2. Erzincan’da bir kuş var kanadında gümüş var.

 3. Pehlivan dağlarında şafaklar büyümüş.

 4. Cevizde sende, bademde sende


314.Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sözcüklerin tümü kök durumundadır?

A)Kırmızı,gül,sunuyorum,çiçeklik

B)Simitçiler,gözlük,Ankara,çilek

C)Öğretmen,öğrenci,tebeşir,sıra

D)Oku,anne,bulut,pembe
315..P,ç,t,k sesleriyle biten sözcüklere ünlü ile başlayan bir ek getirilirse, bu sesler yumuşar ve b,c,d,g ve ğ olur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala aykırı bir kullanım vardır?

 1. Toplumsal hayatta hukukun yeri önemlidir.

 2. Gelişmiş toplumların bir özelliği de çevre bilincidir.

 3. Yaşam alanları tükenen canlı türleri bir bir yok olmakta.

 4. Yeşil bir doğanın insan yaşamı için ne denli gerekli olduğunu anlamalıyız.


316. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonuna ünlüyle başlayan ek getirildiğinde, sözcükte ünlü düşmesi olur?

A) sabır C) ağır

B) bakır D) sağır
317..Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sadece çekim eki vardır?

A. Ellerim        B. İnsanlık       C. Tatlı       D. Kızgınım

 

 

318. Aşağıdaki ses olaylarıyla sözcük eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?A. Rengi – Ünlü yumuşaması        C.  Kazağım – Ünsüz benzeşmesi

B. Ağzı – Ses düşmesi                    D. Görünmüyor – Ses daralması319. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert ünlülerin yumuşamasına uğrayan bir kelime yoktur ?

A ) Sonunda inadından vazgeçti.

B ) Çorabını yine ters giymişsin.

 1. Kalan borcu da adama ödedi.

 2. Eski eşyaları komşusuna verdi.320. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ses düşmesi olmamıştır ?


 1. Ağzından laf almaya çalışıyordu.

 2. Sabrın sonu selamettir.

 3. Üzümü salkımıyla kopardı.

 4. Evin anahtarlarını kaybettim.

321.

(I)Dünyanın en güzel şehri İstanbul’dur.

(II)Bu şehir Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlar.

(III)Boğaz, güzel İstanbul’un inci gerdanlığıdır adeta.

(IV)İstanbul’u bir kez görüp de ona sevdalanmamak mümkün değildir.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisi söyleyenin kişisel görüşünü içermez?
A) I B)II C) III D)IV

322.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök halindedir?

A)Kayak B)Okul C)Çamur D)Saygı

323. Aşağıdaki sözcük çiftleri arasında bir anlam ilişkisi vardır. Buna göre hangisi diğerlerinden farklıdır? 1. Çalışkan – Tembel C) Savurgan - Tutumlu

 2. Vasıta – Araç D) Sert – Yumuşak

324. “ Sergiledik” fiilinin aldığı ekler, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A)sergi – le - di –k C) ser – gi – le – di – k

C) ser- gi – le – dik D) sergile – di – k


325.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ad durum ekini almamıştır?

A)Öğretmeni dün çok kızdırdılar.

B)Öğretmeni az önce yolda gördüm.

C)Öğretmeni bulursam kitabı veririm.D)Öğretmeni gerçekten çok iyi bir insan.


CEVAP ANAHTARI ( 301/ 325)

301

D

311

B

321

B

302

C

312

D

322

C

303

B

313

D

323

A

304

A

314

D

324

C

305

C

315

A

325

D

306

C

316

A307

A

317

C308

C

318

C309

B

319

D310

B

320

C

326.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur?

A)Anlatılanları asla dinlemezdi.

B)Bu, annemin isteğiydi.

C)Zaman ona da gerçeği öğretir.

D)Ali’yi dinler bundan sonra.
327.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı vardır ?

A)Birkaç gün sonra gezmeye gideceğiz.

B)Kolay soruyu herkes cevaplandırmış.

C)Oraya üç saat sonra varırız.

D)Bizim köyde kaç gün kalacaksınız.

328 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması kuralına örnek bir kullanım vardır?

A ) Onun romanlarında bir emek vardır.

B ) Geçmişi tamamen unutmak olanaksızdır.

C ) Yağmurda yürümeyi çok severim.

D ) Tüm soğuğa ve metrelerce kara rağmen vazgeçmedi.
329 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım söz konusudur?

A ) Son kitabında yine ilginç konulara değinmiş.

B ) Ülkemizin en yeşil bölgesi Karadeniz’dir.

C ) Soğuk bir günde bir bardak çay gibisi yoktur.

D ) Türkiye’nin en güzel kenti İzmir’dir.

330) Gözleri yıldızlara,

Dilleri bala benzer.

Erenler anlattı ki

Çocuklar güle benzer.


Yukarıdaki dörtlükte kaç tane isim kökü vardır?
A ) 6 B ) 5 C ) 4 D ) 3

331 ) “Tüm tatil boyunca, gez babam gez,tadını çıkardık güney sahillerinin.” Cümlesindeki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin cümlelerin hangisinde vardır?
A ) Bana geçmiş olsun demek için uğramış,

B ) Akşam olunca şu sokak senin bu sokak benim dolanırdı.

C ) Balıkçıya, rastgele, deyip uzaklaştı.

D ) Haftasonu için bir piknik ayarlamışlar.332 ) Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A ) Doğu - Batı

B ) Esaret – Özgürlük

C ) Özlem – Hasret

D ) Unutmak – Hatırlamak


Kilim,Anadolu’nun çadırından sedirine, çuvalından heybesine kadar yaygındır.Bazen çorap olur bazen kuşak...Anadolu kızı, çeyizindeki kilimiyle övünür. Anadolu delikanlısı , kilimdeki renklerde sevgilisini görür gibi olur.Kilim, Anadolu’da gönül dolusu türküdür.”

(1. ve 2. sorular yukarıdaki metne göre cevaplandırılacaktır.)


333-Metne göre Anadolu’nun kızları neyle övünür?

A)Güzel olmalarıyla

B)Çeyizindeki kilimiyle

C)Çorap ve kuşağıyla

D)Hiçbiri

334-Metne göre kilim ,Anadolu için nedir?

A)Çorap ve kuşak deseninidir.

B)Kızların övünç kaynağıdır.

C)Çok değerlidir.

D)Gönül dolusu türküdür

335- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?

 1. Geç vakit Ahmet çavuş bize geldi.

 2. Sınıfça “ güzelim kıyı ” adlı parçanın planını çıkardık.

 3. Ülkemizde güney Ege kıyılarımızda deniz çok temizdir.

 4. Her yıl temmuz ayında İzmir’e gideriz.


336- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

 1. Bu soruyu çözemeyeceğimi mi sanıyorsun?

 2. Geldiğinde beni arıyacağını umarım.

C) Hukuğun üstünlüğü tartışılmaz.

. D) İhtiyar yavaşca yerinden doğruldu
337- Aşağıdaki kelimelerin hangisi kök halindedir?

A)Umut B)Ağaç

C)Yemek D)Düşkün
338-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?


 1. İyi kötü günler yaşandı.

 2. Eve gider gitmez uyudum.

 3. Eski püskü elbiseler giymemelisin.

 4. Doğru dürüst birisiydi.


339-Aşağıdaki kelimelerin hangisinin yapısı diğerlerine göre farklıdır?

A. sıraları B. onun

C. evden D. Vatandaş
340-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş sözcük yoktur?

 1. Küçük kız taşlık yoldan geçerek ormanlık alana vardı.

 2. Adamlardan biri yolun ortasında durdu.

 3. Küçük kız kulübeye vardığında kulübenin kapısının kilitli olduğunu gördü.

 4. Sana hediyelik kalemler verecekmiş.


341- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A-Türk’çeyi doğru kullanmak herkesin görevidir.

B-TDK’nın imla kılavuzunu kırtasiyede buldum.

C-Yarışmaya üç gurup olarak katıldık.

D-Her şeye rağman o, bunları hak etmemişti.
342-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?


 1. Üzüm üzüme baka baka kararır.

 2. Soğuktan kulakları kızarmış.

 3. Sen hala eve gitmedinmi?

 4. Asker arkadaşıyla uzun süre konuştu.

343-. Aşağıdaki gövdelerden hangisi yapılışı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A. Kitaplık

B. Simitçi

C. Yazıcı

D. Çamlık

344-.Aşağıdaki kelimelerden hangisi fiilden türetilen isimdir?

A. Kışlık

B. Koşucu

C. Suluk

D. Vatandaş


345-Atatürk ,dilimizin; yabancı dillerin etkisinden kurtarılıp ,ulusal kimliğini kazanmasını

çağdaş dil durumuna ulaşmasını istemiştir.


Atatürk ‘Ülkesini, yüksek bağımsızlığını kurtarmasını bilen Türk ulusu, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır’ sözüyle düşüncesini açıkça ortaya koymuş ve bu amaçla Türk Dil Kurumunun kuruluşuna öncelik etmiştir .
Yukarda anlatılmak istenen ana fikir nedir?

 1. Yabancı dil öğrenmenin gereksiz olması

 2. Türk dilinin yanlış kullanılıyor olması

 3. Atatürk ‘ün Türk dilini öz benliğine kavuşturma çalışması

 4. Türk dilinin çok zengin bir dil olması

346.Aşağıdaki bileşik sözcüklerden hangisinde ,bileşik sözcüğü oluşturan sözcüklerden her

ikisi de anlamını yitirmiştir?; 1. Ayakkabı

 2. Hanımeli

 3. Sivrisinek

 4. Başsavcı

“Beni seviyorsanız eğer ve anlıyorsanız,

Laboratuvarlarda sabahlayın, kahvelerde değil,

Bilim ağartsın saçlarınızı,kitaplar,

Ancak böyle aydınlanır o sonsuz karanlıklar.”
347-.Yukarıdaki dörtlükte Atatürk’ün bizden özellikle istediği şey hangisidir?

A.Kendisini çok sevmemizi.

B.Bilimsel çalışmalara önem vermemizi.

C.Ülkemizi çok sevmemizi.

D.Sonsuz karanlıkları aydınlatmamızı.
348-.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime iki tane yapım eki almıştır?

A.Çocuk,büyük adam gibi konuşuyordu.

B.Yalancılık çok kötü bir davranıştır.

C.Ünlü ressamın sergisini gezdin mi?

D.Havalar çok ısınacakmış.
349- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?

A-Sözlük


B-Kırıcı

C-SevinçliD- Bakış
350-Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü isimdir?


 1. Okul

 2. Sula-

 3. Yazar

 4. Anladım
CEVAP ANAHTARI ( 326/ 350)

326

A

336

A

346

B

327

B

337

B

347

B

328

D

338

A

348

B

329

B

339

D

349

C

330

A

340

B

350

B

331

B

341

B332

C

342

C333

B

343

C334

D

344

B335

D

345

C

351- “Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel vatan ! “ mısrada aşağıdaki ses

olaylarından hangisi yoktur?


a ) Ulama b ) Ünlü düşmesi c ) Yumuşama d ) Benzeşme

352- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi basit yapılı değildir?
a-) Deniz b-) Yaprak c-) Kilim d-) Tarak
353- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapım eki almıştır?
a-) Hürriyet b-) Milliyetçi c-) Paragraf d-) Telefon
354- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimede ünsüz benzeşmesi vardır?
a-) Çocuk ağaca çıkmak için uğraşıyordu.

b-) Kitabı masanın üstüne bıraktım.

c-) Tilkinin kuyruğu kapana sıkışmış.

d-) Çiftlikte arkadaşlarıyla oturuyordu.


355- “ Ayşe şöyle cevap verdi” cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi konmalıdır?
a-) ( : ) b-) ( , ) c-) ( ! ) d-) ( … )356.Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki sözcüklerin tümü çekim eki almıştır?


A)

Soyguna karşı yeterli tedbirler alındı.

B)

Benim yazımı hanginiz okuyamadı.
C)

Böyle geniş bir derslik görmemiştim hiç.

D)

Çocuğun yarası daha iyileşmedi.


357-.Aşağıdakilerden hangisi, yapı bakımından farklıdır?A)

Anı

B)

Yazı

C)

Adı

D)

Sayı358-Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde çekim ve yapım eki bir aradadır?
A)

Sanatçıya

B)

Kalemlik

C)

Vereceksiniz

D)

Masadadır
359-.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?
A)

Bu şehirde çevre temizliğine önem veriliyor.

B)

Sıcak bir yaz günü yola çıktık.C)

Türkçe, dillerin en köklülerindendir.

D)

Düşürüp kırdığı vazoyu onarıyor.360-.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert sessizlerin yumuşaması olayına bir örnek vardır?
A) İlaçları kullanınca kısa zamanda iyileşti.

B) Bahçıvan yeni ekilen çiçekleri suladı.

C) Mektubu posta kutusundan aldı.

D) Bayramda çeşitli hediyeler dağıtıldı.


361.Aşağıdaki kelimelerin hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır.
A)Güçlü B)Takı

B)Büyük C)Uygun
362-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde –me eki,olumsuzluk eki olarak kullanılmıştır?
A)Konuşma,herkes bize bakıyor.

B)Koruma görevlileri olaya müdahale etti.

C)Danışma bürosu burası mı?

D)Kardeşim uyuma numarası yapıyor.


363-.Bir kimsenin kendi hayatını anlattığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Anı C)Söyleşi

B)Otobiyografi D)Deneme


364-”ÇEKMEK ”sözcüğü hangi cümlede “bir yerden bir yere taşımak” anlamında

kullanılmıştır?
A)Okulun etrafına yüksek duvarlar çekildi.

B)Bankadaki bütün paramı çektim.

C)Hatalı üretilen bütün televizyonları piyasadan çektik.

D)Üç günde harmandaki bütün arpaları çektiler.365-Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi sadece çekim eki almıştır?
A)Süzülüyor ufukta bir küçük kuş

B)Karanlıkta sevgi yelkeni

C)Benliğinde hasretin ince teli

D)Sessizliğin sarhoş sesi


366-Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin türü yönünden farklıdır?

A)Sanatçının ilk işi gözlemdir.


B)Duvarlar nemlenmiş.
C)Radyoyu kurcalama çocuğum.
D)Dün sen mi aradın beni?
367-Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin mesajı farklıdır?

A)Topalla gezen aksama öğrenir.


B)Körle yatan şaşı kalkar.
C)Üzüm üzüme baka baka kararır.
D)Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.
368.“Değişmek” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde, farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A)Sen de bir hayli değiştin.


B)Onu kimseye değişmem, dedi.
C)“Dünya değişiyor dostlarım.”
D)Her şey değişir zamanla.

369.Aşağıdakilerden hangisinde “-lik” eki somut bir isim meydana getirmiştir ?

a)İyilik b)Kıskançlık c)Şekerlik d)Bencillik370-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok yapım eki almış bir sözcük vardır?

 1. Saçlarını kestirdin mi?

 2. Yaptıklarını hala unutamadım.

 3. Sözleşmemizde böyle bir madde yoktu.

 4. Ağaçlar yapraklarını dökmeye başladı bile.

371“Soğuk” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? 1. Ayakları soğuktan buz kesmişti.

 2. Soğuk davranışlarıyla kendinden uzaklaştırıyordu herkesi.

 3. Bu ürünü soğuk hava deposunda tutmalısınız.

 4. Hava böyle soğuk olursa pikniğe gidemeyiz.

372- Aşağıdakilerin cümlelerden hangisinde birbirine karşıt iki sözcük kullanılmamıştır?


A)Ağır gitmeyi bıraksan da artık biraz hızlansan diyorum.

B)Biriktirdiğim bozuk paralarla bisikletimi tamir ettirdim.

C)Fiyatlardaki artış satışlardaki azalışı beraberinde getirdi.

D)Az yemek çok yemekten her zaman daha sağlıklıdır.

373.Aşağıdakilerden hangisinde ünsüz değişimine örnek gösterilemez?
A)Bizim dengimizde müzik yapan bir grup tanımıyorum.

B)Evimizin bahçesindeki incirin tadını nasıl da özlemişim.

C)Seninle ne zamandır görüşememiştik.

D)Koltuğa oturup televizyon kanallarını dolaşmaya başladım.374.- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması kuralına uyan bir kelime yoktur?

A) Salıncağa binen çocuk çok korktu.

B) Çiçeği, kitabının arasına koydu.

C) Saçını özenle tarayıp, bağladı.

D) Soğuğa karşı dayanıklı olmalıyız.

375. “Dalmak” kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?


 1. İşine öyle dalmış ki gittiğimi fark etmedi.

 2. Kitap okurken uykuya dalmış.

C) Manzarayı seyre dalmıştık.

D) Dalgıçlar denize daldılar.CEVAP ANAHTARI ( 351/ 375)

351

C

361

A

371

B

352

D

362

A

372

B

353

B

363

B

373

C

354

D

364

D

374

C

355

A

365

A

375

D

356

B

366

A357

C

367

D358

A

368

B359

C

369

C360

C

370

C376.Hangi Seçenekte öznel bir anlatım yoktur? 1. Çok güzel resim yapıyorsun

 2. Bugün hava çok sıcak.

 3. En güzel içecek çaydır.

 4. Paris, Avrupa’da bir kent merkezidir.

377- Hangi seçenekte ünsüz benzeşmesi yoktur.
 1. Hoşaftan sen de içer misin ?

 2. Şu karşıki sokakta yeni bir mağaza açılmış.

 3. Aradığın konu şu kitapta var.

 4. Beni çok meraklandırdın Ahmet.

378.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almamıştır?


A-Evin

B-Sokağa


C-Gittik

D-Silgi
379.''Alnında geçmişin izleri

Geleceğe umutla bakıyordu.''

Bu dizelerde yer alan sözcüklerden hangisinde hece düşmesi vardır?

A- Alnında

B-Umutla


C-Bakıyordu

D-Geçmişin


380. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt (zıt) anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

A) Her sabah evden çıkar, sahilde dolaşırdı.

B) Dedem maaşını alınca bize harçlık verirdi.

C) Dostuna söylediklerini düşmanına söyleme.

D) Açık hece ile kapalı heceyi sistemli kullanmış.
381. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü addır?
A) Yazınızla ilgili araştırma yaptınız mı?

B) Edebiyatımızın ölümsüz ustasıdır.

C) Ayrıntıları gözlemlemeyi iyi biliyordu.

D) Sorunların çözümü kolay olmayacak.


382.- Bir sözcüğün herkesçe bilinen ilk anlamı temel anlamdır.

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi temel anlamı dışında kullanılmıştır ?


 1. Okulun kapısını açtı.

 2. Burnu havalarda bir adamdır.

 3. Alnından terler akıyordu.

 4. Yarın İzmit’e doğru yola çıkacak.

383. Sözcüğün sonradan kazandığı yakıştırma anlama yan anlam denir.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yan anlamıyla kullanılmamıştır?


 1. Sobanın dirseğini uzatır mısın?

 2. Tepenin eteği ağaçlarla kaplı.

 3. Kapının kolu eğilmiş.

 4. Çocuk birden ağlamaya başladı.

384..Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü addır?

a) Durgun b) Şekerci c) Açık d) Silgi
385.- Aşağıda altı çizili kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır?

a) Bazı fabrikalar doğal yaşama çok zarar veriyor.

b) Okuduğum kitapta birçok konuya değinilmiş.

c) Aman da aman, çok da özlemiş bizleri!

d) Onbeş yaşında var yok daha…
386- “Mustafa kemal Atatürk, 19 mayıs 1919’da samsun’a ayak basmıştır.”cümlesinde kaç kelime büyük harfle yazılmalıydı?

a) 2 b) 3 c) 4 d) 5


387- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ünsüz yumuşamasına uğramış bir kelime yoktur?

a) Anahtarı bulamayınca kilidi kırdılar.

b) Kardeşim kızamığa yakalandı.

c) Barışmaları için kardeşim aracı oldu.

d) Masadaki kitabı bana verir misin?

388-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “O”sözcüğü yerine bir insan ismi yazılamaz?


 1. Ankara’ya o da gitmek istiyordu.

 2. Genellikle onun düşünceleri pek tutarlı olmazdı.

 3. Ona ,hep bu durakta rastlardım.

 4. Kendisine yöneltilen sorular içinde o yoktu.

389- Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde kaynaşma yoktur?
A) Masaya B) Yazısı C) Yedişer D) Samanı

390- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir ek almıştır?
A) Ormanlık B) Ormancı C) Ormanlar D) Ormansız


391-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen yargı sebebi ile birlikte verilmiştir?

 1. Onunla birlikte kütüphaneye gittik.

 2. Ders çalışmadığından dolayı sınavı kötü geçti.

 3. Dostlarımızın kıymetini bilmeliyiz.

 4. Okulumuz Çanakkale’ye gezi düzenleyecek.392-‘al’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil olarak kullanılmıştır?

 1. Yanakları al al olmuştu.

 2. Türk bayrağı al rengindedir.

 3. Babam bana yeni bir kitap aldı.

 4. Mezuniyetteki al kıyafetini çok beğendik.393- Aşağıdaki kelimelerin hangisinin yapısı diğerlerine göre farklıdır?

A. sıraları B. onun

C. evden D. Vatandaş

394--Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü isimdir?
a)Görüş b)Yazlık c)Koşu d)Yakıt
395-.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde,altı çizili sözcük çekim eki almamıştır.
a)İki konu arasında çelişki var.

b)Marketteki dergiler hemen satılmış.

c)Okuduğum öyküleri hemen not alırım.

d)Bütün sanatçılar duygulu insanlardır.


396-.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’ünlü daralması’’ vardır?
a)Yarın Adana’ya gidiyorum.

b)Her akşam bir şeyler yazıyorum.

c) Bugünlerde seni çok özlüyorum.

d)Beni görünce nedense hep kaçıyor.


397-.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?

 1. Ağaçlarda kuş sesleri azalmıştı.

 2. İçimizde kedi gibi çevik olan sadece Hasan’dı.

 3. Mürettebat gemiyi terk etmeye başlamıştı.

 4. Havanın ayazını içime çektim.

398 Aşağıda altı çizili kelimelerin hangisi isim köktür?
 1. Düzen bozuldu.

 2. Uçağı kaçırıldı.

 3. Yoksulluğun pençesindeydi.

 4. Balıkları kızarttı.

399-.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaya getirilen ek yanlış yazılmıştır?


a)THK'nin uçak filosu yenilemdi.

b) TBBM'nin üyelerini halk seçer.

c)TTK'nu Atatürk kurdu.

d)TDK'nın çalışmalarını takip ediyorum.


400-.Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde farklı bir ses olayı vardır?

a)yurdu b)kurda c)kitabı d)aklı
CEVAP ANAHTARI ( 376/ 400)

376

D

386

B

396

C

377

D

387

C

397

B

378

D

388

D

398

C

379

A

389

D

399

C

380

A

390

C

400

D

381

C

391

B382

B

392

C383

D

393

D384

B

394

B385

D

395

A
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət