Ana səhifə

1Ökumené 2Ökumenikus negyedéves folyóirat


Yüklə 306.95 Kb.
səhifə6/6
tarix19.06.2016
ölçüsü306.95 Kb.
1   2   3   4   5   6

Előadásaink 2011 első negyedévében
február 7, hétfő 18 óra

Kránitz Mihály: Az Ökumenikus Kutatás Európai Társaságának belgrádi konferenciája (2010 augusztus 26-31)


március 7, hétfő 18 óra

Várnai Jakab ofm: Ferences tapasztalatok az ökumenéről és a vallásközi kapcsolatokról


Helyszín a HÁLÓ helyisége (Budapest, V. Ferenciek tere 7-8. – Kárpátia udvar, III lépcsőház, 2. emelet)
SZERZŐINK
Walter Kasper bíboros 1933-ban született Heidenheim an den Brenzben (NSzK, Baden-Würtemberg). 1957-ben pappá szentelik, 1964-től a münsteri majd a tübingeni egyetemen a dogmatika professzora, 1989-99 között Rottenburg-Stuttgart egyházmegyéjének püspöke, 1999-től a vatikáni Egységtitkárság titkára majd elnöke.
Kolonits Veronika 1935-ben született Kaposvárott. 1958-ban vegyészmérnöki diplomát szerez a Budapesti Műszaki Egyetemen, a műszaki tudományok kandidátusa. Római katolikus. Házas, négy gyereke és kilenc unokája van. Utoljára folyóiratunk 63. számában közöltünk tőle írást.
Lengyelné Kiss Györgyi 1949-ben született Szentendrén. 1975-ben gyógypedagógus, logopédus tanári, majd 1990-ben mentálhygiénés szakosító oklevelet szerez. Házas, négy gyermeke, hét unokája van. Legfiatalabb fia a taizéi ökumenikus közösség örökfogadalmas szerzetese.
Dr. Őrsy László 1921-ben született Egresen, Fejér megyében. 1943-ban belépett a jezsuita rendbe. Filozófiai, teológiai, egyházjogi és jogi tanulmányait Rómában, Lővenben és Oxfordban végezte. 1951-ben szentelték pappá. Rómában a Gergely Egyetemen és New Yorkban a Fordham Egyetemen tanított, jelenleg a washingtoni Georgetown Egyetem professzora. Utolsó könyve 2009-ben jelent meg a II. Vatikáni Zsinatról.
Dr. Török Csaba. 1979-ben született Budapesten. 2003-ban római katolikus pappá szentelik. Teológiai tanulmányait Rómában végzi, fundamentális teológiai szakirányon. 2007-ben szerez PhD fokozatot Budapesten. Káplán, egyetemi és főiskolai mb. előadó. Lapunk 66. számában jelent meg írása.
Dr. Viczián István 1940-ben született. 1963-ban nyert geológusi diplomát az ELTE-n. Nős, három gyermeke van. 1970 óta a budapesti Torockó-téri református gyülekezet presbitere. Utoljára folyóiratunk 61. számában közöltünk tőle írást.
TARTALOM
Őrsy László: Ökumenikus munka
Előadásunk
Török Csaba: Predestináció Szent Ágostontól a reformációig
Írásaink
Kommentárok az Ökumenikus Chartához (6-ik befejező rész)

Walter Kasper bíboros zárszava a Megigazulásról szóló Közös Nyilatkozat 10. évfordulója alkalmából rendezett augsburgi szimpóziumon

Kolonits Veronika: Párhuzamos történetek a világ és benne a Föld kialakulásáról

Viczián István: „És nyomaid nem látszottak meg” (Zsolt. 77,20)

Lengyel Györgyi: Szentendre éjjel-nappal nyitva (részvettem az „öttemplom” sétán)
Könyvszemle, beszámoló
Jacob Böhme: CRISTOSOPHIA, avagy a Krisztushoz vezető út (Kolonits Veronika)

Orosz Gábor: Idegen méltóság (Paksa Balázs)A katolikus és protestáns nyelvezet sajátosságai – Prószéky Gábor előadása (Vető István)


٭ Az írás eredetileg a szerzőnek a kecskeméti Korda Kiadó által gondozott „Úttalan utak Ura” c. könyve 73-75. oldalán jelent meg 1997-ben.

· A KÖT konferenciáján 2009. szeptember 17-én elhangzott előadás szerkesztett változata

1 Pl. Iz 10,5k.15.

2 Pl. Iz 45,1.

3 Ld. Kiv 7,3. Érdemes megfigyelni, hogy az elbeszélés eltérő redakciós rétegeiben a „fáraó megkeményítette a szívét” és az „Isten megkeményítette a fáraó szívét” kifejezések egyaránt fellelhetők. Az előbbiek az ősibb szöveg részei, az utóbbiak már egyértelműen Isten abszolút hatalmát és kezdeményező akaratát állítják a teológiai figyelem középpontjába.

4 Vö. Ez 36,26.

5 Vö. Mt 20,23; Jn 10,29.

6 Vö. Jn 9,39; 12,37–40.

7 Ld. Róm 8,28–30; 9,11skk; 9,19–24; 11,23k.

8 Vö. Róm 12.

9 Vö. Rondet, H., Prädestination. I. Begriff und Problemgeschichte, in Herders theologisches Taschenlexikon (szerk. Rahner, K.), vol. 6, Herder, Freiburg i.Br. 1973, 66–70, 67.

10 Geerlings, W., Augustinus, in Theologen der christlichen Antike, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2002, 157.

11 Geerlings, W., Augustinus, 158.

12 Rondet, H., Prädestination, 367.

13 Vö. uo.

14 Szent Ágoston, Contra Julianum V,10

15 DH 335. (DH = Enchiridion Symbolorum et Declarationum de rebus fidei et morum (szerk. Denzinger, H.- Hünermann, P.); magyar kiadás: Hitvallások és az Egyház Tanítóhivatalának megnyilatkozásai, SZIT, Budapest 2004.)

16 DH 397.

17 DH 621.

18 1. kán., DH 625.

19 Dán 13,42; Zsolt 61,13; Róm 2,7–9 és 2Tesz 1,7–10.

20 2. kán., DH 627., saját fordítás

21 3. kán., DH 628.

22 Jn 3,14–16.

23 4. kán., DH 630.

24 5. kán., DH 632.

25 A zsinat a következő szentírási helyekre hivatkozik: Róm 6,3; Gal 3,27; Zsid 10,22skk; 26,28skk.

26 DH 685.

27 Vorgrimmler, H., art. Prädestination, in ., Neues Theologisches Wörterbuch, Wiss. Buchgesellschaft, Darmstadt 2002, 505k, 506.

28 STh I. q. 19. a. 5.

29 STh I. q. 23.

30 Ef 1,4.

31 STh III q. 24. a. 4.

32 Ez az elgondolás később felbukkan Kálvin János teológiájában, amikor a Békesség Tanácsáról szól, ld. lentebb.

33 Vö. DH 142, 805k, 2007.

34 Vö. Dettloff, W., Johannes Duns Scotus, in Theologen des Mittelalters (szerk. Köpf, U.), Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2002, 168–181, 173–175.

35 Funda, O. A., Jan Hus, in Theologen des Mittelalters (szerk. Köpf, U.), 228–242, 232.

36 Idézi: Smolinsky, H., Johannes Eck, in Theologen des 16. Jahrhunderts (szerk. Jung, M. H. – Walter, P.), Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2002, 102–115, 104.

37 Vö. Gielis, M., Johannes Driedo, in Theologen des 16. Jahrhunderts, 135–153, 148skk.

38 Gielis, M., Johannes Driedo, 149.

39 Vö. DH 588, 606, 646skk.

40 Vö. híres torony-élményével!

41 Vö. Jung, M. H., Philipp Melanchton, in Theologen des 16. Jahrhunderts, 154–171, 161skk.

42 Ld. Melanchton, Ph., Loci, 28/29.

43 Idézi: Jung, M. H., Philipp Melanchton, 162.

44 Erről ld. Faber, E.-M., Johannes Calvin, in Theologen des 16. Jahrhunderts, 227–244, 230skk.

45 Ef 1,5.

46 Vö. Rondet, H., Prädestination, 68.

47 Ld. Inst. chr. III, 21–24.

48 Vö. Faber, E.-M., Johannes Calvin, 230.

49 Ravasz, L., Kis dogmatika, Kálvin, Budapest 1996, 22.

50 Idézi Faber, E.-M., Johannes Calvin, 231

51 Uo. 231k.

52 DH 1567.

53 Vö. Rondet, H., Prädestination, 68.

54 Ld. DH 1096, 1294, 1379.

55 Rondet, H., Prädestination, 68k.

56 Hans Jonas: Az emberi cselekvés megváltozott természete. In: Lányi András, Jávor Benedek (szerk.): Környezet és etika (L’Harmattan, Budapest, 2005), 25. oldal

57 Orosz Gábor: Idegen méltóság – a preimplantációs genetikai diagnosztika és az emberi méltóság elve a teológia kontextusában (L’Harmattan, Budapest, 2009)

58 Ugyanott 13. oldal

59 „…ember és ember között az analitikus, a reduktív és a deduktív szemléletmód uralkodik.” Lásd: ugyanott 20. oldal

60 Ugyanott 32-79. oldalak

61 Ugyanott 80-101. oldalak

62 Karl Jaspers nyomán

63 Ugyanott 100. oldal

64 Ugyanott 101. oldal

65 Ugyanott 134. oldal
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət