Ana səhifə

12UY00 [Lİman kuru yük operasyon elemani (puantöR)] seviye [3] revizyon no: 00 mesleki yeterliLİk kurumu ankara, 2012


Yüklə 344.42 Kb.
səhifə1/5
tarix10.06.2016
ölçüsü344.42 Kb.
  1   2   3   4   5
ULUSAL YETERLİLİK

12UY00..-3

[LİMAN KURU YÜK OPERASYON ELEMANI (PUANTÖR)]

SEVİYE [3]

REVİZYON NO:00

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

Ankara, 2012

ÖNSÖZ
Liman Kuru Yük Operasyon Elemanı (Puantör) (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği” hükümlerine göre hazırlanmıştır.
Yeterlilik taslağı, 23 Eylül 2012 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü ile görevlendirilen TÜRKLİM tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak hakkında sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmış ve görüşler değerlendirilerek taslak üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Nihai taslak MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi tarafından incelenip değerlendirildikten ve Komitenin uygun görüşü alındıktan sonra, MYK Yönetim Kurulunun …/…/2013 tarih ve …. sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilmesine karar verilmiştir.
Yeterliliğin hazırlanması, görüş bildirilmesi, incelenmesi ve doğrulanmasında katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlara görüş ve katkıları için teşekkür eder, yararlanabilecek tüm tarafların bilgisine sunarız.
Mesleki Yeterlilik Kurumu

GİRİŞ
Ulusal yeterliliğin hazırlanmasında, sektör komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmasında temel ölçütler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinde belirlenmiştir.
Ulusal yeterlilikler aşağıdaki unsurları içermektedir;
a)Yeterliliğin adı ve seviyesi,

b)Yeterliliğin amacı,

c)Yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standardı, meslek standardı birimleri/görevleri veya yeterlilik birimleri,

ç)Yeterlilik sınavına giriş için aranan şartlar,

d)Yeterlilik birimleri bazında öğrenme çıktıları ve başarım ölçütleri,

e)Yeterliliğin kazanılmasında uygulanacak ölçme, değerlendirme ve değerlendirici ölçütleri

f)Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, yenilenme şartları, belge sahibinin gözetimine ilişkin şartlar,

g)Yeterliliği geliştiren kurum/kuruluş ve doğrulayan Sektör Komitesi.


Ulusal yeterlilikler ulusal meslek standartları ve/veya uluslararası meslek standartları esas alınarak oluşturulur.
Ulusal yeterlilikler;

  • Örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumları,

  • Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları,

  • Kuruma yetkilendirme ön başvurusunda bulunmuş kuruluşlar,

  • Ulusal meslek standardı hazırlamış kuruluşlar,

  • Meslek kuruluşları ile bunların müşterek çalışmasıyla oluşturulur.

[12UY00..-3] [LİMAN KURU YÜK OPERASYON ELEMANI (PUANTÖR)] ULUSAL YETERLİLİĞİ

1

YETERLİLİĞİN ADI

Liman Kuru Yük Operasyon Elemanı (Puantör)

2

REFERANS KODU
3

SEVİYE

3

4

ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

ISCO 08: 4323

5

TÜR
6

KREDİ DEĞERİ
7

A)YAYIN TARİHİ
B)REVİZYON NO
C)REVİZYON TARİHİ
8

AMAÇ

Bu ulusal yeterliliğin amacı; çalışanların ve adayların Liman Kuru Yük Operasyon Elemanı (Puantör) (Seviye 3) mesleğinde başarılı olmak için gereken niteliklere sahip ve yeterli olup olmadığını belirlemek ve meslekte yeterliliğini, geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamasına olanak vermektir.

Bu çalışma; aynı zamanda eğitim ile sınav ve belgelendirme kuruluşları için referans niteliğindedir.9

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

10UMS0035-3 Liman Operasyon Elemanı (Puantör) (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı


10

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I

Mesleki yeterlilik sınavına giriş için herhangi özel bir şart tanımlanmamaktadır.

11

YETERLİLİĞİN YAPISI

11-a) Zorunlu Birimler

12UY00..-3 / A1: İSG, Çevre ve Kalite

12UY00..-3 / A2: Elleçleme Sahaları ve Yükleri Tanıma

12UY00..-3 / B1: Elleçleme İşlemleri

12UY00..-3 / B2: Elleçlemede Dokümantasyon
11-b) Seçmeli Birimler
11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için “11-a” bölümünde belirtilen tüm zorunlu yeterlilik birimlerinden başarılı olması zorunludur.


12

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Liman Kuru Yük Operasyon Elemanı (Puantör) yeterlilik birimlerinde tanımlanan öğrenme çıktılarının başarım ölçütlerini karşılayacak teorik (yazılı) tek aşamalı ölçme değerlendirme yapılır.


Liman Kuru Yük Operasyon Elemanı (Puantör) Yeterlilik Belgesi Adayının yeterlilik birimlerinden başarılı olması için, teorik sınavlardan 100 üzerinden en az 60 puan alması beklenir.

Tüm yeterlilik birimlerinde başarılı olamayan adaylara, başarılı oldukları yeterlilik birimlerinin başarı belgeleri verilir. Adayın ilk sınav tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde minimum mesleki yeterlilik koşullarını sağlayana kadar yeterlilik birimlerinden veya bölümlerinden tekrar sınava girme hakkı vardır.Teorik Sınav

Adayın başarısı, ilgili birimin ölçme değerlendirme bölümünde belirtilen ölçütleri sağlama düzeyine göre değerlendirilecektir. Yeterlilik birimlerinin teorik değerlendirmesi ayrı veya birlikte yapılabilir. Liman Kuru Yük Operasyon Elemanı (Puantör) (Seviye 3) mesleği yeterlilik birimlerinin teorik değerlendirmeleri, yeterlilik birimlerinde belirtilen soru sayısı ve sürede, çoktan seçmeli, 4 seçenekli ve her biri eşit puan değerinde olacak şekilde düzenlenmiş ölçme aracının kullanıldığı yazılı sınavla yapılır. Ölçme aracında soruların değerleri zorluk dereceleri bilişsel düzeye göre belirlenir. Yanlış cevaplar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir puan indirimi yapılmaz.


Belgelendirme için başvuran adayların, teorik sınavlardan, yeterlilik birimlerinde belirtilen ölçüt ve oranlarda asgari başarı göstermeleri beklenir.13

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Belgenin düzenlendiği tarihten itibaren beş (5) yıldır.

14

GÖZETİM SIKLIĞI

Aday, Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni aldıktan sonra yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından biri, ikinci (2’ nci) yılın sonundan itibaren belge geçerlilik süresi dâhilinde ilgili prosedürlerine göre biri beşinci (5’ inci) yıl içinde olmak üzere en az 2 defa gözetime tabi tutulur.

15

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME-
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ


Geçerlilik süresi dolan belgelerin yenilenmesi için, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun yetkili organlarınca yapılacak değerlendirme ve verilecek karara göre;

  1. Belgelendirme yapan kuruluşun gözetim sürecindeki doğrudan gözetim veya sözlü sınav sonuçlarına göre belge sahibi, belge düzenlendiği tarihten itibaren meslekte bir (1) yıldan fazla ara vermeden çalıştıysa ve yapılan gözetim veya sözlü sınav sonuçları başarılı bulunuyorsa, bir defaya mahsus olmak üzere belge doğrudan yenilenebilir. İkinci beş yılın sonunda gerekli teorik ve sözlü sınav uygulanarak belge yenilenir.

  2. Belge geçerlilik süresi içinde fiilen bir (1) yıldan fazla mesleğe ara veren ve/veya yapılan gözetim veya sözlü sınav sonuçları başarılı olarak beyan edilmeyen belge sahibi, belge geçerlik süresi sonunda yeniden gerekli teorik ve sözlü sınavlar uygulanarak belge yenilenir

16

YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN KURULUŞ(LAR)

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM)

17

YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ

MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi

18

MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət