Ana səhifə

11. tsk personeli SİLÂh ediNİMİ Şahsi SİLÂh sahiplenme kaynaklari


Yüklə 19.57 Kb.
tarix15.06.2016
ölçüsü19.57 Kb.


11. TSK PERSONELİ SİLÂH EDİNİMİ
ŞAHSİ SİLÂH SAHİPLENME KAYNAKLARI :
a. Teçhizat tabanca (İstihkak olarak bedelsiz)
b. Zati demirbaş tabanca (bedelli)
c. Zoralım silah (Can güvenliği nedeniyle verilenler dâhil)
ç. MKE Kurumundan satın alınan yerli silâh
d. MKE Kurumundan satın alınan ithal silâh
e. Özel ferdi ithal silâh
f. Armağan silâh
g. Hatıra silâh
ğ. Antika silâh
h. Miras yolu ile edinilen silâh
ı. Başkasından devir alınan silâh
MKE KURUMUNDAN YERLİ/İTHAL SİLAH TEMİNİ VE İŞLEMLERİ :
a. Muvazzaf Subay, Sözleşmeli Subay, Astsubay, Sözleşmeli Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar; görevleri müddetince veya emekli/müstafi olduktan sonra MKE Kurumu tarafından satışa sunulan tabancalardan toplam 2 (iki) adet tabanca satın alabilirler. (1 yerli 1 ithal veya 2 yerli veya 2 ithal)
b. MKE Kurumu tarafından satışa sunulan tabancalardan, bedeli mukabilinde satın almaya karar veren muvazzaf Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşların, dilekçe (EK-F,EK-G), 2 (iki) adet resim, askeri kimlik kartı fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte mürâcaatları Ana Ast Birlik Komutanlıklarınca Şubat-Ağustos ve Kasım aylarında topluca Kuvvet Komutanlıklarına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. Bu tarihler dışında yapılan mürâcaatlara işlem yapılmaz.
c. Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca tabanca almasına müsaade edilen personel listeleri ve ekleri Jandarma Genel Komutanlığına (Harekât Başkanlığı Ruhsat İşlemleri Şube Müdürlüğüne) Silâh Satın Alma Yetki Belgesi düzenlenmek üzere gönderilir. Jandarma Genel Komutanlığınca tanzim edilen Silah Satın Alma Yetki Belgesi ilgili Kuvvet Komutanlıklarına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir.
Bu belgenin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 1 (bir) yıldır. Bu belge ile bizzat belge sahibi veya Birlik Komutanlıkları tarafından tayin edilecek mutemet belgeli (EK-Ğ) personel veya noter vekâletli askeri personel tarafından silah satış yetkisi olan Kamu Kuruluşundan (MKE Kurumu) silah ve bu silaha ait mermi satın alınır. Bir yıllık süre içerisinde silah satın alma yetki belgesine işlem yaptırmayan personel, silah satın alma yetki belgesinin süre bitiminden itibaren 2 (iki) yıl geçmeden MKE Kurumundan yerli veya ithal silah alma talebinde bulunamaz.
ç. Muvazzaf Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaş ile müstafi ve emeklilerin satın almış oldukları silahlara ait fatura asılları ((PBİK Nu (J.Gn.K.lığı için), Rütbe, Sicil yazılacak)), Birlik Komutanlıklarından yazı ile (Muvazzaf personel için) fatura tanzim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde, silahın envanter kaydı için personelin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlıklarına gönderilir.

d. Emekli Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar ile mecburi hizmetini tamamlayarak istifa etmek suretiyle ayrılan, müstafi Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve 10 (on) yılını doldurarak, sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteği ile TSK’nden ayrılan Uzman Erbaşlara silâh satın alma izni verilebilmesi ve ruhsat işlemleri için;


(1) Dilekçe,
(2) Garnizon Tabibi yoksa Hükümet Tabibi onaylı “Ateşli silâh taşımasında ve bulundurmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımdan sakınca yoktur” ibareli doktor raporu (rapor 6 ay süreyi doldurmamış olmalıdır) (Emekli/müstafi personelin hastaneye sevk işlemleri ikamet ettiği yerin Askerlik Daire/Şubesi tarafından yapılır.),
(3) İkametgâh belgesi,
(4) Cumhuriyet Savcılıklarından alacakları silah ruhsatı için adli sicil sabıka kayıt belgesi (6 ay süreyi doldurmamış olmalıdır),
(5) TSK Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği ile ilgili mevzuata uygun olarak, son üç ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,
(6) T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdan fotokopisi,
(7) Emekli/Müstafi kimlik kartı fotokopisi ile ilgili Komutanlıklara mürâcaat edilir.
e. MKE Kurumundan yerli veya ithal silah satın alma talebinde bulunan emekli, müstafi ve mecburi hizmetini tamamlamış personelin, göndermiş olduğu belgelerin incelenmesini müteakip, uygun görülen müracaatlar için 6'ncı madde (c ve ç) fıkraları hükümlerine göre işlem yapılır.
MİRAS YOLUYLA DEVİR ALINAN SİLAHLAR :
TSK’leri personeline miras yolu ile intikal eden silahlar için 91/1779 sayılı Yönetmeliğin 18'inci maddesi hükmü uygulanır.
BAŞKASINDAN DEVİR ALINAN SİLAHLAR (SATIŞ, HİBE,DEVİR) :
Subay, Sözleşmeli Subay, Astsubay, Sözleşmeli Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar muvazzaflık, emeklilik ve müstafi oldukları süre içerisinde sivil veya askerî şahıslardan yalnız 1 (bir) adet silah devir alabilirler.
YİVLİ AV TÜFEKLERİNİN SATIN ALMA, KAYIT VE DEVİR İŞLEMLERİ:
a. Yivli av tüfekleri ile ilgili satın alma, kayıt, ruhsat ve devir işlemleri, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yürütülür.
b. Bu yönerge hükümlerine göre, ruhsat almaya hak kazandığı tahkikat neticesi tespit edilen kişilerden, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Taşra Teşkilatından alınacak Avcılık Belgesi bulunanlara yivli av tüfeği taşıma ruhsatı, diğerlerine de bulundurma ruhsatı tanzim edilir. Yivli av tüfeği taşıma ruhsatı bulunanlar bu tüfeklerini meskûn mahallerde içi boş, muhafazası içinde ve atışa hazır olmayacak şekilde nakledebilirler.
c. Personel MKE Kurumundan yalnızca 1 (bir) adet yivli av tüfeği satın alabilir.


YİVSİZ AV TÜFEKLERİNİN SATIN ALMA, KAYIT VE DEVİR İŞLEMLERİ:
a. Yivsiz av tüfekleri ile ilgili bütün işlemler ise ikamet edilen yerdeki, ilgili Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma Komutanlığınca yürütülür. Personelin; zoralım yoluyla satın aldıkları yivsiz av tüfeklerine ait faturaları, fatura tanzim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde, ikamet ettikleri ilgili Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma Komutanlığına teslim ederek, yivsiz tüfek ruhsatnamesi işlemlerini yaptırmak zorundadır.
b. Bu konuda Emniyet Müdürlükleri ve Jandarma Komutanlığına ikamet edilen yerin mülkî amirliğine hitaben bir dilekçe, faturanın aslı, ikametgâh belgesi, kimlik kartı fotokopisi Birlik Komutanlığından görev onay belgesi ve 2 (iki) adet fotoğraf ile mürâcaat edilir.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət