Ana səhifə

1 Základná charakteristika študijného programu


Yüklə 0.49 Mb.
səhifə2/3
tarix04.06.2016
ölçüsü0.49 Mb.
1   2   3

1.3.2 Informácie o zisťovaní úrovne vedomostí študentov počas realizácie vzdelávacej činnosti

V tomto bode sú špecifikované podmienky priebežného hodnotenia (PH) povinných predmetov odporúčaného študijného plánu, ktoré napĺňajú hlavné (nosné) témy jadra znalostí predmetného študijného odboru.
Povinný predmet

% pre PH

Formy priebežnej kontroly

Matematika I.

30

2x písomná previerka na cvičeniach a zadania

Chémia

30

2x písomná previerka na cvičeniach a zadania

Zem a zemské zdroje

30

1x písomná previerka na cvičeniach a zadania

Metódy zobrazovania

100

zadania

Technológie internetu

100

2x písomná previerka na cvičeniach a zadania

Telesná výchova

100

účasť a aktivita

Základy podzemného staviteľstva

30

1x písomná previerka na cvičeniach a zadania

Fyzika I.

30

2x písomná previerka na cvičeniach

Mineralógia a petrografia

30

písomná previerka na cvičeniach a zadania

Geografické počítačové systémy

100

písomná previerka na cvičeniach a zadania

BTV (História a etika v baníctve, Zákl. podzemného stav.)

100

semestrálny projekt, exkurzia

TV II.

100

účasť a aktivita

Banské záchranárstvo

30

2x písomná previerka na cvičeniach

Základy požiarnictva

30

2x písomná previerka na cvičeniach

Legislatíva BOZP

30

1x písomná previerka na cvičeniach

Cudzí jazyk

30

písomná previerka na cvičeniach

Užitá geofyzika

100

zadania, test

Algoritmizácia a programovanie

100

písomná previerka na cvičeniach a zadania

TV III.

100

účasť a aktivita

Výchova k BOZP

30

1x písomná previerka na cvičeniach

1x – projekt (školenie BOZP)Technologické procesy ťažby surovín

30
Technické prostriedky činnosti HaZZ

30

1x písomná previerka na cvičeniach

1x – exkurzia „hasičská stanica“Modelovanie v geotechnike

30

písomná previerka na cvičeniach a zadania

BTV (Tunelárstvo, Technologické procesy ťažby surovín)

100

semestrálny projekt, exkurzia

TV IV.

100

účasť a aktivita

Ochrana pred výbuchom a požiarom

30

2x – zápočtová písomka

Technické a bezpečnostné požiadavky

30

1x písomná previerka na cvičeniach

1x – prezentácia zvolenej techniky HaZZTunelárstvo

30

písomná previerka na cvičeniach a zadania

Projekt požiarnej ochrany

100

semestrálny projekt

Terénne cvičenie, odborná prax

100

odborná exkurzia, praktická ukážka, cvičenie

Bakalárska práca

100
Bakalárske praktikum

100
Angličtina v baníctve a tunelárstve

30

zadania, test, písomná previerka

Záchranárske práce v podzemí

30

zadania, písomná previerka

Udržateľný rozvoj v oblasti ťažby a surovín

30

zadania, písomná previerka

Spoločenské vedy

100

písomná previerka


a) Váha priebežného hodnotenia v rámci ŠP:

Uvedené formy priebežnej kontroly sú pravidelne hodnotené pomocou hospitácií a ich záverov (ich váha je najmä počas semestra).


b) Prevládajúca forma priebežnej kontroly v rámci ŠP:

Je smerovaná od kontroly jednoduchých technických úloh – semestrálnych projektov, ako predpokladu pre bakalársku prácu.1.3.3 Informácie o zisťovaní úrovne vedomostí študentov po realizácii vzdelávacej činnosti

V tomto bode sú špecifikované podmienky záverečného hodnotenia (ZH) pre:a) povinné predmety odporúčaného študijného plánu, ktoré napĺňajú hlavné (nosné) témy jadra znalostí predmetného študijného odboru;

b) povinné predmety štátnej skúšky;

c) obhajobu záverečnej práce.


Povinný predmet

% pre ZH

Forma záverečnej kontroly

Matematika I.

70

Písomná: príklady + teória

Chémia

70

Písomná: príklady + teória

Zem a zemské zdroje

70

Písomná

Základy podzemného staviteľstva

70

Písomná: príklady + teória

Fyzika I.

70

Písomná: príklady + teória

Mineralógia a petrografia

70

Písomná : test (teória) + určovanie vzoriek

Banské záchranárstvo

70

Písomná

Základy požiarnictva

70

Písomná

Legislatíva BOZP

70

Písomná

Cudzí jazyk

70

Kombinovaná: písomná + ústna

Výchova k BOZP

70

Písomná

Technologické procesy ťažby surovín

70

Písomná: príklady + teória

Technické prostriedky činnosti HaZZ

70

Písomná: príklady + teória

Ochrana pred výbuchom a požiarom

70

Písomná

Technické a bezpečnostné požiadavky

70

Písomná

Tunelárstvo

70

Písomná: príklady + teória

Bakalárska práca

70

Písomná

Bakalárske praktikum

70

Písomná

Angličtina v baníctve a tunelárstve

70

Písomná

Záchranárske práce v podzemí

70

Písomná

Udržateľný rozvoj v oblasti ťažby a surovín

70

Písomná
Povinný predmet štátnej skúšky

% pre ZH

Forma záverečnej kontroly

Ochrana pred požiarom a výbuchom

100

Ústna (pred komisiou, po príprave).

Legislatíva BOZP

100

Ústna (pred komisiou, po príprave).


a) Váha priebežného hodnotenia v rámci ŠP:

Uvedená forma záverečnej kontroly umožňuje veľmi dobre posúdiť splnenie cieľov študijného programu a tak zhodnotiť individuálne schopnosti študenta a jeho úroveň zvládnutia predmetu.


b) Prevládajúca forma priebežnej kontroly v rámci ŠP:

Dôraz je kladený na teoretické a praktické znalosti, ktoré sú overované pomocou záverečnej kontroly.1.3.4 Vyhodnotenie efektívnosti jednotlivých foriem vzdelávania v komparácii s dosiahnutými finálnymi výsledkami
viď príloha .xls


1.3.5 Identifikácia nedostatkov v pravidlách overovania kvality nadobúdania vedomostí a rozvoja zručností, najmä vyhodnotením komplexnosti a relevancie jednotlivých foriem skúšok, ich obsahového a štrukturálneho zloženia a i.
a) Celkové hodnotenie povinných profilujúcich predmetov odporúčaného študijného plánu ŠP

Povinný predmet

denné štúdium

Typ (riadny, štátnicový)

Ukončenie predmetu (skúška, zápočet,...)

Počet študentov zapísaných na predmet

Počet študentov, ktorí získali celkové hodnotenie z predmetu

A

B

C

D

E

FX

Matematika I.

R

ZS

54

0

1

7

4

15

1

Chémia

R

ZS

47

0

0

5

13

13

1

Zem a zemské zdroje

R

ZS

38

0

0

4

12

8

4

Metódy zobrazovania

R

KZ-ZH

38

5

13

7

3

0

1

Technológie internetu

R

KZ-ZH

37

7

5

9

3

2

0

Telesná výchova

R

Z-U

43

0

0

0

0

0

0

Základy podzemného staviteľstva

R

ZS

28

0

3

7

11

5

0

Fyzika I.

R

ZS

38

5

9

13

5

5

0

Mineralógia a petrografia

R

ZS

38

0

0

1

7

24

4

Geografické počítačové systémy

R

KZ-ZH

27

4

9

10

3

0

0

BTV (História a etika v baníctve, Zákl. podzemného stav.)

R

KZ-ZH

27

26

0

0

0

0

0

TV II.

R

Z-U

28

0

0

0

0

0

0

Banské záchranárstvo

R

ZS

36

11

5

5

8

6

0

Základy požiarnictva

R

ZS

35

2

4

3

11

12

1

Legislatíva BOZP

R

ZS

35

0

9

22

0

0

0

Cudzí jazyk

R

KZ-ZH

4

0

0

1

0

0

0

Užitá geofyzika

R

KZ-ZH

35

3

20

5

1

0

0

Algoritmizácia a programovanie

R

KZ-ZH

36

3

5

6

14

4

0

TV III.

R

Z-U

41

0

0

0

0

0

0

Výchova k BOZP

R

ZS

31

2

0

25

1

0

0

Technologické procesy ťažby surovín

R

ZS

31

6

1

6

7

4

3

Technické prostriedky činnosti HaZZ

R

ZS

31

6

6

6

6

3

1

Modelovanie v geotechnike

R

KZ-ZH

32

3

7

10

7

0

2

BTV (Tunelárstvo, Technologické procesy ťažby surovín)

R

ZS

17

0

11

5

1

0

0

TV IV.

R

Z-U

32

0

0

0

0

0

0

Ochrana pred výbuchom a požiarom

R

ZS

17

8

3

1

2

3

0

Technické a bezpečnostné požiadavky

R

ZS

17

8

7

2

0

0

0

Tunelárstvo

R

ZS

19

0

2

0

9

6

2

Projekt požiarnej ochrany

R

KZ-ZH

17

14

2

1

0

0

0

Terénne cvičenie, odborná prax

R

KZ-ZH

17

14

2

1

0

0

0

Bakalárska práca

R

KZ-ZH

17

16

0

0

0

0

0

Bakalárske praktikum

R

KZ-ZH

17

16

0

0

0

0

0

Angličtina v baníctve a tunelárstve

R

ZS

17

8

7

1

0

0

0

Záchranárske práce v podzemí

R

ZS

17

0

13

3

0

0

0

Udržateľný rozvoj v oblasti ťažby a surovín

R

ZS

17

0

1

2

7

6

0

Spoločenské vedy

R

KZ-PH

0

0

0

0

0

0

0

Ochrana pred výbuchom a požiarom

Š

ŠS

16

7

3

2

3

1

0

Banské záchranárstvo

Š

ŠS

16

2

6

2

3

3

0

Rozpočet a financovanie

Š

ŠS

0

0

0

0

0

0

0

Tunelárstvo

Š

ŠS

0

0

0

0

0

0

0

Legislatíva BOZP

Š

ŠS

16

6

7

1

1

1

0
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət