Ana səhifə

’-n, ’-ra, ’-ru, -i : Pápo, Pápán, Pápára, Pápáru, -i


Yüklə 157.81 Kb.
səhifə1/3
tarix17.06.2016
ölçüsü157.81 Kb.
  1   2   3
29. PÁPA

S128


Pápa, ’-n, ’-ra, ’-ru, -i : Pápo, Pápán, Pápára, Pápáru, -i [K1. P. K2. Pápa]. —T: 6856 ha, L: 28 640. — P: „A város nevének eredetéről mondák szerint: Szt. István királyunk Géza atyai szívének legnagyobb örömére itt mondta először: „Papa”. Másik monda szerint: Szt. István nevelője Adescht grófnak ajándékul esvén nem csak Tata, hanem Papa (utóbb Pápa) is állítatott”. — A Pestytől említett első mondát ma is ismerik a pápaiak.

1. Csiriz-hëgy D, sző, gy. Főleg csizmadiáknak volt itt szőlője. 2. Zója utca [~] U 3. Hadnagy utca : Oncsa-telep : Oncsa-házak [Hadnagy u] U. 1936—38 között épült az Országos Nagy Családosok Akciója keretében. 4. Tárház utca [~] U. Az 1960-as években épült a gabonatárolók szomszédságában. 5. Ur-dombi iskola É. Ma lakóház. 6. Terv utca [~] U. 7. Pirót György lakótelep Lakótelep. A névadó 1919-ben kivégzett pápai kommunista mártír. 8. Ur-domb utca [~] U 9. Vörös kërëszt Ke. Vörös színű kőből készült. 10. Ur-domb [K1. Urdombja, sz, r] D, beépítették. 11. Pásztorlak É. Az évenként szerződtetett pásztor háza volt. 12. Kűső Győri ut [~] Út 13. Vaszari ut : Vitíz Bërtalan Árpád utca [Vaszari út] U. Utóbbi nevét hivatalosan a két világháború között viselte. Névadója a pápai repülőtér parancsnoka volt. 14. Huszár Pétër utca [~] U 15. Avar utca [~] U 16. Valnër testvírëk utja [Wallner testvérek útja] U. A Wallner testvérek pápai kommunisták, 1919-es mártírok voltak. 17. ssz András utca [~] U 18. Kazinci utca [Kazinczy Ferenc u] U 19. Lejpnik-telep Ur. Az egykori Leipnik gyár munkásai lakták. 20. Páva utca [~] U 21. Lejpnik-gyár : Përuc-kettő É. A textilgyár II. sz. üzemegysége, Leipnik és társai alapították a század elején. 22. Vasutálomás É. MÁV-állomás. 23. Svejcërmajor: Kovácsháza M 24. Kűső-Böröllő utca : Böröllő utca [Külső-Böröllő u Hnt. Külsőböröllő] U. Majorszerű településrész, a hasonló nevű dűlőn


S129
fekszik. 25. Buzavirág utca [~] U 26. Kálváriatemplom [Római katolikus templom] É. A XVIII. században épült műemlék templom. 27. Kálvária [K1 ~]. A mesterséges dombon épült Golgota, öt kis stációkápolna, a templom és a temető tartozik ide. 28. Kálvária utca [~] U. A Kálvária-dombra vezet. Félsoros utca, 5 stációkápolna emelkedik mellette. 29. Kálvária-temető Te. Főleg a Felsőváros és az Erzsébetváros lakóit temetik ide. 30. Svencel-rít [K1. Schweiczer telek, r, sz] S, r. Ilyen nevűé volt. 31. Rít utca [~] U. Néhány évtizede rétek húzódtak a helyén. 32. Császár-telek S, sz 33. Csillag utca [~] U 34. Vasuti hid Gyaloghíd 35. Galamb utca [~] U 36. Vitmanmajor : Téglagyári házak É. Téglagyári lakásoknak épült. 37. Hold utca [~] U 38. cske utca [~] U 39. Uttörő utca [~] U 40. Béke tér [~] Tér 41. Hársfa utca [~] U. Az utcát hársfák szegélyezik. 42. Dohánybeváltó : Pápaimajor : Pátkaimajor M. A város tulajdona volt, egy ideig a Pátkai család bérelte, később dohányátvevő hely lett. 43. Csira-mezző S, park. Egy időben csirateheneket legeltettek rajta. 44. Zarkamajor Volt M. A Zarka családé volt, a műtrágyagyár építésekor, a II. világháború előtt bontották le. 45. Vasut utca [~] U. A Pápa—Csorna vasútvonal mellett épült. 46. Nap utca [~] U 47. Füttőház utca [~] Út. A vasúti fűtőház mellett vezet. 48. Tompa utca [Tompa Mihály u] U 49. Ëlëktërmaksz : Dohánygyár É. A világháború előtt dohánygyár működött benne, ma a VBKM Villamos Hőkészülékek Gyára. 50. Téglagyári ut [~] Út 51. Nagy-fenyves S, e. Fenyőerdő. 52. Tarci-kert S, k. Egykori tulajdonosáról. 53. Tarcimajor M. Tarczy ügyvédé volt. 54. Műtrágyagyár : Kettes-telep É. A világháború előtt a Hungária Műtrágyagyár működött itt, ma a VBKM Villamos Hőkészülékek Gyárának II. sz. üzemegysége. 55. Acsádi vám É 56. Përuc-gyár : Tëksztilgyár É. A Perucz testvérek alapították a század elején. 57. Kis-fenyves S, e. Fenyőerdő. 58. Tarci utca [Tarczy Lajos u] U. Tarczy Lajos a pápai kollégium professzora volt a múlt század közepén. 59. Mütrágyagyári iskola [I. sz. Általános Iskola] É 60. Szalmai-ház É. Ilyen nevűé volt, kocsma működött benne. 61. Mütrágyagyári kolónia Ur 62. Bulgárkertíszet S, k 63. Ërzsébetváros Vr. A század elején kezdték beépíteni, Erzsébet királynéról nevezték el. A Tapolca-pataktól északra eső része a városnak 64. ruc-tisztvisellőház É. Az egykori Perutz Gyár építette tisztviselői számára. 65. Áhim utca : Zápoja utca [Áchim András u] U 66. Arany János utca [~] U 67. Bakony-ér utca [~] U. A Bakony-ér mellett húzódó egysoros utca. 68. Vasas-pája A Vasas SE sporttelepe. 69. Mütrágyagyári-tó Tó 70. Gyár utca [~] U. Az egykori Hungária Műtrágyagyár bejáratához vezetett. 71. Mező utca [~] U. Néhány éve osztottak itt telkeket. 72. ggyes utca [~] U. A Meggyes-kerten húzódik végig. 73. rcsényi utca [Bercsényi Miklós u] U 74. Döbröntei utca : Negyvennyócas Döbröntei utca [Döbröntei Gábor u] U. Névadója a szabadságharcban hősi halált halt pápai diák. 75. Atilla utca [Attila u] U. A múlt század vége óta nevezik így. 76. Polgárok rétje Beépítették. 77. Përuc-munkásházak : Përuc-kultur É. A Perutz Gyár építette munkásainak, később kultúrotthon is működött benne. 78. Tejüzem É 79. Kölcsei utca [Kölcsey Ferenc u] U 80. Vörösmarti utca : Tisztvisellőtelep [Vörösmarty Mihály u] U. A század elején főleg tisztviselők építkeztek ide. 81. Hunyadi utca [Hunyadi János u] U 82. Gorodok—szatanovi emlékmü Szo. A pápai huszárok első világháborús emlékműve. 83. Ësztërházi ut : Devecseri vértanuk utja [Devecseri vértanúk útja] U. Az utcát az elején levő kerítéssel együtt az Esterházyak építtették. A Devecser mellett 1919-ben hősi halált halt 29 pápai mártír holttestét ezen az úton szállították első pápai nyughelyükre, a Várkertbe.
S130
84. Mëggyes-kertëk Gyümölcsösök, veteményeskertek voltak itt, jórészt beépült. 85. Árpád utca [~] U. A múlt század végén kapta az utca a nevét. 86. Bozót-rít : Bozót, -ba [K1 Bozótrét, r K2. Bozót rétek] S, k 87. Rozgonyi utca : Bozót-rít utca [Bozót-rét u] U 88. Liget, -be : Köztársasági-liget: Ërzsébet-liget : Mészáros Károj-liget [Köztársasági-liget] S, liget 89. Ligeti-pája : Rígi-Përuc-pája Sportpálya 90. Fëlszabadullási emlékmü Szo 91. Várkert [K1 Nagyut, r] S, park. Az egykori Esterházy-kastélyhoz tartozott. 92. Szamár-domb : Szerelëm-domb D 93. Përuc-pája : Tëksztilës-pája A Textiles SE sporttelepe. 94. Vajda Péter lakótelep [~] Lakótelep. A Veszprém megyei költőről, Vajda Péterről. 95. Őrház É. A Várkert egykori őrházai közül már csak ez áll. 96. Pap malom [~] É. A katolikus egyházé volt. 97. Mestër malom : Bërta-malom [K1 Mester-Malom] É. A kántortanító jövedelmének egy részét a malom adta. Később a Berta családé volt. 98. Lehel utca [~] U. A múlt század vége óta nevezik így. 99. Csorda-hid Híd. Régebben ezen hajtották a csordát a legelőre. 100. Jégverëm utca [~] U. A városnak voltak itt jégvermei. 101. Acsádi ut [~] Út. Nagyacsád községbe vezet. 102. Jégverëm-hid Híd. Mellette voltak a város jégvermei. 103. Pap-rít Beépült. A katolikus plébánia tulajdona volt. 104. Malom utca : Vizre járó utca [Malom u] U. A Fehér malomhoz vezet. Az utca északi vége még a múlt században is vízvételi hely volt. 105. Tapolca utca [~] U. A Tapolca-patakhoz vezet. 106. Főső Hosszu utca : Táncsics utca [K1. Felső Hosszu utcza Hiv. Táncsics Mihály u] U 107. Kisfaludi utca : Csordaut [Kisfaludy Károly u] U. A múlt században is ezen az úton hajtották a csordát a legelőre. 108. Liget köz [Liget köz u] U 109. Strand [~] 110. Győri vám Volt É. Egykori vámszedő ház volt a Győr felé vezető út mentén, a korabeli belterület határán. Néhány éve bontották le. 111. Hamuház utca : Szabó Dezső utca [Szabó Dezső u] U. Az utcában egykor három épület állt, amelyekben a szappankészítéshez szükséges hamuzsírt állították elő. 112. Fősővárosi temető Te. A felsővárosiak temetkezési helye volt, ma már nem temetnek ide. 113. Pálos utca [K1 Cygán utcza Hiv. Vak Bottyán u] U. A pálosok egykori kertje mellett húzódik. Régebben több cigány család is lakott itt. 114. Hamuházak É. Hamuzsírt főztek bennük. 115. Paulinusok kertje S, k. A pálos szerzetesrendé volt. 116. Szarvas utca : Apácai Csere utca [Apáczai Csere János u] U 117. Vágóhid : Husgyár É. A Veszprém Megyei Állatforgalmi és Húsipari Kombinát központi telepe. 118. Pöttyös Volt É. Kocsma működött benne. 119. Viasz utca : László Miklós utca [K1 Viasz u Hiv. László Miklós u] U. Az utcát főleg gyertyaöntők és szappanfőzők lakták. Itt élt László Miklós, a buchenwaldi koncentrációs táborban 1944-ben meggyilkolt, köztiszteletben álló pápai polgár. 120. Szappangyár É. Ma lakóház. 121. Török Bálint utca : Sörház utca : Sörfőző utca [K1 Sőrház u Hiv. Török Bálint u] U. Az utcában áll a Sörház. Török Bálint Pápa földesura volt. 122. Sörház É. Egykor híres sörfőző műhely műkö­dött benne. Ma lakóház. 123. Tizes malom : Tüzes malom É. Több ízben leégett; állítólag tíz kereke volt. 124. Nëpumuki Szent János-szobor Szo 125. Várkastíj : Kastíj : Vár : Ësztërházi-kastíj É. Az egykori pápai vár helyén, annak maradványaiból építették az Esterházyak 1783—84-ben. Ma különböző intézmények (múzeum, művelődési központ, könyvtár, zeneiskola, óvoda) működnek benne. 126. Melegviz-forrás : Uszoda A hatvanas években fúrt kút. Az 1980-as évek elején uszodát építettek rá. 127. Fehér-pája S, r. Kopár terület, a gyerekek kedvelt labdázóhelye. 128. Vörös-hid Volt híd. Vörös téglából épült. 129. Második utca : Sallai utca : Kassai utca [Sallai Imre u] U 130.
S131
Munkácsi utca : Munkácsi Miháj utca : Harmadik utca [Munkácsy Mihály u] U 131. Nëgyedik utca : Bacsó Béla utca : Ungvári utca [Bacsó Béla u] U 132. Ötödik utca : Ságvári utca : Késmárki utca [Ságvári Endre u] U 133. Hatodik utca : Kis János utca : Nyitrai utca [Kiss János altábornagy u] U 134. Hetedik utca : Móric Zsigmond utca : Szabadkai utca [Móricz Zsigmond u] U 135. Nyócadik utca : Béke utca : Ujvidéki utca [Béke u] U 136. Kilencedik utca : Gorkij utca : Kapisztrán János utca : Tëmësvári utca [Gorkij u] U 137. Tizedik utca : Sőnhërc utca : Brassói utca [Schönherz Zoltán u] U 138. Tizënëggyedik utca : Segësvári utca [Segesvári u] U 139. Sörfőző-utcai-rít Néhány éve nyitottak utcát rajta. A Sörházhoz tartozott. 140. Bezerédi utca : Bëzërédi utca [Bezerédy Miklós u] U 141. Vásártér : Széna tér [Somogyi Béla u] Tér. Régen itt volt a szénapiac. 142. Bikaszálló É. Lakóház, a II. világháború idején ejtőernyős tisztek laktak benne. 143. Tomënga-ház É. Ilyen nevűé volt. 144. Török Bálint utcai iskola [I. sz. Általános Iskola] É 145. Tirol szálló : Vadászház É. 1780-ban épült, amióta emlékeznek rá, lakóház. 146. Flórián utca : Szent Flórián utca : Koltói Anna utca [K1 Flórián u Hiv. Koltói Anna u] U. Az utca végében állt egykor az ún. Tüzes-kapu, később ennek helyére Szent Flórián szobra került, amely ma a Fő téren, a templom mellett áll. 147. Pártház É. Az 1960-as években épült, társadalmi intézmények működnek benne. 148. Kerék-gyöp : Dögtér : Dögtemető : Gyöpmestëri-telep S, r. Az elhullott állatokat temették ide. 149. Sintérház É. A városi szolgálatban levő mindenkori sintér lakta. 150. Kendërfődek [K1. ~] S, sz. Egy részét újabban beépítették. 151. Füves-kert : Fües-kert Legelő, kaszáló volt, beépítették. 152. Pacsirta utca [~] U 153. Enyv köz : Szondi utca [Szondi György u] U. Egykor enyvfőző mesterek lakták. 154. Fősőváros : Fősőmajorok Vr. Főleg földművesek lakták. 155. Kolëszár-kocsma É. Ma lakóház. 156. Svarc közle Köz. A sarkán állott az egykori Schwartz-kávéház. 157. Svarc-söröde É. Ma fodrászat. 158. Mikna-patika É 159. Első utca : Vasvári utca : Pozsonyi utca [Vasvári Pál u] U. Az 1924-ben a Kertvárosban megnyílt utcák között sorrendben az első. 160. Győri ut [K1. Győri u Hiv. ~] Út 161. Várfal Az Esterházy-kastély parkjának falmaradványai. 162. Csáki utca : Teleki Blanka utca : Halas utca : Halász utca [K1 Halak u Hiv. Teleki Blanka u] U. Régebben itt volt a halpiac. Gróf Csáky László Pápa egykori földesura volt. 163. Fenyvesi-villa É 164. Tapolca-part : Adi Endre sétány : Andrási sétány [Ady Endre sétány] U. Félsoros utca a Tapolca partján. 165. Gróf ut : Grófi ut : Bajcsi-Zsilinszki utca : Nyárfás ut [Bajcsy-Zsilinszky Endre u] U. Az Esterházyak egykori kastélyparkja mellett vezet, a gróf szívesen kocsizott végig rajta. A legutóbbi időkig kétoldalt nyárfasor szegélyezte. 166. Gróf uti vám Volt É. A helyére jól emlékeznek, mert nem építették be. 167. Szabadság utca : Levente utca [Szabadság u] U. Az utca sarkán állt a Leventeotthon. 168. Varga utca [K1 Hiv. ~] U. Az utcában a legutóbbi időkig cipészek, csizmadiák laktak. 169. Béke : Szuszki-vendéglő : Sipicki-vendéglő [Béke vendéglő] É 170. Nagy templom [Római katolikus templom] É. A XVIII. század második felében épült, a város legnagyobb temploma. Műemlék. 171. Flórián-szobor Szo 172. Plébánia sor [Szabadság tér] Ur 173. Plébániaiskola [I. sz. Általános Iskola] É. Katolikus fiúiskola volt. 174. Plébánia : Plébániahivatal É. A Nagy templom plébániája működik benne, 1750 körül épült, műemlék. 175. Ruszëk köz : Ruszëk utca [Ruszek köz] Köz. Ebben az utcában lakott gyermekkorában Ruszek József, pápai születésű veszprémi kanonok. 176. Tizënkettedik utca : Fürst utca: Kolozsvári utca [Fürst Sándor u] U 177. Cigán-kertëk [K1 Cygán
S133
Kertek, sz] S, k. A környéken több cigány család lakott. 178. Csillag köz Köz 179. Dupla Szabó-ház É. A Dupla Szabó ragadványnevű szabómesteré volt. 180. Szeretetotthon : Szëgényház [Szociális otthon] É. Katolikus szegényház volt. 181. Ferencës rëndház É. Jelenleg különböző intézmények működnek benne. 182. Barátok temploma [Római katolikus templom]. É. A XVII. század második felében épült templom. Egykor a ferenceseké volt. Műemlék. 183. Barát utca : Barátok utcája : Szelëstei utca : Assziszi szent Ferenc utca [K1. Barát u Hiv. Szelestey János u] U. A ferencesek temploma és egykori kolostora áll az utcában. Mai nevét az 1919-ben hősi halált halt kommunistáról kapta, aki az utcában született. 184. Kigyó utca : Mikës utca [Mikes Kelemen u] U 185. Bisicki-ház É 186. Gejling-kocsma É 187. Korejn-ház É. A Korein családé volt. 188. Kenësei-ház É 189. Paraszt bót : Központi É. Régebben Központi Szálló volt, ma termelőszövetkezeti bolt. 190. Korvin utca [K1. Korvinos u Hiv. ~] U. Az utcában áll az ún. Korvin-ház 191. Zicsi-ház É 192. Fő tér [K1 Fő Tér Sct. Stefan Hiv. Szabadság főtér] Tér 193. Lábas ház : Ruszëk-ház Hosszú árkádsora alatt kis boltok voltak. Műemlék. 194. Botka-ház : Hanajër-ház É. Hanauer nevűé volt. Ma műemlék. 195. Köpködő É. Kocsma volt, ma az Idegenforgalmi Hivatal működik a helyén. 196. Sztankovánszki-ház É. Műemlék. 197. Kis-liget : Néphadsereg tér : Gróf Ësztërházi Károj tér [Néphadsereg tér] Tér 198. Balázs Béla utca [~] U 199. Dobó utca [Dobó István u] U 200. Virág utca [Virág Benedek u] U 201. Vásár utca : Somogyi Béla utca : Sör utca : Sörfőző utca [K1. Sőr u Hiv. Somogyi Béla u] U. Egykor sörfőzők lakták, térré szélesedő végében tartották a szénapiacot. 202. Cinca : Cinca-árok Árok. Az egykori várárok maradványa, jórészt befedték. 203. Csatorna utca : József Atilla utca [K1. Csatorna u Hiv. József Attila u] U. A hajdani várárok, a Cinca mellett húzódik. 204. Kis tér : Dërkovics tér : Borsosgyőri-kapu [K1. Kis tér Hiv. Derkovits Gyula tér] Tér. Egykor itt állt a vár nyugati kapuja. 205. Piacsëk-patika É 206. Piacsëk-ház É. Ilyen nevű patikusé volt. 207. Ápolda [Szociális otthon] É. A városi szegényeket ápolták itt. 208. Békon É. A húsgyár húsboltja volt. 209. Tornyos-Krausz-ház É. Ilyen nevű kereskedőé volt. Az épület sarkán kiugró, toronyszerű erkély látható. 210. Uradalmi ház É. Az Esterházy-uradalomé volt. 211. Kosut utca : Kapuszin utca : Szél utca [K1. Szél u Hiv. Kossuth Lajos u] U. Észak felé nyitott, szeles utca. Kapuszín utcának főleg a városba járó vidékiek mondják. 212. Kapuszin É. Földszintjének helyén széles átjárókapu köti össze a Fő teret és a Kossuth utcát. Műemlék. 213. Griff É. Egykor szálló volt, híres megyebálokat rendeztek itt. 214. Fő utca [K1 Hiv. ~] U 215. Kaszinó : Lojd : Pëdagógus otthon É. A kereskedők egylete működött benne, ma különböző intézmények kaptak itt helyet. 216. Baranyai-ház É. 1870 körül épült műemlék lakóház. 217. Rëformátus lelkészlak É. Udvarában van a református templom. 218. Ó templom : Rígi rëformátus templom [Református templom] É. Egy lakóház udvarában épült (1783—1784), torony nélküli templom. 219. Karlovic-patika É. Ma mosoda működik benne. 220. Tür gimnázium : Bencés gimnázium [Türr István Gimnázium és Szakközépiskola] É 221. Öntöde É. A Győri Vagon- és Gépgyár üzemegysége. 222. Olasz-kocsma É. Alasz Illésé volt. 223. Vak Bottyán utca [K1 Devecseri u Hiv. Vak Bottyán u] U. A hagyomány szerint 1707-ben a városon átvonulva ebben az utcában szállt meg a híres kuruc generális. 224. Celi ut : Bëlojanisz utca : Boldogasszony ut [Beloiannisz u] U. Ezen az úton mentek a búcsúsok Cellbe, a boldogasszonyi búcsúra. 225. Szëpajër-ház É. A XVIII—XIX. században
S134
kőedénygyár működött benne. Ma lakóház. 226. Korona utca : Kerekes testvérëk utja : Garbai utca [K1 Korona u Hiv. Kerekes testvérek útja] U. Az utca északi végén áll az egykori Korona vendéglő. A Kerekes testvérek 1919-ben meggyilkolt pápai kommunisták voltak. 227. Korona : Korona vendéglő É. Ma lakóház. 228. Viztorony É 229. Fináncpalota É. A pénzügyőrségnek épült, ma lakóház. 230. Bástya utca : Bástya [K1. Hiv. Bástya u] U. Az egykori vár nyugati bástyája mellett húzódott. 231. Szent Ilona utca : Szentilonai utca : Kardos utca [Kardos u] U. Az utcában állt a Szentilonay József, pápai születésű kanonok alapította szegényház, az ún. Ilona-ispita. Mai nevét az 1919-ben meggyilkolt kommunista mártírokról, a pápai Kardos testvérekről kapta. 232. Bábsütők háza É. A pápai bábsütők céhháza volt. 233. Korvin-ház : Mátyás kiráj vadászháza É. Az épületet díszítő címerpajzson az 1515-ös évszám és egy felreppenő madár látható, ezért azonosították — tévesen — a Korvin család címerével. Műemlék. 234. Aranykalász : Edelényi-vendéglő [Aranykalász vendéglő] É 235. Kard utca : Zalka Máté utca : Kis tér utca [K1 Kis Tér ut Hiv. Zalka Máté u] U. Görbe kardra emlékeztető alakú utca. 236. Sörgyár É. Sörpalackozó üzem. 237. Közle : Közlék Köz. Sikátorszerű, 1—1,5 m széles, négy rövidebb szakaszból álló kis utca. 238. Szent László utca : Április négy utca [K1. Szt. László u Hiv. Április 4. u] U. Az utcában a XVI. századig szent Lászlóról elnevezett templom állt. 239. Blokkos É. A város első önkiszolgáló boltja volt. 240. Vëltnër-ház É. Ilyen nevűé volt. 241. Sadëk-ház : Saudëk-ház É. Ilyen nevű kereskedőé volt. 242. Járási tanács É. 1945-ig városháza volt, ma a Járási Hivatal működik benne. 243. Bencés templom [Római katolikus templom] É. A XVIII. század első felében épült műemlék templom, a bencéseké volt. 244. Városháza É. A második világháború után költözött a városi tanács az egykori bencés rendház épületébe. 245. Sujok-ház É. Sulyok ügyvédé volt, aki egy ideig a város kisgazdapárti képviselője volt a felszabadulás után. 246. Piarc lëjáró : Tikpiarc : Tolbuhin tér : Szent Benedëk tér : Halpiarc [K1 Hal-Piarcz Hiv. Tolbuhin tér] Tér. Baromfi- és halpiac volt, mellette áll az egykori Szent Benedek-rendi kolostor. 247. Piarc tér [Tolbuhin tér] Tér 248. Tiszti klub : Leventeotthon [Fegyveres Erők Klubja] É 249. Beke utca [Beke József u] U. Beke József pápai születésű mérnök, az egykori Ferenc József-híd egyik tervezője. 250. Páji Elek utca [Pály Elek u] U. A névadó a XIX. század első felében élt pápai születésű színész, drámaíró. 251. Dózsa György utca : Első utca : Gömbös Gyula utca : Liget utca [Dózsa György u] U 252. Tisztviselőtelep Ur. Főleg városi tisztviselők építkeztek itt a húszas években. 253. Tüdőgondozó : Egésségház É 254. Mógor-kocsma É 255. Váli Ferenc utca : Váji Ferenc utca [Vály Ferenc u] U. A névadó a pápai kollégium tanára volt a XIX. század első felében. 256. Tókerti iskola [III. sz. Kertvárosi Általános Iskola] É 257. Ó kolégium É. A XVIII. század végén épült, a reformátusoké volt. Ma diákotthon. 258. Petőfi-ház É. Pápai diákoskodása idején itt lakott Petőfi Sándor. 259. Páriz-Pápai-ház É. Itt született Pápai-Páriz Ferenc, a kiváló nyelvtudós. 260. Petőfi utca : Zsidó utca [K1. Fő Iskola u Hiv. Petőfi Sándor u] U. Az utcában áll az Ó kollégium, amelynek szomszédságában lakott pápai diákoskodása idején Petőfi Sándor. A második világháború előtt főleg zsidók laktak az utcában. 261. Mándi Márton utca [K1 Kereszt ut Hiv. Mándi Márton István u] U. Mándi Márton István a pápai református kollégium nagyhírű tanára volt. 262. Krisztus É. Kocsma volt, ma műhely. 263. Mëga É. Borozó. 264. Mëgyeház : Mëgyeháza : Biróság É. 1824-ben épült, a múlt században megyegyűléseket tartottak benne, ma a Járásbíróság működik itt. Műemlék. 265. Böröcki-ház É. A
S135
felszabadulás előtt a Böröczki-féle vendéglő működött benne. 266. Böröcki-domb : Marksz tér : Hal tér : Halpiarc : Antal Géza tér : Tavi kapu [Marx Károly tér] Tér. Erősen emelkedő domboldal, egyik oldalán az egykori Böröcki-vendéglővel. A múlt században halpiac volt, még korábban a város déli, a tóvá szélesedő Tapolca melletti kapuja állt itt. 267. Kossa utca : Aba Sámuel utca : Tókert utca [Kossa István u] U. A Tókertbe vezető utca. Kossa István a város országgyűlési képviselője volt. 268. Adamovics-ház É. Egykori tulajdonosáról. 269. Adamovics-kert S, k. Egykori tulajdonosáról. 270. Ecetgyár É. Ma lakóház. 271. Tókerti kápolna [Római katolikus kápolna] É. Újabb, századunkban épült kisebb kápolna. 272. Tókert : Kertváros [K1 Tókertek] Vr. A Tapolcától keletre eső terület, századunkban épült be, korábban a Tapolca árterülete volt. A patak tóvá duzzasztása egykor a vár védelmét szolgálta. 273. Tavasz utca [~] U 274. Bëtlen utca [Bethlen Gábor u] U 275. Honvéd utca [K1 Csillag köz Hiv. Honvéd u] U. Az egykori Huszárlaktanyához vezet. 276. Irhás utca : Irhás köz [K1. Irhás köz Hiv. Irhás u] U. Főleg irhásmesterek lakták. 277. Kuruc utca [K1 Kristóf u Hiv. Kuruc u] U 278. Gëttó Városrész, a Petőfi és az Eötvös utca. Főleg zsidók lakták, 1944-ben a lezárt területre itt gyűjtötték össze a város zsidó lakosságát. 279. Belváros Vr. Az egykori várfalak által körülzárt terület, a Bástya utca, Csokonai utca, Deák Ferenc utca, Március 15-e tér, a Tapolca-patak, a Török Bálint utca és a József Attila utca tartozik ide. 280. Ötvös utca : Ispotáj utca : Ispita utca [K1. Ispotaly u Hiv. Eötvös József u] U. Korábban zsidó kórház működött az utcában. 281. Tikos Volt É. Kocsma működött benne. 282. Közép utca : Martinovics utca : Tikpiac utca [K1 Közep u Hiv. Martinovics Ignác u] U. A Belváros két legfontosabb utcája között fekszik. A század első felében itt volt a baromfipiac. 283. Dëák Ferenc utca : Major utca : Mozi utcája [Deák Ferenc u] U. A hajdani városmajorba vezetett. Az utcában áll a város filmszínháza. Deák Ferenc 1813-ban a pápai bencés gimnázium tanulója volt. 284. Borsosgyőri vám : Celi uti vám É 285. Szëgfü utca [~] U 286. Füst utca : Egrësi Béni utca [Egressy Béni u] U. Szegényebb családok lakták, sok szabadkéményes ház volt az utcában. 287. [K1 Uj köz] 288. Ëlëktërmaksz-házak : Ëlëktërmaksz lakótelep [Elekthermax lakótelep] Lakótelep. Az Elekthermax gyár munkásai számára épült. 289. Ungár-ház É. Ilyen nevű nagykereskedőé volt. 290. Salétrom utca : Bacsányi utca [K1 Szalitrom köz Hiv. Batsányi János u] U. Az utcában főleg tímárok laktak. 291. Zsidó iskola É. Felekezeti iskola volt, ma lakóház. 292. Datlër-ház E. Ilyen nevű kereskedőé volt. 293. Zsidó templom É. A II. világháborúban erősen megrongálódott, ma raktárnak használják. 294. Zsinagóga : Zsidó imaház É. Ma lakóház. 295. Saktërház : Kósër mészárszék É. Ma lakóház. 296. Némët-vendéglő É. Ma lakóház. 297. Baum-ház É. Ilyen nevűé volt. 298. Vas-ház : Bőm-ház É. Vass nevűé volt, egy időben Böhm esztergályos műhelye működött benne. 299. Bank É 300. Rákóci utca : Ujj utca [K1 Uj u Hiv. Rákóczi Ferenc u] U 301. Csokonai utca : Major utca [K1. Major u Hiv. Csokonai Vitéz Mihály u] U. Az egykori Városmajorba vezetett. 302. Büdös köz : Büdös közle Köz. Ma már mindkét végén lezárták. Keresztülfolyt rajta a szennyvizet összegyűjtő Cinca-patak. 303. Lordok háza É. Újabban épült, a város első központi fűtéses bérháza. 304. Nátus, -ba É. A II. világháború előtt református nőnevelő intézet volt, ma lakóház. 305. Tapolca sétány [~] U 306. Aradi utca : Aradi vértanuk utja : Tizënharmadik utca [Aradi vértanúk útja] U 307. Kosut : Sport [Sport Étterem] É 308. Kón-ház : Kón füszërës ház É. Ilyen nevű kereskedőé volt, üzlete is működött
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət